Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

Türkiye'nin en büyük insan kaynağı gücüne sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom'da, çalışanlarımıza verdiğimiz değer doğrultusunda iş sağlığı güvenliği alanında, içinde yaşadığımız Dünya'ya verdiğimiz önemin bir parçası olarak çevre alanında yenilikçi çalışmalar yapmaktayız.

Türk Telekom Grubu olarak proaktif ve üretken bir iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi benimsemiş olup, geleneksel yaklaşımın aksine iş güvenliğinin varılacak bir amaç değil sürekli devinim halinde bir süreç olarak görüldüğü, tüm tarafların bir görev olarak üstlendiği, çalışanlarımızın çözüme katkı sunduğu bir kültür ve öğrenme yolculuğu olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı, merkezimize insanı ve çevreyi koyarak yapan bir yönetim anlayışına sahibiz.

İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetiminin bütün süreçlerimizin bir parçası olduğu bilinciyle şirketimizde İK, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı,  Tesis Yönetimi Direktörlüğü bünyesinde İş Güvenliği ve Çevre Grup Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Müdürlükleri kurulmuş olup,

 • İş sağlığı ve  güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları ile ilgili kurum kuruluşlarla iyi uygulama örnekleri kapsamında paylaşımlar,
 • İşyerlerindeki tehlikeler ve bu tehlikelerin doğuracağı riskleri kontrol altına almak ve meydana gelen önlenebilir yaralanmaların sayısındaki artışı yönetmek için. için şirket genelinde uygulanacak 7 Güvenli Adım projesinin özendirilmesi
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile sağlıklı ve güvenli iş ortamları oluşturmaya yönelik çalışmalar,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre eğitim çalışmaları,
 • Sağlık hizmetleri çalışmaları,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
 • Risk Değerlendirme çalışmaları Sistemi belgelendirme çalışmaları,
 • Çevresel Etki Değerlendirme
 • Atık geri kazanımı ve yönetimine ilişkin çalışmalar,
 • Karbon Saydamlık Projesi çalışmaları,

yürütülmektedir.

Baz İstasyonlarında Verimlilik ve İnsan Sağlığı

Türk Telekom’un baz istasyonlarında verimlilik ve insan sağlığı için aldığı önlem ve çözümlerden öne çıkanlar:

 • Enerji tasarrufunu arttırmak için enerji tüketimi yüksek olan ekipmanlar daha düşük enerji tüketen modeller ile değiştirilmektedir.
 • Baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğaya dost klima gazı kullanılmaktadır. Aynı zamanda serbest soğurtmalı fan sistemlerini baz istasyonlarında devreye alan Türk Telekom, klima kullanım oranını en düşük seviyelerde sürdürmektedir.
 • Enerji kaybı yüksek olan doğru akım enerji kaynakları, yüksek (%97) verimlikte çalışan modeller ile değiştirilmektedir. Değişim sonrası boşa çıkan eski tip doğru akım yedekleme ünitelerinin, geri dönüşüm tesislerinde doğaya dost bir şekilde dönüşümü sağlanmaktadır.
 • Baz istasyonlarının düzenli olarak yapılan bakım ve onarımları sayesinde beklenmeyen enerji kayıpları en aza indirilmektedir.
 • Kullanımı uygun olan baz istasyonlarında güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Baz istasyonlarının kurulum öncesi ve sonrası elektromanyetik alan ölçümleri yapılarak insanlar ve çevre açısından güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanmaktadır.
 • Planlama, tasarım, kurulum, işletme aşamalarında baz istasyonlarında insan ve çevrenin müdahale faktörünün en aza indirilmesine özen gösterilmekte ve gerekli tüm önlemler alınmaktadır.
 • İnsan sağlığı ve çevre güvenliği birinci öncelik olarak kabul edildiğinden baz istasyonlarının doğal felaketlerden etkilenip çevre ve halk sağlığını tehlikeye atmaması için gereken tüm güvenlik donanımları kullanılmaktadır.
 • Baz istasyonları 24 saat boyunca takip edilerek acil durumlarda ve doğal afetlerde çok hızlı bir şekilde sahaya müdahale edilerek en yüksek seviyede operasyonel yeterlilik sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Yaygınlaştırma Çalışmaları

İş yerinde işin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanların korunması ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlanması için yapılan sistematik ve bilimsel çalışmalara iş güvenliği denmektedir. Bu kapsamda şirketimizde iş kazalarının önlenmesi, çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına devam edebilmesi adına birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra, iş güvenliğinin şirket kültüründe bir değer olarak kabul edilmesi, bütün çalışanlarımızın iş güvenliği faaliyetlerine katkıda bulunması, oluşturulan güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu amaçtan hareketle başlatılan 7 Güvenli Adım Projesi çalışma ortamlarımızda dikkat edilmesi gereken alanları tanımlamaktadır.

"İş Güvenliği Kurallarına Uyalım, Geleceğimiz İçin Güvenli Adımlar Atalım" sloganıyla başlatılan kampanyada yer alan "7 Güvenli Adım" aşağıda yer alan konular üzerine kurulmuştur;

 • Risk Yönetimi
 • Yüksekte Güvenli Çalışma
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
 • Elektrikle Güvenli Çalışma
 • Sürüş Güvenliği
 • İş Ekipmanları Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları, temel iş sağlığı ve güvenliği prensipleri ile çevre konularını içeren başlıklarda eğitimler verilmektedir.

Bu kapsamda şirketimiz Akademi ve İç İletişim Direktörlüğü bünyesinde bir İş Sağlığı ve Güvenliği Okulu kurulmuş olup, çalışanların bu anlamda ihtiyaç duydukları tüm eğitimlerin verilmesiyle ilgili kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin katılımcılarda davranış değişikliği oluşturması amacıyla deneyimleyerek öğrenme konusunda uygulamalar yapılmaktadır. R/L kulelerde yapılan çalışmalar öncesinde yüksekte çalışma hissi oluşturacak Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik Deneyimi programı bunlardan bir tanesidir. Bu uygulama iş sağlığı ve güvenliği alanında 2016 yılında The Stevie Awards For Great Employers'da Altın Madalya ödülü aldı.

Olay Yönetimi

Türk Telekom'un gücünün temelini, onu sahiplenen deneyimli insan kaynağı oluşturmaktadır. Bu kaynağa yapılan her yatırım şüphesiz ki Şirketimize artı değer katacaktır.

Aynı zamanda iş ortaklarımız ve iş sahalarımızda bulunan tedarikçilerimiz, stajyerler ve müşterilerimizin de sağlık ve güvenliğinden sorumlu olduğumuz bilinciyle, bütün ramak kala olayların kayıt altına alınıp değerlendirildiği, çalışma alanlarında görülen risklerin bildirildiği ve bu şekilde iş kazalarının oluşmadan önlenmesine yönelik sistemler oluşturulmuştur.

Saha Denetimleri

Türk Telekom Grubu olarak, yaptığımız çalışmaları sürekli denetleyerek, oluşabilecek tehlikeli durumlardan çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı, tedarikçilerimizi, stajyerlerimizi ve müşterilerimizi korumak için, bu tehlikeleri önceden tespit edip yaptığımız raporlamalarla risk değerlendirme sürecine dahil edilmesini sağlıyoruz.

Sağlık Hizmetleri

Türk Telekom Grubu olarak çalışanlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetleri kapsamında; çalışanların işe giriş, işe dönüş, periyodik ve koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması, poliklinik hizmetlerinin sunulması, işyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, iş ile çalışan arasındaki en iyi uyumu sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, meslek hastalıklarından korunma, işyerinin genel hijyen şartlarının izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin çalışmalar yapmaktayız.

Karbon Saydamlık Projesi Çalışmaları

Karbon Saydamlık Projesi, 2000 yılından itibaren şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini açıklamalarını talep eden, uluslararası yatırımcılar tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen dünyanın en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen bağımsız bir organizasyondur.  CDP, halka açık şirketlerin sera gazı stratejileri ile karbon salınım miktarlarını beyan etmesi amacıyla hayata geçirilen ve çok prestijli bir çevre projesidir.

Türk Telekom 2010 yılında CDP (Carbon Disclosure Project / Karbon Saydamlık Projesi)'ye raporlama yapan ilk Türk telekomünikasyon şirketi olmuştur. 2011 yılında IMKB 100 içinden CDP'ye raporlamayı yapan şirketler arasında yapılan değerlendirmede, Türk Telekom metodoloji ve saydamlık açısından en iyi raporlama yapan iki şirketten biri olarak ödüllendirilirken, 2012'de en iyi 5 şirket arasında yer almıştır.

Çevresel Etki ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Türk Telekom faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre boyutlarının asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlanmakta ve dokümante edilmektedir.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden,  bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgelendirme çalışmaları

Telekomünikasyon sektörünün en iyi sağlık, güvenlik ve çevre uygulamalarını gerçekleştirebilmek ve daha sistemli çalışabilmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan entegre Yönetim Sistemi Politikası aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Sistemi Politikamız

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olup, tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, şikayet yönetimi sistemi prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, verimliliği arttırmaya, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını daima ön planda tutan, çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak;

 • Çalışanlarımızın aktif ve yapıcı katılımları ile entegre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlarız,
 • Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Şikayet ve İş Sürekliliği Yönetimi Sistemleri ile ilgili yasal ve regülatif şartlara uymayı taahhüt ederiz,
 • Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini gereklerini yerine getirir, her türlü iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirir ve uygularız.
 • Müşterilerimizin şikayetlerini, istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil, tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde, mümkün olan en hızlı şekilde çözerek müşteri memnuniyetini sağlarız,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevresel etkileri kontrol etmeyi, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı taahhüt ederiz.
 • İş Sürekliliği hizmetlerimizde afet ve acil durumlarda öncelikli olarak can güvenliğini sağlamayı, iş sürekliliği kapasitemizi sürekli iyileştirip, hizmetimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.
​​​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız