Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2019 İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

26 Temmuz 2019

GÜÇLÜ GELİR VE ÜSTÜN FAVÖK BÜYÜMESİ İLE ÖNGÖRÜDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Türk Telekom Grubu, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grup, hem gelir hem de FAVÖK’te üstün performansını sürdürdü. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 arttı. FAVÖK'te büyüme %36 olurken kaldıraçsız nakit akışı, güçlü FAVÖK performansı ile artmaya devam etti. Etkileyici finansal sonuçlar, güçlü abone büyümesi ve dikkat çekici verimlilik artışıyla desteklendi.

Türk Telekom CEO'su Dr. Doany şunları söyledi: "İkinci çeyrek sonuçları abone büyümesine, operasyonel verimliliği artırmaya ve müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan stratejimizi uygulamadaki başarımızı gözler önüne serdi. İş kollarımızdaki güçlü temeller sayesinde ilk yarıdaki güçlü ivmemizle,  2019 FAVÖK öngörümüzü yukarı yönlü güncelledik.”

2019 Yılı 2. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir, yıllık bazda %16,3 artış kaydederek 5,8 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi geçen yıla göre %16,4 seviyesinde şirket öngörüsüne paralel gerçekleşti.

Konsolide FAVÖK, bir önceki yıla göre %36,2 büyüme kaydederek 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %46,5 ile güçlü seyretti. UFRS 16’nın etkisi hariç tutulduğunda güçlü gelir performansı ve başarılı verimlilik çalışmaları ile desteklenen FAVÖK marjı 2Ç’18’e göre 3,4 puan artış göstererek %43,1 oldu.

Faaliyet karı, FAVÖK'teki güçlü büyümeye paralel olarak yıllık bazda %42,7 artışla 1,5 milyar TL’ye yükseldi.

Net kar, 2Ç’18’de kaydedilen 870 milyon TL net zarara karşılık 2Ç’19’da 435 milyon TL oldu. Bu iyileşme, 2Ç’19’da kaydedilen güçlü faaliyet performansı ve daha düşük seyreden finansal giderler sayesinde gerçekleşti.

Güçlü FAVÖK performansı ile kaldıraçsız serbest nakit akışı1 2Ç’18’deki 1,1 milyar TL'ye karşılık 2Ç’19’da 1,4 milyar TL oldu.

Grubun net açık yabancı para pozisyonu2, 2Ç’18’deki 2.353 milyon Dolar seviyesinden 2Ç’19’da 794 milyon Dolar seviyesine geriledi. Yeni koruma işlemleri ve düşen borçluluk ile gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti.

Güçlü FAVÖK performansı ve borçluluk seviyesindeki düşüşün etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranı 1Ç’19’da 1,86x olan seviyesinden 2Ç’19’da 1,76x seviyesine geriledi (2Ç’18: 1,93x).

1Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2 Net açık yabancı para (YP) pozisyonu, YP cinsinden finansal borçtan, YP türev pozisyonu ve YP cinsinden nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanır. Borç hesaplaması, kiralama yükümlülüklerini içermemektedir.

2019 Yılı 2. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 2Ç’19’da 320 bin net abone kazanımı ile 47,0 milyona ulaştı. Son on iki ayda gerçekleşen net abone kazanımı 3,5 milyon oldu.

Genişbant abone sayısı 2Ç’19’da 82 bin net kazanım ile 11,1 milyona yükseldi. Yıllık ARPU büyümesi son 5 yılın en yüksek büyümesi olan %11 seviyesinde gerçekleşti.

Fiber abone sayısı 2019’un ikinci çeyreğinde yıllık %21 büyüme ile 3,8 milyona ulaştı.

Mobil abone sayısı 2Ç’19’da 276 bin net kazanım ile 22,4 milyon oldu. Faturalı abone performansı güçlü seyretti; 488 bin net kazanım ile son on yılın en yüksek ikinci çeyrek faturalı net abone artışı gerçekleşti. Faturalı abone oranı, tek çeyrekte 1,5 puan yükselerek %59’a ulaştı.

2Ç’18’de %41 olan LTE kullanıcılarının3 payı, 2Ç’19’da %50’ye ulaştı. LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı Haziran ayında 7 GB'in üzerine çıktı.

Çoklu ürün sahipliğinin Türk Telekom abone tabanındaki payı4 2Ç’18’de %59 olan seviyesinden, 2019’un ikinci çeyreğinde %64'e yükseldi. Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin oranı 2Ç’18’de %69'dan 2Ç’19’da %78'e ulaştı.

2019 Yılı Öngörü Değişikliği:

Şirketimiz, 2019 yılının ilk yarısında kaydedilen güçlü operasyonel karlılığın ardından 2019 FAVÖK öngörülerini yukarı yönlü revize etmeye karar vermiştir.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2019 yılında;

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre yaklaşık %15 - %16 seviyesinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 10,3 milyar TL – 10,5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,6 milyar TL – 4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörmekteyiz.
  Önceki Beklenti Revize Beklenti
Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)  Yaklaşık %15-%16 Yaklaşık %15-%16
FAVÖK 10,0 milyar TL – 10,2 milyar TL 10,3 milyar TL – 10,5 milyar TL
Yatırım Harcamaları Yaklaşık 4,6 milyar TL–4,8 milyar TL Yaklaşık 4,6 milyar TL–4,8 milyar TL

Şirketimiz UFRS 16 muhasebe standartlarını 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya başlamıştır.  FAVÖK üzerindeki UFRS 16 etkisini de içerirken, Yatırım Harcamaları UFRS 16’dan kaynaklanan kiralama yükümlülüklerine olan girişler ile netlenen kullanım hakkı varlıklarına olan girişleri (850 – 900 milyon TL) içermemektedir.

3 LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simcard ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

4 Bilgilerinin geçtiğimiz yıl Grup içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına izni veren aboneler sabit tutulduğunda

Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Doany’nin 2019 2Ç sonuçlarına ilişkin yorumları:

Güçlü performansımız sayesinde 2019 öngörümüzü yukarı yönlü revize ediyoruz

2019’un ikinci çeyreğinde devam eden pozitif ivmemizle, yılın ilk yarısında mükemmel sonuçlar açıkladık. 2Ç19’da geçen yılın aynı çeyreğine göre %16,3 gelir büyümesi elde ettik. Bu performansımızı, her ikisinde de yıllık %20 civarında büyüme kaydettiğimiz mobil ve sabit genişbant segmentlerimiz destekledi. Sabit ses segmentinde, global trendlerin aksine müşterilerimizi elde tutmaya ve gelir büyümesi sağlamaya başarılı bir şekilde devam ettik. 2Ç’19’da FAVÖK yıllık %36,2 artışla 2,7 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı %46,5 oldu. UFRS 16 etkisinden arındırıldığında dahi, FAVÖK marjı, 2Ç’18’e göre 3,4 baz puan artış gösterdi. Bu performans; lider entegre telekom operatörü olmaktan kaynaklanan gücümüzün desteğiyle, odaklı stratejimizin ve bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulandığının göstergesidir. Bu sonuçları dikkate alarak, 2019 FAVÖK öngörümüzü yukarı yönlü revize ettik.

Entegre yaklaşımımızla büyümemizi sürekli kılmak için iyi konumlanmış durumdayız

Sürdürülebilir büyüme için, abone ve ARPU artışına dengeli bir şekilde odaklanıyoruz. İkinci çeyrekte, 320 bin net abone kazanımıyla, Türk Telekom’un toplam abone sayısını 47,0 milyona yükselttik. Entegre bir oyuncu olmanın gücünden destek alarak, abone büyümesine odaklı stratejimizde maliyet etkin bir şekilde ilerliyoruz. Bilgilerinin Türk Telekom Grup Şirketleri arasında paylaşılmasına izin veren müşterilerimizin oranı, 2Ç’18’deki %69 seviyesinden %78’e yükseldi. Entegre yaklaşımımız, genişbant penetrasyonunu artırmaya yönelik girişimlerimiz, sınıfının en iyisi müşteri deneyimine odaklılığımız ve farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı ürün portföyümüz sürdürülebilir büyümemizin ana temellerini oluşturuyor.

Marjlardaki pozitif trendi devam ettirdik

2019’un ilk yarısında, enflasyon ortamını iyi yönettik ve FAVÖK marjımızı artırmaya devam ettik. Sadeleştirilmiş organizasyon yapımız, etkin maliyet kontrolü, entegre operatör olmanın getirdiği sinerjiler, satış kanallarının optimizasyonu ve veri büyümesinin sağladığı verimlilikler bu performansa katkı sağladı. Bu başarılı sonuçlar neticesinde, 2019 FAVÖK öngörümüzü, 10,0 milyar TL-10,2 milyar TL aralığından 10,3 milyar TL-10,5 milyar TL aralığına yukarı yönlü revize ettik.

Net açık yabancı para pozisyonunda düşüş; daha sağlam bir bilanço

2Ç’19’da, UFRS 16 etkisi hariç net borcumuz, iki yıl önce 3,5 milyar Dolar olan seviyesinden, yüksek nakit yaratma kapasitemizle, 2,8 milyar Dolar seviyesine geriledi. 2Ç’18’de 1,93x olan Net Borç/FAVÖK oranımız, 2Ç’19’da 1,76x’ya geriledi. Borçluluk seviyesindeki düşüş sürerken 2Ç’18’de 2.353 milyon Dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz, bu düşüşü ve türev (hedge) işlemlerimizi yansıtacak şekilde, 2Ç’19’da 794 milyon Dolar’a geriledi. Güçlenen bilançomuz, tüm paydaşlar için daha öngörülebilir bir net kar sağlayacaktır.

Mobil pozisyonumuzu güçlendirirken, marjlarımızı artırdık

Güçlü abone büyümesi ve artan veri tüketimi, mobilde yıllık %19 gelir büyümesinde etkili oldu. İkinci çeyrekte, mobil segmentte net abone artışı 276 bin oldu. Son on iki aydaki net artış daha çok faturalı abonelerin etkisiyle 2,2 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Bu performans güçlü spektrumumuz ve yatırım harcamalarımızın optimizasyonuyla artan kalite ve kapsama alanımız, devam eden lokasyon bazlı mağaza optimizasyonu programımız aracılığıyla daha etkin maliyetli satış kanalı yapımız ve mobil segmentte kendi ofis kanalımızın daha etkin kullanımı ile desteklendi. Bu ilerleme, abone pazar payını karlı bir şekilde %30’un üzerine çıkartma hedefimizi gerçekleştirme konusunda bize güven veriyor.

Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde %41 olan LTE abonelerinin payı, %50’ye yükseldi. LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı, Haziran ayında 7 GB’yi geçti. Artan tüketimle birlikte, data gelirlerinin mobil servis gelirlerindeki payı %60’a ulaştı.

Mobil FAVÖK marjındaki iyileşme, güçlü operasyonel performans, verimlilik artışları ve artan data tüketimini yansıtarak devam etti; marj 2Ç’17’de %15 olan seviyesinden 2019’un ikinci çeyreğinde %32’ye yükseldi.

Limitsiz tekliflerimize yoğun ilgi

Sabit genişbantta, penetrasyon odaklı girişimlerimiz ve limitsiz tekliflerimizle daha iyi değer önermelerimiz sayesinde, yıllık %21 büyüme kaydettik.

İkinci çeyrekte, sabit genişbant segmentinde net abone artışı 82 bin oldu. Hanehalkı penetrasyonunu %70 seviyelerine yükseltmeye yönelik temeller gücünü koruyor. Bundan destekle, giriş seviyesi paketlerimizi, piyasa koşullarıyla uyumlu üst paketlere geçiş (upsell) kapasitesiyle güçlendirmeyi planlıyoruz. Penetrasyonu yükseltmek ve üst paketlere geçişle ARPU büyümesi sağlamada dengeli yaklaşımımızı sürdüreceğiz.

Aynı zamanda 2019’da, sabit genişbantta, limitsiz tekliflerimize güçlü bir talebe tanık olduk. İkinci çeyrekte, giriş seviyesi paketlerini talep eden aboneler hariç tutulduğunda, yeni müşterilerin yaklaşık %90’ı limitsiz paketleri tercih etti. Yeni limitsiz dönemde hız tekliflerinin çeşitliliği önem kazanıyor ve biz de ürün portföyümüzü yeni hız teklifleriyle genişletmeye devam ediyoruz. Portföyümüzdeki yüksek hızlı tekliflerin payını arttırmak için, üçüncü çeyrekte bir tarife dengelemesi gerçekleştirdik. Bu girişimin, müşterilerimize en iyi değeri sunmamıza ve daha yüksek hıza sahip paketlere geçişe olanak sağlayacağını düşünüyoruz.

Uygun fiyatlı giriş seviyesi penetrasyon kampanyaları ve bölgesel kampanyalar aracılığıyla, penetrasyonu artırma stratejimize devam ediyoruz. Giriş seviyesi ürünümüz İnternet Bizden, genişbanttaki kazanımlara büyük katkı sağlamaya devam etti. Elektrik şirketleriyle yaptığımız ortaklıkların sonuçları, umut vadediyor. Bu kanaldaki abone kazanımlarının sayısı, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre %20 artış gösterdi.

Sınıfının en iyisi müşteri deneyimi hedefiyle, Türk Telekom, Türkiye’yi geleceğe bağlama konusunda bir kez daha öncülük etti ve en yüksek hızları talep eden müşterilere daha hızlı bağlantı sağlamak için Ankara’da 400 Gbps Ethernet teknolojisini test etmeye başladı.

Büyümeye yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Fiber şebekemizle 19,4 milyon haneye ulaştık ve ülkenin 81 ilinde 289 bin kilometre fiber ağımız bulunuyor. 5G ile veri trafiğinde ve şebeke yoğunluğunda (küçük hücreler – small cells) gerçekleşmesi beklenen artış, fiber şebekeyi daha da önemli kılacak. Türk Telekom’un, mobil operatörlerin şebekelerindeki ‘en ekonomik noktaya’ FTTS (Sahaya Kadar Fiber) çözümleri aracılığıyla fiber bağlantı sunma yeteneği maliyet etkin 5G yayılımı için son derece önemli olacak.

Bu bağlamda, sabit şebekede mükerrer uygulamaların en aza indirilmesi için sektör görüşmelerine devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde uygulanan pilot projelerimizde kullandığımız ileri seviye şebeke paylaşım modellerimiz bulunuyor. Dolayısıyla, hem sabit hem de mobil şebekelerde, sektöre kazan-kazan çözümleri sunma konusunda iyi konumlanmış durumdayız.

TT Ventures aracılığıyla ölçeklenebilir girişimlere yatırım yapmaya devam ettik

Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketimiz (CVC) TT Ventures, üçüncü anlaşmasını enerji dikeyinde bir yatırımla yaptı ve ‘Eltemtek’in’ %11 hissesini satın aldı. Enerji danışma ve mühendislik şirketi olan Eltemtek’in diğer hissedarları arasında TEİAŞ, General Electric, KEPEZ ve MİTAŞ bulunmakta. Bu yatırımla, Türk Telekom’u, Türkiye’nin enerji altyapısının dijitalleşmesinde kilit oyunculardan biri olarak konumlandırmayı planlıyoruz. İkinci çeyrekte, sağlık hizmetleri girişimimiz ‘Doctor Turkey’deki’ hisse payımızı da %5’ten %17’ye yükselttik. Eğitim dikeyinde, yakın zamanda Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketimiz aracılığıyla yatırım yaptığımız ‘Mental UP’ın’ ürünlerini, sinerji oluşturmak ve şirketin ürünlerinin Türk Telekom markalı satış kanallarında satılması için, sabit genişbant hizmetlerimizle paket (bundle) halinde sunmayı planlıyoruz.

Dijital müşteri deneyiminde mükemmellik ana odak alanlarımızda

Temel hizmetlere ek olarak, dijital çözümler ve bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleriyle değer yaratmak için iyi konumlanmış durumdayız. Müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Müşteri odaklı self-servis uygulamamız Online İşlemler, lansmanından bu yana 29 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil Türk Telekom abonelerinin sayısı 12,9 milyona ulaştı. Bu kanal üzerinden üst paketlere geçiş daha da hızlandı ve bu kanaldaki dijital satış geliri, geçtiğimiz yıla kıyasla, iki katının üzerine çıktı. 2019’da, müşterilerimizin LTE’ye geçişini hızlandırmak için, bu platform üzerinden sadakat programımız Sil Süpür’ü de kullanmaya başladık. Bu stratejinin bir sonucu olarak, mobil abonelerin Online İşlemler üzerinden günlük ortalama LTE’ye geçiş sayısı %50’den fazla artış gösterdi.

Milli klavyemiz Tambu’nun indirilme sayısı 9,0 milyona ulaştı. Lokasyon bazlı restoran arama özelliği ve entegre bir ‘mesajlaşma’ aracı da dahil olmak üzere; yakın zamanda ticarileştireceğimiz gelir yaratma araçları alanında ilerleme kaydediyoruz.

Yeni nesil teknolojilere hazırlanıyoruz 

5G ve ötesi teknolojilerde Türkiye liderliği için, özellikle Argela olmak üzere iştiraklerimizle çalışıyoruz. Bu perspektifle, Argela; SDN (Yazılım Tanımlı Şebekeler)/NFV (Şebeke Fonksiyonlarını Sanallaştırma) bazlı çözümleri, özellikle de SEBA (SDN Destekli Geniş Bant Erişimi) üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda, müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak bant genişliği ataması yapabilmeyi sağlayan RAN Dilimleme (Radyo Erişim Şebekesi Dilimleme) teknolojisini geliştiriyor. Argela’nın teknolojileri; Verizon, Telefonica ve Orange’ın şebekelerinde testten geçti. Bu başarıyı hem ülke içinde hem de yurt dışında genişletmeyi planlıyoruz.

Argela, ayrıca, kendi iştiraki Netsia’ya ait teknolojilerin 5G standartlarına dahil edilmesi amacıyla, O-RAN konsorsiyumuna katıldı. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, Netsia, O-RAN’ın kullanım senaryoları çalışma grubunun eş başkanı seçildi ve dilimleme alt komitesinin yönetiminden de sorumlu oldu.

Kurumlar için dijital dönüşüm öncelik haline geldikçe ve tüketicilerin bağlantı ihtiyacı arttıkça, siber güvenliğin müşterilerimiz için önemi artıyor.5G’nin gelmesiyle beklenen bağlı cihaz sayısındaki artışla bu konunun önemi daha da artacak. Ankara’da Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezi altında Kurumsal Güvenlik Hizmetlerimizi entegre ederek, Türkiye’nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyünü sunuyoruz. Müşterilerimiz için bir çözüm ortağı olarak çalışıyoruz ve önümüzdeki dönemde siber güvenlik çözümlerine yatırımlarımız devam edecek.

Sonuç olarak, bir taraftan iştiraklerimizin iyi konumlandığı çeşitli dikeylerde oluşan yeni fırsatlara dikkat ederken, diğer taraftan da temel ürün ve hizmetlerimizde pazardaki değişikliklere uyum sağlayarak şirketimizin stratejisine odaklı şekilde sürekli ilerliyoruz. Yıllar içerisinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar Türk Telekom Grubunun sürdürülebilir büyümesi için güçlü bir platform yaratıyor. Finansal sonuçlarımız ve FAVÖK öngörümüzdeki yukarı yönlü güncelleme, stratejimizi uygulamada doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İleriye yönelik olarak, attığımız tüm adımların Türk Telekom’un bütün paydaşları için değer yaratacağına güvenimiz tam. Bu fırsattan istifadeyle, bütün çalışanlarımız ve paydaşlarımıza bu sonuçlara katkıları ve tereddütsüz destekleri için teşekkür ediyorum.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2Ç'18 1Ç'19 2Ç'19 Çeyreklik
Değişim
Yıllık
Değişim
Satış Gelirleri 4,951 5,403 5,760 %6.6 %16.3
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 4,740 5,304 5,516 %4.0 %16.4
FAVÖK 1,968 2,655 2,681 %1.0 %36.2
Marj %39.8 %49.1 %46.5    
Amortisman ve İtfa Gideri (910) (1,164) (1,171) %0.6 %28.6
Faaliyet Karı  1,058  1,491 1,510 %1.3 %42.7
Marj %21.4 %27.6 %26.2    
Finansal Gelirler / (Giderler) (2,139) (1,276) (999) %(21.7) %(53.3)
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) (1,933) (825) (427) %(48.2) %(77.9)
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (171) (370) (464) %25.2 %170.6
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (35) (81) (108) %33.8 %208.3
Vergi Geliri / (Gideri)  212  95 (77) a.d. a.d.
Net Kar (870)  310  435 %40.3 a.d.
Marj a.d. %5.7 %7.5    
Yatırım Harcamaları  836  637  930 %45.9 %11.2

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2Ç’19’da, bir önceki yıla göre %16,3 (artış: 809 milyon TL) büyüme göstererek 5.760 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %19,1 (artış: 353 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %21,0 (artış: 281 milyon TL) ve uluslararası gelirlerdeki yıllık %32 (artış: 72 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki büyüme yıllık %16,4 (artış: 776 milyon TL) oldu. Aynı zamanda, sabit ses gelirleri art arda dört çeyrektir yıllık büyümesini sürdürdü ve 2Ç’19’da bir önceki yıla göre %4,8 (artış: 31 milyon TL) artış kaydetti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2Ç’19’da faaliyet giderleri yıllık bazda %3,2 (artış: 96 milyon TL) artışla 3.079 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 etkisi (Network & Teknoloji giderlerinde 129 milyon TL ve diğer giderlerde 70 milyon TL etki) hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki büyüme yıllık bazda %9,9 (artış: 294 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

Vergi gideri temel olarak mobil gelirlere bağlı olan frekans ve hazine payı giderlerinin artması sebebiyle yıllık bazda %17,7 (artış: 80 milyon TL) artış kaydetti.

Personel giderleri ise 2Ç’19’da yılın ilk yarısındaki personel ücretlerindeki artış sebebiyle yıllık bazda artış gösterdi.

Aynı zamanda, alacak yönetimi sürecinde cihaz odaklı risk yönetimi politikası ve segment bazlı yaklaşımın pozitif etkisi 2Ç’19’da devam etti. Şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %44,9 azaldı (azalış: 36 milyon TL).

Ticari giderler, verimlilik çalışmaları, optimize kanal yapısı ve dijitalleşme desteğinin yanında pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin çeyrek içinde 2Ç’18’e göre daha az gerçekleşmesinin etkisiyle yıllık bazda %25,6 (azalış: 81 milyon TL) düşüş gösterdi. Diğer yandan, ikinci çeyrekte pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin 1Ç’19’a göre hız kazanmaya başlamasıyla, ticari giderler çeyrek bazında %18,1 artış gösterdi.

2Ç’19’da Network & Teknoloji giderleri yıllık bazda %8,2 (azalış: 38 milyon TL) geriledi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Network & Teknoloji giderleri genel olarak enerji maliyetlerindeki artış ve kurdaki artışın etkisi ile yabancı para cinsinden olan teknoloji giderlerinin artması nedeniyle yıllık bazda %19,4 (artış: 90 milyon TL) artış gösterdi.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

Konsolide FAVÖK, 2Ç’19’da yıllık bazda %36,2 artarak (artış: 713 milyon TL) 2.681 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %46,5 ile geçen yılın ikinci çeyreğine göre 6,8 puan artış gösterdi.

UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı güçlü gelir büyümesi ve etkin faaliyet gideri yönetiminin desteğiyle 2Ç’18’e göre 3,4 puan artış ile %43,1 olarak güçlü seyretti.

Öte yandan, gelir büyümesindeki ivmelenme, verimlilik çalışmaları, alacak yönetimindeki iyileşme ve grup sinerjileriyle birlikte iki yıl önce %15 olan mobil FAVÖK marjı güçlü artışla 2Ç’19’da %32 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

2Ç’19’da amortisman ve itfa giderleri, ağırlıklı olarak UFRS 16 uygulamasından kaynaklanan 158 milyon TL tutarındaki amortisman etkisiyle yıllık %28,6 artışla (artış: 261 milyon TL) 1,2 milyar TL’ye ulaştı.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı 2019’un ikinci çeyreğinde güçlü FAVÖK büyümesine paralel, yıllık bazda %42,7 artışla (artış: 452 milyon TL) 1.510 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net Finansal Gelir/Gider

2Ç’18’de 2.139 milyon TL olan net finansal gider, 2Ç’19’da kur ortamının daha elverişli olmasının desteğiyle 999 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 uygulamasının finansal giderler üzerindeki etkisi 52 milyon TL oldu.

Grup, ikinci çeyrekte, 83 milyon Dolar ve 74 milyon Avro değerinde yeni katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirdi.

Borçluluğun azalma trendi göz önüne alındığında, Türk Telekom koruma oranı (hedge oranı)5 yerine ana metrik olarak açık yabancı para pozisyonuna daha fazla odaklanmaya başladı. 2Ç’19’da Grubun net açık yabancı para pozisyonu 2Ç’18’de toplamda 2.353 milyon Dolar eşdeğeri seviyesinden 794 milyon Dolara eşdeğerine geriledi. Haziran vadeli 500 milyon Dolar tutarındaki bononun itfası ile birlikte sona eren koruma işlemlerinin ağırlıklı etkisi ile net açık yabancı para pozisyonu geçen çeyreğe göre 130 milyon artış kaydetti. Öte yandan, Grup 3Ç’19’da koruma işlemlerine devam etti; ikinci çeyrek sonundan 26 Temmuz’a kadar gerçekleşen PCCS işlemi 122 milyon Dolar oldu. Temmuz içerisinde yapılan bu işlemlerle, net açık yabancı para pozisyonu 1Ç’19 seviyesine geri dönmüş oldu.

Koruma oranı 2Ç’19’da %76 olarak gerçekleşti (2Ç’18: %44; 1Ç’19: %84). Döviz bazlı nakit oranı 2019 ikinci çeyrek itibarıyla %86 olarak gerçekleşti (2Ç’18: %69; 1Ç’19: %76).

Net Kar        

Grup, güçlü operasyonel performans ve daha elverişli kur ortamının desteğiyle 2Ç’18’de kaydedilen 870 milyon TL net zarara karşılık 2Ç’19’da 435 milyon TL net kar kaydetti.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 2Ç’19’da 930 milyon TL (artış: 93 milyon TL) olarak gerçekleşti.

Nakit Akış

Kaldıraçsız serbest nakit akışı 2Ç’18’de kaydedilen 1,1 milyar TL’ye karşılık 2Ç’19’da 1,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, kaldıraçsız nakit akışı 1,2 milyar TL seviyesinde güçlü seyrini korudu.

2019 Haziran vadeli vade bonosunun itfa edilmesi sebebiyle 1Ç’19’da 7,3 milyar TL olan nakit ve benzerleri 1Ç’19'da 4,0 milyar TL'ye geriledi.

Net borç, çeyreksel bazda %2 artarak 17,4 milyar TL'ye yükseldi. Net Borç/FAVÖK oranı 1Ç’19’da 1,86x iken 2Ç’19’da 1,76x’ya düştü (2Ç’18: 1,93x). UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç’19’da 1,71x olarak gerçekleşti.

5 Yabancı para (YP) riskinden koruma oranı, YP türev pozisyonu ile YP cinsinden nakit ve benzerlerinin toplamının YP cinsinden finansal borca oranı olarak tanımlanmıştır.  Daha fazla bilgi için lütfen Yatırımcı İlişkileri Websitesi’nde yer alan “Özet Finansal ve Operasyonel Veriler” dosyasına bakınız.

Operasyonel Performans

  2Ç'18 1Ç'19 2Ç'19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 6 14.1 14.5 14.5 %(0.1) %2.9
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9.7 9.9 9.9 %(0.0) %2.0
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4.3 4.6 4.5 %(0.2) %4.8
Sabit Ses ARPU (TL) 22.2 22.7 22.8 %0.5 %2.4
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 10.3 11.0 11.1 %0.7 %7.8
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 3,150 3,654 3,801 %4.0 %20.7
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 1,179 1,391 1,464 %5.2 %24.1
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1,971 2,263 2,338 %3.3 %18.6
Genişbant ARPU (TL) 43.6 47.1 48.6 %3.1 %11.3
TV Abone Sayısı (mn) 7 3.3 3.7 3.6 %(1.0) %11.2
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 1,451 1,681 1,668 %(0.8) %15.0
TV ARPU (TL) 16.6 15.1 15.9 %5.7 %(3.9)
Mobil Abone Sayısı (mn) 20.2 22.1 22.4 %1.2 %10.7
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 11.5 12.8 13.3 %3.8 %15.4
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8.7 9.3 9.1 %(2.3) %4.3
Mobil ARPU-Karma (TL) 30.2 30.6 32.8 %7.1 %8.5
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 37.8 38.4 40.8 %6.0 %7.9
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 19.6 19.6 20.6 %5.2 %4.9

Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu GO abonelerini içermektedir.

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Türk Telekom Grubu hakkında

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Haziran 2019 itibarıyla 14,5 milyon sabit erişim hattı, 11,1 milyon genişbant, 3,6 milyon TV ve 22,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 31.467 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler TT Mobil  İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/malioperasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız