Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Strateji

Gelecek Vizyonu ve Stratejik Yaklaşım

Türk Telekom; iletişimi geleceğe taşıyan anlayışıyla her zaman ve her yerde müşteri odaklı ve entegre iletişim çözümleri ile müşterilerine hızlı, kaliteli, güvenli ve ekonomik hizmetler sunmayı kendisine amaç edinmiştir.

Şirket, sahip olduğu güçlü altyapısı, yıldan yıla çeşitlenerek artan katma değerli hizmetleri, sürekli gelişen teknolojiyi en güncel haliyle hizmetlerine hızla yansıtabilme kapasitesi ve uluslararası iş birlikleriyle bölgesel gücünü artırarak hem bölgesinde hem de dünyada sayılı bilgi ve iletişim şirketleri arasında yer almaktadır.

Geleneksel telekom servislerine değer katmanın yanı sıra yeni nesil iletişim hizmetlerinde de rekabet üstünlüğü sağlayarak liderliğini devam ettirmeyi ve bölgedeki ana iletişim ve eğlence sağlayıcısı olmayı amaçlayan Türk Telekom, bu sayede Türkiye’nin dijital dönüşümüne de katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Türk Telekom Grubu, grup sinerji çalışmalarından aldığı güç ile sabit ses, sabit internet, TV, mobil ses ve mobil internet içeren çoklu tekliflerini müşterilere değer üretecek şekilde tasarlayarak, bireysel ve kurumsal müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçları için çoklu paket teklifler ve uçtan uca çözümler sunarak, tüm haberleşme hizmetlerini bir arada sunan bir servis sağlayıcısıdır.
Bu amaçla hareket eden Türk Telekom, bireysel ve kurumsal müşterilerinin kişisel, sosyal ve iş yaşamlarındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, uygun maliyetler ile iletişimde verimliliği artırmak ve avantajlı mesajlaşma, konuşma ve internet paketleri ile her türlü cihazdan bilgi ve içeriğe erişimlerini sağlamak için çalışmaktadır.

Türk Telekom Grubu’nun Stratejik Öncelikleri

Uluslararası telekom pazarı incelendiğinde, yeni gelir alanlarının toplam gelirden aldığı payın giderek arttığı görülmektedir. Türkiye telekomünikasyon pazarındaki büyümenin de, küresel trendlere paralel olarak, özellikle data ve yeni gelir alanları kaynaklı olması beklenmektedir. Bireysel segment data kullanımı ve ödemeli TV ile büyürken, kurumsal pazar büyümesinin, gelişen ICT ve mobil data servislerinden kaynaklanması beklenmektedir.

Mevcut pazar koşullarında, Türk Telekom Grubu’nun “müşteri odaklı ve entegre organizasyon ile sürdürülebilir büyüme” stratejik hedefi için belirlediği stratejik öncelikler geçerliliğini korumaktadır.

Bu öncelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Segment Bazlı Yaklaşım ile En İyi Müşteri Deneyimi

Müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak için tüm telekomünikasyon servislerini kapsayacak bütüncül bir segmentasyon yapısıyla hareket ederek bireysel ve kurumsal müşterilerimizin uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye’nin öncü telekomünikasyon grubu olmayı sürdürmek;

Bireysel müşteri segmentinde tek marka yaklaşımı ile entegre ve müşteri odaklı iletişim hizmetlerinde bireysel müşterilerin ilk tercihi olmak;

Kurumsal müşteri segmentinde, müşterilerin ihtiyaçlarına uçtan uca ve en yüksek kalitede çözümler sunarak Türkiye’deki şirketlerin ilk tercihi olmak;

Etkin ve Verimli Operasyonlar

Grup sinerjisinden faydalanarak yalınlaştırılan süreçlerle operasyonel verimliliği arttırmak ve maksimum değer sağlamak;

Akıllı yatırımlar ile Türkiye’nin bilgi ve iletişim altyapısını en ileri teknolojilere taşımak;

Yeni Gelir Alanları

Geleneksel telekom ürün ve hizmetlerinin yanında TV, ICT ve dijital gibi yeni gelir alanlarında büyüyerek bireysel ve kurumsal segmentlerdeki pozisyonumuzu güçlendirmek;

İnsan Kaynağına Yatırım

Organizasyonel mükemmellik için insan kaynağına yatırım yaparak Türkiye’nin çalışmak için en çok tercih edilen şirketlerinden biri olmak. Kişisel gelişim ve insan kaynakları yönetim politikaları ile çalışanların bireysel yeteneklerini kurumsal kimlik altında belirginleştirerek işe katılım süreçlerinde pozitif güce dönüştürmek.

​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız