Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

Müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV, sabit ses ve yakınsama teknolojileri alanında yenilikçi hizmetlerini "Türk Telekom" tek markası altında sunan Türk Telekom Grubu dünya standartlarında entegre telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır. Türkiye 79 milyonluk büyüyen nüfusu ve artan hane halkı sayısı ile EMEA bölgesindeki en büyük telekom piyasalarından biri konumundadır.

Türk Telekom Hakkında

 • 2005'te özelleştirildi ve 2008'de halka arz edildi; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim yaşadı
 • Uluslararası ve sektörel alanda engin deneyime sahip güçlü yönetim ekibi
 • Türk Telekom Grubu, mobil, genişbant, TV ve sabit ses ürün ve hizmetlerini "Türk Telekom" tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir
 • Güçlü gelir ve nakit akışı kapasitesi, gelecek vaat eden alanlara yatırım yapılmasına ve aynı zamanda sürekli büyümeye olanak sağlamaktadır

Finansal ve Operasyonel Gelişmeler

 • Türkiye'nin ilk entegre operatörü 2016 yılında 16,1 milyar TL gelir ve 5,5 milyar TL FAVÖK kaydetti
 • 4Ç '16 itibarıyla 18,6 milyon abone ile Türkiye'nin en genç ve büyüyen mobil operatörü
 • 4Ç '16 itibarıyla 13,1 milyon toplam erişim hattıyla Türkiye'nin lider sabit hat operatörü ve 2,0 milyonu fiber abonesi olmak üzere toplam 8,7 milyon genişbant abonesi ile Türkiye'nin lider sabit ses ve veri hizmetleri sağlayıcısı

Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI

*5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'ye göre, Bakanlar Kurulu'nca, Şirket'in Hazine Müsteşarlığı'na ait %6,68 oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verilmiştir.

2017 Öngörüsü

 • %8 - %9 Konsolide Gelir Büyümesi*
 • 5,8 milyar TL - 6,0 milyar TL seviyelerinde FAVÖK
 • Yaklaşık 3 milyar TL yatırım harcaması

* İnşaat geliri düzeltmesi hariç

Gelir Dağılımı (2016)

Gelir Dağılımı (2015 YS)

Grup Şirketleri

GRUP ŞİRKETLERİ

Türk Telekom Grubu mobil, sabit ses, genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini "Türk Telekom" tek marka çatısı altında bir araya getirirken, TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Sabit Genişbant

Sabit hat performansı
 • 4Ç '16'da 262 bin net abone kazanımı olurken fiber abone sayısı 2 milyona yükseldi
 • Türk Telekom'un Türkiye'deki toplam fiber uzunluğu 4Ç '16 itibarıyla 228 bin kilometreye ulaşırken fiber ile erişilen hane sayısı 13,9* milyon'a yükseldi

* 13,9 milyon hane kapsaması 3,9 milyon Eve/Binaya Kadar Fiber ve 10.0 milyon Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir

Mobil

Mobil
 • 4Ç '16'da 187 bin net abone kazanımı
 • Akıllı telefon penetrasyonu %75'e yükseldi - piyasadaki en yüksek penetrasyon oranı

TV

TV
 • 4Ç '16'da 87 bin net Ev TV abone kazanımı olurken Ev TV ARPU 19,2 TL olarak gerçekleşti

Sabit Ses

Sabit Ses

Finansal Performans

Finansal Performans

Özet Finansallar

Konsolide Gelir Tablosu (milyon TL) 2015 2016 4Ç '15 4Ç '16
Satış Gelirleri 14,523 16,109 3,867 4,250
FAVÖK 5,334 5,470 1,416 1,434
Marj %36,7 %34,0 %36,6 %33,8
Faaliyet Karı 3,062 2,621 801 658
Marj %21,1 %16,3 %20,7 %15,5
Financial Gelirler/(Giderler) (1,801) (3,018) 470 (2,180)
Vergi Gideri (398) (328) (232) 134
Net Kar 907 (724) 1,039 (1,388)
Marj %6,2 (%4,5) %26,9 (32,7%)
Hisse Başına Kar (TL) 0.26 a.d. 0.30 a.d.
Hisse Başına Temettü (TL) 0.24
Toplam Temettü 841
Konsolide Nakit Akım Tablosu (milyon TL) 2015 2016 4Ç '15 4Ç '16
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 4,498 4,933 1,676 2,243
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı (3,166) (4,612) (1,803) (1,910)
Yatırım Harcamaları (3,320) (4,667) (1,941) (1,943)
Diğer Yatırım Harcamaları 153 55 138 33
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı  (1,089) (219) 198 (503)
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 243 102 70 (170)
Konsolide Bilanço (milyon TL) 2015 2016
Toplam Varlıklar 25,774 26,874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,217 8,341
Maddi Duran Varlıklar 8,565 8,710
Diğer Varlıklar 6,154 6,806
Hazır Değerler 2,838 3,016
Nakit ve Nakit Benzerleri 25,774 26,874
Öz Sermaye 3,260 3,260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar 1,733 126
Faize Tabi Yükümlülükler 11,803 15,041
Kıdem Tazminatı Karşılığı 635 696
Diğer Yükümlülükler 8,342 7,751
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız