Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sebit

argela Kuruluş Yılı: 1988

Faaliyet Alanı: Online Eğitim İçeriği

Türk Telekom Ortaklık Payı: 100%

Web Sitesi: www.sebit.com.tr

30 yıllık Ar-Ge deneyimi ve uluslararası örgütlenmesiyle Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri şirketi olan Sebit, Türk Telekom’un sinerjisinden de aldığı güçle ve teknolojinin yenilikçi kullanımıyla eğitimde dönüşüme katkıda bulunmaktadır.

Türk Telekom iştiraki Sebit, kuruluşundan bugüne geliştirdiği eğitim çözümleriyle yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında da aktif olarak hizmet vermekte; toplumsal fayda ve bireylerin ihtiyaçlarına özel, ulusal ve uluslararası çözümler sunmaktadır.

Türkiye’de birçok ilke imza atan Sebit, “Bilişim Destekli Katılımcı Eğitim” vizyonuyla eğitim sektöründe gerçekleştirilmesi hedeflenen dönüşümün, ülkemizdeki ve dünyadaki baş aktörlerindendir. Şirket’in 1998’de Akademedia ile başlayan marka bilinirliği Vitamin’le beraber artmış, ürün ve hizmet portföyü ise sürekli genişleyerek eğitimde dönüşüme yön vermeye devam etmiştir.

Türkiye’de pek çok ilke sahip olmanın gururunu yaşayan Sebit, geliştirdiği ilk bilgisayar destekli eğitim uygulaması, eğitimde ilk sayısal video uygulaması, ilk üç boyutlu canlandırma uygulaması, ilk 2D eğitsel oyun, ilk 3D eğitsel oyun, Piri the Explorer Ship ve ilk eğitsel arama motoru gibi eğitim ürün ve hizmetleriyle öncü rol üstlenmektedir.

Sebit’in, Ankara ODTÜ Teknokent’te ve ABD Arizona Devlet Üniversitesi Skysong İnovasyon Merkezi’nde 218 profesyonelden oluşan kadrosuyla geliştirdiği eğitim ürünleri, tüm dünyada öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılmaktadır.

Çalışmalarını yetkin ve yaratıcı insan kaynağıyla sürdüren, öncülüğünü aldığı çok sayıda ödülle kanıtlayan Sebit, dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Fatih Projesi

2007 yılında Türk Telekom Grubu’na katılan Sebit, mobil bilişim ve internet teknolojilerini de kullanarak tasarladığı yeni eğitim hizmet ve ürünleriyle; eğitimin her aşamasında öğrenmede fırsat eşitliği, ürün zenginliği sunmayı ve katılımcı eğitimin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Sebit’in geliştirdiği ürün ve hizmetler Fatih Projesi kapsamında milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmenin faydasına sunulmuştur.

İçerik Çalışmaları: Fatih Projesi’nin resmi portal niteliğindeki Eğitim Bilişim Ağı - EBA’da (www.eba. gov.tr) müfredat içeriklerinin, bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden takibini sağlayan EBA Ders bölümü, Sebit’in Vitamin ve Lisego içerik ile platformlarının entegrasyonuyla hayata geçirilmiştir. Sebit’in, 2017 yılında da okul öncesi, ilkokul 1. ve 2. sınıflara yönelik içeriklerinin eklenmesiyle, EBA üzerinden hizmet verdiği öğrenci ve öğretmen kitlesi de genişlemiştir. Yine faaliyet dönemi içerisinde, EBA Ders bölümüne 11. ve 12. sınıflara ait temel derslerin içerikleri de eklenmeye devam etmiştir.

VSınıf: Eş zamanlı olarak, Bakanlığın dağıttığı tabletler üzerinde, sınıfta etkin ders işleyişini sağlamak üzere geliştirilen Sebit’in “Etkileşimli Sınıf Yönetimi” yazılımı “VSınıf”, okullardan gelen geri bildirimlerle güncellenmiştir. Diğer taraftan, öğretmenlerin de dijital içerik geliştirme sürecine dâhil olabilmelerine olanak sağlamak üzere EBA’da açılmış olan Sebit’in “İçerik Geliştirme Ekosistem Platformu” da öğretmenler tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Öğretmen Eğitimleri: 2015’te başlayıp 2016’da devam eden öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimleri 2017’de de sürdürülmüştür. Devlet okulu öğretmenlerine e-içerik geliştirme alanında yetkinlik kazandıracak eğitimlerin üçüncüsü, 16-20 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da Sebit ofisinde düzenlenmiştir. Öğretmenlerin farklı becerilere sahip öğrencilerden gruplar oluşturarak kolaylıkla özgün e-içerikler üretmelerini sağlayan HTML5 İçerik Geliştirme Platformu VFabrika, faaliyet yılında EBA üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Bu çerçevede, ilk VFabrika eğitimi, Şubat 2017’de farklı illerden katılan 70 öğretmenle ikinci eğitim ise 56 öğretmenle Temmuz 2017’de Sebit ofisinde gerçekleştirilmiştir.

VCollab: Sebit’in inovatif yaklaşımıyla tasarlayıp geliştirdiği sosyal öğrenme platformu VCollab, EBA’daki farklı fonksiyonları rol bazında (öğretmen-öğrenciyönetici gibi) tutarlı bir şekilde, aynı zamanda da eğitsel amaçlara uygun olarak tek noktadan sunmaya imkân sağlamaktadır. 2016 yılının sonuna doğru hizmete giren VCollab’ın kullanımına bağlı olarak performans iyileştirmeleri ve özellik geliştirme işlemleri de devam etmektedir. Bu kapsamda, okullardaki kullanımın da hızla arttığı gözlemlenmiştir.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla Sebit, MEB’le birlikte İngiltere’de BETT’e, yine bu yıl İstanbul’da ilk defa düzenlenen ve Fatih Projesi temasıyla gerçekleşen, çok sayıda uluslararası firmanın bulunduğu GESS fuarlarına katılmıştır.

MEB, BETT Fuarı’ndaki standında, Sebit’le beraber, ağırlıklı olarak Sebit’in sunduğu ürün ve hizmetleri katılımcılara tanıtmıştır.

Sebit, üçüncüsü gerçekleştirilen Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne de Fatih Projesi’nin ana iş ortaklarından biri olarak katılmış, etkinlikte iki panel, iki atölye çalışması gerçekleştirmiş, ayrıca standında proje kapsamında sunduğu ürün ve hizmetleri katılımcılara sunmuştur.

Yeni Nesil Üniversiteye Hazırlık Çözümü Raunt

Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, Sebit tarafından hem bireysel pazara yönelik olarak hem de özel okul ve temel liselerdeki üniversite adaylarının kullanımı için geliştirilmiştir. İlk olarak 2015’te kullanıma açılan ürün, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarıyla birlikte, bugün özel okullarda 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm lise sınıflarında kullanılmaktadır.

Raunt, www.raunt.com web sitesi ve Raunt Cep Uygulaması üzerinden üniversiteye hazırlık sürecinin başından sonuna kadar sunduğu kişiselleştirilmiş rehberlik hizmeti, çalışma planlaması, zengin dijital ve basılı içeriğiyle eksiksiz bir şekilde adayları üniversite sınavına hazırlamaktadır.

Sebit, YÖK tarafından Ekim ayında açıklanan yeni üniversiteye giriş sistemiyle Raunt’u uyumlandırma çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamıştır. Raunt’un akıllı yapısı; puan sistemi, deneme sınavları, ders ve konu içerikleri gibi tüm dijital özellikleri, yeni sınav sistemine göre değiştirilmiştir. YKS Deneme Sınavları ise değişikliğin hemen ardından uygulanmaya başlamıştır.

Yeni Nesil Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu

Sebit VCloud
2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okulların kullanımına sunulan Türkiye’nin ilk Yeni Nesil Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu Sebit VCloud, özel okulların eğitim ortamını hızla dönüştürmek için Sebit tarafından tasarlanmıştır. Eğitim teknolojilerinde yepyeni bir dönemi başlatan ürün, ilk yılında 130’a yakın özel okulda, toplamda yaklaşık 90 bin öğrenci, öğretmen ve yönetici tarafından kullanılmaktadır.

Yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okullara kazandırmayı hedefleyen Sebit VCloud’la öğrenciler, kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece katılmakta, iş birliğine ve kesintisiz iletişime dayalı öğrenme ortamlarında, sosyal ve akademik birikimlerini, ürünün dijital “Portfolyo”su sayesinde geleceğe taşıyabilmektedirler.

Okulların eğitsel olduğu kadar, yönetsel ve üretime dayalı süreçlerinin tek bir noktadan yönetilmesini sağlayan bu kapsamlı eğitim çözümü, “Kuruma Özelleştirilebilir” yapısıyla ve kullanımıyla yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere tüm paydaşlar için farklı ayrıcalıklar sunmaktadır. Akademik iş birliği, sürekli iletişim, anlık takip ve anlık geri bildirim özellikleriyle, kullanıcının 21. yüzyıl becerilerini desteklemektedir. Öğrencilerin, hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle etkileşimin sürekli olduğu, dinamik bir eğitsel iş birliği ortamında iletişim kurmalarını sağlayarak, öğrenmeyi sınıf duvarlarının dışında da sürdürülebilir hâle getirmektedir.

DinamikMAT

DinamikMAT, Türkiye’nin ilk ve tek “akıllı soru üretme sistemi”dir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik dersinde, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sınırsız sayıda soru oluşturma özelliği bulunmaktadır. MEB öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu olarak hazırlanmış binlerce soru tipinden her biri, DinamikMat’ın algoritmasıyla türetilebilme özelliğine sahiptir. Böylece, istenilen soru tipinden sınırsız sayıda soru elde etme olanağı sunmaktadır.

Öğretmenin gönderdiği çalışmalarda sorular, her öğrenciye aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaşmış çalışmalar olarak ulaşmaktadır.

Yurt Dışında Sebit

Sebit, teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımıyla eğitim teknolojilerinde dünyada öncü şirketlerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Şirket, geliştirdiği ürünlerle bu güne kadar pek çok ülkede yer almıştır. VCloud, bir yandan yurt içinde kamu ve özel okulların öğretmen ve öğrencilerinin kullanımına sunulmuşken, diğer taraftan yurt dışındaki projelerin ihtiyaçlarına yönelik gerekli analiz ve adaptasyon çalışmalarıyla geliştirilmektedir. Bu kapsamda Microsoft’la yürütülen iş birliği çerçevesinde, Türkiye’nin yanı sıra Letonya, Güney Afrika, Azerbaycan, Fransa, ABD ve Meksika’da pilot uygulamalar için çalışmalar yapılmıştır. Sebit, Ocak 2017’de Londra’da gerçekleştirilen BETT Eğitim Teknolojisi Fuarı’na katılmış ve bu etkinlikte VCloud çözümünü katılımcılara tanıtmıştır.

AB Projeleri

Avrupa Komisyonu’nun Ar-Ge çerçeve programı desteğinde yürütülen LEA’s Box öğrenme analitiği projesi 2017 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Yetkinlik temelli öğrenme analitiği konusunda Avrupa’daki Ar-Ge çalışmalarına liderlik eden proje kapsamında, pek çok kaynaktan derlenen veriler, analitik araçlar ile yetkinlik seviyelerinin hesaplanıp “öğrenen modeli” çıkarılmasında kullanılmaktadır.

Ayrıca, özellikle STEM eğitiminde kullanılan proje temelli öğrenme etkinliklerini değerlendirmek üzere analitik araçları geliştirilmektedir. Sebit, bireyselde kullanıcıların öğrenme yollarına bağlılığını artırmak için “oyunlaştırma” teknikleri geliştirmektedir. “Oyunlaşmış” öğrenme ortamları konusundaki deneyimini Avrupa’dan 14 ortak ile birleştiren Sebit’in konsorsiyumu, bu alanda Avrupa Komisyonu 8. Ar-Ge Çerçeve Programı’ndan (Horizon 2020, H2020) yapılan en büyük mali desteği almaya hak kazanmıştır.

2016’da başlayan BEACONING Projesi’nde, Sebit özellikle öğrenme analitiği fonksiyon ve ara yüzlerinin tasarımında rol almış, 2017 içinde de pilot uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Yükseköğretim Sosyoteknik Tasarımı

Sebit, MEB-FATİH Projesi için geliştirdiği 1-1 eğitim modelini, yükseköğretime uyarlamak üzere bir sosyoteknik tasarım gerçekleştirmiştir. 2016 yılında başlayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje, dünyada yeni bir yaklaşım olan topluma hizmet odaklı bir yükseköğretim sisteminin dijital teknolojiler ile bütünleşik olarak tasarlanması ve uygulama yol haritalarının çıkarılmasını kapsamaktadır. Sebit’in eğitsel uzmanları, süreç modellemesiyle, eğitsel işleyişin detaylarını, araştırma ve uygulama projeleriyle etkileşimini ve dijital altyapının bu kapsamdaki rolünü ortaya koyacaktır. Eğitsel modeli tamamlar ve bütünler nitelikteki teknik platformun mimari ve fonksiyonel bileşenleri ve uygulama planları çıkarılmıştır. Platformun iç ve dış bileşenlerle işleyişini sağlayacak alt sistemlerin tasarımı çalışılmıştır. Projenin tanıtım toplantısı Eylül ayında Kayseri’de geniş bir katılım huzurunda yapılmış olup proje ön çıktıları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et