Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2018 YIL SONU FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

30 Ocak 2019

ÜSTÜN FAVÖK PERFORMANSI, ABONE BÜYÜMESİ VE NAKİT ÜRETİMİ

Türk Telekom Grubu, halka arzdan bu yana kaydettiği en yüksek yıllık gelir ve FAVÖK büyümesi ve üstün abone kazanımıyla 2018 yılı için çarpıcı finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladı. Aynı zamanda 2018 yılında güçlü bir nakit akımı yaratıldı. Grup, 2018 satış gelirleri öngörüsüne ulaşırken, FAVÖK1 sağlam temeller ile şirket öngörü aralığının üzerinde gerçekleşti.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany şunları söyledi: “2018 yılında stratejik hedeflerimize doğru ilerlemeye devam ettik. UFRYK düzeltmeleri hariç tutulduğunda, gelir artışı, şirketin yıllık gelir artışı öngörüsüne paralel olarak %12,8 seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK ise öngörü aralığının üzerinde 8,4 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye'nin lider entegre telekomünikasyon şirketi olarak, büyüme odaklı stratejimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve geniş ürün portföyümüz sayesinde son on yılın en yüksek yıllık abone kazanımını gerçekleştirdik ve 46 milyon aboneye ulaştık. Bu sonuçlar, Türkiye telekomünikasyon piyasasının sunduğu büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu gösteriyor ve stratejimizin ve başarılı uygulamalarımızın gücünü yeniden doğruluyor.”

2019 Yılı Öngörüsü:

Mevcut koşullarda 2019 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir:

  • Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre %15 - %16 seviyelerinde artış,
  • Konsolide FAVÖK’ün 10,0 milyar TL – 10,2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi,
  • Konsolide yatırım harcamalarının ise 5,5 - 5,7 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi.

Şirketimiz UFRS 16 muhasebe standartlarını 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya başlamıştır.  2019 FAVÖK (650 - 700 milyon TL) ve Yatırım Harcaması (850 - 900 milyon TL) öngörü rakamları UFRS 16 etkisini içermektedir.

1 FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

2018 Yılı Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir, halka arzdan bu yana tüm yıl için en yüksek yıllık büyüme olan %12,6 artışla 20,4 milyar TL'ye yükseldi.

UFRYK 12 hariç tutulduğunda, gelir artışı, şirketin yaklaşık %13 seviyesindeki yıllık gelir artışı öngörüsüne paralel olarak %12,8 seviyesinde gerçekleşti.

Grup, halka arzdan bu yana tüm yıl için en yüksek yıllık FAVÖK büyümesini kaydetti. Konsolide FAVÖK yıllık %30,7 artışla 2018 yılı için 8,0 milyar TL - 8,2 milyar TL olan FAVÖK öngörü aralığının üzerinde gerçekleşerek 8,4 milyar TL’ye yükseldi.

Konsolide FAVÖK marjındaki iyileşme 2018 yılında da devam etti. FAVÖK marjı, operasyonel giderlerin yönetimi konusunda alınan verimlilik önlemleri ve satış gelirlerindeki büyüme ile desteklenerek %41,3 olarak gerçekleşti. UFRS 15'in etkisi hariç tutulduğunda da, FAVÖK marjı, 2017 yılına göre 2,6 puan artarak güçlü bir seviye olan %38,1’e yükseldi.

Faaliyet karı, 2018 yılında 2017 yılına göre %36,9 artarak 3,4 milyar TL'den 4,7 milyar TL'ye yükseldi.

Grubun, 2018 yılında yatırım harcaması disiplinli ve optimizasyon odaklı yaklaşımı yansıtarak 4,1 milyar TL oldu; UFRS 15'in etkisi hariç tutulduğunda yatırım harcamalarının konsolide satış gelirlerine oranı 2018'de bir önceki yıla göre 1 puan gerileyerek  %17 seviyesinde gerçekleşti.

Yıl içerisinde Türk Lirası’nın Dolar’a ve Avro'ya karşı sırasıyla %39 ve %34 oranında değer kaybettiği elverişsiz kur ortamı nedeniyle 2018 yılında Grubun net zararı 1,4 milyar TL oldu. Öte yandan, döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda, net kar 2017 yılında kaydedilen 2,4 milyar TL'ye karşılık 2018 yılında 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı2, 2018 yılında güçlü FAVÖK performansı sayesinde 2017 yılında kaydettiği seviyenin iki katının üzerinde 3,5 milyar TL oldu.

Şirket, piyasa koşullarına bağlı olarak, tahvil ve/veya sukuk yapısında, toplam tutarı azami 500 milyon ABD Doları eşdeğerine kadar borçlanma araçlarının ihracı için hazırlıklarını yapma kararı aldı ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

2018 Yılı 4. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir, yıllık bazda %12,5 artış kaydederek 5,4 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, yıllık gelir artışı %13,8 oldu.

Konsolide FAVÖK güçlü seviyede %41,3 marjla, yıllık bazda %46,2 artarak 2,2 milyar TL’ye yükseldi.

Faaliyet karı da yıllık bazda %74,5 artışla 1,2 milyar TL seviyesine yükselerek güçlü performans sergiledi.

Güçlü operasyonel performans ve yılın son çeyreğindeki elverişli kur ortamı ile net kar 4Ç ‘18’de bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 113 milyon TL net zarar ile karşılaştırıldığında önemli bir iyileşme göstererek 2,2 milyar TL’ye yükseldi. Döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda, net kar 4Ç’17’de kaydedilen düzeltilmiş net karın %34,6 üzerinde 856 milyon TL oldu.

Yatırım harcamaları, 4Ç’18’de 1,5 milyar TL iken, aynı dönemde kaldıraçsız serbest nakit akışı 431 milyon TL olarak gerçekleşti.

Güçlü FAVÖK performansı ve elverişli kur ortamıyla, Net Borç/FAVÖK oranı Eylül 2018’de 2,30x olan seviyesinden Aralık 2018’de 1,86x seviyesine geriledi.

Yabancı para riskinden koruma oranı (hedge)3, 2017 yıl sonunda %35 olan seviyesinden 2018 yılı sonunda %67 seviyesine yükseldi.

2 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2018 Yılı 4. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom toplam abone sayısı, 4Ç’18’de halka arzdan bu yana tek çeyrekte gerçekleşen en yüksek net abone kazanımı ile 1,2 milyon artarak 46,0 milyona ulaştı. 2018 yılında net abone kazanımı bir önceki yılda kaydedilen 2,8 milyon rekorundan daha üstün bir performans göstererek 4,3 milyon oldu.

Genişbant abone tabanı 4Ç’18’de 308 bin net abone kazanımı ile yıllık bazda %11,9 artarak 10,9 milyona yükseldi. Tüm yıl boyunca ise genişbantta net abone kazanımı, son on yıldaki en iyi performansı kaydederek 1.163 bin oldu.

Fiber abone sayısı4 4Ç’18’de 254 bin net abone kazanımı ile 3,6 milyona ulaştı; toplam genişbant abone kazanımlarının %80'inden fazlası fiber teklifleri ile geldi.

Mobil abone tabanı hem faturalı hem de ön ödemeli segmentlerde kaydedilen güçlü performansla desteklenerek, 4Ç’18’de son on yılın en yüksek dördüncü çeyrek net abone kazanımı olan 718 bin ile 21,5 milyona yükseldi. Çeyreksel abone kayıp oranı halka arzdan bu yana en düşük seviye olan %6'ya geriledi. 2018 yılı için net abone kazanımı halka arzdan bu yana en yüksek yıllık abone kazanımıyla 1,9 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Bir yıl önce %83 olan LTE nüfus kapsama alanı 4Ç’18’de %91'e yükseldi. LTE kullanıcılarının5 mobil abone bazındaki payı 4Ç’17’de %35 iken 4Ç’18’de %46'ya çıktı.

Sabit ses segmentinde yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 108 bin net abone kazanımı ile altı çeyrektir aralıksız süren net abone artışı devam etti.  Yalın DSL dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana yıllık en yüksek net kazanım olan 768 bin ile 14,4 milyona ulaştı.

Ev TV aboneleri, bu segmentteki en yüksek net abone kazanımı olan yıllık 492 bin ile 1,7 milyona ulaştı. Geçtiğimiz iki yılda kaydedilen güçlü performans ile birlikte, 2016 yılında ödemeli TV pazarında dördüncü oyuncu konumunda olan Tivibu Ev, 1Ç’18'de ikinci oyuncu pozisyonunayükseldi ve 2018 yılı boyunca bu konumunu sağlamlaştırdı. Toplam ödemeli TV abone sayısı ise yine en yüksek yıllık net abone kazanımı olan 886 bin ile 3,6 milyona yükseldi.

Dördüncü çeyrek itibarıyla, abone bazındaki çoklu ürün sahipliği oranı6 4Ç’17’deki %59 seviyesinden 4Ç’18’de %63'e yükseldi.

Yabancı para riskinden koruma oranı, koruma altına alınmış yabancı para cinsinden borç ile yabancı para cinsinden naktin toplamının yabancı para cinsinden toplam borç içerisindeki payı olarak tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Yatırımcı İlişkileri Websitesi’nde yer alan “Özet Finansal ve Operasyonel Veriler” dosyasına bakınız.

Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simcard ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

2018 Yılı 4. Çeyrek Stratejik Gelişmeler

Türk Telekom, Kurumsal Güvenlik Hizmetlerini Ankara’da kurduğu Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi altında bir araya getirdi. Bu merkezde, Türk Telekom müşterilerinin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik global standartlarda uçtan uca çözümler sunularak müşterilerin kesintisiz ve güvenli erişiminin devamlılığı sağlanacak.

Türk Telekom Türkiye’nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyünü sunmaktadır. Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi’nde halihazırda sunulan mevcut Kurumsal Güvenlik Hizmetlerinin yanında, güvenlik olay izleme, analiz ve müdahale hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri şeklinde ayrı olarak sunabilen Siber Güvenlik Yönetim Hizmetleri ve siber tehdit istihbarat servisleri gibi müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm siber güvenlik hizmet ve ürünlerinin Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile sunulması hedeflenmektedir.

Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısı Kiralanması protokolü kapsamında Vodafone ile Ankara Sincan’da başlatılan ilk pilot proje tamamlandı. Protokol mevcut altyapının verimli kullanımını sağlamak ve yeni yatırımları hızlandırma amacını taşımaktadır. Projenin ek yatırım maliyetleri Vodafone tarafından finanse edilirken anlaşma kapsamında yeni altyapının sahibi Türk Telekom oldu. İlk pilot proje sonrasında, sabit altyapının kiralanması konusunda farklı projeler değerlendirilmeye devam etmektedir.

Türk Telekom ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılamayan kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğu görmektedir. Türk Telekom’un bu vizyonla yürüttüğü “İnternetle Hayat Kolay” projesi, Aralık 2018’de Birleşmiş Milletler’in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu’nda örnek proje olarak gösterildi. “İnternetle Hayat Kolay” projesi ile Türk Telekom, daha önce internet kullanmamış kişileri hedeflemekte ve sağladığı internet okuryazarlığı eğitimleriyle online dünyayla tanışmalarına öncülük etmektedir.

Tambu 2018 yılı sonunda en yakın rakibinin 2 katından fazla, 8,3 milyon indirilme sayısına ulaştı. Öncü ve yenilikçi araç çubuğu uygulamanın çıktığı günden bu yana 17 milyar defa görüntülendi ve Tambu uygulaması (araç çubuğu, klavye ve ana uygulama) üzerinden 36 milyar etkileşim sağlandı. Tambu’nun Aralık ayında tasarımı ve ara yüzü tamamen yenilendi. Tambu’nun içeriğine yerel yeme içme yeri arama, web arama motoru, verimliliği ve etkileşimi arttırıcı oyunlaştırma modülü ve yerli içerik için anahtar kelime arama özellikleri eklenerek Tambu’nun gelir kaynağına dönüşmesi için daha güçlü bir zemin oluşturuldu.

Bilgilerinin Grup içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına izni veren abone sayısı sabit tutulduğunda 3Ç’18’de toplam Grup abonelerinin %72’sine karşılık gelen aboneler arasında

Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany’nin 2018 4Ç sonuçlarına ilişkin yorumları:

Entegre Telekom operatörü olmanın sağladığı güçlü yönlerimizin desteğiyle abone sayısında rekor büyüme

Dördüncü çeyrekte; entegre iş modelimiz, benzersiz çeşitliliğe sahip portföyümüz ve penetrasyona yönelik girişimlerimizin katkısıyla, tüm faaliyet alanlarımızda üstün sonuçlar elde ettik. Çapraz satış fırsatlarından yararlanarak ve müşteriyi elde tutmadaki etkin yönetimimizle, abone bazımızı büyütme stratejimizi etkin maliyetle uyguladık. Bilgilerinin Türk Telekom Grup Şirketleri arasında paylaşılmasına izin veren müşterilerimizin oranı %72’ye ulaştı. Cazip çoklu ürün teklifleri sunma gücümüzle 2018 yılında halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone kazanımı kaydederek 4,3 milyon net abone elde ettik.

Sabit genişbant penetrasyonunu arttırma stratejimiz meyvelerini veriyor

Türkiye’de sabit genişbant penetrasyonunu arttırma stratejimiz dördüncü çeyrekte meyvelerini vermeye devam etti ve genişbanttaki toplam net abone artışımızın %40’ı uygun fiyatlı giriş seviyesi penetrasyon kampanyamız “İnternet Bizden”den geldi. “İnternet Bizden” kampanyası, arka arkaya son altı çeyrekte abone büyümesi elde ettiğimiz sabit ses segmentimizi de desteklemeye devam etti. “İnternet Bizden” abonelerimizin, daha yüksek hız ve kapasite sunan paketlere güçlü talebini gözlemlemeye devam ediyoruz. Buna ek olarak, bölgesel penetrasyon kampanyaları da büyümemize destek verdi. Çeşitlenen dağıtım kanalları aracılığıyla geniş bant penetrasyonunu arttırma stratejimiz doğrultusunda, elektrik şirketleriyle yaptığımız işbirliklerinin büyümemize katkısı büyüyor.

Fiber altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Sabit genişbantta, limitsiz tarifelerimizde adil kullanım kotasını kaldırdık ve yüksek kapasiteli tekliflerimizi ortaya koyduk. Yüksek kapasitemizi, verimli bir şekilde sunma gücümüzden faydalanarak, müşterilerimize bol seçenekli teklifler sunduk. Bunun yanında, fiber de büyümemizi destekleyerek, müşterilerimizin internete süper yüksek hızla bağlanmalarını sağlıyor. 20 mbps’den daha yüksek hızları tercih eden abonelerimizin oranı 2018’de bir önceki yıl %31 olan seviyesinden %37’ye yükseldi. Müşteri odaklı bir şirket olarak, daha iyi bağlantı ve sınıfının en iyisi müşteri hizmetlerini sunabilmek için yatırımlarımıza devam etmekteyiz. 2018 sene sonu itibarıyla, fiberdeki pozisyonumuzu, yeni yatırımlarımızla güçlendirmeye devam ettik ve fiber şebekemizi 282 bin kilometreye, fiber hane kapsama sayımızı 18,6 milyona çıkardık.

Mobilde rekor net abone artışı, en düşük abone kayıp oranı

Dördüncü çeyrekte abone sayımızı 718 bin arttırdığımız mobil segment, net abone artışımıza ciddi katkı sağladı. TV’yi de içeren çapraz satış faaliyetlerimiz ve sinerji tekliflerimiz, yeni frekanslarımız ve yatırımlarımızla daha iyi kalite ve kapsama alanı sunan mobil hizmetlerimizin desteğiyle, 2018 yılında 1,9 milyon net mobil abone kazanımıyla bir yılda kazanılan en yüksek abone sayısına ulaştık. LTE nüfus kapsama oranı yıl içinde 8 puan artarak %91’e ulaştı. Bu sonuçlar, mobil pazarın üçte birine hâkim olma hedefimizde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunun yanında, müşteri odaklı girişimlerimiz ve müşteriyi elde tutma konusundaki etkin yönetimimizle, çeyreksel abone kayıp oranı 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, son on yılın en düşük oranı olan %6’ya geriledi.

Kablosuz ev stratejimiz doğru yolda ilerliyor 

Bir yandan ana telekom faaliyet alanlarımızı desteklerken, aynı zamanda mümkün olduğunca çok sayıda eve ulaşabilmek için geniş kitlelere uygun fiyatlı Ödemeli TV hizmetleri sunma stratejimiz doğru yolda ilerliyor. TV işimizde, abone kazanımında en iyi yıllık performansımızı kaydettik ve EV TV abone sayımızı 491 bin net artışla 1.660 bine taşıdık. Bu kuvvetli ivme sonucunda, üç yıl önce sadece %6 olan Ödemeli TV pazarındaki payımız 2018’in üçüncü çeyreği itibarıyla %23 oldu. Bu performans, kablosuz hanelere erişimi arttırmamızı sağlayacak ve aynı zamanda mobil operasyonlarımıza da destek olacaktır. İlerleyen dönemlerde, kablosuz ev stratejisine odaklanmaya devam ederek ve etkin maliyet yaklaşımıyla beraber müşteri bazımızdan daha yüksek gelir elde etmeyi hedefleyeceğiz.

Verimlilikte başarılı sonuçlar elde ettik, marjlarda artış kaydettik

2018 yılında, şirket çapındaki verimlilik programımızı başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettik. Sadeleştirilmiş organizasyon yapısı, etkin maliyet kontrolü, ölçek avantajları, entegre bir operatör olmanın sağladığı sinerji, veri büyümesi ve dijitalleşmenin sunduğu verimliliklerin desteğiyle, düzeltilmiş FAVÖK marjında geçtiğimiz iki yılda 4.2 puanlık bir iyileşme elde ettik. Mobil marjdaki iyileşme ve daha iyi müşteri elde tutma performansı, bu güçlü sonuca net bir katkı sağladı.

Varlıkların verimliliği amacıyla başlatılan girişimler ilerleme kaydediyor

Altyapıyı etkin kullanarak verimliliği arttırmak için başlattığımız girişimlerimize devam ettik. Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü kapsamında, Vodafone’la Sincan’da yürüttüğümüz pilot projemizi, yakın zamanda tamamladık. Altyapı paylaşımı fırsatlarının, tüm piyasa oyuncuları için mükerrer yatırımların en aza indirilmesi ve Türkiye ekonomisinin desteklenmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Piyasanın tüm oyuncularıyla sabit segmentte ve Vodafone ile Zonguldak’ta gerçekleştirdiğimiz başarılı aktif paylaşım modelini baz alarak mevzuat çerçevesinde aktif paylaşım, pasif paylaşım ve RAN kiralama opsiyonlarını da içerecek şekilde mobil segmentte paylaşım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Dijital ve ICT çözümlerle değer yaratmaya yönelik yatırımlar hızlanıyor

Yatırımlarımız, bizi temel hizmetlere ek olarak, dijital çözümler ve ICT (bilgi ve iletişim teknolojileri) çözümleriyle değer yaratmak için sağlam bir pozisyonda konumlandırıyor. Tivibu GO (yeni nesil TV platformu), Muud (dijital müzik platformu), e-dergi (dijital okuma platformu) ve Tambu gibi dijital hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2018’in dördüncü çeyreğinde, üründen gelir elde edebileceğimiz yeni özelliklerle, dijital klavyemiz Tambu’nun yeni versiyonunu piyasaya sürdük. Tambu’nun indirilme sayısı 8,3 milyona ulaştı ve araç çubuğu üzerinden 17 milyar adet etkileşim gerçekleştirildi. Müşteri odaklı bir diğer platformumuz olan Online İşlemler Merkezi uygulamamız, lansmanından bu yana 23,8 milyon kez indirildi ve sınıfının en iyisi müşteri deneyimi sunma ve operasyonel verimlilik sağlama stratejimizi destekledi. Uygulamayı kullanan TT mobil abonelerinin sayısı, 2018 yılında 10,0 milyonu aştı. Tüm müşteri grupları için siber güvenliğe ilişkin risklerin arttığı bir ortamda, kurumsal güvenlik hizmetlerimizi, Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nin çatısı altında birleştirdik. Telekomünikasyon alanındaki güçlü konumumuz ve güçlü marka pozisyonumuzdan destek alarak, müşterilerimizin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için, küresel standartlarda uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyoruz.  

Kurumsal Girişim Sermayesi yaklaşımımızla öncelikli dikeylere yatırımlar yapıyoruz

Temel ürün ve hizmetlere öncelikli dikeylerimiz sağlık, eğitim ve enerjide, ölçeklenebilir projeler aracılığıyla destek sağlıyoruz. Bu dikeylerde ölçeklenebilir girişimlere Kurumsal Girişim Sermayesi inisiyatifimiz aracılığıyla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Sağlık hizmetleri dikeyindeki satın almamızın ardından (Doktor Turkey), eğitim dikeyinde K12 öğrencileri için oyun temelli bir öğrenme platformu MentalUP’tan %6,9 hisse satın alarak ikinci işlemimizi tamamladık. MentalUP, dijital ve eğitsel oyunlarla çocukların zihinsel becerilerini geliştirmeye odaklanarak öğrencilere zihinsel eğitim sağlayan eğitici ve gelişimsel web ve mobil oyunlar sunuyor. Platform, aynı zamanda yetişkinlere de hitap ediyor. MentalUP, Türkiye’de özel bir şirket tarafından yürütülen ilk start-up hızlandırıcı program olan PİLOTT programımıza katılan girişimlerden birisiydi ve Türk Telekom olarak gelecekte de Türk girişimciliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Yeni nesil teknolojilere hazırlanıyoruz

Müşterilerin artan bağlantı ihtiyaçlarına en etkin şekilde yanıt verebilmek ve mevcut varlıklarımızı daha etkin kullanabilmek için, Türk Telekom olarak, sabit ve mobil şebekelerin yeniden tasarlanmasına hazırlık yapıyoruz. Ayrıca, 5G PPP ve ONF (Open Network Foundation) gibi konsorsiyumlara katılarak 5G’ye yönelik faaliyetler geliştirmek ve standartları belirlemek için küresel aktörlerle beraber çalışıyoruz. İştirakimiz Argela ile ONF çatısı altında açık kaynak yazılımı temelinde SDN (Yazılım Tanımlı Şebeke) ve NFV (Şebeke Fonksiyonlarını Sanallaştırma) adaptasyon çalışmalarını başlattık. Bu çalışmaların sonucunda, 2018 yılında iştirakimiz Argela’nın geliştirdiği RAN Slicing’in (Ağ Dilimleme) canlı saha testini, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında kurulan sahada gerçekleştirdik.

Yeni hissedarımızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kurumsal yapıda gerçekleşen kilit gelişmelerle dördüncü çeyrek, Türk Telekom için çığır açan bir çeyrek oldu. Aralık ayında, Şirketimizin çoğunluk hissesi (%55 hisse), Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nı içeren bankaların ana hissedar olduğu özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) tarafından devralındı. Bu hissedar değişikliğinin ardından, yönetim kurulundaki ilgili değişiklerin duyurusunu da yaptık. Yeni yönetim kurulu üyelerimizin değerli katkılarıyla, uzun vadeli iş planımızı daha kararlı bir şekilde uygulayacağız, şirketimizi büyüteceğiz ve böylece, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Buna ek olarak, sürdürülebilirlik projelerimizden biri olan “İnternetle Hayat Kolay” projesinin, Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje olarak seçildiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ülke çapında dijital uçurumu ortadan kaldırma hedefiyle, sürdürülebilirlik girişimlerimize devam edeceğiz. 

İleriye yönelik olarak, tüm paydaşlarımız için şirketimizin performansını arttırmak üzere attığımız adımlarda kendimize güvenimiz tam. Bu cesaret verici sonuçlar için Türk Telekom ailesinin her bir üyesine teşekkür ediyorum.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2017 2018 Yıllık Değişim 4Ç'17 4Ç'18 Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 18.140 20.431 %12,6 4.800 5.398 %12,5
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 17.435 19.660 %12,8 4.586 5.220 %13,8
FAVÖK 6.452 8.436 %30,7 1.525 2.229 %46,2
Marj 35,6% 41,3%   %31,8 %41,3  
Amortisman ve İtfa Gideri (3.019) (3.735) %23,7 (812) (986) %21,4
Faaliyet Karı 3.433 4.701 %36,9 713 1.244 %74,5
Marj 18,9% 23,0%   %14,8 %23,0  
Finansal Gelirler / (Giderler) (1.954) (6.723) %244,0 (1.061) 1.413 a.d.
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) (1.454) (5.982) %311,3 (886) 1.736 a.d.
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (340) (659) %93,8 (91) (216) %136,8
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (160) (82) %(48,7) (84) (107) %27,9
Vergi Geliri / (Gideri) (343) 631 a.d. 235 (442) a.d.
Net Kar 1.136 (1.391) a.d. (113) 2.215 a.d.
Marj 6,3% a.d.   a.d. %41,0  
Düzeltilmiş Net Kar 7 2.416 3.354 %38,8 636 856 %34,6
Yatırım Harcamaları 3.221 4.087   1.722 1.451 %(15,8)

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2018 yılında, mobil gelirdeki yıllık 13,5% (artış: 896 milyon TL), genişbant gelirlerindeki yıllık %12,9 (artış: 634 milyon TL) ve uluslararası gelirlerde yıllık %44,9 (artış: 287 milyon TL) artış ile bir önceki yıla göre %12,6 (artış: 2.291 milyon TL) büyüme göstererek 20.431 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda ise, konsolide gelirdeki yıllık büyüme %12,8 (artış: 2.225 milyon TL) ile şirket gelir öngörüsü seviyesinde gerçekleşti. 2018’de mobil servis gelirlerindeki artış, cihaz işindeki segment bazlı yaklaşımdan dolayı raporlanan mobil geliri artışından 3,5 yüzde puan daha yüksek oldu.

4Ç’18’de, konsolide gelirler, yıllık %12,5 (artış: 599 milyon TL) büyüme sağlayarak 5.398 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, genişbant gelirindeki yıllık %14,9 (artış: 192 milyon TL), mobil gelirdeki yıllık %14,0 (artış: 238 milyon TL) ve uluslararası gelirdeki yıllık %45,9 (artış: 78 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki yıllık büyüme %13,8 (artış: 634 milyon TL) oldu.

Düzeltilmiş net kar, döviz ve döviz türev gelir/giderlerinin (vergi sonrası) dönemsel net etkisini hariç tutmaktadır.

4Ç’18’de mobil servis gelirleri yıllık yaklaşık %20 artarken, mobil gelirler cihaz satışlarında düşen komisyonlar ve paket dışı kullanım ücretlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak ayrılan bir kereye mahsus karşılık nedeniyle (32 milyon TL) yıllık bazda %14,0 (artış: 238 milyon TL) artış kaydetti. Sabit ses segmenti,  gelirde 4Ç’17’de kaydettiği yıllık %6,0 (azalış: 40 milyon TL) düşüşe karşılık 4Ç’18’de yıllık %5 (artış: 32 milyon TL) büyüme kaydetti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2018 yılında, faaliyet giderleri yıllık bazda %2,6 (artış: 307 milyon TL) arttı. UFRS 15 etkisi (ticari giderlerde 661 milyon TL etki) ve UFRYK 12 artışı (artış: 59 milyon TL) hariç tutulduğunda faaliyet giderlerindeki büyüme yıllık bazda %8,2 (artış: 910 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli ve frekans ücretlerinin hesaplanmasında bir metodoloji değişikliğine yol açan 7061 sayılı Kanun, frekans ücretlerinde artışa neden oldu (2018 yılında frekans ücretlerinde toplam yıllık artış: 172 milyon TL). Buna ek olarak, 1Ç'18 itibariyle, satışlar ile doğrudan bağlantılı olan frekans ücretleri "Vergi" gideri altında raporlanmaya başlanmıştır. 2018’den önceki hesaplama metodolojisinde satışlara doğrudan bağlantısı olmadığından, söz konusu frekans ücretleri “Network ve Teknoloji” giderleri altında raporlanmaktaydı. Sonuç olarak, 2018 yılında “Network ve Teknoloji” giderleri ve “Vergi” giderleri toplamda artan elektrik maliyetleri ve yabancı para cinsinden teknoloji giderlerinin etkisi ile bir önceki yıla göre %22,3 arttı (artış: 686 milyon TL). Arabağlantı giderlerindeki artış, çoğunlukla Türk Telekom International’ın (TTI) satış hacmindeki ve kurdaki artış nedeniyle yıllık bazda %17,2 (artış: 262 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yandan, 2018 yılında, personel giderleri sadeleştirilmiş organizasyon yapısını yansıtacak şekilde yıllık bazda sadece %5,6 (artış: 161 milyon TL) artış kaydetti. Sadeleştirme çalışmaları sonucunda, personel giderlerinin toplam gelirler içindeki payı 2016 yılında %17,2 olan seviyesinden 2018'de % 14,8'e geriledi. Operasyonel giderler tarafında bir başka olumlu gelişme olarak, cihaz işinde segment bazlı yaklaşım ve risk yönetiminde daha ihtiyatlı politikalar sayesinde 2018 yılında, şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %42,7 azalarak (azalış: 200 milyon TL) 268 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ticari giderler, 2017 yılına kıyasla UFRS 15'ten kaynaklı 661 milyon TL’lik etki ile 2018’deyıllık %37,8 (azalış: 661 milyon TL) düşüş kaydetti.

4Ç’18’de faaliyet giderleri yıllık %3,2 azaldı (azalış: 106 milyon TL). UFRS 15 etkisi (ticari giderler üzerinde 201 milyon TL etki) ve UFRYK 12 azalışı (azalış: 31 milyon TL) hariç, faaliyet giderlerindeki artış yıllık %4,1 (artış: 126 milyon TL) olarak gerçekleşti.

“Network ve Teknoloji” giderleri ve “Vergi” giderleri toplamda artan elektrik maliyetleri, yabancı para cinsinden olan teknoloji giderleri ve frekans ücretlerininin hesaplama yöntemindeki değişiklik nedeniyle yıllık bazda %28,3 (artış: 226 milyon TL) artış kaydetti. Arabağlantı giderlerindeki büyüme TTI satış hacmindeki ve kurdaki artış nedeniyle 4Ç’18’de yıllık %19,6 (artış: 75 milyon TL) artış gösterdi. Personel giderleri 4Ç’18’de yıllık %2,3 artış (artış: 18 milyon TL) kaydetti. Şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %71,1 oranında (azalış: 94 milyon TL) geriledi. Ticari giderler, çoğunlukla UFRS 15 etkisi (201 milyon TL) nedeniyle yıllık %48 oranında (azalış: 234 milyon TL) düşüş kaydetti.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

2018 yılında, konsolide FAVÖK yıllık %30,7 (artış: 1.984 milyon TL) artışla halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme ile 8.436 milyon TL'ye yükseldi.

FAVÖK büyük ölçüde güçlü satış gelirleri ve operasyonel gider yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ile 8,0 - 8,2 milyar TL olan öngörü aralığının da üstünde gerçekleşti.

UFRS 15 etkilerinden arındırıldığında dahi konsolide FAVÖK’ün yıllık büyümesi %21 seviyesinde güçlü seyretti. 2018 yılında %41,3 olan FAVÖK marjı, UFRS 15 etkisinden arındırıldığında, güçlü gelir büyümesi ve faaliyet giderlerinde sağlanan verimlilik ile 2017’ye kıyasla 2,6 puan artarak %38,1 seviyesinde gerçekleşti.

4Ç’18’de konsolide FAVÖK yıllık %46,2 (artış: 705 milyon TL) artışla 2,2 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı da %41,3 olarak gerçekleşti. UFRS 15 etkilerinden arındırıldığında, FAVÖK marjı, 4Ç’17’de kaydedilen seviyenin 6,0 puan üzerinde %37,8 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

2018 yılında, amortisman ve itfa giderleri yıllık %23,7 (artış: 716 milyon TL) artışla 3.735 milyon TL’ye yükseldi.

Faaliyet Karı8

Grup, 2017 yılında kaydettiği 3.433 milyon TL faaliyet karına karşılık, 2018 yılında yıllık %36,9 (artış: 1.268 milyon TL) artışla 4.701 milyon TL faaliyet karı kaydetti.

4Ç’18’de, faaliyet karı yıllık bazda %74,5 (artış: 531 milyon TL) artışla güçlü FAVÖK'ün etkisiyle 1.244 milyon TL seviyesine yükseldi. UFRS 15’in 4Ç’18’de faaliyet karı üzerindeki etkisi limitli olup 58 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Net Finansal Gelir / Gider9

Grup, 2017 yılında kaydettiği 1.954 milyon TL seviyesindeki net finansal gidere karşılık elverişsiz kur koşulları nedeniyle 2018 yılında 6.723 milyon TL net finansal gider kaydetti.

4Ç’17’de 1.061 milyon TL net finansal gidere karşılık, TL’nin çeyrek boyunca değer kazanması ile desteklenerek 4Ç’18’de 1,413 milyon TL net finansal gelir gerçekleşti.

Grup, dördüncü çeyrek boyunca, mevcut riskten korunma pozisyonlarının (hedge) koruma seviyelerini güçlendirmeye devam ederken, 445 milyon USD değerinde yeni katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirdi. Grubun çeyrek sonunda toplamda 1,9 milyar USD eşdeğerinde PCCS pozisyonu bulunmakta olup, 624 milyon USD eşdeğerinde döviz bazlı nakit dahil edildiğinde riskten koruma oranı3 %67’ye karşılık gelmektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Vergi Geliri / Gideri 

Grup, “vergi öncesi karı”nın negatif gerçekleşmesi nedeniyle, 2018 yılında 631 milyon TL vergi geliri kaydetti; 2017’de vergi gideri 343 milyon TL olmuştu.

4Ç’18’de güçlü operasyonel performans ve çeyrekte gerçekleşen elverişli kur koşulları nedeniyle vergi öncesi karın pozitife dönmesine bağlı olarak 442 milyon TL vergi gideri gerçekleşti. 4Ç’17’de ise 235 milyon TL vergi geliri kaydedilmişti.

Net Kar/Zarar

Grup, 2018’de TL’nin yıl içinde Dolar ve Avro karşısında sırasıyla %39 ve %34 değer kaybının etkisiyle kaydettiği finansal gider nedeni ile 1.391 milyon TL net zarar kaydetti.

Öte yandan, 4Ç’18’de net kar güçlü operasyonel performans ve elverişli kur ortamı sayesinde 4Ç’17’de kaydedilen 113 milyon TL net zarara karşılık 2.215 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 2017 yılında 3.221 milyon TL iken 2018’de 4.087 milyon TL oldu. UFRS 15 etkisi hariç tutulduğunda, düzeltilmiş yatırım harcamaları 3,425 milyon TL olarak gerçekleşti.

4Ç’18’de yatırımcı harcamaları 1.451 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Nakit Akış

Kaldıraçsız serbest nakit akışı2 kaydedilen güçlü FAVÖK performansı sayesinde 2018 yılında, 2017'nin iki katından da fazla olarak 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

4Ç’18’de kaldıraçsız serbest nakit akışı 431 milyon TL oldu.

Operasyonel Performans

4Ç'17 3Ç'18 4Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 12 13,7 14,3 14,4 %1,4 %5,6
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,6 9,8 9,9 %1,1 %3,5
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4,1 4,4 4,5 %2,0 %10,5
Sabit Ses ARPU (TL) 22,2 22,5 22,5 %0,1 %1,4
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 9,7 10,6 10,9 %2,9 %11,9
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 2.749 3.379 3.633 %7,5 %32,2
Eve/Binaya Kadar Fiber ('000) 1.065 1.258 1.356 %7,8 %27,4
Saha Dolabına kadar Fiber ('000) 1.684 2.121 2.276 %7,3 %35,2
Genişbant ARPU (TL) 44,8 44,4 45,9 %3,3 %2,3
TV Abone Sayısı (mn) 13 2,7 3,5 3,6 %2,9 %32,3
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı ('000) 1.167 1.600 1.660 %3,7 %42,2
TV ARPU (TL) 16,4 14,9 15,1 %1,3 %(7,5)
Mobil Abone Sayısı (mn) 19,6 20,8 21,5 %3,5 %9,8
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 10,8 11,8 12,2 %4,1 %13,1
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,8 9,0 9,3 %2,6 %5,8
Mobil ARPU-Karma (TL) 27,9 31,8 31,0 %(2,4) %11,1
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 35,7 39,6 39,5 %(0,3) %10,7
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 18,0 20,1 19,2 %(4,1) %6,7

10 Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

11 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında  

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2018 itibarıyla 14,4 milyon sabit erişim hattı, 10,9 milyon genişbant, 3,6 milyon TV ve 21,5 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.417 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş,  elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır. 

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et