Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Atık Yönetimi

​Atık yönetim stratejileriyle sürdürülebilir kalkınmaya destek

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşmekte olan sürdürebilir kalkınma yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Türk Telekom sürdürülebilir çevre politikası kapsamında atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Sıfır Atık Projesi

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarını korumak, atıklarını kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye’de Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. Projenin, aşamalı olarak 2023 yılına kadar uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Türk Telekom da Sıfır Atık Projesi’nde yer almaktadır. Türk Telekom’da 2019 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Sıfır Atık projesi sonucunda; 105 ton kağıt, 30 ton plastik, 10,5 ton cam, 5 ton metal geri dönüşümü sağlanmıştır. Türk Telekom; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması için Sıfır Atık Projesi’nde yer almaktadır.

Atıkların geri kazanımı

Türk Telekom atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun geri dönüşümü, mümkün olmadığı durumda ise bertarafına yönelik aksiyonlar almaktadır. Türk Telekom’da 2018 yılında yürütülen atık yönetimi projelerinden elde edilen sonuçlardan satırbaşları:

  • 1,5 ton cam atık geri dönüşümü ile 150 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır.
  • 62 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 1.054 adet yetişmiş çam ağacı kesilmekten kurtarılmıştır.
  • 904 ton atık metal geri dönüşümü ile 180.928 ton hammadde tasarrufu sağlanmıştır.
  • 486 ton atık plastik geri dönüşümü ile 2.806.164 kW saat enerji tasarrufu elde edilmiştir.
  • 21 litre atık yağ geri dönüşümü ile 21 milyon litre su kirliliği engellenmiş ve biyodizel üretimine katkıda bulunulmuştur.
  • Tıbbi atıklar lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlanmıştır.

Elektronik Atık Toplama Kampanyası

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine göre, üreticilerin piyasaya sundukları elektrikli ve elektronik cihazları yıllara göre belirtilen miktarlarda, atık olarak geri toplama hedefleri bulunmaktadır. Türk Telekom, bu mevzuata uygun olarak belirlediği hedefleri çerçevesinde, 2017 yılında başlattığı piyasadaki modemlerini geri toplama kampanyasını 2018 ve 2019 yıllarında da sürdürmüştür.

Şirket içerisinde yürütülen kampanyalar ve Elektronik Atık Toplama Yarışması gibi organizasyonlarla, hem çalışanların sürece katkı sağlaması mümkün olmakta, hem de toplanan atıklardan elde edilen gelirler kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmaktadır.

Elektronik atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda farkındalığı arttırmak, bu atıkları sağlıklı bir şekilde geri dönüşüme uğratarak zararı azaltmak ve elde edilen kaynağı Türkiye için değere dönüştürmek amacıyla “E-atıklarınızı Getirin, Yarınlara Daha Yeşil Bir Dünya Bırakın!” kampanyası yapılmıştır. Türk Telekom çalışanları ve ailelerine yönelik olarak yarışma formatında düzenlenen bu kampanyayla, Türkiye’nin geleceğine ve Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu 157 Finansal Bilgiler Kurumsal Yönetim Türk Telekom Grup Şirketleri 2019 Faaliyetleri Yönetim Bir Bakışta 2019 Kısaca Türk Telekom sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedeflenmiştir. Projenin 2019’da gerçekleştirilen üçüncü etabında Türkiye’nin dört bir yanında 10 bin adetten fazla e-atık toplanmıştır.

2017 yılında yapılan Elektronik Atık Toplama Kampanyası sonucunda toplanan gelirle 55 çocuğun eğitimine katkı sağlamıştır.

2018 yılı kampanyası sonucunda elde edilen elektronik atık gelirleri ise Türk Kızılay kurumuna bağışlanmıştır.​​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız