Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Türk Telekom International

assistt Gruba Katılma Yılı: 2010

Faaliyet Alanı: Toptan Veri ve Kapasite Hizmetleri Sağlayıcısı

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.turktelekomint.com

Türk Telekom Grubu’nun uluslararası üyesi olan Türk Telekom International; uluslararası veri, internet, fiber altyapı, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarındaki faaliyet ve operasyonlarını, 17 ülkede bulunan iştirakleri aracılığıyla yürütmektedir.

Türk Telekom International geniş bir coğrafyada yer alan müşterilere zengin ürün portföyü ile hizmet vermektedir

Merkezi Macaristan-Budapeşte’de bulunan Türk Telekom International, Türkiye’nin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya ile Uzak Doğu bölgelerini de kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet sunmaktadır. Başlıca müşterileri arasında sabit ve mobil telekomünikasyon operatörleri, uluslararası alternatif altyapı işletmecileri, yurt içi ve yurt dışı internet servis sağlayıcıları ve kurumsal şirketler bulunan Türk Telekom International’ın verdiği hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 • Tam kapsamlı internet ve veri iletişimi
 • IP transit servisi
 • Şebeke planlama ve uygulama
 • Tümleşik ağ operasyonları
 • Fiber optik altyapı ve erişim
 • Toptan seviyede uluslararası ve yerel ses hizmetleri
 • Mobil dolaşım (roaming) servislerinin yönetimi
 • Yurt dışı bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon danışmanlığı
 • Servis, ürün ve pazar geliştirme
 • Tek elden müşteri yönetimi
 • Kurumsal müşterilere yönelik Global MTN & SD-WAN gibi hizmetler

Türk Telekom International, Avrasya ölçeğinde genişleme çalışmalarıyla konumunu kuvvetlendirmeye devam etmiştir

Şirket’in ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan 45 bin km’yi aşkın fiber optik şebekesi, Türkiye’nin ve Türk Telekom’un Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir iletişim köprüsü ve veri kavşağı haline gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türk Telekom International, 22 ülkede 114’ten fazla varlık noktası (PoP) ile birçok operatör ve şirkete internet ve IP servisi sunmaktadır.

Yurt dışındaki şirket ve operatörlere iletişim servisi ve ürünleri sunmanın yanı sıra, Türk Telekom International 10,7 terabit/saniye kapasiteyle Türk Telekom’un uluslararası veri ve internet erişimini de sağlamaktadır.

Şirket; sadece bulunduğu coğrafyada değil, küresel arenada da yüksek bilinirliğe sahip olan Türk Telekom markasının desteği ile yürüttüğü yeni ürün ve servis geliştirme ve Avrasya ölçeğinde genişleme çalışmalarıyla 2019 yılında da konumunu kuvvetlendirmeye devam etmiştir.

Türk Telekom International, dijitalleşen dünyada giderek daha büyük bir pay sahibi olmayı ve müşterilerine daha farklı ürünler sunmayı hedefleyen yeni iş birliği projeleri ile faaliyet alanını sürekli genişletmektedir.

Türk Telekom International, uluslararası toptan veri ve ses alanında önemli bir bölgesel oyuncudur

Türk Telekom International, uluslararası veri hizmetlerinin yanı sıra uluslararası toptan ses taşıma ve uluslararası mobil dolaşım (roaming) konularında da önemli bir bölgesel oyuncudur.

Şirket’in, uluslararası toptan ses taşıma konusunda dünyanın en önemli telekomünikasyon operatörleri ile 250’den fazla iş ortaklığı bulunmaktadır. Bu kapsamda Doğu Avrupa, Türkiye, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Afrika ve Uzak Doğu’dan aylık yaklaşık 120 milyon dakika transit trafik taşınmaktadır.

Şirket’in ayrıca uluslararası mobil dolaşım alanında 212’den fazla ülkede 770 mobil operatör ile karşılıklı anlaşması bulunmaktadır. LTE teknolojisi kapsamında ise 200’den fazla işletmeci ile yapılan karşılıklı uluslararası mobil dolaşım anlaşması bulunmaktadır.

Türk Telekom International’ın da dahil olduğu 19 lider operatör ile oluşturulan deniz altı fiber optik kablo projesi SEA-ME-WE-5, Asya-Avrupa arası iletişimde kilit rol oynamaktadır

Türk Telekom International, SEA-ME-WE Sistemi’nin beşinci nesil uluslararası deniz altı fiber optik kablo sistemi projesi olan ve alanında lider 19 operatörün oluşturduğu SEA-ME-WE-5 konsorsiyumunun tam üyesidir.

Konsorsiyum kapsamında yapılan iş birlikleri ile Asya bölgesindeki taşıyıcı ve operatörlerin, Marmaris Kara İstasyonu yoluyla Avrupa bağlantılarının sağlanması hedeflenmektedir. Marmaris Kara İstasyonu ile Türk Telekom ve Türk Telekom International fiber optik şebekeleri üzerinden, İstanbul-Edirne sınır bağlantıları ve Avrupa’daki Türk Telekom International fiber ağları ile Avrupa Varlık Noktalarına erişim imkanı elde edilmekte ve Akdeniz’den geçen SEA-ME-WE-5 Sistemi’ne tam korumalı yedeklilik sağlayan bir güzergah oluşturulmaktadır.

Bu proje, Türkiye’nin Doğu-Batı arasında bir iletişim köprüsü ve veri kavşağı olarak konumlandırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Halihazırda beş adet konsorsiyum üyesi kapasitelerini Marmaris’e taşımış durumdadır. Rota, Türk Telekom trafiğinin taşınması açısından da kritik öneme sahiptir.

Türk Telekom International, Yeni Omurga Projesi ile daha yüksek kapasitelere erişmeyi hedeflemektedir

Türk Telekom International, yürütmekte olduğu Yeni Omurga Projesi ile altyapısını güçlendirerek müşterilerine yüksek hız ve kalitede hizmeti daha uygun fiyatlarla sunmayı amaçlamaktadır.

Yeni Omurga Projesi, Avrupa’da korumalı iki farklı rotadan, her biri 3.000 km’den fazla fiber ağ ile uç noktalar Edirne ve Frankfurt olmak üzere Sofya, Budapeşte, Viyana’ya da bağlantı sağlayacaktır. Veri alanında katma değerli hizmetlerin sunumuna olanak tanıyacak yüksek kapasitelere erişimin hedeflendiği projenin, 2020 yılında hizmete hazır olacağı öngörülmektedir.

Hazar Denizi Geçişi Projesi, Avrupa-Asya arasında kaliteli ve hızlı alternatifler oluşturacaktır

Avrupa ve Asya arasında en az gecikmeli telekomünikasyon bağlantısını sağlayabilecek olan rotalar, karasal olarak Türkiye üzerinden Çin’e uzanan rotalardır. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan üzerinden Çin’e ulaşacak olan rota ile ilgili teknik ve ticari detayların belirlenmesine yönelik konsorsiyum çalışmaları devam etmektedir.

Bu proje ile Avrupa-Asya arasında kaliteli ve hızlı bağlantı alternatifleri oluşturulacağı gibi, deniz altı kablo sistemlerine erişim imkanı olmayan Kafkas ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne de bağlantı olanağı elde edilecektir.

Türk Telekom International tarafından sunulan IP ürünleri, İstanbul’un veri çekim merkezine dönüşmesini hızlandıracaktır

Türk Telekom International, 2018 yılından bu yana coğrafi genişlemeye ve mevcut güzergahlarını çeşitlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra Türkiye’yi uluslararası veri çekim merkezine dönüştürmek amacıyla, özellikle IP ürünlerini yurt dışı merkezli servis ve içerik sağlayıcılarının hizmetine sunmaya başlamıştır. Söz konusu hizmet, uluslararası içerik sahibi şirketlerin Türk Telekom International altyapısı ile İstanbul’a ulaşmalarına ve sunucularını Türk Telekom International’ın İstanbul Veri Merkezi’nde barındırmalarına imkan tanımaktadır.

2019 yılı içerisinde Microsoft, Limelight, Cloudflare gibi dünyanın önemli bulut ve içerik sağlayıcıları İstanbul’da faaliyetlerine başlamıştır. Türk Telekom International tarafından sunulan altyapı ve katma değerli servisler, yüksek hız ve kapasitelerle erişim olanağı sağlayarak İstanbul’un çekim merkezi olarak konumunu güçlendirmektedir.​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız