Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Borç Bilgisi

2017 2Ç
Borç (milyon) Para Birimi TL Karşılığı 3 aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 2 yıl 2 yıl - 5 yıl 5 Years
TL   149 149 133 16 0 0 0
USD   2.916 10.225 189 807 1.357 4.686 3.186
EUR    1.094 4.378 32 660 1198 1.934 554
TOPLAM   14.752 355 1483 2.555 6.619 3.741

*Toplam borçlar için ortalama vade süresi 2017 2. çeyreğinde 3,3 yıl olarak gerçekleşmiştir.

Para Birimi Dağılımı

Not: Riskten korunma işlemleri finansal tablo ve dipnotlarda yer almaktadır.

Rasyolar 2017 Ç2
Net Borç/FAVÖK 2,04
Net Borç/Toplam Varlıklar 0,49
Borç (Total Yükümlülükler)/ Özkaynaklar 4,92
Borç (Finansal) / Özkaynaklar 3,40
Cari Oran 1,27

Net Borç/FAVÖK hesabında kullanılan FAVÖK, olağanüstü karşılıkları içermemektedir.

Net Borç: Kısa ve uzun vadeli borçlar ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden hazır değerlerin çıkarılması ile bulunur.

FAVÖK, satış gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları ve azınlık paylarını içermemektedir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız