Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2019 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

31 Ekim 2019

ÜSTÜN FAVÖK ve OPERASYONEL PERFORMANS İLE ÖNGÖRÜDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Türk Telekom Grubu, üstün FAVÖK ve operasyonel performans ile 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artışla 6,2 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK yıllık bazda %33 büyüme ile 3,0 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı ise güçlü abone kazanımı ve devam eden verimlilik kazanımları ile %48,4 olarak gerçekleşti. Net Borç/FAVÖK oranı ise güçlü nakit akışını ve güçlü FAVÖK büyümesini yansıtarak geçtiğimiz dört yılın en düşük seviyesi olan 1,55x’e geriledi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şunları söyledi: "Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi. Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından FAVÖK öngörümüzü 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Bu sonuçlar, ilerleyen dönemlerde müşteri memnuniyeti önceliğiyle gerek penetrasyon artışı gerekse sürdürülebilir abone kazanımı hedeflerimiz için atacağımız adımlar konusunda bize güven veriyor.”

2019 Yılı 3. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık bazda %15,1 artışla 6,2 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 geliri, proje bazlı ekipman satışları ve 3Ç’18’deki tek seferlik mobil gelir hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi geçen yıla göre %16,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konsolide FAVÖK %32,6 ile yıllık bazda güçlü büyümesine devam ederek halka arzdan beri en yüksek seviye olan 3,0 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise gelir büyümesi ve faaliyet giderlerindeki verimlilik çalışmaları sayesinde %48,4 oldu. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı 3Ç’18’e göre 3,3 puan artış göstererek %45,3 oldu.

Faaliyet karı, yıllık bazda %39,6 artışla 1,8 milyar TL’ye yükseldi.

Net kar, 3Ç’18’de kaydedilen 2.846 milyon TL net zarar seviyesi ile karşılaştırıldığında; güçlü faaliyet performansı, disiplinli faaliyet giderleri yönetimi ve ılımlı kur ortamı sayesinde kayda değer bir iyileşme ile 3Ç’19’da 1.117 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yatırım harcamaları 3Ç’19’da 1,2 milyar TL olurken, kaldıraçsız serbest nakit akışı1 da aynı dönemde 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Grubun net açık yabancı para pozisyonu2, 3Ç’18’deki 1.767 milyon Dolar seviyesinden 446 milyon Dolar seviyesine geriledi (3Ç’17: 2.871 milyon Dolar). Yeni koruma işlemleri ve borçluluk seviyesindeki düşüş ile gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti.

Güçlü FAVÖK performansı ve borçluluk seviyesindeki düşüşün etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç’19’da 1,76x olan seviyesinden 3Ç’19’da 1,55x seviyesine geriledi (3Ç’18: 2,30x).

1 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2 Net açık yabancı para (YP) pozisyonu, YP cinsinden finansal borçtan, YP türev pozisyonu ve YP cinsinden nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanır. Borç hesaplaması, kiralama yükümlülüklerini içermemektedir.

2019 Yılı 3. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 3Ç’19’da 611 bin net abone kazanımı ile 47,6 milyona ulaştı. Son on iki ayda gerçekleşen net abone kazanımı 2,9 milyon oldu.

Genişbant abone sayısı 3Ç’19’da 206 bin net kazanım ile 11,3 milyona yükseldi. Genişbant ARPU’sunda yükseliş trendi 2011’den beri gerçekleşen en yüksek yıllık büyüme oranı olan %13 ile devam etti.

Fiber abone sayısı 3Ç’19’da %19 yıllık büyüme ile 4,0 milyonu aştı.

Fiber hane kapsaması, fiber dönüşüme artan odaklanmayı yansıtarak 3Ç’19’da 884 bin artışla 20,3 milyona ulaştı.

Mobil abone sayısı 3Ç’19’da faturalı ve faturasız segmentlerdeki güçlü performansın desteğiyle 393 binlik net artışla 22,8 milyon oldu. BTK’nın yeni düzenlemesine göre, Türk ya da yabancı kimlik numarası olmayan müşterilerin aboneliklerinin 1 Aralık 2019 tarihine kadar iptal edilmesi gerekmektedir. Türk Telekom 3Ç’19’da bu düzenlemeye uymak amacıyla ARPU yaratmayan mobil müşterilerin aboneliklerini iptal etme sürecini başlattı. Buna bağlı olarak mobilde silinen abone sayısı 284 bin oldu. Bu etki hariç tutulduğunda, net mobil abone artışı 3Ç’19’da 677 bin olarak gerçekleşti.

3Ç’19’da sabit ses abonelerinin sayısı 75 bin artarak 10,0 milyona ulaştı. Yalın DSL dahil, toplam sabit erişim hatlarının sayısı 115 bin artışla 2Ç’12’den beri en yüksek seviye olan 14,6 milyona ulaştı.

2Ç’19’da %50 olan LTE abonelerinin mobil abone tabanındaki payı, 3Ç’19’da %54’e ulaştı (3Ç’18: %44). LTE kullanıcısı3 başına aylık ortalama data kullanımı Eylül ayında 7,3 GB'a çıktı.

Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin oranı 3Ç’18’deki %72 seviyesinden 3Ç’19’da %79'a ulaştı.

Şirket’in müşteri odaklı platformu Online İşlemler, hizmete sunulduğundan beri 33 milyon defa indirildi. 3Ç’19’da bu uygulamayı kullanan mobil abone sayısı 13 milyonu aştı.


3
LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simcard ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

2019 Yılı Öngörü Değişikliği:

Şirketimiz, 2019 yılının ilk dokuz aylık sonuçları ve güçlü operasyonel karlılığın ardından 2019 yılı öngörülerini revize etmeye karar vermiştir.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2019 yılında;

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre yaklaşık %15 seviyesinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 11,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz.
  Önceki Beklenti Revize Beklenti
Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)  Yaklaşık %15-%16 Yaklaşık %15
FAVÖK 10,3 milyar TL – 10,5 milyar TL Yaklaşık 11,0 milyar TL
Yatırım Harcamaları Yaklaşık 4,6 milyar TL–4,8 milyar TL Yaklaşık 4,8 milyar TL

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal’ın 2019 3Ç sonuçlarına ilişkin yorumları:

Türkiye’nin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışıyoruz

2016 yılından bu yana parçası olduğum lider telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un CEO’su olarak değerli paydaşlarımızla yeni bir yol arkadaşlığına başlamanın heyecanı ve ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarımıza başladık.

Bugün 30 bini aşkın çalışanımız ve 47,6 milyon abonemizle, başarılı operasyonel performansımız, etkin bilanço yönetimimiz, girişimlere verdiğimiz destek ve teknolojik yatırımlarımızla istihdama ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye'ye değer katmaya devam ediyoruz.

2019 yılının ilk yarısında kaydettiğimiz başarılı performansı yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdük. Özellikle sabit genişbant ve mobil segmentlerindeki sırasıyla yıllık %21,0 ve %16,6 gelir artışının desteği ile 3Ç’19’da geçen yılın aynı çeyreğine göre %15,1 gelir büyümesi elde ettik. 3Ç’19’da FAVÖK, yıllık %32,6 artışla 3 milyar TL’yi geçerken, FAVÖK marjı %48,4 oldu. Bu sonuçlar doğrultusunda 2019 FAVÖK öngörümüzü yıl içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ediyoruz ve 10,5-10,8 milyar TL aralığından 11 milyar TL seviyesine yükseltiyoruz.

Öte yandan, 2019 yılında güçlü operasyonel performansımızın ve güçlenen bilançomuzun etkisi net kar performansımıza da yansıdı. 3Ç’19’da net karımız geçen seneki seviyesine göre dikkat çekici bir artış ile 1.117 milyon TL olarak gerçekleşti. İlk dokuz ayda net karımız son 7 seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu.

Kaydettiğimiz bu başarılı performans, stratejilerimizi doğru uyguladığımızın bir göstergesi. Yeni dönemdeki önceliklerimiz; internet penetrasyonunu arttırmak, daha iyi bir müşteri deneyimi, dijitalleşme yolculuğuna hız vermek ve sürdürülebilir bir abone büyümesinin yanında sağlıklı bir ARPU artışı sağlamak olacak.

Kusursuz müşteri deneyimi önceliklerimiz arasında

Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran servis ve ürünler geliştirerek müşteri deneyimini her alanda iyileştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak, müşteri deneyimini dijital alanlarda da en üst düzeye taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Müşteri odaklı self-servis uygulamamız “Online İşlemler”, lansmanından bu yana 33 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil Türk Telekom mobil abonelerinin sayısı 13,4 milyona ulaştı. Akıllı telefon kullanan müşterilerimizin %77’si uygulamamızı kullanmakta. Yakın zamanda “Online İşlemler” kanalımızı uçtan uca ve entegre bir hizmet sağlayacak şekilde müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz.

Kusursuz müşteri deneyimi kapsamında Türk Telekom olarak üçüncü çeyrekte yüksek hızda sabit interneti ev içinde kablosuz olarak müşterilere sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de deneyen ilk operatör olduk. İlerleyen dönemlerde Wi-Fi 6'yı destekleyecek yeni modemler sayesinde daha geniş bir kapsama alanına, daha yüksek hızlarda kablosuz internet sağlayabileceğiz.

Ayrıca, müşteri deneyiminin güçlendirilmesi için müşterilerimize dokunan bütün hizmetleri, uygulamaları ve süreçleri geliştirmek üzere başlattığımız proje ile kurulum nakil ve arıza çözüm sürelerinde kayda değer bir iyileşme kaydettik ve bu konuda daha yüksek hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde sürdürülebilir abone kazanımına devam ettik

ARPU artışı ile dengeli bir odakla sürdürdüğümüz abone kazanımımız üçüncü çeyrekte ivmelenerek devam etti. Çeyreksel bazda kazandığımız net 611 bin abone ile abone sayımızı 47,6 milyona taşıdık. Entegre bir oyuncu olmanın gücü, benzersiz çeşitliliğe sahip ürün portföyümüz ve penetrasyon arttırmaya yönelik girişimlerimiz bu sonuçlara önemli katkıda bulundu.

Bilgilerinin Türk Telekom Grup şirketleri arasında paylaşılmasına izin veren müşterilerimizin oranı 3Ç’18’de %72 olan seviyesinden 3Ç’19’da %79 seviyesine yükseldi. Ayrıca, çoklu ürün sahipliğimiz yıllık bazda 3,8 puan artışla %63 seviyesinde gerçekleşti.

Kusursuz müşteri deneyimi odağımızın yanı sıra, entegre yaklaşımımız ve internet penetrasyonunu artırmaya yönelik girişimlerimiz sürdürülebilir abone kazanımı stratejimizin ana temellerini oluşturuyor. 2019 yılının ilk dokuz ayında kaydettiğimiz başarılı operasyonel performansımızı önümüzdeki dönemde de sergileyerek belirlediğimiz hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Mobilde güçlü operasyonel sonuçlar marjda artışı da getirdi

Yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiğimiz 611 bin net abone kazanımının 393 bini mobil segment ile desteklendi. BTK’nın kimlik numarası olmayan aboneliklere yönelik aldığı karar kapsamında yaptığımız uyum çalışmaları sebebiyle iptal ettiğimiz 284 bin mobil abone hariç tutulduğunda, üçüncü çeyrekte mobil net abone kazanımımız 677 bin oldu. Bu performans mobil abone pazar payı kazanma stratejimizde doğru yolda olduğumuzu göstermekte.

Son beş yılda mobil pazar payımızı %22 seviyelerinden %28 seviyelerine çıkardık. Bu dönemde mobil yatırımlarımıza devam ederken, mobil FAVÖK marjımızı da sürdürülebilir seviyelere yükselttik. Son 12 ayda kaydettiğimiz 2,0 milyon mobil abone kazanımı ile pazar payımızı karlı bir şekilde %30’un üzerine çıkartma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk.

Mobil FAVÖK marjında gerçekleşen artış disiplinli faaliyet gideri yönetiminin yanı sıra, mobil gelir büyümesindeki artışla da desteklendi. Gelir büyümesinde data gelirlerinin yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği %30’luk yıllık büyüme etkili oldu ve data gelirlerinin servis gelirlerimizdeki payı %60’a ulaştı. Müşterilerimizin içinde LTE abonelerimizin payı son bir yılda %44’ten %54’e yükseldi. LTE kullanıcılarının aylık ortalama data tüketimi 3Ç’19’da 7,3 GB’a ulaştı. Data gelirlerindeki büyümenin, artan data tüketimi ile ilerleyen dönemde de sürmesini bekliyoruz.

İnternet penetrasyonunu arttırmaya yönelik hedefimizi koruyoruz

Şirket olarak en önemli hedeflerimiz arasında mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve dijital uçurumu azaltarak Türkiye’deki her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak bulunuyor.

Sabit genişbant segmentinde, İnternet Bizden başta olmak üzere penetrasyon odaklı tekliflerimizde abonelerimizin talebine yanıt verebilmek adına güncellenmiş hız ve kapasite seçenekleriyle yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Çeşitlenen dağıtım kanallarından yararlanarak genişbant penetrasyonunu artırma stratejimizle uyumlu olarak, elektrik şirketleri ile yaptığımız işbirlikleri ile bu kanaldaki erişimimiz Türkiye’nin 43 şehrine ulaştı ve satışlarımıza artarak katkı sağladı. 3Ç’19’da bu kanaldaki abone kazanımı, ikinci çeyreğe göre %30’un üzerinde artış gösterdi.

Türk Telekom olarak girişimlerimizin katkısıyla Türkiye’de genişbant hane halkı penetrasyonu son iki yılda  %47 seviyesinden %57 seviyesine yükseldi ve penetrasyonu %70 seviyelerine taşıma konusunda sıkı şekilde çalışıyoruz.

Penetrasyon stratejimizin yanı sıra, abonelerin limitsiz internet çağına alışmaları ve Okula Dönüş döneminde abonelerimizin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarımızla sabit genişbantta üçüncü çeyrekte 206 binlik net abone kazanımı kaydettik. Ayrıca, üçüncü çeyrekte müşterimize daha iyi değer sunmak için gerçekleştirdiğimiz tarife dengelemesi de abone kazanımımıza katkı sağladı.

Sabit genişbantta abone ve ARPU’da görülen dengeli büyüme ile bu çeyrekte yıllık bazda %21 gelir  büyümesi kaydettik.

Güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız

Türkiye'nin lider entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde, fiber transformasyon odağımız doğrultusunda fiber şebekemizle ulaştığımız hane halkı sayısını 2015 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artış olan 884 bin ile 20,3 milyona yükselttik. 295 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız ile ülkedeki fiber alt yapının %80’inden fazlasına Türk Telekom olarak imzamızı attık.

Sahip olduğumuz fiber altyapının yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye’de 5G’ye en hazır operatörüz. Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde bir yandan 5G test şebeke altyapılarımızı hazırlarken, bir yandan da 5G Mükemmeliyet Merkezi’mizde yerli ve milli yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz. 5G teknolojileri ve altyapıları konusundaki çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten “Argela” ve “İnnova” gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor.

İştiraklerimizden Argela; SDN (Yazılım Tanımlı Şebekeler)/NFV (Şebeke Fonksiyonlarını Sanallaştırma) bazlı çözümleri ve SEBA (SDN Destekli Geniş Bant Erişimi) üzerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekte. Argela bunun yanında müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak bant genişliği ataması yapabilmeyi sağlayan RAN Dilimleme (Radyo Erişim Şebekesi Dilimleme) teknolojisini geliştiriyor. Son çeyrekte Argela “Mobil Şebeke Performansı Görüntüleme” çözümünü ticari kullanımını genişletecek önemli bir adımla Ethio Telecom’a sattı. Daha önce Verizon, Telefonica ve Orange’ın Laboratuvarlarında testten geçen Argela teknolojilerine ek olarak, ilerleyen dönemlerde Argela’nın ABD’de kurulu iştiraki Netsia ile 5G alanında daha fazla katkılarını göreceğimizi düşünüyoruz.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, pilot projelerimizi tamamladığımız sabit ve mobil altyapı paylaşım modellerinin üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 5G ile artması beklenen şebeke yoğunluğu değerlendirildiğinde altyapı paylaşım modellerinin daha yaygın olarak kullanılması hem yatırım maliyetlerini düşürecek hem de son kullanıcıya daha kaliteli ve uygun hizmet sağlanmasının önünü açacaktır.

Borçluluk seviyesinde ve net yabancı para pozisyonunda düşüş devam etti

Net borcumuz (UFRS 16 etkisi hariç), 2018 sonundan beri 315 milyon Dolar düşerek Eylül 2019’da 2.689 milyon Dolar eşdeğerine geriledi. Net Borç/FAVÖK oranı ise güçlü nakit akışı yaratma ve güçlü FAVÖK büyümesini yansıtarak geçtiğimiz dört yılın en düşük seviyesi olan 1,55x’e geriledi. Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev (hedge) işlemlerimizin etkisiyle 3Ç’18’de 1.767 milyon Dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz, 3Ç’19’da 446 milyon Dolar’a geriledi. Bu sayede gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azalmaya devam etti. Güçlenen bilançomuzla birlikte artan öngörülebilirliğin paydaşlarımız için değer yaratacağını düşünüyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri ile de interneti herkese ulaştırmaya çalışıyoruz

Türk Telekom’un misyonu sürdürülebilir bir bakış açısıyla sadece kar odaklı bir şirket olmanın çok ötesinde. Bu nedenle interneti herkes için erişilebilir kılma düşüncesini hayata geçirmek amacıyla sadece ticari odakla değil, Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje olarak seçilen ve 2014 yılından beri devam eden İnternetle Hayat Kolay projemizle sürdürülebilirlik odağıyla da adımlar atıyoruz.

Toplumda online hayat ile tanışmamış veya interneti yeterince tanımayan 25 yaş üstü herkesin temel bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlayan bu projemiz kapsamında 2014-2019 yılları arasında 50.000 kişiye yüz yüze dijital okuryazarlık eğitimleri verildi.

Eylül 2019’da ikinci fazına geçtiğimiz bu proje ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Ülkenin dört bir yanında Türkiye’yi geleceğe bağlamak üzere çalışan bir ailenin parçası olarak, sektöre ve ülkeye hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar ortak hedeflere kilitlenip tek bir takım olarak büyük başarılara imza atan Türk Telekom ailesinin bundan sonra şirketimizi daha da iyi operasyonel ve finansal performans sergileyen dönemlere taşıyacağından kuşkum yok. Bu vesileyle tekrar, bütün Türk Telekom Grubu ailesine ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 3Ç'18 2Ç'19 3Ç’19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 5.396 5.760 6.210 %7,8 %15,1
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 5.154 5.516 5.824 %5,6 %13,0
FAVÖK 2.267 2.681 3.005 %12,1 %32,6
Marj %42,0 %46,5 %48,4    
Amortisman ve İtfa Gideri (961) (1.171) (1.183) %1,1 %23,1
Faaliyet Karı  1.305   1.510  1.822 %20,7 %39,6
Marj %24,2 %26,2 %29,3    
Finansal Gelirler / (Giderler) (5.077) (999) (475) %(52,4) %(90,6)
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri)  (4.906) (427)  180  a.d. a.d.
Faiz Gelirleri / (Giderleri)  (186) (464) (543) %17,1 %192,3
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler)  14  (108) (112) %4,2 a.d.
Vergi Geliri / (Gideri)  926  (77) (229) a.d. a.d.
Net Kar (2.846)  435   1.117  %157,0 a.d.
Marj a.d. %7.5 %18,0
Yatırım Harcamaları  1.219   930  1.223 %31,6 %0,4

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 3Ç’19’da, bir önceki yıla göre %15,1 (artış: 814 milyon TL) artışla 6.210 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %16,6 (artış: 338 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %21,0 (artış: 293 milyon TL) ve kurumsal veri gelirlerindeki yıllık %8,3 (artış: 36 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki büyüme yıllık %13,0 (artış: 670 milyon TL) oldu. Sabit ses gelirleri art arda beş çeyrektir yıllık büyümesini sürdürdü ve 3Ç’19’da bir önceki yıla göre %1,8 (artış: 12 milyon TL) artış kaydetti. Şirketin yüksek seviyede proje bazlı ekipman satışlarını gerçekleştirdiği 3Ç’18’deki baz etkisinden dolayı Grup’un diğer gelirlerinde yıllık %15,1 (düşüş: 49 milyon TL) düşüş gerçekleşti.

3Ç’18’de şirketin mobil gelirlerinde KDV iadesinden kaynaklı 68 milyon TL tutarındaki tek seferlik etki ve UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi yıllık %14,5 ve mobil gelir büyümesi ise yıllık %20,7 olarak gerçekleşti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

3Ç’19’da faaliyet giderleri yıllık bazda %2,4 (artış: 75 milyon TL) artışla 3.205 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 etkisi (Network & Teknoloji giderlerinde 128 milyon TL ve diğer giderlerde 61 milyon TL etki) ve UFRYK 12 gideri hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki büyüme yıllık bazda %4,7 (artış: 137 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

Vergi gideri temel olarak mobil gelirlere bağlı olan frekans ve hazine payı giderlerinin artması sebebiyle yıllık bazda %14,2 (artış: 71 milyon TL) artış kaydetti.

3Ç’19’da personel giderleri yıl içinde uygulanan enflasyona dayalı maaş artışlarına rağmen, sadeleştirilmiş organizasyon yapısının desteği ile yıllık bazda yalnızca %8,1 (artış: 61 milyon TL) artış kaydetti.

Ticari giderler ise alınan verimlilik önlemleri ve daha düşük seviyede gerçekleşen pazarlama faaliyetlerine dayalı olarak yıllık bazda sadece %4,4 (artış: 9 milyon TL) artış gösterdi.

Aynı zamanda, alacak yönetimi sürecinde segment bazlı yaklaşım ve cihaz odaklı risk yönetimi politikasının pozitif etkisi 3Ç’19’da devam etti. Buna uygun olarak, şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %30,2 (azalış: 19 milyon TL) azaldı.

Ekipman satışlarının maliyeti, 3Ç’18’de yüksek seviyedeki proje bazlı satışlardan kaynaklanan yüksek baz etkisi nedeni ile yıllık %38,0 (azalış: 56 milyon TL) oranında düşüş kaydetti.

3Ç’19’da Network & Teknoloji giderleri yıllık bazda %18,1 (azalış: 93 milyon TL) geriledi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Network & Teknoloji giderlerindeki artış, yıllık %6,8 (artış 35 milyon TL) oranında gerçekleşti.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

Konsolide FAVÖK, 3Ç’19’da yıllık bazda %32,6 (artış: 739 milyon TL) artarak 3.005 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 6,4 puan artışla %48,4 oldu.

UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı güçlü gelir büyümesi ve faaliyet giderindeki verimliliklerin desteğiyle 3Ç’18’e göre 3,3 puan artış ile %45,3 seviyesinde güçlü seyretti.

Öte yandan, mobil FAVÖK marjındaki güçlü iyileşme devam etti ve mobil FAVÖK marjı iki yıl önceki %15 seviyesinden 3Ç’19’da %34 seviyesine yükseldi. Bu iyileşme, esas olarak güçlü gelir büyümesi, ticari harcamalarda sağlanan verimlilikler, alacak yönetimindeki iyileşme ve grup sinerjileri ile sağlandı.

Amortisman ve İtfa Giderleri

3Ç’19’da amortisman ve itfa giderleri, ağırlıklı olarak UFRS 16 uygulamasından kaynaklanan 159 milyon TL tutarındaki amortismanın etkisiyle yıllık %23,1 artışla 1,2 milyar TL’ye ulaştı.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı 2019’un üçüncü çeyreğinde güçlü FAVÖK büyümesine paralel, yıllık bazda %39,6 (artış: 517 milyon TL) artışla 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net Finansal Gelir/Gider

3Ç’18’de 5.077 milyon TL olan net finansal gider, 3Ç’19’da kur ortamının daha elverişli olmasıyla 475 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 uygulamasının finansal giderler üzerindeki etkisi 45 milyon TL oldu.

Grup, üçüncü çeyrekte, 190 milyon Dolar değerinde katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirdi. Çeyrek sonu itibari ile net açık yabancı para pozisyonu 2,1 milyar Dolar eşdeğerindeki PCCS pozisyonu ve 749 milyon Dolar döviz cinsinden nakit etkisiyle 446 milyon Dolar seviyesine geriledi.

Bu girişimlerle, gelir tablosunun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azalmaya devam etti. TL’de meydana gelebilecek %10 oranındaki bir değer kaybının her şeyin aynı kaldığı varsayıldığında,gelir tablosu üzerindeki etkisi Eylül 2018’de 1.486 milyon TL olan seviyesine karşılık Eylül 2019’da 571 milyon TL oldu.

Net Kar        

Grup, güçlü operasyonel performans ve daha düşük finansal giderler sayesinde 3Ç’18’de kaydedilen 2.846 milyon TL net zarara karşılık 3Ç’19’da 1.117 milyon TL net kar kaydetti.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 3Ç’19’da 1.223 milyon TL olarak gerçekleşti.

Nakit Akış

Kaldıraçsız serbest nakit akışı 9A’18’de kaydedilen 3,0 milyar TL’ye karşılık 9A’19’da 4,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, kaldıraçsız nakit akışı 3,9 milyar TL seviyesinde güçlü seyrini korudu.

Güçlü nakit akışı yaratımı ve düşük net finansman çıkışıyla nakit ve nakit benzerleri 2Ç’19’daki 4,0 milyar TL seviyesinden 3Ç’19’da 4,8 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç, çeyreksel bazda %6 azalışla 16,5 milyar TL'ye geriledi. Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç’19’da 1,76x (3Ç’18: 2,30x) iken 3Ç’19’da 1,55x’e düştü. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Net Borç/FAVÖK oranı 3Ç’19’da 1,51x olarak gerçekleşti.

Dolar cinsinden net borç (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda), 2018 sonundan beri 315 milyon Dolar düşerek Eylül 2019’da 2.689 milyon Dolar eşdeğerine geriledi.

Operasyonel Performans

  3Ç'18 2Ç’19 3Ç'19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 4 14,3 14,5 14,6 %0,8 %2,2
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,8 9,9 10,0 %0,8 %1,8
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4,4 4,5 4,6 %0,9 %3,0
Sabit Ses ARPU (TL)  22,5 22,8 22,5 %(1,0) %0,0
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 10,6 11,1 11,3 %1,8 %6,8
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 3.379 3.801 4.029 %6,0 %19,2
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 1.258 1.464 1.557 %6,4 %23,8
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 2.121 2.338 2.472 %5,8 %16,5
Genişbant ARPU (TL)  44,4 48,6 50,1 %3,2 %12,8
TV Abone Sayısı (mn) 5 3,5 3,6 3,6 %(1,8) %1,0
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 1.600 1.668 1.641 %(1,6) %2,5
TV ARPU (TL) 14,9 15,9 16,5 %3,4 %10,1
Mobil Abone Sayısı (mn) 20,8 22,4 22,8 %1,8 %9,4
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 11,8 13,3 13,5 %1,9 %15,0
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 9,0 9,1 9,2 %1,6 %2,2
Mobil ARPU-Karma (TL) 31,8 32,8 34,7 %5,8 %9,1
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 39,6 40,8 42,9 %5,2 %8,2
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 20,1 20,6 21,4 %3,7 %6,4

Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu GO abonelerini içermektedir.

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2019 itibarıyla 14,6 milyon sabit erişim hattı, 11,3 milyon genişbant, 3,6 milyon TV ve 22,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 31.530 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir.

Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na

 http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/mali-operasyonel-veriler/sayfalar/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​​​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız