Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Türk Telekom “Herkes için erişilebilir iletişim” mottosuyla toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek projeler hayata geçirmektedir

Türk Telekom; ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılmakta güçlük yaşayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı, toplumdaki dijital uçurumu ortadan kaldırmayı kurumsal sorumluluğu olarak görmektedir.

“Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile çalışmalarını yürüten Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendisine rehber edinmiştir. Şirket, özellikle “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Kaldırılması” hedefleri çerçevesinde, Türkiye’ye değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” çatı markası altında çok sayıda projeye imza atıyor

Türk Telekom’un, “Bir fark yeter, Türkiye’ye Değer” yaklaşımıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları arasında; İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Günışığı, Sesli Adımlar, Okulumda Günışığı, Yeni Nesil Gelecek, Gelecek Köprüsü, Türk Telekom Okulları, Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri projeleri bulunmaktadır. Türk Telekom İl Müdürlükleri’nin düzenlediği yerel sosyal sorumluluk faaliyetleri de “Türkiye’ye Değer” projesi kapsamında yürütülmektedir. Daha detaylı bilgi için www.turkiyeyedeger.com

Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay

İnternetle Hayat KolayTürk Telekom, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olarak değerlendirdiği bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefi ile yola çıkarak 2014 yılında “İnternetle Hayat Kolay” projesini başlatmıştır.

İnternetin sunduğu olanakları yeterince tanımayan ve bu olanaklardan faydalanamayan kişilerin, internet okuryazarlığı eğitimleriyle on-line dünyaya adım atmalarına öncülük etmek üzere yürütülen projede temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve on-line alışveriş, on-line satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönlerini anlatan eğitimler yer almıştır. Projenin 5 yıllık ilk fazında, Türkiye’nin 81 ilinde %61’i kadın olmak üzere 50 bin kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimleri verilmiştir.

Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay adı ile 2. fazına geçilen projede kadınların ekonomiye aktif katılım ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak; kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek ve üretim ekonomisine katılmalarını teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bu yeni dönemde, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama eğitimleri ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunarak toplamda 5 bin kadına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülmektedir.

Görme engelli kitapseverler Telefon Kütüphanesi ile bilgiye bir telefon kadar yakın

Telefon KütüphanesiTürk Telekom, bilgiye erişimde tüm kesimlere fırsat eşitliği tanımak ilkesinden hareketle Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile Türkiye’nin ilk Telefon Kütüphanesi’ni 2011 yılında hayata geçirmiştir.

Telefon Kütüphanesi, görme engellilerin telefonda sesli kitaplara ve çeşitli içeriklere ulaşabildikleri bir hizmettir. Kütüphanede şiirden romana, tarihten kişisel gelişime, deneme sınavlarından, betimlemeli filmlere 50’den fazla kategoride, yaklaşık 1.250 sesli kitap ve içerik bulunmaktadır. Kullanıcılar; dinledikleri kitaba daha sonra kaldıkları yerden devam edebilme, kitabı ileri ya da geri alabilme, daha hızlı veya yavaş dinleyebilme ve sesli menü ile aradıkları kitaba daha hızlı ulaşabilme olanağına sahiptirler.

Telefon Kütüphanesi projesi ile yaklaşık 1.750 sesli içerik, 0 800 219 91 91 numaralı telefon hattı üzerinden görme engelli Türk Telekom müşterilerine sunulmaktadır. Görme engelli Türk Telekom müşterileri GETEM’e üye olduktan sonra aldıkları şifreleri ile sesli kitaplara ücretsiz olarak erişebilmektedirler. Ayrıca mobil telefonlardan indirilen ücretsiz uygulama aracılığıyla da Kütüphane’ye ulaşmak mümkündür.

Telefon Kütüphanesi’nde içeriği çeşitlendirmek ve bilgiye erişim yanında sanata erişimde de fırsat eşitliği yaratmak amacıyla dünyaca ünlü 20 tane tablonun sesli betimlemesi kütüphaneye eklenmiştir. Ayrıca, görme engellilerin gündemi takip edebilmeleri için anlık Anadolu Ajansı haberleri de kütüphanede yer almaktadır.

Telefon Kütüphanesi, Para Tanıma fonksiyonu ile de görme engelli bireylerin mağazalarda, marketlerde, takside, ihtiyaç duydukları her an, üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine imkan sağlamaktadır.

Günışığı projesi, az gören çocukların hayata katılmalarına olanak tanımaktadır

Telefon KütüphanesiTürk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile 2014 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Günışığı, görme yetisi az olan çocukların, erken müdahale eğitimi ile başka birinin yardımı olmadan yaşamlarını sürdürmelerini ve görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmelerini amaçlamaktadır. Proje, Türk Telekom’un teknoloji ve altyapısı sayesinde bu eğitimin uzaktan verilmesini sağlaması açısından Türkiye’deki tek örnektir.

Günışığı projesi kapsamında görme engelli çocukların görme dereceleri tespit edilerek, bu çocuklar görme yetilerini kullanma konusunda bilinçlendirilmektedir.

62 ilden yaklaşık 1.000 çocuğa erken müdahale eğitimi verilen proje sayesinde, total kör kabul edilen bu çocukların akranlarıyla kaynaştırılması ve engelsiz akranları ile aynı okullarda eğitim görebilmeleri sağlanmıştır. Proje ayrıca ailelerin ve öğretmenlerin de bu sorunla ilgili bilinç ve farkındalık seviyesini büyük ölçüde artırmalarına olanak tanımaktadır.

Türk Telekom, Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların işlevsel olarak görme becerilerini arttırmalarına ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine destek olmak üzere ilk ve tek akıllı telefon uygulaması Günışığı Oyunları’nı tasarlamıştır. Günışığı Oyunları, az gören çocukların yanı sıra görmesi zayıflayan yaşlılar tarafından da kullanılabilen bir uygulamadır.

Projeye dahil olan çocukların hazırladığı resimler, Türk Telekom tarafından bayram tebrik kartına dönüştürülüp kullanılmış; böylece görme engelli sanılan bu çocukların kendi başarı hikayelerini herkesle paylaşmaları sağlanmıştır.

Günışığı projesinin sosyal etkileri uluslararası standartlara göre ölçümlenmiştir

Türk Telekom, Günışığı projesinin etkilerini, SROI (Değişim Teorisi ve Yatırımın Sosyal Geri Dönüşümü) metodu ile uluslararası standartlara uygun olarak ölçümleyerek Türkiye’de bir ilke daha imza atmıştır.

SROI metodu kullanılarak yapılan ölçümleme, projenin topluma sağladığı getirileri ve katılımcı çocuklarla ebeveynler üzerindeki etkilerini, rakamlarla ve somut olarak ortaya koymuş, projeye yapılan yatırımın yaklaşık 3 katı oranında toplumsal katkı sunduğunu kanıtlamıştır. Günışığı projesine katılan çocuklar üzerinde yapılan ölçümlere göre;

  • Beş yaş ve üzeri çocukların fiziksel aktivite düzeylerinde %32, mevcut görme seviyelerini kullanmada %12’lik bir gelişme yaşanmıştır.
  • Okuryazarlık becerileri %15 oranında artmıştır.
  • Bağımsız hareket edebilmede ve öz bakım becerilerinde %10 artış olmuştur.

Söz konusu çocukların aileleri açısından;

  • çocuğun görme kapasitesine ilişkin farkındalıkta %29,
  • çocuğun yeteneklerine dair farkındalıkta %27,
  • çocuğun ana akım okula gidebileceğine dair güvende %27 artış sağlanmıştır.

Yine ebeveynlerde, kendini daha güçlü hissetme oranında %24, gönül rahatlığı oranında %20 artış olduğu belirlenmiş, çocuğa bakmak için harcanan süredeki azalma oranı ise %15 olarak kaydedilmiştir.

Okulumda Günışığı ile binlerce eğitimciye de ulaşılmıştır

Okulumda Günışığı, Günışığı projesinin bir sonucu olarak 2018 yılında hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında, Günışığı eğitimlerinden mezun olan az gören çocukların, devam ettikleri temel eğitim okullarında bulunan öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere az gören eğitimi hakkında bilgilendirme semineri verilmektedir.

Okulumda Günışığı seminerleri ile az gören öğrencilerin sınıf ortamlarının düzenlenmesi, daha kaliteli eğitim alabilmesi, “az gören” eğitiminin yaygınlaşması ve sistematik olarak uygulanması amaçlanmaktadır. Proje süresince yaklaşık 5 bin eğitimciye ulaşılmış ve sonuçlarının okullar düzeyinde raporlandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılması hedeflenmiştir.

Türk Telekom’un geliştirdiği “TahtApp”, sınıf eğitimleri için yenilikçi bir çözüm sunmaktadır

Okulumda Günışığı ile birlikte, engelsiz akranlarıyla aynı okullarda eğitime başlayan az gören çocukların dersi izlemelerini kolaylaştıran TahtApp yazılımı hayata geçirilmiştir.

Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen “TahtApp” yazılımı, sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera ile algılayarak, çocuklara temin edilen tabletlere gerçek zamanlı olarak iletmektedir. İletilen bu içerikler tabletlerde görüntü işleme teknikleri ile düzenlenmekte ve öğrencilerin dersi takip edebilecekleri formata dönüştürülmektedir.

Bu dönüşüm sırasında tahta önünde ders anlatan öğretmenin görüntüden çıkarılması, görüntü renklerindeki kontrastlıkların ve yazı büyüklüklerinin arttırılması gibi işlemler yapılabilmektedir. Uygulamanın otomatik ders kaydetme özelliği sayesinde işlenen ders görüntülerinin cihaza aktarılmasıyla öğrenci, ders saatleri dışında da ders konularını tekrar etme olanağına kavuşmaktadır.

TahtApp uygulaması sayesinde, görme yetileri sadece birkaç santimetrelik yakınlıkla sınırlı olan öğrenciler, hem derslere aktif olarak katılabilmekte, hem de diğer arkadaşları ile aynı tempoda eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Böylece, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan çocukların sınıfta ders takibinde ihtiyaç duydukları standardizasyon başarıyla sağlanmakta, ayrıca öğrencilerin engelsiz akranlarından ayrışma hissi ortadan kaldırılmaktadır.

Görme ve işitme engellilere hareket kabiliyeti kazandıran Sesli Adımlar navigasyon uygulamasının kullanımı yaygınlaşmıştır

Sesli Adımlar UygulamasıSesli Adımlar, görme ve işitme engellilerin AVM, Kampüs, Havaalanı gibi karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan bir akıllı telefon uygulamasıdır.

2014 yılında, sadece görme engellilere yönelik hayata geçirilen uygulama, görme engellilerin kamuya açık alanlarda bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri yeri kendi kendilerine bulmalarını veya o anda nerede olduklarını anlamalarını sağlamaktadır.

Operatör bağımsız olarak, akıllı telefonlar üzerinden sesli yönlendirme hizmeti sunan Sesli Adımlar uygulaması, 2017 yılında basit ikonların eklenmesiyle işitme engellilere de uygun hale getirilmiştir.

Uygulama; Chicago Lighthouse, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kars Hükümet Konağı, Ulu Camii, San Francisco Lighthouse ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi 47 farklı yapıda hizmete sunulmuştur. Uygulama, akıllı şehirler uygulamaları kapsamında, 2018 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi binasında hizmete alınmıştır.

8 ülke ve 16 farklı şehirde, yaklaşık 30 bin kişi tarafından indirilen ve 200 bin kez kullanılan Sesli Adımlar, 2 milyon metrekareden büyük bir alanda aktif olabilmektedir.

2018 yılında çok dilli altyapıya geçen uygulama; İngilizce, Almanca ve Arapça seçenekleri sayesinde yurt dışında kullanıldığı gibi, yurt içinde de turistler, göçmenler ve mülteciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Gençlerin yeni nesil teknolojilere hazırlanmaları desteklenmektedir

Yeni Nesil Gelecek ProjesiYeni Nesil Gelecek projesi; Türk Telekom,ve Habitat Derneği iş birliğiyle 2018 yılında hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin Sanayi 4.0 sürecine uyumunun hızlanmasına katkı sağlamak, Türkiye’de yazılım sektörünün büyümesine destek olmak ve akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağına yatırım yapmak, projenin başlıca hedefleridir.

2019 yılında, 14 ilde 35 gönüllü eğitmen tarafından, meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde okuyan 426 gence IoT kitleri kullanılarak ve 16 saatlik yüz yüze eğitimler verilerek projenin pilot dönemi tamamlanmıştır. Ardından düzenlenen ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu”nda farklı bölümlerden başvuran 352 öğrenci ve 88 proje arasından ön elemeyi geçenler, 4’er kişilik takımlar halinde 48 saat süre çalışıp finalde projelerini sunmuş, jurinin belirlediği ilk 3 proje ödüllendirilmiştir.

Türk Telekom’un Gelecek Köprüsü projesi, insana verilen değerin bir göstergesi olmuştur

Gelecek Köprüsü ProjesiGelecek Köprüsü projesi, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin dil öğrenimi ve mesleki eğitimlerle topluma uyum göstermeleri, ülkelerine geri dönmeleri halinde yaşamlarına sorunsuz devam edebilmeleri amacını taşımaktadır. Proje; Türk Telekom, İnsan ve Medeniyet Vakfı ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile 2018 yılında başlatılmıştır.

Projeye sadece İstanbul’dan 7 bin başvuru yapılmış, başvuranlar arasından seçilen 400 kişiye temel Türkçe eğitimi, kodlama ve web tasarımı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, gazetecilik ve yazarlık gibi konularda eğitimler verilmiştir.

Türk Telekom, eğitim alanında en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atmaktadır

Türk Telekom’un yürüttüğü Türk Telekom Okulları projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan 54’ü okul, 78 Türk Telekom eğitim binasında öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunulmaktadır. Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen bu okullardan ve eğitim binalarından her yıl binlerce öğrenci mezun olmaktadır. Ayrıca, buralarda okuyan başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrencilere her sene Türk Telekom tarafından burs verilmektedir.

Türk Telekom Türkiye’nin gençlerini sporla buluşturuyor

Türk Telekom, sporun gençlerin gelişimleri üzerindeki olumlu katkının bilincindedir. Bu bilinç doğrultusunda hareket eden Şirket, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemektedir.

Basketboldan eskrime, atletizmden badmintona, 44 ilde 33 branşta spor yapan, Türk Telekom’un desteklediği yaklaşık 5.600 sporcu arasında, milli takıma seçilme başarısını göstererek Türkiye’yi yurt dışında temsil eden ve gurur kaynağı olan yüzlerce genç bulunmaktadır. Gençler 2019 yılında çeşitli ulusal-uluslararası müsabakalarda toplam 83 madalya elde etmiştir.

Türk Telekom Abonelikli Bağış Sistemi’ni başlatmıştır

Türk Telekom, Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir iş birliğine giderek Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

Türk Telekom, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek amacıyla, kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de devreye sokmuştur.

Sistem, Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik olarak yinelemektedir. Sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının yapması gereken, sadece bir SMS göndermektir. Kullanıcı abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde bağışta bulunabilmektedir. Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı her ay kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecektir.

Erişilebilir Yaşam mobil uygulaması, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara somut çözümler getirmektedir

Türk Telekom, Erişilebilir Yaşam mobil uygulaması ile engellilerin günlük hayata katılımlarına katkı sağlamaktadır. Uygulama kapsamında; Para Tanıma, Metni Seslendir gibi servislerle engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara somut çözümler getiren çeşitli servisler bir arada sunulmaktadır.

Bugüne kadar uluslararası yarışmalarda 4 ödül sahibi olan Türk Telekom Erişilebilir Yaşam mobil uygulaması, 2019 yılında da Global Business Excellence Ödülleri’nde “Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi” kategorisi ödülüne ve The Loyalty Magazine Ödülleri 2019’da “Mobilin Sadakat Stratejisinde En İyi Kullanımı” kategorisinde “Yüksek Övgüye Değer Marka” ödüllerine layık görülmüştür.​​​​​​​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız