Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Etki ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Türk Telekom faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre etkilerinin asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlamakta ve dokümante etmektedir.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden, bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesinde yer almaya devam ediyor

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten Türk Telekom, düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmet çözümleri ile farklı sektörleri desteklemektedir. Şirket, sera gazı yönetimini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli konular olarak değerlendirmekte ve genel stratejisine dahil etmektedir. Türk Telekom’un bu aşamadaki hedefi, iklim değişikliği ile mücadelede sektöre örnek ve diğer sektörlerdeki şirketlere de kolaylaştırıcı olmayı sürdürmektir.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP); her yıl şirketler tarafından iklim değişikliği risklerinin nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan, dünyanın en büyük iklim değişikliği verisine sahip olan uluslararası bir kuruluştur. Projeye katılım gösteren şirketlerin çevresel risklerin yönetimine dair verdiği yanıtlar, CDP çevre verisi derecelendirme metodolojisine göre derecelendirilmektedir.

Çevreye duyarlı şirketler, azaltım hedeflerini belirlemek ve performanslarını arttırmak amacıyla sera gazı emisyonlarını, su kaynaklarının yönetimini ve iklim değişikliği stratejilerini kuruluş aracılığıyla yatırımcılarla paylaşmaktadır.

Türk Telekom, dünya çapında yüksek performansa sahip şirketlerin raporlama yaptığı CDP kuruluşuna katılım göstermektedir. CDP’ye ilk kez 2011 yılında raporlamada bulunan Türk Telekom, bu küresel inisiyatife katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketidir.

Türk Telekom, 2018 yılı CDP raporlamasında; enerji tasarrufunu ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmaya, yakıt tüketimini ve karbon monoksit salımını azaltmaya yönelik projelerini, yıllık enerji tasarrufu hedeflerini, Akıllı Şehir projelerini, Bulut Göz teknolojisini ve iklim değişikliğine olumlu etki eden projelerini hesaba katmıştır. Şirket, bu doğrultuda hazırladığı rapor ile skorunu iki kademe yükselterek D+ seviyesinden C+ (Awareness/ farkında olma) seviyesine taşımıştır.

Türk Telekom’un 2019 yılında gerçekleştirdiği CDP raporlaması kapsamında, Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan emisyon hesapları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş tarafından doğrulanmıştır. 2018 yılı verilerine göre hazırlanan CDP raporunun skoru, tekrar gelişme göstererek B+ (Management/yönetim) seviyesine ulaşmıştır. Bu sayede Şirket, Türkiye’deki telekom operatörleri arasında en yüksek skoru elde etmiştir.

Türk Telekom genelinde birimlerin yıllık emisyon azaltım hedefleri bulunmakta ve gerçekleşmeler düzenli olarak kontrol edilmektedir. Türk Telekom bir sonraki raporlama dönemine kadar, 5 ve 10 yıllık periyotlar içerecek stratejik emisyon azaltım hedefleri belirlemeyi ve Şirket ölçeğinde yönetebileceği karbon salımlarını daha da azaltmayı hedeflemektedir.

Türk Telekom olarak 2021 yılında da CDP raporlaması yaparak su tasarrufu, elektrik tüketimi, enerji tüketimi verilerini de paylaşmaya devam edeceğiz.


“Senin de Dikili Bir Ağacın Olsun” projesi kapsamında ağaçlandırma kampanyası düzenlenmiştir

Türk Telekom’un çevreye olan duyarlılığını göstermek adına, “Senin de Dikili Bir Ağacın Olsun” sloganıyla, Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde ağaçlandırma kampanyası düzenlemiştir. Kampanya kapsamında şehir iklimine en uygun ağaç çeşidi belirlenerek toplam 220 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Türk Telekom çalışanları bu kampanyaya katılarak geleceğe güzel bir dünya bırakmaya yönelik adım atmışlardır.

Türk Telekom’dan “Geleceğe Nefes” seferberliğine 38.540 fidan ile anlamlı destek

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38.540 fidan bağışlamıştır. Türkiye’ye değer katan sayısız proje, yatırım ve iş birliği ile ülkenin dijital dönüşümüne katkı sunan Türk Telekom, bu bağışıyla, gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir Türkiye bırakılması adına verdiği destek ile öne çıkmıştır.

Türk Telekom satış kanallarında da çevreye katkı sağlayacak inisiyatiflere imza atmaktadır

E-fatura uygulaması

Türk Telekom, dünyanın sürdürülebilirliğine destek olmak amacıyla inisiyatifler almakta ve bu amaç doğrultusunda e-fatura kullanan müşteri oranını arttırmayı hedeflemektedir. E-fatura kullanan müşteri oranı halen %75 seviyelerinde bulunan Türk Telekom, bu oranı yükseltmeye yönelik yeni kampanyalar düzenlemektedir. Bu kapsamda müşterilere önemli avantajlar sunulan mobil segmentteki mevcut “Sil Süpür” kampanyasına katılım koşulu olarak SMS e-fatura abonesi olma ön şartı eklenmiştir. Türk Telekom bu çalışmalarla sadece tasarruf sağlamış olmamakta, aynı zamanda çevreye de çok önemli bir katkı sunmaktadır. 2019 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom’un çevreye sağladığı katkı yaklaşık olarak;

 • 66 bin ağaç,
 • 16 milyon Kw/saat enerji,
 • 125 bin metreküp su tasarrufu olmuştur.

Dijital evrak uygulaması

Türk Telekom 2019 yılında başlattığı yeni bir uygulamayla, müşterilerinden alınması gereken yasal evrakları bayilere dağıttığı tablet ve biyometrik kalemlerle, dijital ortamda almaya başlamıştır. Bu yeni geliştirmeyle;

 • Bayilerin evrak süreçleri kolaylaştırılarak müşteri memnuniyetine odaklanmaları,
 • Bayilerin müşteri bilgi kaydı için yasal bir zorunluluk olan evrak sürecini çok daha hızlı ve kolay şekilde, dijital ortamda yürütmeleri sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması,
 • Gerek kağıttan, gerekse evrakların taşınması sırasında oluşan kargo ve kurye maliyetlerinden tasarruf edilmesi sağlanmıştır.

Türk Telekom Teknoloji Merkezi ve Türk Telekom Esentepe Yerleşkesine “LEED GOLD Sertifikası”

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde çevre dostu /sürdürülebilir binalar önem kazanmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem vermektedir.

Enerji ve Çevre Dostu olan Türk Telekom İstanbul – Ümraniye Teknoloji Merkezi Binası ve Esentepe A Blok Yerleşkesi ‘’LEED GOLD Sertifikası’’ kriterlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu sayede, Türk Telekom Ümraniye Teknoloji Merkezi ve Türk Telekom Esentepe Yerleşkesi “LEED GOLD Sertifikası” alarak dünyadaki sayılı ofis projeleri arasına girmeyi başarmıştır.

LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş çevreye duyarlı “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen sertifikadır. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır.

LEED Sistemi kapsamında Türk Telekom Teknoloji Merkezi ve Türk Telekom Esentepe Yerleşkesi projelerinde geliştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları genel başlık olarak şunlardır;

 • Enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları azaltma,
 • Su verimliliği,
 • İç mekan hava kalitesi,
 • Binalarda kullanılan tüm Malzeme ve Kaynak seçimi,
 • Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon seçimi,
 • Binalarda gerçekleşen atık yönetimi

Bu çalışmalar ile hem emisyon, su, atık kirliliği azaltmış hem de bina lokasyonu ve inşaat malzemeleri seçiminde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri tercih edilmiştir.

Kısaca LEED GOLD Sertifikasına sahip binalar ile iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması sağlanmaktadır. Enerji ve su tasarrufunun yanında Türk Telekom personelinin sağlığına ve konforuna da katkıda bulunulmuştur.​​​​​​​​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız