Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Şirket Öngörüleri

2020 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Öngörülerde Revizyon

2020 yılı ilk çeyreğinde, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettik.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgınının küresel olarak ekonomide ve tüketici davranışlarında etkileri olmaktadır. Olumlu açıdan, bu dönemde sabit segmentte artan internet ihtiyacıyla güçlü bir performans gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, salgın kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlaması risklerin azalması açısından olumlu olsa da temkinli bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Bu kapsamda genel risk unsurlarını yansıtarak 2020 gelir öngörümüzü çok sınırlı olarak aşağı yönlü revize ediyoruz.

FAVÖK öngörümüzü ise disiplinli maliyet yönetimini ve ürün grubu satış dağılımındaki olumlu değişikliği yansıtarak yukarı yönlü revize ediyoruz.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim modelleriyle hız verme kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha da önemli olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, ülke çapında yaygın olan altyapımızda hızlı geri dönüşü olacak bazı fiber yatırımlarımızı öne çekmeye karar verdik. Ayrıca kur hareketlerindeki etkiyi de yansıtarak yatırım öngörümüzü de yukarı yönlü revize ediyoruz.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2020 yılında;

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %13 seviyesinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,
​​

öngörmekteyiz.​​


  Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)  Yaklaşık %14 Yaklaşık %13
Konsolide FAVÖK Yaklaşık 12,4 milyar TL 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 5,8 milyar TL Yaklaşık 6,4 milyar TL
​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız