Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Strateji

Türk Telekom Stratejik Odak Alanları

BÜYÜME

Geleneksel Alanlar​

  • Erişim hattı sayısının arttırılması ve hanelerle faturalama ilişkisinin güçlendirilmesi
  • Toptan operasyonlarında öncelikli sabit ve mobil altyapı sağlayıcısı konumunun güçlendirilmesi
  • Mobil pazarda adil pazar payına ulaşılması
  • Kurumsal servislerde segment penetrasyonunu arttırarak gelir büyümesinin sağlanması

Yenilikçi Alanlar

  • Sürdürülebilir büyüme için yeni gelir alanlarından pay alınması
  • Temel servislerin yanında fırsat odaklı girişimler ile değer yaratılması
  • İştirakler ile değer yaratılması

VERİMLİLİK

Geleneksel Alanlar

  • Sıkı maliyet kontrolü ile faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanması
  • Yatırım harcamalarının disiplinli yönetimi
  • Organizasyo
  • nel dönüşümün sağlanması
  • Rekabetçi müşteri deneyimi sağlanması

Yenilikçi Alanlar

  • İç dijitalleşme ile iş modellerinin ve süreçlerinin değişimi
  • Teknoloji dönüşümüne hazır olunması – 5G’ye hazır olunması
​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız