Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Borç Bilgisi

2017 3Ç
Borç (milyon) Para Birimi TL Karşılığı 3 aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 2 yıl 2 yıl - 5 yıl >5 yıl
TL   154 154 141 14 0 0 0
USD   2.992 10.629 442 612 1.375 5.012 3.188
EUR    1.100 4.612 333 426 1.282 2.025 546
TOPLAM   15.396 916 1.052 2.657 7.037 3.734

*Toplam borçlar için ortalama vade süresi 2017 3. çeyreğinde 3,1 yıl olarak gerçekleşmiştir.

Not: Riskten korunma işlemleri finansal tablo ve dipnotlarda yer almaktadır.

Rasyolar 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç
Net Borç/FAVÖK 2,23 2,04 1,96
Net Borç/Toplam Varlıklar 0,49 0,49 0,48
Borç (Total Yükümlülükler)/ Özkaynaklar 6,69 4,92 4,70
Borç (Finansal) / Özkaynaklar 4,49 3,4 3,31
Cari Oran 1,21 1,27 1,41

Net Borç/FAVÖK hesabında kullanılan FAVÖK, olağanüstü karşılıkları içermemektedir.
Net Borç: Kısa ve uzun vadeli borçlar ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden hazır değerlerin çıkarılması ile bulunur.
FAVÖK, satış gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları ve azınlık paylarını içermemektedir.

​​ ​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız