Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sebit

argela Kuruluş Yılı: 2005

Faaliyet Alanı: Online Eğitim İçeriği

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.sebit.com.tr

SEBİT; eğitim içeriklerinden teknolojik platformlara, akıllı ölçme değerlendirmeden öğretmen eğitimlerine kadar kapsamlı çözümleri ve 30 yılı aşan birikimiyle eğitimde öncü konumunda bulunmaktadır.

SEBİT, teknolojinin etkin kullanımıyla geleceğin eğitimini tasarlıyor, hayata geçiriyor, eğitimdeki küresel dönüşüme önemli ölçüde katkı sağlıyor

SEBİT, teknolojinin etkin kullanımıyla geleceğin eğitimini tasarlıyor, hayata geçiriyor, eğitimdeki küresel dönüşüme önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bir Türk Telekom iştiraki olan SEBİT, 1988’deki TÜBİTAK çatısı altında bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kuruluşundan bugüne geliştirdiği eğitim çözümleriyle yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında da aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Şirket bu kapsamda, toplumsal fayda içeren ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarına özel olarak kurgulanan, ulusal ve uluslararası ürün ve hizmetler tasarlamaktadır.

SEBİT, Türk Telekom ile oluşturduğu sinerjinin sağladığı güç ve teknolojinin yenilikçi kullanımıyla, ürün ve hizmet portföyünü sürekli genişletmekte ve eğitimde dönüşüme yön vermeye devam etmektedir.

Türkiye’de birçok ilke imza atan SEBİT’in Ankara ODTÜ Teknokent’te ve ABD Arizona Devlet Üniversitesi Skysong İnovasyon Merkezi’nde yaklaşık 240 profesyonelden oluşan güçlü kadrosuyla geliştirdiği eğitim ürünleri, tüm dünyada öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılmaktadır.

Çalışmalarını yetkin ve yaratıcı insan kaynağıyla sürdüren ve öncülüğünü çok sayıda ödülle kanıtlayan SEBİT, birçok uluslararası eğitim otoritesi tarafından, dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumları yöneticilerine 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandıran çözümler

SEBİT, mobil bilişim ve internet teknolojilerini de kullanarak tasarladığı yeni hizmet ve ürünleriyle; eğitimin her aşamasında fırsat eşitliği ve ürün zenginliği sunmayı, aynı zamanda katılımcı eğitimin önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir.

SEBİT’in Fatih Projesi kapsamında geliştirdiği ürün ve hizmetler, 2015 yılından beri milyonlarca öğrenci ve yüzbinlerce öğretmenin kullanımına sunulmuştur. 2019 yılında ise; İçerik Çalışmaları: Fatih Projesi’nin resmi portalı niteliğindeki Eğitim Bilişim Ağı-EBA’da (www.eba.gov.tr), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim programları kapsamında, tüm sınıf düzeylerinde ders içerikleri ve soru-sınav güncellemeleri yapılmaktadır.

VCollab: SEBİT’in yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayıp geliştirdiği sosyal öğrenme platformu VCollab’ın kullanımına bağlı performans iyileştirmeleri ve özellik geliştirme çalışmaları devam etmektedir. VCollab duvar yapısı, EBA Mesleki Gelişim çalışma alanına da uyarlanmış, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başından itibaren yepyeni bir arayüz ve özelliklerle birlikte EBA’nın tamamını kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Ek olarak yeni eğitim-öğretim yılında oyunlaştırma özelliklerinin eklenmesi ve VCloud’da yer alan e-Portfolyo altyapısının daha da geliştirilerek dahil edilmesi gibi başlıklarda da çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Raunt - Üniversiteye hazırlıkta bugüne kadar sunulan en yenilikçi ve sonuç odaklı çözüm

Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, SEBİT tarafından hem özel okul ve temel liselerdeki üniversite adaylarının kullanımına, hem de bireysel pazara yönelik geliştirilmiştir. 2015’te kullanıma sunulan ürün, yıllar içerisinde yapılan geliştirme ve iyileştirme çalışmalarıyla birlikte, bugün, özel okullarda 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm lise sınıflarında kullanılmaktadır.

Raunt’un web sitesi (www.raunt.com) ve Raunt Cep Uygulaması üzerinden sunduğu kişiselleştirilmiş çalışma planlaması “Akıllı Öneri Sistemi”, zengin dijital ve basılı içeriğiyle, adayları üniversite sınavına eksiksiz bir şekilde hazırlamaktadır.

SEBİT VCloud okulların eğitsel, yönetsel ve üretime dayalı çözümleri için güçlü bir akademik omurga yapısı oluşturmaktadır

Türkiye’nin ilk Yeni Nesil Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu olarak geliştirilen SEBİT VCloud, özel okulların eğitim ortamını hızla dönüştürmek için tasarlanmıştır. Eğitim teknolojilerinde yepyeni bir dönemi başlatan ürün, 300’e yakın özel okulda, toplam 100 bin civarında öğrenci, öğretmen ve yönetici tarafından kullanılmaktadır. VCloud’un geliştirme faaliyetleri, sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda 2019 yılında da devam etmiştir.

SEBİT VCloud’la öğrenciler; kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece katılmaktadır. Katılımcılar, iş birliğine dayalı öğrenme ortamlarında sosyal ve akademik birikimlerini, kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürüne dahil edilen “e-Portfolyo”yla geleceğe taşımaya başlamıştır.

Benzer şekilde öğretmenlere mesleki gelişim desteği vermek isteyen kurumların ihtiyaçlarını gözeten özellikler VCloud’a eklenmiş ve bu şekilde çok okullu yapılara sahip organizasyonlar için hem merkezi (zincir özel okullar ya da MEB gibi) hem de kurumlara özgü mesleki gelişim altyapısı sağlanmıştır.

Teknolojinin kitapla entegrasyonu ile bütünsel bir öğrenme yaklaşımı

SEBİT’in 2000 yılından beri geliştirerek güncel tuttuğu Türkiye’nin en büyük ders içerik kütüphanesi olan Vitamin, VCloud ile birlikte özel okulların erişimine sunulmakta, öğretmenlerin verdikleri dersleri kolayca pekiştirmeleri için bir destek aracı olarak yıllardır kullanılmaktadır.

VCloud üzerinde yer alan Vitamin içeriklerinin daha etkin ve öğrenme süreci içerisinde bütünleşik olarak kullanılmasını sağlayacak olan Vitamin ders kitapları 2018 yılında ilk defa özel okullarda kullanılmaya başlanmıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da önceki yılın edinimleri ve geri bildirimleriyle güncellenen kitaplara ek olarak tüm ortaokul seviyesinde, Sosyal Bilgiler kitaplarıyla birlikte İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı da SEBİT tarafından hazırlanarak piyasaya sunulmuş ve bu sayede ortaokuldaki bütün temel derslerin Vitamin ders kitapları eksiksiz olarak tamamlanmıştır.

Matematikte sürekli yükselen bir başarı grafiği için DinamikMAT

DinamikMAT, Türkiye’nin ilk ve tek “akıllı soru üretme sistemi”dir. Sistemin; 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik dersinde, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sınırsız sayıda soru oluşturma özelliği bulunmaktadır. MEB öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu olarak hazırlanmış binlerce soru tipinden her biri, DinamikMAT’ın algoritmasıyla türetilebilme özelliğine sahiptir. Böylece, istenilen soru tipinden sınırsız sayıda soru elde etme olanağı sunulmaktadır. Öğretmenin gönderdiği çalışmalarda sorular, her kazanımı ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen ve farklılaşmış çalışmalar olarak öğrenciye ulaşmaktadır.

Okuma hızını en az iki katına çıkaran online hızlı okuma platformu Hızlıgo

Okuma hızını bilimsel yöntemlerle arttıran çevrimiçi hızlı okuma sistemi Hızlıgo, 2018’de iyileştirilen yeni arayüzü, arttırılmış kişiselleştirme özellikleri ve kullanıcının seviyesine göre uyarlanan akıllı çalışma sistemiyle güncellenmiştir. Anlam kaybı yaşamaksızın okuma hızını yükselten Hızlıgo’da metinler yaşa uygun olarak, 5.-12. sınıf öğrencileri ve yetişkinler için uygun uzunluk ve zorluk derecelerinde hazırlanmıştır.

Merkezi sınavlarda uzun paragraf sorularının çözümünde öğrencilerin zaman kazanmasını sağlayan sistemde, örnek metinlerin sınıf seviyelerine uygun ve müfredata uyumlu olarak farklı derslerden seçilmiş olması, göz egzersizi yaparken aynı zamanda ders tekrarına da fırsat vermektedir.

SEBİT’in uluslararası faaliyetleri ve iş birlikleri

SEBİT, teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımıyla eğitim teknolojilerinde dünyada öncü şirketlerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Şirket, geliştirdiği ürünlerle bugüne kadar pek çok ülkede yer almıştır.

Microsoft ile küresel ölçekte satış iş birliği programı çerçevesinde, VCloud ürünü “Co-Sell Ready” haline getirilmiş olup birlikte satış yapılması üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.

Kenya’nın en büyük mobil operatörü olan Safaricom’la SEBİT VCloud ve Adaptive Curriculum ürünlerinin, Kenya okullarında kullanımı konusunda model geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Güçlü STEM altyapısı için oyun temelli öğrenme sunan proje: BEACONING

SEBİT, Horizon 2020 Ar-Ge programı desteği ile 2016’da başlayan BEACONING Projesinin “pilot uygulama”, “değerlendirme” ve “hayata geçirme ve ticarileştirme” iş paketlerinin liderliğini üstlenmiştir. Şirket ayrıca geliştirme çalışmalarında, özellikle öğrenme analitiği fonksiyon ve arayüzlerinin tasarımında rol almıştır.

2019 yılında “Technology Readiness Level 8” seviyesinde teknik olgunluğa ulaşan BEACONING uygulaması, SEBİT VCloud ürünü üzerinden 20 bin öğrencinin kullanımına açılmıştır. Yaşları 12 ila 16 arasında değişen çocuklara; Türkiye’nin yanı sıra Coventry, Barselona, Madrid, Porto, Milan, Nantes, Paris, Bükreş, Bremen, Edinburgh, Varşova ve Singapur’da, merkezinde keşfetmenin ve öğrenmenin olduğu, dijital ve konum temelli eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatılmış ve proje başarıyla sonuçlanmıştır.

2019 Haziran ayında Avrupa Komisyonu hakemleri ile yapılan nihai hakediş toplantısında proje, Avrupa Komisyonu’nun ilgili biriminin en başarılı projesi olarak nitelendirilmiş, SEBİT’in geliştirip projede uyguladığı Etki Analizi yönteminin AB projelerinde referans olarak kullanılacağı, AB hakem heyeti tarafından bildirilmiştir. Nihai hakedişin ardından SEBİT ve proje ortakları bir niyet mektubu imzalayarak ürünleştirme sürecine girmişlerdir.

1-1 eğitim modeli için yükseköğretimde sosyo-teknik tasarım

SEBİT, MEB-FATİH Projesi için geliştirdiği 1-1 eğitim modelini, yükseköğretime uyarlamak üzere bir sosyoteknik tasarım gerçekleştirmiştir.

2016 yılında başlayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje, dünyada yeni bir yaklaşım olan ve “3. Nesil Üniversiteler” olarak adlandırılan, “topluma fayda odaklı” bir üniversite modelinin gerek sosyal ve eğitsel, gerekse teknolojik altyapısı ile bütünleşik olarak tasarlanmasını ve uygulama yol haritalarının çıkarılmasını kapsamaktadır. Model ayrıca, Türk üniversitelerinin yeni uluslararası akreditasyon koşullarını karşılayabilmeleri için uygulanması gereken yapısal değişiklikleri kapsamaktadır.

Müfredatın yetkinlik temelli oluşturulduğu ve aktif öğrenme yaklaşımı ile öğrencileri uygulama projelerine dahil ederek ilerleyecek eğitim programları öngören bu model, SEBİT liderliğindeki proje paydaşları tarafından ortaya konmuş, ardından Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) pilot olarak uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. AGÜ, URAP (University Rankings by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesinde, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 2018 ve 2019 yıllarında 2. sırada yer almıştır.

Bu başarının ardından söz konusu üniversite modeli kapsamlı bir kitap olarak yayınlanmıştır. 2019 yılının Mart ayında basılan “Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli, Sistem ve Süreç Tasarımı” başlıklı kitap, belli başlı üniversiteler, YÖK ve ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır.

2019 yılının ikinci yarısında, ODTÜ’nün ve TOBB ETÜ’nün, başta mühendislik programları olmak üzere çeşitli bölümlerinde söz konusu modele geçiş planlamaları yapılmıştır.​​​​​​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız