Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

İç Denetim

Türk Telekom stratejik hedeflerine ulaşmak, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu, varlıkların korunması ve kanun, düzenleme, politika ve prosedürlere uygunluğun sağlanması amacıyla Şirket bünyesinde gerekli iç kontroller oluşturulmuştur. Türk Telekom A.Ş. İç Denetim Başkanlığı, Türk Telekom ve ilgili Grup şirketlerinde risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik olarak, güvence ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. İç Denetim Başkanlığı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslara, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

İç Denetim Başkanlığı, çalışmalarını uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, bağımsız bir kuruluş tarafından iç denetim süreçleri denetlenerek kalite güvence raporu alınmıştır. Denetçilerin çoğunluğu CIA, SMMM, CISA ve CFE gibi uluslararası kabul gören sertifikalara sahiptir. Denetim ekipleri yetkinlikleri çerçevesinde, finansal, operasyonel, bilgi teknolojileri ve uyum denetimleri gerçekleştirmektedir. Yapılan denetimlerde iş süreçlerinde yer alan risklerin giderilmesine ilişkin mevcut iç kontrollerin etkinliği değerlendirilmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen kontrol zafiyetlerinin sebep ve etkileri analiz edilerek, problemlerin giderilmesine yönelik yönetim aksiyon planları ilgili birimlerden alınmış ve bu aksiyonların zamanında uygulanıp uygulanmadığı takip edilmiştir. Denetim faaliyetleri dışında, gerekli durumlarda inceleme ve soruşturma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız