Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sürdürülebilirlik

Türk Telekom’un Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Türk Telekom; kısa, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirdiği sürdürülebilirliği, güçlü bir finansal performans kadar paydaş kitlesi için değer üretmenin de temel unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle Türk Telekom, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit etmekte, bütün paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirlemektedir. Şirket söz konusu politikaları; çevreye, çalışanlarına, tüm menfaat sahiplerine ve topluma karşı sorumlulukları, yükümlülükleri ve görevleri ışığında şekillendirmektedir. Türk Telekom, sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modeline, stratejilerine ve kurumsal kararlarına tam anlamıyla entegre etmeyi hedeflemektedir. Şirket, bu doğrultuda tasarladığı çok sayıda proje ve inisiyatifi, paydaşları ile yakın iş birliği içinde hayata geçirmektedir. “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibiyle toplumun bütün kesimlerine dokunmayı, toplumdaki dijital uçurumu ortadan kaldırmayı amaç edinen Türk Telekom; ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılmakta güçlük yaşayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Türk Telekom, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle iş süreçlerini ve ofis uygulamalarını, sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre dönüştürmektedir. İnsan ve çevre odaklı çalışma koşullarının önemine inanan Şirket, bu sürece tüm çalışanlarını, onların ailelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini, kısaca menfaat sahiplerini de dahil etmeyi, stratejisinin bir parçası olarak görmektedir. Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olan Türk Telekom, tüm iş süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate almaktadır. Türk Telekom güçlü kurumsal yönetişim bakış açısıyla işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almak için azami gayreti göstermektedir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunamadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları ve Evrensel İnsan Hakları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde korunmaktadır.

Türk Telekom FTSE4GOOD endeks serileri ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesidir. Türk Telekom aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (United Nations Global Compact) taraf olarak İnsan Hakları, Çalışma Şartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanında 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağı konusunda taahhütte bulunmuştur.​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız