Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

Müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV, sabit ses ve yakınsama teknolojileri alanında yenilikçi hizmetlerini "Türk Telekom" tek markası altında sunan Türk Telekom Grubu dünya standartlarında entegre telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır. Türkiye 79 milyonluk büyüyen nüfusu ve artan hane halkı sayısı ile EMEA bölgesindeki en büyük telekom piyasalarından biri konumundadır.

Türk Telekom Hakkında

 • 2005'te özelleştirildi ve 2008'de halka arz edildi; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim yaşadı
 • Uluslararası ve sektörel alanda engin deneyime sahip güçlü yönetim ekibi
 • Türk Telekom Grubu, mobil, genişbant, TV ve sabit ses ürün ve hizmetlerini "Türk Telekom" tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir
 • Güçlü gelir ve nakit akışı kapasitesi, gelecek vaat eden alanlara yatırım yapılmasına ve aynı zamanda sürekli büyümeye olanak sağlamaktadır

Finansal ve Operasyonel Gelişmeler

 • Türkiye’nin ilk entegre operatörü 1Ç ’17’de 4,3 milyar TL gelir ve 1,5 milyar TL FAVÖK kaydederken, toplam abone sayısı 39,2 milyona yükseldi
 • 1Ç ‘17 itibarıyla 18,7 milyon abone ile Türkiye’nin büyüyen mobil operatörü
 • 1Ç ‘17 itibarıyla 13,2 milyon toplam erişim hattıyla Türkiye’nin lider sabit hat operatörü ve 2,2 milyonu fiber abonesi olmak üzere toplam 8,9 milyon genişbant abonesi ile Türkiye’nin lider sabit ses ve veri hizmetleri sağlayıcısı

Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI

*5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu’nca, Şirket’in Hazine Müsteşarlığı’na ait %6,68 (%5 B Grubu, %1,68 D Grubu) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına karar verilmiştir.

2017 Öngörüsü

 • %8 - %9 Konsolide Gelir Büyümesi*
 • 5,8 milyar TL - 6,0 milyar TL seviyelerinde FAVÖK
 • Yaklaşık 3 milyar TL yatırım harcaması

* İnşaat geliri düzeltmesi hariç

Gelir Dağılımı (2017)

Gelir Dağılımı (2015 YS)

Grup Şirketleri

GRUP ŞİRKETLERİ

Türk Telekom Grubu mobil, sabit ses, genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini "Türk Telekom" tek marka çatısı altında bir araya getirirken, TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Sabit Genişbant

Sabit hat performansı
 • 1Ç ‘17’de 218 bin net abone kazanımı olurken fiber abone sayısı 2,2 milyona yükseldi
 • Türk Telekom’un Türkiye’deki toplam fiber uzunluğu 1Ç ‘17 itibarıyla 235 bin kilometreye ulaşırken fiber ile erişilen hane sayısı 14,5* milyon’a yükseldi

**14,5 milyon hane kapsaması 4,0 milyon Eve/Binaya Kadar Fiber ve 10,4 milyon Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir

Mobil

Mobil
 • 1Ç ’17’de 142 bin net abone kazanımı
 • Akıllı telefon penetrasyonu %76’ya yükseldi - piyasadaki en yüksek penetrasyon oranı

TV

TV
 • 1Ç ‘17’de 97 bin net Ev TV abone kazanımı olurken Ev TV ARPU 17.9 TL olarak gerçekleşti

Sabit Ses

Sabit Ses

Finansal Performans

Finansal Performans

Özet Finansallar

Konsolide Gelir Tablosu (milyon TL) 2016 1Ç '16 4Ç '16 1Ç '17

Satış Gelirleri

16,109

3,801

4,250

4,307

FAVÖK

5,470

1,262

1,434

1,528

Marj

%34.0

%33.2

%33.8

%35.5

Faaliyet Karı

2,621

604

658

807

Marj

%16.3

%15.9

%15.5

%18.7

Financial Gelirler/(Giderler)

(3,018)

(30)

(2,180)

(622)

Vergi Gideri

(328)

(166)

134

(119)

Net Kar

(724)

408

(1,388)

66

Marj

a.d.

%10.7

a.d.

%1.5

Konsolide Nakit Akım Tablosu (milyon TL) 2016 1Ç '16 4Ç '16 1Ç '17

İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı

4,933

496

2,243

429

Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı

(4,612)

(460)

(1,910)

(615)

Yatırım Harcamaları

(4,667)

(468)

(1,943)

(442)

Diğer Yatırım Harcamaları

55

9

33

(173)

Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı 

(219)

1,750

(503)

(184)

Nakit ve Benzerlerindeki Değişim

102

1,787

(170)

(370)

Konsolide Bilanço (milyon TL) 31.03.2016 31.12.2016 31.03.2017

Toplam Varlıklar

27,840

26,874

26,702

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

8,064

8,341

8,480

Maddi Duran Varlıklar

8,752

8,710

8,313

Diğer Varlıklar

6,383

6,806

7,273

Nakit ve Nakit Benzerleri

4,640

3,016

2,636

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

27,840

26,874

26,702

Öz Sermaye

3,260

3,260

3,260

Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar

2,041

126

211

Faize Tabi Yükümlülükler

13,484

15,041

15,594

Kıdem Tazminatı Karşılığı

579

696

637

Diğer Yükümlülükler

8,476

7,751

7,000

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız