Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz bu çalışma sonucunda genel ortalama olarak 10 üzerinden 9,29 notu ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık (%) Not
Pay Sahipleri 25 86,92
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25 98,55
Menfaat Sahipleri 15 98,59
Yönetim Kurulu 35 90,61
Toplam 100 92,87
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız