Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

Müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV, sabit ses ve yakınsama teknolojileri alanında yenilikçi hizmetlerini "Türk Telekom" tek markası altında sunan Türk Telekom Grubu dünya standartlarında entegre telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır. Türkiye 79 milyonluk büyüyen nüfusu ve artan hane halkı sayısı ile EMEA bölgesindeki en büyük telekom piyasalarından biri konumundadır.

Türk Telekom Hakkında

 • 2005'te özelleştirildi ve 2008'de halka arz edildi; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim yaşadı
 • Uluslararası ve sektörel alanda engin deneyime sahip güçlü yönetim ekibi 
 • Türk Telekom Grubu, mobil, genişbant, TV ve sabit ses ürün ve hizmetlerini "Türk Telekom" tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir
 • Güçlü gelir ve nakit akışı kapasitesi, gelecek vaat eden alanlara yatırım yapılmasına ve aynı zamanda sürekli büyümeye olanak sağlamaktadır

Finansal ve Operasyonel Gelişmeler

 • Türkiye'nin ilk entegre operatörü 3Ç '17'de 4,5 milyar TL gelir ve 1,7 milyar TL FAVÖK kaydederken, toplam abone sayısı 40,5 milyona yükseldi
 • 3Ç '17 itibarıyla 19,2 milyon abone ile Türkiye'nin büyüyen mobil operatörü
 • 3Ç '17 itibarıyla 13,4 milyon toplam erişim hattıyla Türkiye'nin lider sabit hat operatörü ve 2,5 milyonu fiber abonesi olmak üzere toplam 9,4 milyon genişbant abonesi ile Türkiye'nin lider sabit ses ve veri hizmetleri sağlayıcısı

Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI

*5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'ye göre, Bakanlar Kurulu'nca, Şirket'in Hazine Müsteşarlığı'na ait %6,68 (%5 B Grubu, %1,68 D Grubu) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verilmiştir.

2017 Öngörüsü

 • %10 - %11 Konsolide Gelir Büyümesi*
 • 6,3 milyar TL - 6,4 milyar TL seviyelerinde FAVÖK
 • Yaklaşık 3,3 milyar TL yatırım harcaması

* İnşaat geliri düzeltmesi hariç

Gelir Dağılımı (2017 3Ç)

Gelir Dağılımı (2015 YS)

Grup Şirketleri

GRUP ŞİRKETLERİ

Tu

rk Telekom Grubu mobil, sabit ses, genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini "Türk Telekom" tek marka çatısı altında bir araya getirirken, TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Sabit Genişbant

Sabit hat performansı
 • 3Ç '17'de 289 bin net abone kazanımı olurken fiber abone sayısı 2,5 milyona yükseldi
 • Türk Telekom'un Türkiye'deki toplam fiber uzunluğu 3Ç '17 itibarıyla 246 bin kilometreye ulaşırken fiber ile erişilen hane sayısı 15,4* milyon'a yükseldi

*15,4 milyon hane kapsaması 4,3 milyon Eve/Binaya Kadar Fiber ve 11,1 milyon Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir

Mobil

Mobil
 • 3Ç '17'de 414 bin net abone kazanımı
 • Akıllı telefon penetrasyonu %78'e yükseldi

TV

TV
 • 3Ç '17'de 135 bin net Ev TV abone kazanımı
 • Toplam TV aboneleri 2,5 milyonu geçti

Sabit Ses

Sabit Ses

Finansal Performans

Finansal Performans

Özet Finansallar

Konsolide Gelir Tablosu (milyon TL) 2016 3Ç '16 2Ç '17 3Ç '17
Satış Gelirleri 16,109 4.118 4.501 4.532
FAVÖK 5,470 1.452 1.712 1.687
Marj %34.0 %35,3 %38,0 %37,2
Faaliyet Karı 2,621 733 939 973
Marj %16.3 %17,8 %20,9 %21,5
Financial Gelirler/(Giderler) (3,018) (595) 249 (519)
Vergi Gideri (328) (129) (298) (161)
Net Kar (724) 9 890 293
Marj a.d. %0,2 %19,8 %6,5
Konsolide Nakit Akım Tablosu (milyon TL) 2016 3Ç '16 2Ç '17 3Ç '17
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 4,933 1.314 1.500 952
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı (4,612) (729) (1.417) (570)
Yatırım Harcamaları (4,667) (730) (1.450) (618)
Diğer Yatırım Harcamaları 55 1 32 48
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı  (219) (642) (581) 183
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 102 (57) (498) 564
Konsolide Bilanço (milyon TL) 30.09.2016 30.06.2017 30.09.2017
Toplam Varlıklar 26.590 25.733 26.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.038 8.252 8.148
Maddi Duran Varlıklar 8.761 8.358 8.362
Diğer Varlıklar 6.641 7.000 7.247
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.150 2.123 2.761
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 26.590 25.733 26.519
Öz Sermaye 3.260 3.260 3.260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar 1.433 1.084 1.389
Faize Tabi Yükümlülükler 13.615 14.754 15.398
Kıdem Tazminatı Karşılığı 614 651 673
Diğer Yükümlülükler 7.669 5.983 5.798
​​​​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız