Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2018 İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

24 Temmuz 2018

HIZLANAN ABONE KAZANIMI İLE STRATEJİK İNSİYATİFLER ÖNE ÇIKTI

Türk Telekom Grubu, 2018 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. İkinci çeyrekte gösterilen güçlü performans, tüm iş kollarındaki operasyonların başarısı ile beraber tüm paydaşlar için daha fazla değer yaratma odağını vurguladı.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany şunları söyledi: “İkinci çeyrek sonuçları; abone sayısında dikkat çekici artış ile beraber gelir ve

FAVÖK1’te çift haneli büyüme sağlamanın yanı sıra stratejik girişimlerimizi uygulamaya koymadaki gücümüzü kanıtlıyor. Geride bıraktığımız güçlü ilk yarı ve faaliyet alanlarımızdaki mükemmel ivme düşünüldüğünde, yılın geri kalanı için de iyimseriz.”

2018 2. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir yıllık bazda %10 artışla 5,0 milyar TL’ye ulaştı. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi, şirketin beklentileri doğrultusunda yıllık %10,5 olarak gerçekleşti.

Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %15 artarak 2,0 milyar TL olurken FAVÖK marjı %40 olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise güçlü artışını sürdürerek yıllık bazda %13 büyüdü.

Yatırım harcamaları 2Ç’17’de 544 milyon TL iken 2Ç’18’de 836 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Grup, elverişsiz kur hareketleri2 nedeni ile 2Ç’18’de 889 milyon TL net zarar kaydetti. Öte yandan, 2Ç’18’de döviz ve döviz türev etkileri hariç net kar 676 milyon TL oldu.

2018 Yılı 2. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom toplam abone sayısı, 2Ç’18’de son 10 yılın en iyi ikinci çeyrek performansı olan 937 bin net abone kazanımı ile 43,5 milyona ulaştı. Abone bazındaki yıllık büyüme hızlanarak 2Ç’17’deki %3 oranından 2Ç’18’de %10’a yükseldi. Bu oran 2008’den itibaren gerçekleşen en yüksek büyüme oranı oldu.

Genişbant abone tabanı, 2Ç’18’de 248 bin abone kazanımı ile yıllık bazda %13 artarak 10,3 milyon oldu.

Fiber abone tabanı3, bugüne kadarki en iyi ikinci çeyrek performansı olan 190 bin abone kazanımı ile 3,2 milyona ulaştı.

Mobil abone sayısı, 2Ç’18’de 293 bin net abone kazanımı ile 20,2 milyona yükseldi. Özellikle, faturalı abone performansı son 10 yılın en yüksek ikinci çeyrek net abone kazanımı olan 369 bin ile güçlü seyretti. Faturalı abone oranı tek bir çeyrekte 1 puan artarak %57’ye çıktı.


1FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

2 Haziran’18 – USD/TL: 4,5607, EUR/TL: 5,3092, Mart’18 - USD/TL: 3,9489, EUR/TL: 4,8673, Haziran’17 - USD/TL: 3,5071, EUR/TL: 4,0030, Mart’17 – USD/TL: 3,6386, EUR/TL: 3,9083.

3Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.


Bir yıl önce %77 olan LTE nüfus kapsama alanı 2Ç’18’de %88'e çıktı. LTE kullanıcılarının4 mobil abone bazımızdaki payı 2Ç’17’deki %28’den 2Ç’18'de %41’e yükselirken, LTE kullanıcısı ortalama aylık veri kullanımı yıllık bazda %30 artışla 5,7 GB'a çıktı.

Sabit ses abone sayısı, yılın ikinci çeyreğindeki 60 bin net abone kazanımı ile dört çeyrek üstüste artış gösterdi. Yalın DSL dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana en iyi ikinci çeyrek performansı olan 160 bin net kazanım ile 14,1 milyona ulaştı.

Ev TV abonelerindeki artış, ivmesini devam ettirdi. 2Ç’18’de gerçekleşen 175 bin net abone kazanımı bu segmentte çeyrek bazda elde edilen en yüksek kazanım oldu.  Toplam Ev TV aboneleri 1,5 milyona ulaşarak Tivibu Ev’in pazardaki iki numaralı oyuncu konumunu güçlendirdi. Toplam ödemeli TV aboneleri ise 2Ç’18’de net 335 bin artarak 3,3 milyona yükseldi.

2018 Yılı 2. Çeyrek Stratejik Gelişmeler

Önemli bir gelişme olarak, Türk Telekom; Turkcell, Vodafone, Türksat ve Telkoder ile “Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısı Kiralanması”na ilişkin bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol; altyapının etkin kullanılmasını, mükerrer yatırımların asgariye indirilmesini, yeni yatırımların hızlandırılmasını, üst düzey müşteri deneyimi sunulmasını ve çevreyle ilgili konuların daha iyi bir şekilde yönetilmesini hedefliyor. Tüm bu hususlar, eşit koşullarda bütün operatörlere açık ticari anlaşmalar aracılığıyla ele alınacak. Altyapının halihazırda mevcut bulunduğu lokasyonlarda, en az beş yıllık uzun vadeli kiralama taahhüdü karşılığında uygun fiyatlar sunulacak. Diğer taraftan, uygun altyapının bulunmadığı lokasyonlarda, Türk Telekom, mevcut altyapısını talep edilen yeni kapsama alanlarında genişletecek ve tüm altyapıya sahip olmaya devam edecek. Ancak, bu sistemde ek yatırım ihtiyacı yeni altyapıyı talep eden operatör(ler) tarafından finanse edileceğinden Türk Telekom’un nakit akışı etkilenmeyecek. Bunun karşılığında, bu operatörler, yeni inşa edilen pasif altyapının ‘kullanım hakkına’ sahip olacak.

Türk Telekom, Ödemeli TV pazarındaki iddialı hedefleriyle, Tivibu içerik çeşitliliğini zenginleştirmeye devam etti. Türk Telekom, ikinci çeyrekte, Türkiye Basketbol Federasyonu’yla münhasır yayın hakları sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmeye göre, Avrupa’nın en değerli ligleri arasında olan Türkiye Basketbol Süper Ligi ile beraber Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupalarının tüm maçları önümüzdeki üç sezon boyunca Tivibu Sports’tan münhasır olarak yayınlanacak.

İkinci çeyrekte, Türk Telekom, Esenyurt İstanbul’da, Türkiye’nin en büyük veri merkezinin açılışını gerçekleştirdi ve böylece, veri merkezlerinin sayısını yediye çıkardı. Bu veri merkezleri aracılığıyla, Türk Telekom, hem kurumsal müşterilerine veri depolama, bulut ve siber güvenlik hizmetlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde sunuyor, hem de kendi veri sistemlerini tutuyor. Türk Telekom; yüksek güvenlikli, sınıfının en iyisi veri merkezleri ve ülke çapındaki eşsiz fiber altyapısıyla veri depolama alanında öncülük etmek üzere güçlü bir şekilde konumlanmıştır.

Tambu, hızlı penetrasyon stratejisinde doğru yolda ilerlendiğini göstererek ilk yılında 6,6 milyon kez indirildi. Tambu indirilme sayısı, en yakın rakibinden iki kat daha fazla olup bu durum Tambu'yu, kategorisinde güçlü bir marka bilinirliği ile Türkiye'nin en çok indirilen klavyesi konumuna getirdi. Tambu aktif kullanıcılarının payı %20'ye ulaştı ve bunların yarısı

4LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simcard ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

Tambu'yu doğrudan uygulama üzerinden kullanıyor. Tambu kullanıcılarının etkileşim seviyesi bir sonraki aşamalarda gelir yaratma fırsatları konusunda cesaret verirken bu etkileşimi daha da güçlendirecek planlar mevcut durumda.  Tambu Klavyesi lansmanından bu yana 10 milyar kez görüntülenirken, Tambu’nun hiper yerel içerikleri ve Unicode emojileri bugüne kadar 140 milyon kez paylaşıldı. Tambu'nun bir platform olarak konumu, takip eden çeyreklerde uygulamaya alınacak başka fonksiyonlarla daha da güçlendirilecektir.

Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany’nin 2018’in ikinci çeyreği sonuçlarına ilişkin yorumları:

“İkinci çeyrekte, faaliyet alanlarımızda güçlü sonuçlar elde etmeye devam ettik. Gelirde yıllık %10 ve FAVÖK’te yıllık %15 büyüme ile %40 FAVÖK marjı elde ettik.

Başarılı operasyonel performansımız, bu güçlü finansal sonuçları elde etmemizi sağladı. İkinci çeyrekte, 937 bin net abone artışıyla halka arzdan bu yana en iyi ikinci çeyrek abone artışını gerçekleştirdik ve böylece toplam Türk Telekom abone sayısını 43,5 milyona çıkardık. Penetrasyon odaklı kampanyaların başarılı bir şekilde yürütülmesinin katkısı ile sabit genişbant, 248 bin net artışla toplam abone bazını 10,3 milyona çıkararak mükemmel performansını sürdürdü. Faturalı mobil abonelerimizin sayısındaki 369 bin net artışın itici gücü ile toplam mobil abonelerimizin sayısı 293 bin artarak 20,2 milyona ulaştı. Sabit genişbanttaki penetrasyon kampanyalarının da desteğiyle, sabit ses segmentinde bu çeyrek de net abone artışı elde ettik. ARPU seviyesinde gerçekleşen çeyreksel artışla beraber, sabit ses gelirlerimizdeki yıllık düşüş, 2017’nin ikinci çeyreğindeki %8 seviyesinden 2018’in ikinci çeyreğinde %1 seviyesine geriledi. Aynı zamanda, Ödemeli TV hizmetlerinde yeni ve daha uygun fiyatlı tekliflerle, Ev TV’deki net abone artışımızı da hızlandırmaya devam ettik. İkinci çeyrekte, “kablosuz evler” stratejimizle uyumlu olarak ve Tivibulu Cep Kampanyalarımızın etkisiyle, bu segmentteki en iyi abone artışını ortaya koyarak Ev TV abone bazımızı 175 bin arttırdık.

IPTV ve DTH platformlarında; tekrar izle, seç izle ve self kurulum gibi kullanımı kolay teknoloji seçenekleriyle zengin bir TV içeriği sunuyoruz.  Önümüzdeki üç sezon için Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin münhasır yayın haklarını almamız, TV içeriğimizi zenginleştirme yolundaki çabalarımızın son örneğini oluşturuyor. Ana faaliyetlerimizi daha da güçlendirmek için, Ödemeli TV penetrasyonumuzu arttırmayı hedefliyoruz ve bu alanda mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. İkinci çeyrekte, Ev TV abonelerinin toplam sayısı yaklaşık 1,5 milyona ulaşarak, Türkiye pazarında ikinci sıradaki pozisyonumuzu güçlendirdi.

İkinci çeyrekte, stratejik girişimlerimize odaklandık ve cesaret veren bir ilerleme kaydettik. Önemli bir gelişme olarak, Türkiye’deki diğer telekom sektörü oyuncuları ile sabit altyapının kiralanması konusunda bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol herkes için eşit ticari sözleşme şartları altında ve bir zaman taahhüdü karşılığında tüm operatörler için uygun koşullar ile altyapının daha etkin kullanımının ve yeni yatırımların hızlandırılmasının önünü açacak. İlk Pilot projenin sözleşme şartları, ‘temel model’ olarak değerlendirilecek ve uygulamanın çok yakında başlaması bekleniyor. Öte yandan, 2018’in birinci çeyreğinde başlattığımız aktif mobil paylaşımına ilişkin ‘pilot projede’ etkileyici sonuçlar elde ettik. Kapasite, kapsama, şebeke memnuniyeti ve bağlantı kalitesi gibi birçok göstergede tanık olduğumuz gelişmeler, umut vaat ediyor. Şimdi ise, bu aktif paylaşım modelini özellikle düşük nüfus yoğunluğuna sahip bölgelere yaymak için mezuat çerçevesinde farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler için, mevcuttaki pasif paylaşım modelini maliyet paylaşımı esasıyla diğer sektör oyuncularını da kapsayacak şekilde ve sahaya kadar (Baz istasyonu) fiberde indirim sağlayarak ve ayrıca RAN (Radyo Erişim Ağı) Aktif Paylaşım Modeli (Kiralama Modeli) ile genişletmeyi değerlendiriyoruz.

Genel anlamda; yatırım harcamalarını en iyi şekilde yönetmek, şebeke operasyonel verimliliğini arttırmak, üstün müşteri deneyimini geliştirmek ve uzun vadeli paydaş değeri inşa etmek üzere sabit ve mobil şebekeler için maliyet etkin girişimlerimiz bulunuyor. 

Netice olarak, ikinci çeyrek sonuçları, operasyonel performansımızın gücünü ve stratejik girişimlerimizi hayata geçirme azmimizi vurguluyor. Her zaman olduğu gibi, Türk Telekom ailesinin her bir ferdine, “Empati Programı” çerçevesinde en iyi müşteri deneyimini sağlamak ve bu sonuçlara ulaşmak için ortaya koydukları muazzam çaba için teşekkür ediyorum.” 

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2Ç'17 1Ç'18 2Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
(milyon TL) 2Ç'17 1Ç'18 2Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 4.501 4.686 4.951 %5,6 %10.,0
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 4.292 4.545 4.740 %4,3 %10,5
FAVÖK 1.712 1.972 1.968 %(0,2) %15,0
Marj %38,0 %42,1 %39,8    
Amortisman ve İtfa Gideri (773) (878) (910) %3,6 %17,8
Faaliyet Karı  939  1.094 1.058 %(3,2) %12,6
Marj %20,9 %23,3 %21,4    
Finansal Gelirler / (Giderler)  249 (986) (2.163) %119,4 a.d.
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) 5  339 (879) (1.932) %119,8 a.d.
Faiz Gelirleri / (Giderleri) 5 (85) (86) (172) %99,9 %103,4
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (6) (21) (59) %185,4 %967,0
Vergi Geliri / (Gideri) (298) (51)  216 a.d. a.d.
Net Kar 890  56 (889) a.d. a.d.
Marj %19,8 %1,2 a.d.
Düzeltilmiş Net Kar 6 631  748  676 %(9,6) %7,1
Yatırım Harcamaları 544 581  836 %44,0 %53,6

5Geçmiş dönemlerde kur ve türev gelirleri/(giderleri) hesabında takip edilen, Türev faiz ödemelerinden kaynaklanan gelir/giderler, 2Ç’18 tarihinden itibaren faiz gelir/giderlerinde takip edilmeye başlanmış olup.  1Ç’18 itibarıyla bu ödemelerden kaynaklanan 18 mn TL gider de 2Ç’18 tarihinde faiz gelir/giderlerinde sınıflandırılmıştır.

6Düzeltilmiş net kar, döviz ve döviz türev gelir/giderlerinin dönemsel vergi sonrası etkisini hariç tutmaktadır.

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2Ç’18’de, bir önceki yıla göre %10,0 (artış: 450 milyon TL) büyüme göstererek 4.951 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %11,3 (artış: 187 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %10,9 (artış: 131 milyon TL)  ve uluslararası gelirdeki yıllık %54,8 (artış: 80 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki yıllık büyüme %10,5 (artış: 449 milyon TL) oldu. Sabit ses gelirlerindeki azalma oranı 2Ç’17’deki yıllık %8,1 seviyesinden (azalış: 58 milyon TL) 2Ç’18’de yıllık %1,5’e (azalış: 10 milyon TL) geriledi.

Mobil servis gelirlerindeki artış, toplam mobil gelirdeki büyümeden yaklaşık 3 baz puan daha yüksek seyrederek yıllık bazda %14 oldu. Aradaki bu fark, aşağıda faaliyet giderleri bölümü altında açıklandığı gibi, cihaz işimizdeki segment bazlı yaklaşımın önemli etkisiyle gerçekleşti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Faaliyet giderleri 2Ç’18’de yıllık bazda %7,0 (artış: 194 milyon TL) arttı. UFRS 15 etkisi hariç tutulduğunda (ticari giderlerde 148 milyon TL etki) faaliyet giderleri yıllık bazda %12,3 yükseldi. (artış: 342 milyon TL)

Personel giderleri, yıllık bazda %16,2 (artış: 106 milyon TL) arttı. Bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda, personel giderlerindeki artış yıllık %8,4 oldu.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli ve frekans ücretlerinin hesaplanmasında bir metodoloji değişikliğine yol açan 7061 sayılı Kanun, frekans ücretlerinde artışa (2Ç’18’de yaklaşık 40 milyon TL etki) neden oldu. Buna ek olarak, 1Ç'18 itibariyle, satışlar ile doğrudan bağlantılı olan frekans ücretleri "Vergi" gideri altında raporlanmaktadır. 2018’den önceki hesaplama metodolojisinde satışlara doğrudan bağlantısı olmadığından, söz konusu frekans ücretleri “Network ve Teknoloji” giderleri altında raporlanmaktaydı. Sonuç olarak, 2Ç’18’de “Network ve Teknoloji” giderleri ve “Vergi” giderleri birlikte bir önceki yıla göre %21,0 arttı (artış: 162 milyon TL).

Aynı zamanda, alacak yönetimi sürecinde cihaz odaklı risk yönetimi politikası ve segment bazlı yaklaşımın pozitif etkisi devam etti. Şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda % 26,9 azaldı (azalış: 29 milyon TL).

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

2Ç’18’de konsolide FAVÖK %15,0 artarak (artış: 256 milyon TL) 2,0 milyar TL'ye yükseldi ve FAVÖK marjı %39,8 oldu. UFRS 15 etkilerinden arındırıldığında dahi FAVÖK marjı, %36,8 seviyesinde güçlü seyrini korudu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri, büyük ölçüde UFRS 15’ten kaynaklanan 119 milyon TL ek amortisman ve itfa giderinin etkisi ile yıllık %17,8 (artış: 137 milyon TL) artarak 910 milyon TL’ye yükseldi.

Faaliyet Karı7

Faaliyet karı, çift haneli gelir büyümesi ile yıllık bazda %12,6 (artış: 119 milyon TL) artarak 2Ç’18’de 1.058 milyon TL’ye yükseldi. UFRS 15’in faaliyet karı üzerindeki etkisi limitli olup 30 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Net Finansal Gelir / Gider8

Net finansal giderler, çeyrek boyunca TL’nin hem USD hem de EUR karşısındaki sert değer kayıplarının2 ardından gerçekleşen kur zararları nedeniyle önemli ölçüde artarak 2Ç’18’de 2,2 milyar TL oldu.

Vergi Geliri / Gideri

Artan kur zararlarının2 etkisi ile “vergi öncesi karı” negatif gerçekleşen Grup, 2Ç’18'de 216 milyon TL vergi geliri kaydetti.

Net Kar/Zarar

Grup, 2Ç’18’de TL’nin USD ve EUR karşısındaki sert değer kaybının2 etkisi ile 889 milyon TL net zarar kaydetti.

Öte yandan, döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda Grup 2Ç’18’de 676 milyon TL net kar elde etti (2Ç’17: 631 milyon TL).

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 2Ç’17’de 544 milyon TL iken 2Ç’18’de 836 milyon TL oldu. UFRS 15'in etkisi hariç tutulduğunda, düzeltilmiş yatırım harcamaları yıllık %26,5'lik bir büyüme ile 689 milyon TL olarak gerçekleşti.

7Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

8Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Operasyonel Gelişmeler

2Ç'17 1Ç'18 2Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 9 13,2 13,9 14,1 %1,2 %6,1
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,4 9,7 9,7 %0,6 %3,0
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 3,8 4,2 4,3 %2,4 %13,8
Sabit Ses ARPU (TL) 23,1 21,9 22,2 %1,4 %(3,8)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 9,1 10,1 10,3 %2,5 %13,5
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 2.321 2.960 3.150 %6,4 %35,7
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 931 1.127 1.179 %4,7 %26,6
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1.389 1.833 1.971 %7,5 %41,9
Genişbant ARPU (TL) 44,6 44,6 43,6 %(2,1) %(2,2)
TV Abone Sayısı (mn) 10 2,3 2,9 3,3 %11,5 %41,0
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 894 1.276 1.451 %13,7 %62,3
TV ARPU (TL) 17,4 17,5 16,6 %(5,4) %(4,9)
Mobil Abone Sayısı (mn) 18,8 19,9 20,2 %1,5 %7,8
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 10,1 11,1 11,5 %3,3 %13,4
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,6 8,8 8,7 %(0,9) %1,2
Mobil ARPU-Karma (TL) 28,2 28,4 30,2 %6,5 %7,2
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 36,6 35,9 37,8 %5,2 %3,2
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 17,9 18,5 19,6 %6,1 %9,9

9Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

10Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında  

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Haziran 2018 itibarıyla 14,1 milyon sabit erişim hattı, 10,3 milyon genişbant, 3,3 milyon TV ve 20,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.615 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş,  elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız