Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sonuç Açıklama Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2020 YIL SONU FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

3 Şubat 2021

2020 YILINDA EN YÜKSEK GELİR BÜYÜMESİ VE REKOR​ NET KAR

Türk Telekom Grubu, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grup, yılı olağanüstü bir performans ile tamamladı. 2020 yılında, konsolide gelirler yıllık bazda %19,6 ile halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi elde etti. FAVÖK 13,2 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %46,8 oldu. Yıl boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen, net kar 3,2 milyar TL ile en yüksek seviyesine ulaştı. 3Ç’20’de net açık yapancı para pozisyonu 211 milyon ABD doları seviyesindeyken, yılsonu itibarıyla 46 milyon ABD doları tutarında net uzun pozisyonumuz bulunuyor. Güçlü operasyonel performans ve başarılı bilanço yönetimi neticesinde net borç / FAVÖK 1,15x'e geriledi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi: “Neredeyse bir yıldır pandemiyle yaşıyoruz ve tüm dünyanın hızla büyük değişimlerden geçişini izliyoruz. Telekom alanında insanlar, işletmeler, şebekeler ve cihazlar daha bağlantılı hale gelirken, fiziksel mesafeler de kısıtlamalar ve izolasyonlarla daha da büyüdü. Bu dönemde güvenli ve yüksek kalitede şebekeler üzerinden kesintisiz internet erişimi her zaman olduğundan daha önemli hale geldi. 2020 yılında, Türk Telekom, Türkiye’nin bağlı kalmasında hayati bir rol oynadı. Bu sorumluluğu büyük bir başarıyla omuzlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Fiberdeki lider konumumuzu 5G ve dijitalleşmeye doğru genişletirken, ülkemizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 2020 yılını, olağanüstü operasyonel ve finansal performansla tamamladık ve 2021 yılında da bu büyüme hızını korumaya kararlıyız. Türk Telekom olarak, sağlam temeller üzerinde duruyoruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Önümüzde bizi birçok zorluk bekliyor olabilir; ancak 2020 performansımız ve finansallarımız gelecekteki başarı potansiyelimiz hakkında çok şey söylüyor. 2020 yılını şirketimiz için unutulmaz bir yıl yapan çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine canlı ve özverili bir ekibe liderlik etme fırsatına sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum.”

2021 Yılı Öngörüsü

2021 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir:

 • Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %14 seviyesinde artış,
 • Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi,
 • Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 7,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.

2020 Yılı Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan yıllık %19,6 artışla 28,3 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı 2020 öngörüsü olan %16’nın üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda %17,2 oldu.

Konsolide FAVÖK, 2020 yılı beklentilerini aşarak yıllık bazda %18,5 artarak 13,2 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı %46,8 oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı yıllık 28 baz puan artış ile %49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı yıllık %22,4 artarak 7,9 milyar TL’ye ulaştı.

Net kar, yıl boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen 2020’de en yüksek seviyesine ulaşarak 3,2 milyar TL oldu.

Yatırım harcamaları 6,7 milyar TL ile 2020 beklentisi olan 6,6 milyar TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı1, 2019’da 6,4 milyar TL seviyesindeyken, 2020’de 6,9 milyar TL’ye yükseldi. Net borç ise, 2019’da 15,9 milyar TL iken 2020 yıl sonunda 15,4 milyar seviyesinde düştü.

1 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2020 Yılı 4. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık %21,7 artışla 7,7 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı yıllık bazda %19,9 oldu. Sabit genişbant gelirleri yıllık %31,7 artarken, mobil gelir artışı da %12,8'e yükseldi.

Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %25,4 artışla 3,5 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı %46,3 oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %48,6 seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı yıllık %30,6 artış ile 2,1 milyar TL’ye yükseldi.

Net kar, 4Ç’19’da 545 milyon TL ve 3Ç’20’de 432 milyon TL iken 4Ç’20’de 1,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

Yatırım harcamaları 4Ç’20’de 2,8 milyar TL oldu.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı, 4Ç’19’da 1,9 milyar TL iken 4Ç’20’de 2,3 milyar TL’ye yükseldi.

2020 Yılı ve 2020 4. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı, 4Ç’20’de 827 bin net abone kazanımı ile yıl sonu itibarıyla 50,4 milyona ulaştı. 2020 yılında net abone kazanımı 2,6 milyon oldu.

Sabit genişbant abone tabanı, 4Ç’20’de yıllık %17,9 artış ile 639 bin net abone kazanımı elde ederek toplam 13,4 milyona yükseldi. 4Ç’20’deki net abone kazanımı halka arzdan bu yana en yüksek çeyreklik abone artışı oldu. Sabit genişbant ARPU büyümesi yılın son çeyreğinde güçlü seyrini sürdürerek 2020’nin tamamında yıllık %14,2 artış kaydetti.

Fiber abone sayısı, bu segmentteki en iyi net abone kazanımı performansını göstererek 2020 yılında yaklaşık 2 milyon abone artışı ile 6,2 milyonu aştı. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) abone sayısı 2,3 milyona yükseldi. 

Fiber dönüşüm odağının artması ile fiber hane kapsaması 4Ç’19’daki 21,9 milyon seviyesinden 2020 yılı sonunda 26,8 milyonun üzerine yükseldi. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) hane kapsaması 19,5 milyon olurken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) hane kapsaması 7,4 milyona yükseldi. 

4Ç’19’da 304 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu 4Ç’20’de 331 bin kilometreye yükseldi.

Mobil abone bazı 4Ç’20’de 98 bin net abone kazanımı ile 23,2 milyona yükseldi. 2020 yılı boyunca net abone kazanımı 240 bin olarak gerçekleşti. Faturalı abone bazı ise 2020’de 1,1 milyon büyüyerek toplam bazın %64’üne ulaştı.

4Ç’19’da %55 olan LTE abonelerinin2 mobil abone tabanındaki payı 4Ç’20’de %61’e yükseldi.

LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı 4Ç’19’da 8,6GB seviyesinden 4Ç’20’de 9,0GB’a yükseldi.

Sabit ses abone sayısı artmaya devam ederek 4Ç’20’de 138 bin net abone artışı ile 10,6 milyonu aştı. 2020 yılındaki net abone kazanımı halka arzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 631 bin oldu. Yalın genişbant dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 3Ç’10’dan beri en yüksek seviye olan 16,3 milyona yükseldi.

Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin oranı 4Ç’20’de %82’ye ulaştı. Çoklu ürün sahipliğinin Türk Telekom abone tabanındaki payı3, 4Ç’20 itibarıyla %62 olarak gerçekleşti.

2 LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simkart ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

3 Bilgilerinin Grup içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına izni veren aboneler sabit tutulduğunda

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal’ın 2020 yıl sonu sonuçlarına ilişkin yorumları:

Pandemi hayatlarımızı ve telekom servislerine olan ihtiyacı yeniden şekillendirdi

2020 yılının nasıl tanımlanması gerektiği konusunda bir fikir birliğine varmak zor görünüyor; hatırlanacak bir yıl mı, yoksa unutulacak bir yıl mı? Neresinden bakarsanız bakın, küresel bir afetin şekillendirdiği olağandışı bir yıl olduğuna hiç şüphe yok. Neredeyse bir yıldır pandemiyle yaşıyoruz ve tüm dünyanın hızla büyük değişimlerden geçişini izliyoruz. Açıkça görülüyor ki, Covid-19 yaşamlarımızda ve iş yapış şekillerimizde köklü değişikliklere sebep oldu. Fiziksel mesafeler kısıtlamalar ve izolasyonların etkisiyle artarken,  telekom alanında insanlar, işletmeler, şebekeler ve cihazlar birbirleriyle daha entegre hale geldi. 

Bu dönemde güvenli ve yüksek kalitede şebekeler üzerinden kesintisiz internet erişimi her zaman olduğundan daha önemli hale geldi. Telekom operatörleri bu ihtiyacın karşılanmasında hayati bir rol üstlendi. Birbirine bağlı cihaz sayısı artarken, data kullanımı yükseldi. Aynı zamanda, bireyler ve işletmeler ile özel kurum ve kamu kurumlarından gelen talepler daha komplike hale geldi. Bireysel müşteriler evlerinde hızlı ve sürekli bağlantı talep ederken, kurumlar daha yüksek kapasite, daha fazla güvenlik ve dijital çözümlere odaklandı. Diğer yandan, kamu kurumları, pandemiyi kontrol altında tutmak ve kamu sağlığını korumak için kesintisiz bağlantıyı ve birbirlerine bağlı çalışan sistemleri önceliklendirdi.

Telekom altyapılarının dayanıklılığı ve kapasitesi, büyük değişimin yaşandığı bu dönemde daha da önem kazandı. Evlerin aynı anda ofise, okula ve eğlence merkezlerine dönüşmesiyle çekirdek şebekemizdeki trafik hızla arttı.

2020 yılında, Türk Telekom, Türkiye’nin bağlı kalmasında hayati bir rol oynadı. Bu sorumluluğu büyük bir başarıyla omuzlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Fiberdeki lider konumumuzu 5G ve dijitalleşmeye taşırken, ülkemizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 

2020 rakamlarımız çok şey anlatıyor

2020 yılını, olağanüstü operasyonel ve finansal performansla tamamladık. Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda %19,6 artarak, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi sergiledi. Operasyonel gelirlerimiz, 2020 yılında, revize öngörümüz olan %16’nın üzerinde gerçekleşerek, yıllık %17,2 büyüdü. Sabit genişbant segment geliri %25 büyüyerek en yüksek yıllık büyümeyle konsolide geliri destekledi.

Konsolide FAVÖK,  yıllık %18,5 artışla 13,2 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı  %46,8 oldu. 2020 yılında net kâr, yıl boyunca süren elverişsiz kur hareketlerine rağmen yıllık %32 artış ile 3,2 milyar TL’ye yükseldi. Yıl sonu itibarıyla 46 milyon USD uzun döviz pozisyonumuz bulunurken, gelir tablosunun döviz hareketlerine duyarlılığını azaltmak için alınan önlemlerle, net borç/FAVÖK 1,15x’e geriledi. Yatırım harcamaları, 2020 yılında fiber yatırımlarındaki artış ve zayıf lirayı yansıtır şekilde 6,7 milyar TL’ye ulaştı.

2021 yılında da büyümeye kararlıyız

Geniş abone bazımız, zengin portföyümüz ve yaygın şebekemiz, kriz zamanlarında bile sağlam temeller üzerinde durmamıza olanak sağladı. Tam da bu yüzden, markamızın gücüne inanıyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz.

2021 yılında konsolide gelirlerimizin yıllık %14 büyümesini, konsolide FAVÖK’ümüzün 15 milyar TL olmasını ve yatırım harcamalarının da 7,7 milyar TL olmasını öngörüyoruz4. Sabit genişbant segmenti, abone artışı, upsell ve fiberleşme fırsatlarıyla toplam gelirleri desteklemeye devam edecek. Pandeminin dünya çapında olumsuz etkilerinin azalmasıyla birlikte mobil segmentin de iyileşeceğine inanıyoruz. Fiberleşme, 5G’ye geçiş ve Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme stratejilerimize odaklanırken, ana şebeke ve kapasitemize yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

4 Paylaşılan 2021 öngörüleri yaklaşık değerleri ifade etmektedir.

Talepte benzeri görülmemiş artışa rağmen bir başarı hikayesi yazdık

2020, sabit genişbant segmenti için etkileyici bir yıl oldu. Tüm yıl içinde 2 milyonun üzerinde yeni müşteri elde ederken, 4Ç’20’de 639 bin net abone kazandık. Bu rakamlar bir çeyrekte ve son 12 ayda elde edilen en yüksek seviyeler oldu. Pandeminin süregelen olumsuzluklarına rağmen, Türkiye genelinde sorunsuz ve güvenli iletişim sağladık.

2020’de genişbant gelirlerimiz %25 artarak halka arzdan bu yana en yüksek büyümeyi kaydederken, 4Ç’20’de olağanüstü bir performansla %32'ye ulaştı. ARPU, fiyatlama ve karma etkisi (mix) arasındaki doğru dengeyi bulma çabalarımızı yansıtır şekilde 2020 yılında yıllık %14 arttı.

Sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için upsell odağımız hız kesmeden devam ediyor. Bunun yanında, bireysel ve kurumsal müşterilerin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onlara sınıfının en iyisi bağlantının yanı sıra katma değerli hizmetler sunuyoruz. 

Sabit ağımızı ülkenin her yerine ulaştırmak üzere şebekemize uzun zamandır yatırım yapıyoruz. Bu strateji, hem 2020 boyunca ağ trafiğimizdeki %81'lik beklenmedik artışı, hem de büyük şehirlerden küçük kasabalara yurdun dört bir yanında artan talebi sorunsuz karşılamamızı sağladı. Altyapımıza yatırım yapmaya devam ettik; 2020 yılında 69 Tbps IP aktarım kapasitesi ekledik, yaklaşık 1 milyon yeni port aktivasyonu gerçekleştirdik ve altyapısı olmayan hanelere fiber yatırımı yaparak 1 milyona yakın hanenin erişimini tamamladık. Güçlü ve yaygın ağımız, çevik ve etkin kararlarımız, bu başarı hikayesinin en büyük destekçileri oldu.

Dijitalleşme ve ihtiyaçlar evrildikçe bir adım önde olmak için çok çalışıyoruz. 

2020’nin başında tüm yıl için fiber yatırım planlarımızı hızlandırma kararı almıştık. Finansal ve operasyonel performansımız ve hızla gelişen trendler, attığımız adımların doğruluğunu teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda bu isabetli stratejimize devam etmek için bizi cesaretlendirdi. 2020’de fiber abone sayımızı 2 milyon artırarak 6,2 milyona yükselttik. 331 bin km uzunluğundaki fiber ağımız Türkiye’nin 81 ilini kapsıyor (2019 yılında 304 bin km).

Dijitalleşme süreci ve müşteri talepleri evrilirken, Türk Telekom olarak bir adım önde olmak için çok çalışıyoruz. Hızla dönüşen bu ortamda fiber yatırımlar hayati bir rol oynuyor. Türkiye’yi yeni nesil teknolojilere hazırlama azmimizle fiber yatırım planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

Mobil iş kolunda sağlıklı büyümeye ve orta vadeli hedeflerimize odaklanıyoruz

Mobil segmentte, 2020 yılı boyunca pandemi koşullarının temel performans göstergelerimiz üzerindeki baskısını hissettik. Kısıtlamalar, seyahat yasakları ve artan rekabet, mobil pazarı zorladı. Yılın son çeyreğinde 98 bin abone ekleyerek tüm yıl 240 bin net artış kaydettik.

Elverişsiz koşullara rağmen, 2020 yılında faturalı abone sayısı 1,1 milyon arttı. Faturasız tarafta ise, genel olarak pazarda yaşanan pandemi kaynaklı bozulmalar ve bazı aboneliklerin regülatif düzenlemeler gereği iptal edilmesi nedeniyle 882 bin abone kaybettik. Faturasız ARPU’muz, fiyat düzenlemeleri ve yüksek data kullanımını teşvik eden yeni tekliflerimiz sayesinde, 4Ç’20’de yıllık %26 ve 2020 yılında yıllık %11 büyüme kaydetti. Karma ARPU büyümesi 4Ç20’de çeyreklik bazda %11’e yaklaşırken, yıllık bazda %7 ile sınırlı kaldı. 3. çeyrekte mobil pazar bir miktar fiyat artışıyla kısmen toparlasa da müşteri kazanımına yönelik rekabetçi teklifler yılın son çeyreğinde bir kez daha ön plana çıktı. Türk Telekom olarak, agresif fiyatlamalardan olabildiğince kaçınarak değer yaratmaya ve dengeli bir gelir kazanımına odaklandık. Bunun bir sonucu olarak, mobil gelir büyümesi 4Ç'20'de çeyreklik bazda artarak, yıllık %12,8 oldu.

Böylesi olumsuz gelişmelerle gölgelenen bir yılda %11 gelir artışını başarı olarak görüyor ve mobil segmentte yakın gelecekte düzeleceğini umduğumuz koşullar altında daha iyi bir potansiyel öngörüyoruz.

2019 yılında %55 olan LTE abonelerinin toplam baz içindeki payı 2020 yılında %61’e yükseldi. 4Ç’20’de çeyreksel bazda, mobil data kullanımında kısıtlamaların olumsuz etkisine rağmen, 4Ç’19’da 8,6GB olan LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı 4Ç’20’de 9,0GB’a yükseldi.

Zor bir yılı geride bıraktık. Kapasite ve servis kalitemizi artırmak ve 5G’ye hazır hale gelmek için çekirdek şebeke yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Entegre telekom operatörü olarak pazarda güçlü bir konuma sahibiz. Mobil segmentte dengeli ve sürdürülebilir büyüme yaratırken, orta vadede pazar payımızı artırma hedefimize bağlılığımızı koruyoruz.

Yatırımlarımız, ağ kalitesinde ve müşteri deneyiminde önemli iyileşmelere dönüşüyor

2020 yılında, ülke çapında mobil şebekemizi ve sahalarımızı modernize etmeye ve kapasite artırmaya devam ettik. Bunun sonucu olarak, indirme ve yükleme hızları, düşen çağrılar ve kesintiler gibi parametrelerde kayda değer iyileşmeler görmeye başladık.

Hem yatırımlarımız hem de optimizasyon ve operasyonel iyileştirme konusundaki çabalarımız, bizi 4.5G yükleme ve indirme hızında lider konuma taşıdı. Bağımsız bir üçüncü taraf analizine göre5 Aralık’20 itibarıyla diğer operatörleri geride bırakarak Türkiye'deki en hızlı 4.5G yükleme ve indirme hızına ulaştık.

Bir başka bağımsız analiz ise6, Türk Telekom‘un yükleme, oyun ve ses deneyimlerinde bir numaralı mobil operatör olduğunu gösteriyor. Aynı analize göre video ve indirme deneyiminde iki numarayız, ancak bir numaralı operatörün hemen arkasından koşuyoruz.

Bugün itibarıyla, bu tabloyu görmekten çok memnunuz. Oldukça avantajlı bir spektrum portföyü edindikten sonra, mobil hizmetlerimize akıllıca yatırım yaptık ve fiber şebekedeki güçlü liderlik pozisyonumuzla beraber pazardaki varlığımızı güçlendirdik.

Elbette bu sonuçlar, attığımız adımların doğru yönde olduğunu teyit ediyor ve şirketimiz için mobil pazarda daha güçlü bir konumlanma öngörmek için bize cesaret veriyor.

5 Ookla Hız Testi verilerine göre

6 Open Signal Aralık’20 raporu verilerine göre: https://www.opensignal.com/reports/2020/12/turkey/mobile-network-experience

TV’de Türkiye’nin dijital platformu olmak için ufkumuzu genişletiyoruz

TV iş kolundaki yolculuğumuza 2010 yılında IPTV ürünümüzle başladık. Bugün, DTH, mobil ve web dahil tüm platformlarda servis sağlıyoruz.

2020 yılını 1,5 milyon Tivibu Ev abonesiyle pazarda ikinci oyuncu olarak tamamladık. Mevcut abone portföyümüzü optimize etme stratejimizi sürdürmemize rağmen, 4Ç20’deki kısıtlamaların geri gelişi ile artan Tivibu’lu internet satışları ile toplam 18 bin Ev abonesi ekledik. Sonuç olarak, Ev ARPU’su son çeyrekte yıllık bazda %16 büyüdü. TV gelirlerimiz ise 2020 yılında yıllık %10 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl, spor, belgesel ve seç-izle içeriklerimizi zenginleştirdik. Daha önce de duyurduğumuz gibi, değişen tercihleri ve müşteri bağlılık trendlerini adresleyebilmek adına bu sene teknik altyapımızın yenilenmesine odaklanacağız. Bu yenilemeyle, daha yüksek kapasiteye ve iyileşmiş kampanya yönetim yetkinliklerine ulaşmayı hedefliyoruz. Zengin içerik ve yenilikçi özelliklerle Türkiye'nin lider dijital TV / OTT platformunu oluşturmaya odaklanırken, 2021 yılı TV ürünümüz için geçiş ve değişim yılı olacak.

Dijital rotalarımızı genişletiyoruz

Dünya, küresel pandemiyle daha hızlı bir dijital dönüşümün içine girdi. Tüketiciler, küçük ve büyük şirketler, devlet kurumları ve kamu kurumları dahil olmak üzere çeşitli müşteri segmentleri için farklılaşan servislerin yanı sıra, üstün bir dijital deneyim sunuyoruz. Bunun bir sonucu olarak, dijital ürün gelirlerimiz 2020'de yıllık bazda %48 arttı.

2020 yılında online kanallar, kullanıcı deneyiminin daha da önemli bir bileşeni haline geldi. Müşteriler artık işlemlerini olabildiğince hızlı ve kolay gerçekleştirmeyi talep ediyorlar.

Kişiye özel servisler sunduğumuz self-servis online işlemler uygulamamız “Online İşlemler”, başlangıcından bu yana 47 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil kullanıcı sayısı7 2020 yılında 25 milyon ile zirve yaptı. Online kanal yönetiminde bütünsel bir yaklaşım benimseyerek, kullanım ve verimliliği artırmak için “Online İşlemler”de farklı hizmetlere ait abonelik işlemlerini tek hesap altında birleştirdik. Artık müşteriler, mobil ve sabit servislerde aboneliklerine ilişkin her türlü işlemi tek bir girişle tamamlayabilmektedir. Uygulamamızda kayıtlı 1,8 milyon kredi kartı, müşterilerimizin dijital kanallara bağlılığının iyi bir göstergesi. "Online İşlemler" uygulaması, bize ölçek ve verimlilik kazandırmasının yanı sıra daha yüksek müşteri elde tutma oranları da sağlıyor.

Online kanallardan elde ettiğimiz satış gelirleri8 2020 yılında yıllık %50 arttı. Online kanallar üzerinden TL yüklemesi ve fatura ödemeleri ise aynı dönemde yıllık %71 arttı. Bireysel segmentte bankalar dahil dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı, yıllık 5 puan artarak 2020 yılında %77’ye yükseldi. Online kanallara talepteki artışın sürmesini ve bunun, daha dengeli ve düşük maliyetli bir yapı kurmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz.

7 12 Aylık aktif kullanıcı sayısı

8 Online işlemler web platformu ve mobil uygulama üzerinden elde edilen ek paket satışları geliri

Daha iyi bir dünya yaratmak için sorumluluk alıyoruz

2020 yılında, 360 derece VR teknolojisiyle Türkiye’nin ilk 5G canlı maçını yayınladık ve uzun zamandır süren Ar&Ge çalışmalarımız sayesinde dünya hız rekoru kırdık. Diğer yandan, 5G teknolojisinin İstanbul Havalimanında kullanılması için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bugün itibarıyla, 5G lisansı için Türkiye’nin tanımlanmış bir takvimi ya da çerçevesi bulunmuyor. Ancak, 5G’ye geçişe en hazır operatör olmak için fiber yatırımları yapıyor, baz istasyonlarımızı fiberle bağlıyor ve ekipmanlarımızı en yeni teknolojilerle yeniliyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık %45’i fiberle bağlanmış durumda. 

İştiraklerimiz 2020 yılında kayda değer bir performans sergiledi

İştiraklerimiz Argela, İnnova, Sebit, Assitt ve TTI, üstün başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktı. Yalnızca müşteri portföylerini genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda Türk Telekom Grubu’nun büyümesine başarılı bir şekilde katkıda bulundular. Bu iştiraklerimizin grup dışı gelirleri, 2020 yılında yıllık %56 büyüme kaydetti ve bu gelirlerin konsolide gelirler içerisindeki payı 2019’da %6 iken, 2020’de %8’e yükseldi. 2020 yılı konsolide gelirlerdeki büyümenin %18’i bu iştiraklerimizin grup dışı gelirlerindeki artıştan kaynaklandı.

Argela yeni nesil telekomünikasyon teknolojileri, Ar&Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütüyor ve 5G ekosistemi için teknoloji, ürün ve fikri mülkiyet geliştiriyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde stratejik projeler geliştirmeye de devam ediyor. Argela'nın çözüm portföyü, programlanabilir baz istasyonu çözümleri (vRAN), yazılım tanımlı ağlar, şebeke performans izleme, abone analitiği, abone memnuniyet yönetimi, LTE baz istasyon çözümleri ve SEBA (SDN özellikli geniş bant erişimi) gibi yazılım tanımlı sabit şebeke erişim çözümleri ve uygulamaları içeriyor. 

ProgRAN’ın deneyimlerine dayanarak Argela, iştiraki Netsia’nın katkılarıyla vRAN projesini geliştirmeye devam ediyor. vRAN teknolojisi operatörlere, maliyet azaltma, performans artırma ve ölçeklenebilirlik dahil pek çok operasyonel fayda sağlamaktadır. vRAN projesinin başarısının bir kanıtı olarak, sizlere daha önce duyurduğumuz üzere, Türk Telekom ve Netsia, 2020 yılında Juniper Networks ile bir satış ve işbirliği anlaşması imzaladı. Argela, 4Ç'20'de bu anlaşmadan 5 milyon USD gelir elde ederek küresel ölçekte ürün geliştirme ve satış yeteneklerinin altını çizdi.  Argela/Netsia'nın bilgi ve üretim kapasitesinin, Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimiyle bir araya geldiğinde önemli oranda artması bekleniyor.

İnnova, geniş IT çözümleri yelpazesiyle, şirketlerin dijital dönüşümlerine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Şirket, fintech, IoT, idari ve yasal borç takibi, sağlık bilişimi ve hastane yönetimi ve havacılık teknolojileri gibi farklı sektörlerden birçok işletmeye uçtan uca ICT hizmetleri sunmaktadır. Bunlara ek olarak, İnnova, Türk Telekom’un dijitalleşme sürecine katkı sağlarken, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hareketini de destekliyor.

Sebit, teknolojinin etkin kullanımı ile eğitimde dönüşümü yönlendiriyor. 2020’de şirket, EBA’ya sınav ve içerik desteği sunmaya devam etti. Sebit özel okullara sunduğu VCloud platformuyla, online’a geçmelerine yardımcı oldu. Bugün, Vlcloud, 800 kadar özel okulda yaklaşık 100 bin öğrenci, öğretmen ve idareciye ulaşıyor. Sebit'in online çözümleri, Vitamin ve Raunt, pandemi döneminde öğrencilerin en büyük destekçisi oldu.

AssisTT, geleneksel çağrı merkezi hizmetlerinin ötesinde, satış ve pazarlama, sosyal medya yönetimi, yüz yüze hizmetler, gelir yönetimi, kalite yönetimi, yeni teknolojiler ve dijital çözümler gibi birçok alanda müşterilerine stratejik bir ortak olarak çözümler sunan bir “Müşteri Deneyimi Merkezi” haline geldi. AssisTT, hem özel hem kamu sektöründeki hızlı büyümeyle, 2020 yılında, iş ortakları portföyünü genişletti.

Uluslararası kolumuz TTI, müşterilerine yüksek hızda erişim ve kapasite sağladığı güçlü bir altyapıya sahip. TTI, önde gelen yabancı tabanlı hizmet ve içerik sağlayıcılarına IP hizmetleri sunarak, uluslararası içeriğe sahip şirketlerin İstanbul’a ulaşmasını ve sunucularını İstanbul’daki veri merkezimizde barındırmasını sağlıyor. 2020 yılında Microsoft, Amazon, Limelight, Cloudfare gibi önemli bulut ve içerik sağlayıcılar İstanbul’da faaliyetlerine başladı.

Sürdürülebilirlik gündemimizde ilerlemeler kaydediyoruz

2020’de sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 2020 yılının başında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak İnsan Hakları, Çevre, Çalışma ve Yolsuzlukla Mücadele alanlarında 10 temel ilkeyi destekleme taahhüdümüzü duyurduk. Strateji ve operasyonlarımızı bu ilkelerle uyumlu hale getirmek için detaylı gündemimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu gönüllü iş birliğinin bir parçası olarak yakında 2021 ilerleme raporunu yayınlayacağız.

Diğer yandan, Türk Telekom olarak, çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda attığımız adımlar sayesinde FTSE4GOOD endeksinde son üç yılda şirketimizin ESG skorunu art arda artırmayı başardık. Şirketlerin ESG standartlarına göre performansını ölçen bu endeksin 2020 raporunda Türk Telekom’un ESG puanı sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

2021 yılında başlamak üzere, Türk Telekom’un çevresel, sosyal ve yönetimsel performansını ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşmayı hedefliyoruz. Bu raporla, sürdürülebilirlik ve değer yaratmaya yönelik bütünsel yaklaşımımızı, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve paydaşlarımız için aynı anda sunmayı hedefliyoruz.

Değer yaratmak için stratejiler geliştirmeyi sürdürüyoruz

Pandemi ve etkileri 2020 boyunca küresel gündemi yoğun bir şekilde meşgul etti. Belirsizliklere rağmen, güçlü nakit akışı yarattık, temettü dağıttık ve borçluluğumuzu azaltmayı sürdürdük. Gelir tablosunun döviz hareketlerine duyarlılığını proaktif olarak azalttık.  Sonuç olarak, daha yüksek operasyonel verimlilik elde ettik ve bilançomuzu risklere karşı daha da güçlendirdik.

Hissedarlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. 2020'de geçici temettü düzenlemesi nedeniyle 2019 net karının %25'ini dağıttık. 2019 temettü ödemelerine getirilen kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından, hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımıza olan bağlılığımızı ve şirketimizin sağlam finansal duruşuna olan güvenimizi göstermek üzere, Ocak 2021'de, ilave 601 milyon TL temettü ödenmesi teklifimizi duyurduk.

Türk Telekom olarak, sağlam temeller üzerinde duruyoruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Finansal mükemmellik, dijitalleşme, verimlilik, üstün müşteri deneyimi ve çevik yönetime odaklanırken sorumlu pratiklerle yerel toplumu ve çevreyi desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzde bizi birçok zorluk bekliyor olabilir; ancak 2020 performansımız ve finansallarımız gelecekteki başarı potansiyelimize dair çok şey söylüyor.

Sözlerime son verirken, 2020 yılını şirketimiz için unutulmaz bir yıl yapan çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine dinamik ve özverili bir ekibe liderlik etme fırsatına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.    

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2019 2020 Yıllık Değişim 4Ç'19 4Ç'20 Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 23.657 28.289 %19,6 6.284 7.650 %21,7
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 22.634 26.519 %17,2 5.990 7.181 %19,9
FAVÖK 11.170 13.237 %18,5 2.828 3.546 %25,4
Marj %47,2 %46,8 %45,0 %46,3
Amortisman ve İtfa Gideri (4.746) (5.375) %13,3 (1.228) (1.457) %18,6
Faaliyet Karı 6.424 7.862 %22,4 1.600 2.089 %30,6
Marj %27,2 %27,8 %25,5 %27,3
Finansal Gelirler / (Giderler) (3.689) (4.060) %10,0 (939) (907) %(3,4)
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) (1.439) (1.765) %22,6 (366) (337) %(8,0)
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (1.919) (2.049) %6,8 (542) (479) %(11,7)
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (331) (246) %(25,7) (30) (91) %202,7
Vergi Geliri / (Gideri) (328) (624) %90,3 (117) (78) %(33,2)
Net Kar 2.407 3.178 %32,0 545 1.104 %102,8
Marj %10,2 %11,2 %8,7 %14,4
Yatırım Harcamaları 4.940 6.739 %36,4 2.149 2.785 %29,6

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2020’de, bir önceki yıla göre %19,6 artışla 28,3 milyar TL’ye ulaştı. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, sabit genişbant gelirindeki yıllık %25,4, mobil gelirdeki yıllık %10,9, uluslararası gelirlerdeki yıllık %34,0 ve diğer gelirlerdeki yıllık %44,3 artış ile konsolide gelirdeki büyüme yıllık %17,2 oldu.

Konsolide gelirler 4Ç’20’de, bir önceki yıla göre %21,7 artışla 7,7 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, sabit genişbant gelirindeki yıllık %31,7, mobil gelirdeki yıllık %12,8, uluslararası gelirlerdeki yıllık %48,1 ve diğer gelirlerdeki yıllık %27,0 artış ile konsolide gelirdeki büyüme yıllık %19,9 oldu.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2020’de, faaliyet giderleri yıllık bazda %20,5 artışla 15,1 milyar TL oldu. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %16,5  olarak gerçekleşti.

 • Arabağlantı giderleri, büyük oranda Türk Telekom International’ın trafik artışı ve döviz kurlarındaki değişimin etkisi ile yıllık bazda %22,9 arttı.
 • Personel giderleri, 2020 yıllık enflasyonunun altında %12,6 artış gösterdi.
 • Network ve Teknoloji giderleri, temel olarak TL'deki değer kaybı, artan enerji maliyetleri ve teknoloji onarım & bakım giderlerindeki artışın etkisi ile yıllık %24,7 arttı.
 • Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti, güçlü genişbant abone kazanımı ve proje bazlı ekipman ve lisans satışlarındaki artış sayesinde yıllık bazda %73,9 arttı.
 • Vergi gideri, mobil gelirlere bağlı olan frekans ve hazine payı giderlerinin artması sebebiyle yıllık bazda %14,6 artış kaydetti.
 • Şüpheli alacak karşılığı, cihaz satışlarındaki hacim ve fiyat artışı ile metodoloji değişikliği nedeniyle 4. çeyrekte aldığımız afaki bir kereye mahsus yazılan gider kaynaklı yıllık bazda %44,7 bir artış gösterdi.

4Ç’20’de, faaliyet giderleri yıllık bazda %18,8 artışla 4.1 milyar TL oldu. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %15,4  olarak gerçekleşti.

 • Network ve Teknoloji giderleri yıllık bazda %35,3 büyüdü.
 • Arabağlantı giderleri yıllık bazda %29,2 artarken, trafik azalış ve liradaki değer kaybının 3. çeyrekte zirveye ulaşmasıyla çeyreklik bazda %10 düştü.
 • Vergi gideri yıllık bazda %16,8 artış kaydetti.
 • Personel gideri, yıllık %9,9 artarken, erken emeklilik teşvik programı nedeniyle çeyreklik bazda %10,7 büyüdü.
 • Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti, güçlü sabit genişbant abone kazanımı ile proje bazlı ekipman ve lisans satışlarındaki artış etkisi ile yıllık bazda %42,9 arttı.
 • Diğer Giderler, üçüncü taraf tedarikçilerin birinden elde edilen bir kereye mahsus tazminat geliri nedeniyle 4Ç'20'de pozitife döndü.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

2020’de konsolide FAVÖK, sabit genişbant gelirlerindeki güçlü büyüme ve  etkin maliyet kontrolü sayesinde ile yıllık bazda %18,5 artışla 13,2 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %46,8 oldu. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %49,1 oldu.

4Ç’20’de konsolide FAVÖK, yıllık bazda %25,4 artışla 3,5 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %46,3 oldu. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %48,6 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri 2020’de yıllık bazda %13,3 artış ile 5,4 milyar TL’ye yükselirken, 4Ç’20’de yıllık bazda %18,6 artarak 1,5 milyar TL oldu.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı 2020’de yıllık %22,4 artışla 7,9 milyar TL’ye yükselirken, 4Ç’20’de yıllık %30,6 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi.

Net Finansal Gelir/Gider

Net finansal gider, 2019 yılında 3,7 milyar TL iken, yıl içinde USD/TL ve EUR/TL'nin sırayla yaklaşık %25 ve %35 artmasına karşın, yıl boyunca aktif riskten korunma ve finansman maliyet yönetimimiz sayesinde, 2020 yılında 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net finansal gider 4Ç'19'da 939 milyon TL ve 3Ç'20'de 1,6 milyar TL iken 4Ç'20'de 907 milyon TL oldu.

Aralık’20 itibarıyla, gelir tablosunun yabancı para hareketlerine duyarlılığına göre, TL'de meydana gelebilecek %10 oranındaki değer kaybının, diğer her şeyin aynı kaldığı varsayımı ile, vergi önceki kar üzerindeki etkisi 59 milyon TL negatif etkisi oldu (Eylül’20 itibarıyla 953 milyon TL negatif etki ve Aralık’19 itibarıyla 455 mn TL negatif etki).

Vergi Geliri/Gideri

Vergi gideri, 2019’da 328 milyon TL iken, Grup 2020’de 624 milyon TL vergi gideri kaydetti.

4Ç'19'da 117 milyon TL olan vergi gideri, 4Ç'20'de 78 milyon TL'ye geriledi. Grup, esas olarak TT Mobil'in ileriye dönük zararları ve kullanılmayan vergi teşvikleri nedeniyle 180 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir.

Net Kar

Net kar, yıl boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen 2020 yılında 3,2 milyar TL ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Grup’un net karı 4Ç'19’da 545 milyon TL iken 4Ç'20'de 1,1 milyar TL’ye yükseldi.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları, fiber yatırımlarda artışın ve liradaki zayıflamanın etkisiyle 2019'daki 4,9 milyar TL'den 2020'de 6,7  milyar TL'ye yükseldi. Yatırım harcamaları/Satış gelirleri rasyosu 2019 yılında %21 iken 2020'de %24 oldu.

Yatırım harcamaları 4Ç'20'de 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Nakit Akış ve Borçluluk Seviyesi

2020 yılı kaldıraçsız serbest nakit akışı, güçlü FAVÖK performansı sayesinde 2019’da 6,4 milyar TL iken 2020’de 6,9 milyar TL’ye yükseldi.

4Ç’20’de kaydedilen serbest nakit akışı 2,3 milyar TL oldu (3Ç’20: 1,8 milyar TL; 4Ç’19: 1,9 milyar TL).

Net borç9, 3Ç'20’de 17,1 milyar TL iken 4Ç’20’de, 15,4 milyar TL’ye geriledi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda net borç 14,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK oranı10, güçlü operasyonel performans, borç ödemeleri ve TL'nin ABD Doları ve Avro karşısında değer kazanmasıyla, bir önceki çeyrek seviyesi olan 1,35x’ten 1,15x’e geriledi.

Aralık’20 itibarıyla, net borç (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda) çeyreksel bazda 117 milyon USD gerileyerek 1,9 milyar USD’ye düştü (Eylül’20: 2,0 milyar USD, Aralık’19: 2,5 milyar USD).

Aralık’20 itibarıyla, yabancı para cinsinden borç (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda), borçluluk seviyesindeki düşüşün desteği ile 2,3 milyar USD’ye geriledi. (Eylül’20: 2,6 milyar USD, Aralık’19: 3,1 milyar USD). TL finansmanın payı, TL bazlı finansmanın payının artmasıyla 3Ç’20’de %11,2 seviyesindeyken, 4Ç’20 itibarıyla %14,5’e yükseldi (Aralık’19: %6,3). 

1.810 milyon USD eşdeğerindeki çapraz kur işlemleri (Participating Cross Currency Swap) ve vadeli sözleşmeler (forward contratcs) pozisyonu ve 554 milyon USD döviz cinsinden nakit dahil olmak üzere, 3Ç'20 itibarıyla 211 milyon USD seviyesindeki net açık yabancı para pozisyonu, yıl sonu itibarıyla 46 milyon USD uzun pozisyon ile pozitife dönmüştür.

9 Net Borç hesaplaması, YP TL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir.

10 Net borç hesaplaması, YP TL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç / FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermemektedir.

Operasyonel Performans

4Ç'19 3Ç'20 4Ç'20 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 11 14,6 15,7 16,3 %3,6 %11,7
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 10,0 10,5 10,6 %1,3 %6,3
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4,6 5,2 5,6 %8,2 %23,4
Sabit Ses ARPU (TL) 22,2 22,0 21,6 %(2,0) %(2,8)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 11,4 12,8 13,4 %5,0 %17,9
Toplam Fiber Abone Sayısı (mn) 4,2 5,2 6,2 %18,3 %47,2
Eve/Binaya Kadar Fiber (mn) 1,6 2,0 2,3 %11,5 %38,4
Saha Dolabına kadar Fiber (mn) 2,6 3,2 3,9 %22,7 %52,9
Genişbant ARPU (TL) 52,0 57,1 59,4 %4,1 %14,3
TV Abone Sayısı ('000) 12 3,5 3,2 3,1 %(1,5) %(9,8)
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (mn) 1,6 1,5 1,5 %1,2 %(4,1)
TV ARPU (TL) 18,0 19,4 20,8 %7,2 %15,7
Mobil Abone Sayısı (mn) 22,9 23,1 23,2 %0,4 %1,0
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 13,7 14,5 14,8 %2,3 %8,2
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 9,3 8,6 8,4 %(2,7) %(9,5)
Mobil ARPU-Karma (TL) 33,4 37,1 36,9 %(0,6) %10,6
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 42,7 44,5 44,3 %(0,4) %3,6
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 18,9 24,2 23,8 %(1,6) %25,5

11 PSTN ve THK aboneleri

12 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu GO aboneleri

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2020 itibarıyla 16,3 milyon sabit erişim hattı, 13,4 milyon genişbant, 3,1 milyon TV ve 23,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.748 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin  rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin (tasfiye halinde) ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

 

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) tarafından, Türk Telekom Grubu şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir. Bu basın bülteni ya da içindeki herhangi bir bilgi, Şirket’in yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişe ait bir durumun açıklanması niteliğinde olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve Şirket’in gerçek sonuçları, performansı ve başarılarının geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçları, performansı ve başarılarından farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Kanuni zorunluluklar dışında, Şirket, gerçek sonuçları veya geleceğe yönelik ifadeleri etkileyen varsayımlardaki veya faktörlerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla burada yer alan geleceğe yönelik ifadeleri güncellemek konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Şirket menkul kıymetlerine yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi yaptıkları veya danışmanlarının yaptıkları araştırma, inceleme ve değerlendirmeler sonucuna göre vermelidirler. Herhangi bir amaç için bu basın bülteninde yer alan bilgilere ya da bu bilgilerin eksiksiz, gerçek ve doğru olduğu varsayımına dayanılamaz. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, Şirket veya Şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna dayanılarak hiçbir beyan veya teminat verilmemekte ya da ima edilmemektedir.

Ne Şirket, ne Şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/malioperasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

​​​​​​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız