Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Türkiye Telekom Sektörü

Türkiye elektronik haberleşme pazarında faaliyet gösteren işletmecilerin 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam satış gelirleri yıllık %16 büyümeyle 11,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Genişbant pazarı, 2016’nın ikinci çeyreğinde 55,3 milyon aboneye ulaşmıştır. Ülkede sabit genişbant kullanımı, Türk Telekom’un 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği yatırımların öncülüğünde önemli ölçüde artış göstermiş ve sabit genişbant abone sayısı 10 milyona yaklaşmıştır. 2016 ikinci çeyrek itibarı ile 7,4 milyon abonesi bulunan xDSL teknolojisi hâkim teknoloji konumundadır. Bununla beraber, 2016 ikinci çeyrek itibari ile pazarda 1,8 milyon fiber ve 665 bin kablo internet kullanıcısı bulunmaktadır. Sabit genişbant nüfusa göre penetrasyon oranının OECD ülkelerindeki ortalaması %29 iken Türkiye’de %12,7 olması ülkedeki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sabit genişbant pazarında yatırımların son yıllarda fiber optik altyapı yatırımları yönünde arttığı gözlemlenmektedir. 2016 ikinci çeyrek itibarı ile Türk Telekom, 219 bin km lik fiber altyapısı ile ülkedeki en uzun fiber altyapıya sahip olup alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 59 bin km dir.

Mobil genişbantta ise, 2016 yılı ikinci çeyreği itibari ile kullanıcı sayısı 45,3 milyon ile %57,6 penetrasyon oranına karşılık gelmektedir. Buna göre, mobil genişbanta mobil bilgisayarlar ile erişen kullanıcı sayısı 1,3 milyon iken mobil telefonları ile internet erişimi sağlayanların sayısı 44 milyondur. OECD ortalaması olan %90,3 mobil genişbant penetrasyon oranı ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyeli devam etmektedir.

Türkiye’de mobil telefon hizmetlerine bakıldığında, 2016 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık %93,5 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 73,7 milyon abone bulunmaktadır. Abone dağılımına bakıldığında ise 2016 yılı ikinci çeyreğinde mobil abonelerin %50,4’ünü faturalı abonelerin oluşturduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ise faturalı abone oranı yaklaşık olarak %63’tür.

BTK tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi yapılmıştır. İhale sonucunda; 5 farklı frekans bandında (800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz) 18 paket kapsamında toplamda 365,4 MHz frekans bandının tahsisi yapılmış, toplam ihale bedeli KDV hariç 3.356 mn Avro olarak gerçekleşmiştir. İhale sonrası mevcut durumda 184 MHz olan mobil işletmecilere tahsisli toplam bant genişliği 549 MHz’e ulaşmıştır. Yetkilendirme süresi 30 Nisan 2029 tarihine kadar olup, işletmeciler IMT hizmetlerinin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlamışlardır.  2016 yılı ikinci çeyreği itibari ile ise Türkiye’de 4.5G abone sayısı 38.6 milyona yükselmiştir.

Sabit Ses pazarında ise, Türkiye’de 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam 11,3 milyon aboneye karşılık gelen penetrasyon oranı %14,3 seviyesindedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,60 olduğu dikkate alındığında, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.

​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız