Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Şirket Tahminleri

2018 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Öngörüler

Şirketimiz 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarını uygulamaya başlamıştır.

Bu standartların uygulanmasının, 2018 FAVÖK ve yatırım harcaması üzerinde yaklaşık 600 milyon TL'lik bir artışa neden olması beklenirken, gelir üzerinde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu doğrultuda, şirketimiz daha önce 8 Şubat 2018 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan 2018 öngörülerini revize etmiştir.

2018 yılı için revize edilmiş öngörüler aşağıdaki gibidir:

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık %11 seviyelerinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 7,6 milyar TL – 7,8 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,

mevcut koşullarda öngörmekteyiz.

Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Gelir Büyümesi
(UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %11 Yaklaşık %11
Konsolide FAVÖK 7,0 milyar TL – 7,2 milyar TL 7,6 milyar TL – 7,8 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 3,5 milyar TL Yaklaşık 4,1 milyar TL

*Türk Telekom, UFRS 16'yı ilk kez 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulayacaktır. Bu nedenle, 2018 öngörüleri, UFRS 16 muhasebe standardının herhangi bir etkisini içermemektedir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız