Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2017 YILSONU FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

8 Şubat 2017

2017: Gelir, FAVÖK ve Abone Sayısında Rekor Büyüme

Türk Telekom Grubu, gelir ve FAVÖK1'te büyümelerin hızlandığı ve abone kazanımında ise ivmenin arttığı 2017 yılında üstün finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladı. Grup, halka arzdan bu yana en yüksek abone kazanımını elde ederken, 2017 gelir ve FAVÖK gerçekleşmesini her iki finansal göstergede rekor kıran büyüme oranları ile öngörülerinin üst seviyesinde tamamlamıştır.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany şunları söyledi: "2017 yılı Türk Telekom Grubu için finansal, operasyonel ve stratejik açıdan öne çıkan bir yıl oldu. İyi işler sergiledik ve penetrasyonu arttırmaya, inovasyonu hızlandırmaya ve müşteriyi en öne koymaya odaklandıkça güçlü sonuçlar elde ettik. 2018 yılına yüksek bir ivme ve önümüzde önemli fırsatlarla girdik."

2017 Yılı Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler halka arzdan bu yana en yüksek büyüme olan %12,6 artışla 18,1 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, konsolide gelir artışı, şirketin %10 - %11 aralığındaki yıllık büyüme öngörüsünün üst seviyesinde, %11,1 olarak gerçekleşti.

Konsolide FAVÖK, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümesini kaydederek %18,0 artış gösterdi ve şirketin 2017 yılı için 6,3 milyar TL - 6,4 milyar TL aralığındaki FAVÖK öngörüsünün üst seviyesinde gerçekleşerek 6,45 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK marjı, hızlanan gelir büyümesi ve etkin maliyet yönetiminin etkisiyle, 2016 yılına göre 1,6 baz puan iyileşme göstererek %35,6 oldu. 4Ç'17'de hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 2017 yılı FAVÖK marjı %36,4'e yükseldi.

Grup yaklaşık 3,3 milyar TL seviyelerinde olan konsolide yatırım harcamaları öngörüsüne paralel olarak, gelirlerin %17,8 ine karşılık gelen 3,2 milyar TL yatırım yapmıştır.

Net kar, daha güçlü operasyonel performans ve ılımlı kur hareketlerinin etkisi ile 2016 yılında gerçekleşen 724 milyon TL net zarara karşın önemli bir iyileşme sağlayarak 2017 yılında 1,1 milyar TL oldu.

2017 Yılı 4. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık bazda %12,9 artışla 4,8 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi yıllık % 9,9 idi.

Konsolide FAVÖK, %31,8 FAVÖK marjı ile %6,3 artarak 1,5 milyar TL'ye yükseldi. Hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 4Ç'de FAVÖK marjı %34,8 oldu.

2017'de yatırımların daha çok 4Ç'de yoğunlaşması ile yatırım harcamaları yıllık bazda %79 artarak 1,7 milyar TL oldu.

Grup, 4Ç'16'daki 1,4 milyar TL zararına karşın 4Ç'17'de 113 milyon TL net zarar açıkladı. Hazine uzlaşısına ilişkin bir defalık etki hariç tutulduğunda, 4Ç'17'de net kar 79 milyon TL olarak kaydedildi.

2017 Yılı 4. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom toplam abone sayısı halka arzdan bu yana tek çeyrekte gerçekleşen en iyi abone kazanımı ile 1,1 milyon artarak 41,7 milyona yükseldi. Tüm yıl boyunca, net abone kazanımı 2,8 milyona ulaşırken bu rakam yine halka arzdan bu yana en iyi yıllık abone kazanımı oldu.

Genişbant aboneleri 4Ç'de halka arzdan bu yana en yüksek çeyreklik büyüme olan 368 bin artış ile 9,7 milyona yükseldi. Tüm yıl boyunca ise genişbantta net abone kazanımı 2008'den bu yana en yüksek seviyede 1,1 milyon olarak gerçekleşti.

Fiber2 abone bazı 246 bin (toplam net genişbant kazanımının %67'si) artarak 2,7 milyona yükselirken, penetrasyon odaklı "İnternet Bizden" in 4Ç'de net genişbant kazanımlarındaki payı %30 dolaylarında gerçekleşti.

Mobilde abone sayısının 4Ç'de 423 bin ve tüm yılda 1,0 milyon artması ile toplam mobil abone sayısı 19,6 milyona yükseldi. Bir önceki yıl %53 olan faturalı abone oranı ise %55'e ulaştı.

Bir yıl önce nüfusunun %75'i olan LTE kapsama alanı 4Ç'17'de nüfusun %83'üne genişledi.

Sabit ses segmentinde pozitif ivme hızlanarak devam etti. 3Ç'de halka arzdan bu yana gerçekleşen ilk abone kazanımı sonrasında sabit ses abone sayısı 4Ç'de 118 bin artarak 9,6 milyona ulaştı. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 4Ç'de halka arzdan bu yana en yüksek baz artışı olan 251 bin net kazanım ile 13,7 milyona ulaştı.

Ödemeli TV abone büyümesinde hızlanma devam etti. Toplam ödemeli TV abone sayısı 4Ç'de 226 bin ve tüm yılda 728 bin net abone kazanımı ile 2,7 milyona ulaştı. Ev TV segmenti bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 139 bin net kazanım ile 1,2 milyona ulaşarak güçlü seyrini korudu.

2017 Yılı 4. Çeyrek Stratejik Gelişmeler

Türk Telekom, ölçeklenebilir iş modelleri olan erken aşamada ve büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmak ve aynı zamanda ekosistemindeki sinerjilere kaldıraç etkisi sağlamak için Kurumsal Risk Sermayesi Şirketi kurmaya karar verdi. Bu yatırım yaklaşımı, inovasyonu teşvik edecek ve işletmeler için dijital dönüşüm teknolojileri, yeni nesil teknolojilerden (5G/Nesnelerin İnterneti) temelini alan yapay zeka uygulamaları ile akıllı şehirlere yönelik genel uygulamaların yanı sıra sağlık, eğitim, ulaşım ve enerji gibi dikeylere de özellikle odaklanarak Türk Telekom'un ana operasyonlarına katma değer sağlayacak.

4Ç’de elektrik perakende şirketlerinden biri ile İstanbul Avrupa yakasında işbirliği başlatıldı. Bu şirket iş ortakları ile ilk aşamada Türk Telekom’un penetrasyon odaklı “İnternet Bizden” tarifesini satacak ve bu kanalda satılan Türk Telekom ürün portföyü ilerleyen dönemde genişletilecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinde diğer elektrik şirketleriyle müzakereler devam etmekte. Ayrıca, enerji dikeyinde ortak bir büyüme segmenti oluşturmak amacıyla elektrik perakende şirketleriyle farklı anlaşmalar da hedeflenmekte.

Eşsiz Türkçe içeriği ve operatörden bağımsız tüm mobil kullanıcılar için platform özelliğiyle Türkiye'nin ilk dijital klavyesi TAMBU'nun indirilme sayısı, lansmanından bu yana yaklaşık 3 ayda 4,5 milyona ulaştı.

Türk Telekom, önde gelen küresel operatörleri ve teknoloji tedarikçilerini birleştiren ONAP'ın (Açık Şebeke Otomasyon Platformu) platin üyesi oldu. Küresel oyuncularla iletişim şebekelerinin otomasyonunu geliştiren bu platformda, Türk Telekom, hem Türkiye hem de bölgeden tek temsilci olarak yer almakta.

Argela, şebekeyi çoklu alt dilimlere bölerek sanal şebeke oluşturan SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) temelli RAN (Radyo Erişim Ağı) mimarisi ProgRAN'ın üç entegrasyonunu başarıyla tamamladı. 4Ç'de ProgRAN; Telefonica, Verizon ve Orange'ın Laboratuvarlarına entegre edildi.

Argela, Türkiye Savunma Sanayi Müsteşarlığı için MİLAT projesini başarılı bir şekilde tamamladı. MİLAT Projesi; dinamik siber güvenlik ve siber savunma mekanizmaları sağlayan askeri, kamu güvenliği ve ticari iletişim altyapılarında kullanılabilecek uçtan uca SDN&NFV (Şebeke Fonksiyon Sanallaştırma) temelli bir çözüm sunmakta.

Türk Telekom CEO Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany's 2017 Yılsonu sonuçları hakkında mesajı:

"Genişbant ve mobildeki güçlü büyümemizi ve sadeleştirilmiş organizasyonel yapımızla operasyonel verimliliklerimizi yansıttığımız ve rekor sonuçlar ile gelir ve FAVÖK'ü öngörü aralığımızın üst seviyesinde gerçekleştirdiğimiz mükemmel bir yılı geride bıraktık.

Güçlü finansal sonuçlarla birlikte, yılı 4Ç'de abone artışında gerçek bir ivme ile kapattık. Özellikle genişbant 368 bini 4Ç'de olmak üzere yıl boyunca 1,1 milyon net kazanımla öne çıkan bir performans sergiledi. Bunlar, halka arzdan bu yana elde ettiğimiz en güçlü sonuçlar olup gerçek büyümeye diğer bir deyişle artan ürün/hizmet penetrasyonuna yoğunlaşmış odaklılığımızla doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 4Ç'deki net genişbant abone artışımızın yaklaşık %30'u "İnternet Bizden" kampanyamızdan geldi. Türkiye'deki düşük penetrasyonlu bölgeleri hedefleyen bölgesel tekliflerimizle penetrasyon hamlemizi yakın zamanda genişlettik ve elektrik dağıtım şirketleriyle yaptığımız ortaklıklarla müşteri temas noktalarımızı arttırıyoruz.

Mobilde, LTE müşteri bazı ve veri trafiğindeki büyüme yüksek data tekliflerimiz ile devam etti ve bunun bir sonucu olarak 4Ç'de mobil hizmet gelirleri içerisinde mobil datanın payı %55'e ulaştı. Ödemeli TV'de mobil sinerji faaliyetleriyle beraber güçlü ivme devam etti. Ödemeli TV düşük penetrasyonlu bir segment ve bu da "kablosuz haneler" diye nitelendirdiğimiz, başka bir deyişle gelecekteki veri ihtiyaçları daha maliyet etkin bir şekilde kablosuz genişbanttan ve eğlence ürünleri uydu üzerinden karşılanabilecek olan hanelere Grubumuz için daha iyi bir erişim ve önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. Son olarak sabit ses müşteri büyümesindeki iyileşme 4Ç'de pozitif net artışla devam etti, ki bu segmentin özel iletişim vergisinin yakın zamanda %15'ten %7,5'e indirilmesinden fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Dijitalleşme yolculuğumuzda özgün bir yol takip ediyoruz. Bir tarafta, ilk sonuçları oldukça teşvik edici olan Türkiye'nin ilk dijital klavyesi TAMBU gibi mobil uygulamalarımız var. Diğer tarafta, iştiraklerimiz akıllı şehirler ve sağlık kampüsleri gibi BT projeleri ve SDN ve NFV gibi yeni nesil teknolojilerin, 5G/Nesnelerin İnterneti ile küçük hücre erişim teknolojisini besleyerek ticarileştirilmesi üzerine çalışıyor. Bu yolculukta, bazı önemli 'dikeylerde' ve farklı 'yataylarda' parlak geleceği olan yeni fikirlere gelecek dönem yatırımlarımızda, şu anda kuruluş aşamasında olan Kurumsal Risk Sermayesi Şirketimiz bizi daha da destekleyecek.

Bütün faaliyetlerimizde, odak noktamız müşterilerimiz. 41,7 milyon müşteriye hizmet sunma konusunda ciddi bir sorumluluğumuz var. 2017'de, daha iyi bir müşteri deneyimi yolculuğu için doğrudan benim yönettiğim ve kendimizi müşterinin yerine koyduğumuz heyecan verici bir girişim olan "Empati Programını" başlattık. Bu proje çerçevesinde benden başlayarak her bir Türk Telekom çalışanı sorunların belirlenmesi ve bunlara çözüm bulunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu projenin Ağustos ayındaki başlangıcından bu yana, ilk aramada çözüme kavuşturulan müşteri talep oranı önemli bir artış gösterdi ve 2018 yılında daha fazla ilerleme kaydetme yolunda kararlılığımız sürmekte. Buna ek olarak, 250 Türk Telekom ofisimizin optimizasyonu için çalışıyoruz. Bir taraftan ofislerde sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi arttırırken, pilot ofislerde iştiraklerimizden Innova ile geliştirdiğimiz akıllı mağaza konseptimizin lansmanını yakın zamanda gerçekleştirdik. Bu şekilde, müşteri hizmetlerinde uçtan uca mükemmeliyeti güçlendirmeyi ve böylece şirketimizin değerini arttırmayı hedefliyoruz.

Bahse değer diğer bir konu ise 1 Ocak itibarıyla telekom hizmetlerinde tek tip vergilendirmenin uygulanmaya başlanmış olmasıdır. Türk telekomünikasyon sektörünün bütün paydaşları adına daha şeffaf bir vergi rejimi getirilmesinden ötürü, sektör yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de, 2017'deki başarılı performans için Türk Telekom ailesinin her bir üyesine de şükranlarımı sunuyorum. 2018'de hissedarlarımız için daha fazla değer üretebilmek adına stratejik farklılaşmamıza odaklanmaya devam edeceğiz."

2018 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Öngörüler

2018 yılında,

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık %11 seviyelerinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 7,0 milyar TL - 7,2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,

mevcut koşullarda öngörmekteyiz.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2016 2017 Yıllık Değişim 4Ç'16 4Ç'17 Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 16,109 18,140 %12.6 4,250 4,800 %12.9
Satış Gelirleri
(UFRYK 12 hariç)
15,696 17,435 %11.1 4,172 4,586 %9.9
FAVÖK 5,470 6,452 %18.0 1,434 1,525 %6.3
Marj %34.0 %35.6   %33.7 %31.8  
Amortisman ve İtfa Gideri (2,849) (3,019) %6.0 (776) (812) %4.6
Faaliyet Karı  2,621 3,433 %31.0  658 713 %8.4
Marj %16.3 %18.9   %15.5 %14.8  
Finansal Gelirler / (Giderler) (3,018) (1,954)  %(35.2) (2,180) (1,061)  %(51.3)
Kur ve Türev Gerlirleri / (Giderleri) (2,517) (1,454)  %(42.2) (2,007) (886)  %(55.8)
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (360) (340)  %(5.6) (90) (91) %1.7
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (141) (160) %13.5 (84) (84)  %(0.0)
Vergi Gideri (328) (343) %4.6  134  235 %74.9
Net Kar (724) 1,136 a.d. (1,388) (113) a.d.
Marj a.d. %6.3   a.d. a.d.  
Yatırım Harcamaları 3,027 3,221 %6.4 963 1,722 %78.8

 

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2017 yılında, mobil gelirdeki yıllık %15,3 (artış: 882 milyon TL) ve genişbant gelirindeki yıllık %15,4 (artış: 655 milyon TL) artış ile bir önceki yıla göre %12,6 (artış: 2.031 milyon TL) büyüme göstererek 18.140 milyon TL'ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda ise konsolide gelirdeki yıllık büyüme %11,1 (artış: 1.739 milyon TL) ile şirket öngörü aralığının üst seviyesinde gerçekleşti.

4Ç'17'de satış gelirlerindeki büyüme, mobil gelirlerde yıllık %11,6 (artış: 177 milyon TL) ve genişbant gelirlerinde yıllık %12,1 (artış: 140 milyon TL) artış ile yıllık %12,9 (artış: 550 milyon TL) olarak gerçekleşti. UFRYK 12 hariç tutulduğunda 4Ç'17'da konsolide gelirlerdeki yıllık büyüme %9,9 (artış: 414 milyon TL) oldu.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2017 yılında faaliyet giderleri yıllık bazda %9,9 (artış: 1.049 milyon TL) arttı. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki büyüme, özellikle network & teknoloji giderlerindeki yıllık %13,9 (artış: 215 milyon TL), arabağlantı giderlerindeki yıllık %13,0 (artış: 174 milyon TL) ve vergi giderlerindeki yıllık %13,6 (artış: 158 milyon TL) artışın etkisi ile yıllık %7,7 (artış: 791 milyon TL) oldu. Aynı dönemde, personel giderlerindeki artış Grup'un planlarına paralel olarak ve önceki yıla kıyasla daha sadeleştirilmiş organizasyon yapısı altında yıllık sadece %3,1 (artış: 86 milyon TL) olarak gerçekleşti. 2017 yılında personel giderlerinin toplam faaliyet giderlerindeki payı 2016'daki %26 seviyesinden %24'e geriledi.

4Ç'17'de faaliyet giderleri yıllık bazda %16,3 (artış: 460 milyon TL) arttı. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış, özellikle daha güçlü abone kazanımına ilişkin pazarlama ve satış giderlerinin artmasına bağlı olarak ticari giderlerde meydana gelen yıllık %16,2 (artış: 68 milyon TL) ve personel giderlerindeki yıllık %8,6 (artış: 62 milyon TL) artışın etkisi ile %12,4 (artış: 340 milyon TL) oldu.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

2017 yılında konsolide FAVÖK, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan %18,0 (artış: 982 milyon TL) ile öngörü aralığının yüksek seviyesinde gerçekleşerek 6.452 milyon TL'ye yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK marjı büyük ölçüde güçlü gelir büyümesi ve daha sadeleşmiş organizasyon yapısı altındaki operasyonel verimliliğin etkisi ile 1,6 baz puan iyileşme göstererek %35,6'ya yükseldi.

Grup, hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin karşılıklar nedeni ile 4Ç'17'de diğer faaliyet giderleri kaleminde 144 milyon TL gider kaydetti. Bu bir defaya mahsus etki hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı 4Ç'17'de %34,8'e ve 2017 yılında %36,4'e yükseldi.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Toplam amortisman ve itfa giderleri 2017 yılında yıllık %6,0 (artış: 171 milyon TL) artarak 3.019 milyon TL'ye yükseldi.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı3, FAVÖK'teki rekor seviyede büyümenin etkisiyle 2017 yılında %31,0 (artış: 811 milyon TL) artarak 3.433 milyon TL oldu.

Net Finansal Gelir / Gider4

Net finansal giderler, 2016 yılına kıyasla daha düşük kur5 zararlarının etkisi ile 2017'de yıllık %35,2 (azalış: 1.064 milyon TL) azalarak 1.954 milyon TL'ye geriledi. 4Ç'17'de net kur zararları 886 milyon TL olurken, faiz giderlerinde Hazine uzlaşısına ilişkin 48 milyon TL karşılık kaydedildi.

Vergi Gideri

Vergi gideri 2017 yılında yıllık %4,6 (artış: 15 milyon TL) artarak 343 milyon TL'ye yükseldi. Bu kalemde ayrıca büyük ölçüde Avea'nın 4Ç'17'deki sermaye artırımı ile ilgili olarak 354 milyon TL ertelenmiş vergi geliri yer aldı.

Net Kar/Zarar

Grup, 2016 yılındaki 724 milyon TL net zararına karşın 2017 yılında daha güçlü operasyonel performans ve daha düşük finansal giderler sayesinde 1,136 milyon TL net kar elde etti.

Operasyonel Gelişmeler

4Ç'16 3Ç'17 4Ç'17 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 6 13.1 13.4 13.7 %1.9 %4.6
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9.6 9.5 9.6 %1.2 %(0.7)
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 3.4 4.0 4.1 %3.3 %19.3
Sabit Ses ARPU (TL) 23.2 23.0 22.2 %(3.3) %(4.1)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 8.7 9.4 9.7 %3.9 %12.2
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 2,011 2,503 2,749 %9.8 %36.7
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 869 986 1,065 %8.0 %22.6
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1,143 1,517 1,684 %11.0 %47.4
Genişbant ARPU (TL) 44.7 44.1 44.8 %1.6 %0.3
TV Abone Sayısı (mn) 7 2.0 2.5 2.7 %9.0 %36.2
  Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 677 1,029 1,167 %13.5 %72.4
TV ARPU (TL) 19.2 16.4 16.4 %(0.1) %(14.9)
Mobil Abone Sayısı (mn) 18.6 19.2 19.6 %2.2 %5.5
  Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 9.8 10.4 10.8 %4.2 %10.3
  Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8.8 8.8 8.8 %(0.1) %0.2
Mobil ARPU-Karma (TL) 26.1 28.8 27.9 %(3.1) %6.8
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 34.0 36.8 35.7 %(3.0) %4.9
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 17.1 18.5 18.0 %(2.3) %5.7

1 FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

2 Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

3 Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

4 Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

5 Aralık'17 - USD/TL: 3,7719, EUR/TL: 4,5155 Eylül'17 - USD/TL: 3,5521, EUR/TL: 4,1924, Aralık'16 - USD/TL: 3,5192 EUR/TL: 3,7099, Eylül'16 - USD/TL: 2,9959 EUR/TL: 3,3608.

6 Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

7 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, "müşteri odaklı" ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini 'Türk Telekom' tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

"Türkiye'nin Çoklu Oyuncusu" Türk Telekom, 31 Aralık 2017 itibarıyla 13,7 milyon sabit erişim hattı, 9,7 milyon genişbant ve 19,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.502 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları'na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız