Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Strateji

Türk Telekom Stratejik Odak Alanları

Türk Telekom her alanda işini en iyi şekilde yaparak, müşterilerinin iş ve yaşamlarını zenginleştirme ve Türkiye’nin öncü iletişim altyapı ve çözüm sağlayıcısı konumunu güçlendirme vizyonu doğrultusunda stratejik hedeflerini geleneksel ve yenilikçi faaliyetlerde büyüme ve verimlilik şeklinde iki ana odak alanı etrafında tanımlamıştır.

BÜYÜME

Geleneksel Alanlar​

 • Erişim hattı sayısının arttırılması ve hanelerle faturalama ilişkisinin güçlendirilmesi
 • Toptan operasyonlarında öncelikli sabit ve mobil altyapı sağlayıcısı konumunun güçlendirilmesi
 • Mobil pazarda adil pazar payına ulaşılması
 • Kurumsal servislerde segment penetrasyonunu arttırarak gelir büyümesinin sağlanması

Yenilikçi Alanlar

 • Sürdürülebilir büyüme için yeni gelir alanlarından pay alınması
 • Temel servislerin yanında fırsat odaklı girişimler ile değer yaratılması
 • İştirakler ile değer yaratılması

VERİMLİLİK

Geleneksel Alanlar

 • Sıkı maliyet kontrolü ile faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanması
 • Yatırım harcamalarının disiplinli yönetimi
 • Organizasyonel dönüşümün sağlanması
 • Rekabetçi müşteri deneyimi sağlanması

Yenilikçi Alanlar

 • İç dijitalleşme ile iş modellerinin ve süreçlerinin değişimi
 • Teknoloji dönüşümüne hazır olunması – 5G’ye hazır olunması
​​​​​​​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız