Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Verimlilik

Türk Telekom’un enerji verimliliği alanındaki çalışmaları artarak devam etmektedir

Yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan Türk Telekom enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem vermektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar aşağıda özetlenmiştir.

 • Türk Telekom, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmaları ve verimlilik projeleri ile karbon emisyonunu sistematik olarak azaltmaktadır. Türk Telekom’un yaklaşık 1.700 lokasyonunda güneş enerjisi sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemdeki toplam kurulu güç 2,3 MW civarındadır.
 • Şirket’in verimi düşük soğutma ve ses haberleşme sistemleri yüksek verimli teçhizatlarla değiştirilmekte; sistem odalarında kullanılan klima cihazları, yeni nesil, düşük enerji tüketimli free-cooling klimalar ile yenilenerek karbon emisyonu azaltımına katkıda bulunulmaktadır. Smart metering projesi ile enerji tüketimi detaylı ve gerektiğinde anlık olarak takip edilebilmektedir.
 • Teknolojik ömrünü dolduran eski nesil sistemlerdeki servisler yeni nesil transmisyon sistemlerine aktarılıp bakım işletme kolaylığı ve enerji tasarrufu sağlanmakta ve hizmet kalitesi arttırılmaktadır.
 • Türk Telekom ofislerinde, bina/sistem salonu optimizasyon projeleri ile alan tasarrufu ve buna bağlı olarak soğutmada harcanan enerji tüketiminde ciddi azalma sağlanmaktadır.
 • Bunların yanı sıra tasarruflu ampul kullanımı, ısı yalıtımı ve mantolama, bina otomasyonları, çevre dostu araç filosu, kağıt geri dönüşümü, elektronik belge ve dokümantasyon sistemi (EDİTT), merkezi baskı sistemleri, e-öğrenme, telepresence ve video konferans kullanımı ile geri dönüşüm, tasarruf ve ayrıca karbon salımında da azalma sağlanmaktadır.

Türk Telekom’un elektrik tüketimi ve yakıt tüketimi azaltmaya yönelik yıllık hedefleri bulunmaktadır. 2019 yılında yıllık elektrik tüketimini azaltmaya yönelik hedefler üst yönetim ve ilgili çalışanlara verilmiştir. Artan müşteri sayısı, frekans bant genişliği ve kapasiteye rağmen Türk Telekom sabit tarafta elektrik tüketimini son iki yılda %3 azaltarak 2019 yılında 770 MkWh olarak gerçekleştirmiştir. Dünyada elektrik tüketimini son dört yıldır azaltan nadir operatörlerdendir.

Türk Telekom Akıllı Şehirlerinde kaynakların verimli kullanımı artıyor

Türk Telekom sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çok sayıda inisiyatifi başlatmıştır. Bu inisiyatiflerden biri olan Türk Telekom Akıllı Şehirler, yeni nesil şehircilik anlayışı ve yeni nesil şehir teknolojileri sayesinde her şehrin ihtiyacına özel entegre çözümlerin geliştirilmesini ve dolayısıyla kaynak tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir topluma hizmet edilmesini amaçlamaktadır.

Bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşların ve kamu otoritelerinin hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için hayata geçirilen Türk Telekom Akıllı Şehirler, sensörler ve taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri, Şirket’in IoT platformunda işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını sağlamaktadır.

Trafikten sağlığa, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm kamu hizmetlerinde verimlilik, tasarruf, vatandaşla etkileşim ve enerji tasarrufu amaçlanmıştır. Projelerde, Yeni Nesil Şehir Yönetim Platformu ile operasyon merkezlerinden tek bir arayüz üzerinden yeni nesil ulaşım, çevre, sağlık, güvenlik, yaşam ve enerji dikeylerinde 50 farklı çözüm izlenip yönetilir hale gelmiştir.

Yeni nesil şehir uygulamaları sayesinde elektrikte yaklaşık %40, sulamada %30’a varan tasarruf sağlanmıştır. Akıllı ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen sürede yaklaşık %35, yakıtta yaklaşık %30 tasarruf elde edilmiş ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salımı yaklaşık %25 azalmıştır. Ayrıca akıllı enerji ve akıllı yönetim başlıkları altında sunulan yeni nesil uygulamalarıyla şehir hayatı kolaylaştırılmaktadır.

Akıllı sağlık uygulamalarıyla, 400’ün üzerinde kronik hastanın sağlık durumları takip edilerek periyodik kontrolleri yapılmaya başlanmıştır. Akıllı çevre uygulamalarıyla, 700.000’in üzerinde kişi açık alan WiFi hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanına sahip olmuştur.

Ekonomiye ciddi ölçüde kaynak tasarrufu sağlayan modern, yenilikçi ve teknolojik Akıllı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) çözümleri; üretim kalitesi, verimlilik, güvenlik, çevresel duyarlılık gibi konularda da önemli katkılar sunmaktadır.

Akıllı OSB uygulamalarıyla, işletme ve üreticilerin üretim bantları için daha efektif çözümler sunarak üretim çıktılarının daha verimli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Enerji üretimi ve dağıtımı yapan Organize Sanayi Bölgeleri, SCADA (Merkezi Denetim Veri Toplama Sistemi) ve OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile bilgiyi anlık izleyebilmekte, yeni nesil aydınlatma ve sulama gibi sistemlerin etkin kullanımıyla tasarruf sağlamaktadırlar.

Yeni nesil güvenlik çözümleri bileşenleri ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin mevcut sistemleri entegre edilerek, her operasyonda güvenlik unsurlarının izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmesiyle risk faktörlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Sıcaklık, nem, gürültü, duman, su baskını, hava/su kalitesi takibi, basınç, gaz ve atık madde ölçümleri yapılarak elde edilen değerlerin raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmakta, yeni nesil atık yönetim sistemleri ile de çevre kirliliği önlenmektedir.

Türk Telekom Akıllı Şehirler inisiyatifi kapsamında Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesi Karaman’da hayata geçirilmiştir. Takiben, Antalya ve Kars Akıllı Şehir projeleri devreye alınmıştır. Bu projelerle, Türk Telekom önderliğinde Grup şirketleri ve yerli çözüm ortakları tarafından geliştirilen akıllı uygulamalar, kamu hizmetlerine ve şehir hayatına entegre edilmiştir. Türk Telekom, Akıllı Şehir projelerini 81 ilde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmekte olup çok sayıda belediyede tanıtım çalışmalarına devam etmektedir.

Akıllı Şehir projeleri dışında Bayburt Demirözü, Osmaniye, Giresun ve Trabzon Belediyelerinde Akıllı Şehir Mobilyası çözümleri, Yakutiye, Diyarbakır ve Edirne Belediyelerinde Şehir Bilgilendirme Ekranı çözümleri, Kadirli Belediyesinde Evde Sağlık çözümleri, Artvin Büyükşehir Belediyesinde Akıllı Şehir Mobil Uygulama çözümü hayata geçirilmiştir.

Türk Telekom baz istasyonlarında verimlilik ve insan sağlığı için önlemler alıyor

Baz istasyonlarında daha yüksek verimlilik elde etmek ve insan sağlığını korumak amacıyla Türk Telekom’un aldığı önlemlere ve geliştirdiği çözümlere aşağıda yer verilmiştir:

 • Türk Telekom’da kullanımda olan enerji tüketimi yüksek ekipmanlar, enerji tasarrufunu arttırmak hedefi doğrultusunda daha düşük enerji tüketen modeller ile değiştirilmektedir. Halihazırda İzmir ve Bursa bölgelerinde yürütülen bu projenin 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
 • Enerji kaybı yüksek olan doğru akım enerji kaynakları, yüksek verimlilikte çalışan modeller ile değiştirilmiştir. Değişim sonrası boşa çıkan eski tip doğru akım yedekleme ünitelerinin, geri dönüşüm tesislerinde doğaya dost bir şekilde dönüşümü sağlanmıştır.
 • Baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğaya dost klima gazı kullanılmaktadır. 2019’da sahalardaki klimalar sökülerek eski tip free-cooling (serbest soğutma) cihazları yazılım güncellemelerinin akabinde sahalara deneme amaçlı olarak takılmıştır. Bunların enerji tüketimleri takip edilmektedir. 2020 yılında proje sonuçlara göre genişletilecektir.
 • Baz istasyonlarının düzenli yapılan bakım ve onarımları sayesinde enerji kayıpları en aza indirilmektedir.
 • Baz istasyonlarının kurulum öncesi ve sonrası elektromanyetik alan ölçümleri yapılarak insanlar ve çevre açısından güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanmaktadır.
 • Planlama, tasarım, kurulum, işletme aşamalarında baz istasyonlarında insan ve çevrenin müdahale faktörünün en aza indirilmesine özen gösterilmekte, gerekli tüm önlemler alınmaktadır.
 • Birincil bir öncelik olarak kabul edilen insan sağlığı ve çevre güvenliği gereği, baz istasyonlarının doğal felaketlerden etkilenmesinin ve çevre ile halk sağlığını tehlikeye atmasının önlenmesi için gerekli tüm güvenlik donanımları kullanılmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 2019 yılında 750 adet baz istasyonu kulesi detaylı incelemeye tabi tutulmuş ve ihtiyaç doğrultusunda güncellemeler yapılmıştır.
 • Baz istasyonları 24 saat boyunca takip edilerek acil durumlarda ve doğal afetlerde sahaya en hızlı şekilde müdahale edilerek en yüksek seviyede operasyonel yeterlilik sağlanmaktadır.
​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız