Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

25 Temmuz 2017

REKOR GELİR VE FAVÖK BÜYÜMESİ

Türk Telekom Grubu güçlü finansal ve operasyonel performansı ile mükemmel bir çeyreği geride bıraktı. Grubun 2Ç'17 performansında, temel finansal göstergelerde beklenenin üzerinde gerçekleşen büyüme oranları dikkat çekti. Konsolide gelir halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme oranı olan %14 ile 4,5 milyar TL'ye yükseldi. İnşaat geliri düzeltmesi hariç tutulduğunda, gelir büyümesi özellikle mobil ve genişbant gelirlerinin katkısı ile yıllık %12 büyüme göstererek güçlü seyrine devam etti. Konsolide FAVÖK11 ise yıllık %30 seviyesindeki halka arzdan beri rekor artış oranı ile 1,7 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 4 baz puanın üzerinde iyileşme göstererek %38'e yükseldi. Temelde operasyonel performans ve verimlilik projelerinin olumlu katkısı ile 890 milyon TL olan net kar, 2Ç'16 net karının 3 katının üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda, Nisan 2017'de son taksit ödemesi yapılan LTE spektrum ödemesi hariç tutulduğunda, Grubun 2Ç'17 yatırım harcamaları 545 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom Grubu, 2017 yılının ilk yarısında kaydedilen güçlü gelir büyümesi ve operasyonel karlılık artışının ardından 2017 yılı için konsolide gelir (İnşaat geliri düzeltmesi hariç) ve FAVÖK öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Ayrıca konsolide yatırım harcamalarına ilişkin öngörüler de kurumsal data ve bilgi teknolojileri alanlarındaki projelerde ikinci yarıda gerçekleşecek hızlanmalar dikkate alınarak yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, Grubun 2017 yılı revize öngörüleri mevcut koşullar altında,

  • İnşaat geliri düzeltmesi hariç konsolide gelirlerin 2016 yılına göre %10-11 seviyelerinde artması,
  • Konsolide FAVÖK tutarının 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL'ye seviyelerine yükselmesi,
  • Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3,3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi şeklindedir.
  2017 Yılı İçin Önceki Öngörü 2017 Yılı İçin Revize Öngörü
Konsolide Gelir (İnşaat geliri düzeltmesi hariç) %8 - %9 artış %10 - %11 artış
Konsolide FAVÖK 5,8 milyar TL - 6,0 milyar TL 6,3 milyar TL - 6,4 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 3 milyar TL Yaklaşık 3,3 milyar TL

1FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman ve itfa giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde bulunan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri ile azınlık paylarını içermemektedir.

2017 YILI İKİNCİ ÇEYREK OPERASYONEL GELİŞMELER

  • Toplam genişbant abone sayısı 2Ç'17'de 188 bin artarak 9,1 milyona yükseldi. Abone sayısındaki net artışın 145 bin'ini fiber2 aboneleri oluşturdu.
  • Genişbant ARPU büyümesi daha yüksek hız ve kapasiteye olan talep ile yıllık %7,5 artarak 44,6 TL olarak gerçekleşti.
  • Toplam 18,8 milyon abone tabanına sahip mobil segment %51 seviyesinden %54'e yükselen faturalı abone oranı ile sağlıklı seyrine devam etti.
  • Mobil ARPU büyümesi mobil data büyümesinin itici gücü ile hızlanarak 2Ç'11'den bu yana en yüksek ARPU büyümesi olan yıllık %12 seviyesinde gerçekleşti. Mobil data gelirleri, yıllık %86 artarak mobil servis gelirlerinin %53'üne ulaştı.
  • 67 bin sabit ses abone kaybı ile halka arzdan bu yana en düşük çeyreksel düşüş kaydedildi. Yalın DSL hatlarını da içeren toplam sabit erişim hattı sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 77 bin artarak 13,2 milyon oldu.
  • Toplam TV abone sayısı 179 bin artış ile 2,3 milyona ulaşırken, bu bazın 894 bin'ini Ev TV aboneleri oluşturdu. Ev TV abone sayısındaki artış ikinci çeyrekte hızlanarak 121 bine yükseldi; bu, Ev TV segmentinde şimdiye dek elde edilen en yüksek çeyreksel net abone artışı oldu.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany'nin 2017 2Ç sonuçları hakkında mesajı:

İkinci çeyrekte, hedeflerimizin de üstüne çıkarak, olağanüstü operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettik. İvme gösteren bir artışla karlı bir büyüme gerçekleştirdik ve gelirimiz yıldan yıla %14 yükseldi; operasyonel olmayan IFRIC düzeltmesi hariç gelir büyümesi ise %12 oldu. Yıllık 4 baz puanın üzerinde artış göstererek ikinci çeyrekte %38'e ulaşan FAVÖK marjı ile FAVÖK yıldan yıla %30 büyüdü. Daha sadeleştirilmiş bir organizasyon yapısında belirgin bir şekilde artan operasyonel verimlilik ile birlikte genişbant ve mobil tarafta devam eden gücümüz, geçtiğimiz yıl LTE ile ilgili giderler sonrasında normalleşen ticari harcamalarımız ve kur ortamının daha iyi olması ikinci çeyrekte baştan aşağıya başarılı olan performansımızın itici güçleri arasında yer aldı.

İkinci çeyrekte Türk Telekom toplam abone sayısı çeyrek bazda 350 binlik net artış ile 39,6 milyona ulaştı. Özellikle genişbantta güçlü büyüme kaydettik. 2017'nin ikinci çeyreği itibarıyla, sabit genişbant abonelerinin sayısı son dokuz senenin en iyi ikinci çeyrek net abone kazanımı olan 188 bin artışla 9,1 milyona ulaştı. 145 bin net abone kazanımı kaydettiğimiz fiber ürünümüze talep güçlü bir şekilde devam etti ve toplam fiber abone sayımızı 2,3 milyona taşıdı. Aynı zamanda, henüz ulaşmamış olduğumuz hanelere artan odağımız sonuç vermeye başladı. İkinci çeyrekte net genişbant kazanımının dörtte birini oluşturan giriş paketi seviyesindeki yeni toptan satış kampanyamız 'İnternet Bizden''in performansı bizi cesaretlendiriyor. Halihazırda sabit altyapı erişimine sahip müşterilerimizi hedefleyen bu kampanyayla daha yüksek penetrasyon üzerinden değer inşa etmeyi amaçlıyoruz ve şirketimizin ve diğer internet servis sağlayıcılarının büyüme fırsatlarıyla ilgili büyük heyecan duymaktayız. İkinci çeyrek, çoklu tekliflerimize güçlü katkı sağlayan TV segmenti için bir diğer mükemmel çeyrek oldu. Bu çeyrek 179 bin, diğer bir deyişle, 2Ç'16'nın 6 katı kadar TV abonesi ekledik. Aynı zamanda, mobil segmentte kalite odaklı büyüdük. Prime segmentinin yeniden lansmanı, akıllı telefon penetrasyonundaki artış ve devam eden LTE adaptasyonu çift haneli mobil ARPU artışı şeklinde etkisini gösterdi. Genel olarak mobilde büyüme %17 ile güçlü seyrederken, data gelirlerinin toplam mobil hizmet gelirindeki payı %53'e yükseldi.

Operasyon planlarımız ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda çok iyi bir performans gösterdik. Evrensel Hizmet Fonu kapsamında, Türkiye'nin 1.472 kırsal yerleşim yerinde mobil iletişim altyapısı kurmak ve işletmek üzere bir proje kazandık. Bu ortak altyapı projesi kapsamında Vodafane ile iş ortaklığı kurarak mobil altyapı paylaşımda bir paradigma kaymasını başlatmaya yönelik kritik role sahip bir ilki gerçekleştirdik. Aynı zamanda, Türkiye'nin telekomünikasyon pazarına yön vermek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemindeki inovasyon ve yatırım odaklılığımız tüm gücüyle devam ediyor. 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarımıza ek olarak, iştiraklerimizden Argela aracılığıyla, platform işlevselliği olan ürünlerin ve yalnızca Türk Telekom'u değil aynı zamanda diğer operatörleri de hedefleyen diğer bireysel ve kurumsal ürünlerin geliştirilmesi için gerekli adımları atmaktayız.

Son olarak, Türk Telekom'un Brand Finance tarafından 2017'de Türkiye'nin en değerli markası seçildiğini bildirmekten gurur duyuyorum. Bu başarı, Grup içinde daha fazla sinerjiye öncülük eden Türkiye'nin en büyük marka dönüşümlerinden birini, geçtiğimiz yıl ne kadar başarılı bir şekilde tamamladığımızı gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında çalışan ve bu başarıya büyük katkı sağlayan 34 bin kişilik Türk Telekom ailesine tüm kalbimle teşekkürlerimi iletiyorum.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2Ç'16 1Ç'17 2Ç'17 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 3.940 4.307 4.501 %4,5 %14,2
Satış Gelirleri (İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç) 3.820 4.138 4.292 %3,7 %12,3
FAVÖK 1.322 1.528 1.712 %12,1 %29,5
Marj %33,6 %35,5 %38,0
Amortisman ve İtfa Gideri (695) (721) (773) %7,2 %11,1
Faaliyet Karı 627 807 939 %16,4 %49,9
Marj %15,9 %18,7 %20,9    
Finansal Gelirler / (Giderler) (212) (622)  249 a.d. a.d.
Kur ve Türev Gerlirleri / (Giderleri)

(88)

(509)

 339 a.d.

a.d.

Faiz Gelirleri / (Giderleri)

(93)

(76)

(85) %11,6

 %(8,6)

Diğer Finansal Gelirler / (Giderler)

(31)

(37)

(6)  %(85,2)

 %(81,8)

Vergi Gideri (168) (119) (298) %150,9 %78,1
Net Kar 248  66 890 %1255,0 %259,2
Marj 6,3% 1,5% 19,8%
Yatırım Harcamaları 689 400 545 %36,0  %(21,0)

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2Ç'17'de yıllık %14,2 (artış: 561 mn TL) artış ile 4.501 mn TL'ye yükseldi. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda konsolide gelirlerdeki büyüme mobil gelirdeki yıllık %17,1 (artış: 242 mn TL) ve genişbant gelirindeki yıllık %17,2 (artış: 176 mn TL) artışın önemli katkısı ile yıllık %12,3 (artış: 472 mn TL) olarak gerçekleşti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Faaliyet giderleri 2Ç'17'de yıllık %6,5 (artış: 171 mn TL) artarak 2.789 mn TL'ye yükseldi. İnşaat giderleri düzeltmesi hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış yıllık %3,7 (artış: 92 mn TL) oldu. Operasyonel vergi giderleri yıllık %13,9 (artış: 40 mn TL) ve arabağlantı giderleri yıllık %12,2 (artış: 40 mn TL) artarken, personel giderleri daha sadeleştirilmiş organizasyon yapısında sağlanan verimliliğin büyük ölçüde etkisi ile yıllık %2,8 (azalış: 19 mn TL) azaldı. Ek olarak, ticari giderler ve network & teknoloji giderlerindeki büyüme (sırası ile yıllık %6 ve yıllık %9) 2Ç'16'daki çoğunlukla LTE lansmanına ilişkin yüksek bazın etkisi ile önceki çeyreklere göre yavaşladı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

Konsolide FAVÖK 2Ç'17'de rekor seviyede yıllık %29,5 (artış: 390 mn TL) artış ile 1.712 mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı geçen yıla göre 4 baz puanın üzerinde iyileşme göstererek %38 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Toplam amortisman ve itfa giderleri 2Ç'17'de yıllık %11,1 (artış: 77 mn TL) artarak 773 mn TL'ye yükseldi.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı3, konsolide FAVÖK'teki güçlü büyümenin ardından, 2Ç'17'de yıllık %49,9 (artış: 313 mn TL) artış ile 939 mn TL'ye yükseldi.

Net Finansal Gelir / Gider4

Grup, 2Ç'17'deki daha iyi kur ortamının5 etkisi ile Q2'16'daki 212 mn TL net finansal giderine karşılık 2Ç'17'de 249 mn TL net finansal gelir kaydetti

Vergi Gideri

Vergi gideri, vergi öncesi karın yıllık bazda 3 kat artması ile 2Ç'17'de yıllık %78,1 oranında (131 mn TL artış) yükselerek 298 mn TL oldu.

Net Kar/Zarar

Net kar güçlü operasyonel performans ve 2Ç'17'deki daha iyi kur ortamının etkisi ile 2Ç'16'daki 248 mn TL seviyesinden 2Ç'17'de 890 mn TL'ye yükseldi.

3Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

4Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Operasyonel Gelişmeler

  2Ç'16 1Ç'17 2Ç'17 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)1 12,9 13,2 13,2 %0,6 %2,4
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 10,0 9,5 9,4 %(0,7) %(5,3)
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 3,0 3,7 3,8 %3,9 %28,5
Sabit Ses ARPU (TL) 23,7 23,1 23,1 %0,1 %(2,4)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 8,3 8,9 9,1 %2,1 %9,5
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 1.742 2.175 2.321 %6,7 %33,2
Eve/Binaya Kadar Fiber ('000) 809 902 931 %3,2 %15,1
Saha Dolabına kadar Fiber ('000) 933 1.273 1.389 %9,2 %49,0
Genişbant ARPU (TL) 41,5 45,0 44,6 %(0,9) %7,5
TV Abone Sayısı (mn) 2 2,0 2,1 2,3 %8,4 %18,1
  Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı ('000) 544 774 894 %15,6 %64,4
TV ARPU (TL) 19,0 17,9 17,4 %(3,0) %(8,3)
Mobil Abone Sayısı (mn) 18,0 18,7 18,8 %0,3 %4,0
  Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 9,3 10,0 10,1 %1,5 %9,5
  Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,8 8,7 8,6 %(1,2) %(1,8)
Mobil ARPU-Karma (TL) 25,1 26,7 28,2 %5,5 %12,2
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 33,1 35,0 36,6 %4,5 %10,7
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 16,4 16,9 17,9 %5,7 %9,2

(1) Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

(2) Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, "müşteri odaklı" ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini 'Türk Telekom' tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

"Türkiye'nin Çoklu Oyuncusu" Türk Telekom, 30 Haziran 2017 itibarıyla 13,2 milyon sabit erişim hattı, 9,1 milyon genişbant ve 18,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.621 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama methodlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları'na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız