Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Türkiye Telekom Sektörü

Genişbant pazarı, 2017’nin dördüncü çeyreğinde 69 milyon aboneye ulaşmıştır. Ülkede sabit genişbant kullanımı, Türk Telekom’un 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği yatırımların öncülüğünde önemli ölçüde artış göstermiş ve sabit genişbant abone sayısı 11,9 milyona ulaşmıştır. 2017 dördüncü çeyrek itibarı ile 8,7 milyon abonesi bulunan xDSL teknolojisi hâkim teknoloji konumundadır. Bununla beraber, 2017 dördüncü çeyrek itibari ile pazarda 2,3 milyon fiber ve 827 bin kablo internet kullanıcısı bulunmaktadır. Sabit genişbant nüfusa göre penetrasyon oranının OECD ülkelerindeki ortalaması %30,6 iken Türkiye’de %14,7 olması ülkedeki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sabit genişbant pazarında yatırımların son yıllarda fiber optik altyapı yatırımları yönünde arttığı gözlemlenmektedir. 2017 dördüncü çeyrek itibarı ile Türk Telekom, 256 bin km lik fiber altyapısı ile ülkedeki en uzun fiber altyapıya sahip olup alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 68 bin km'dir.

Mobil genişbantta ise, 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile kullanıcı sayısı 56,9 milyon ile %69,9 penetrasyon oranına karşılık gelmektedir. Buna göre, mobil genişbanta mobil bilgisayarlar ile erişen kullanıcı sayısı 828 bin iken mobil telefonları ile internet erişimi sağlayanların sayısı 56,1 milyondur. OECD ortalaması olan %101.8 mobil genişbant penetrasyon oranı ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyeli devam etmektedir.

Türkiye’de mobil telefon hizmetlerine bakıldığında, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde yaklaşık %96.3 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 77,8 milyon abone bulunmaktadır. Abone dağılımına bakıldığında ise 2017 yılı dördüncü çeyreğinde mobil abonelerin %46’ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ise ön ödemeli abone oranı yaklaşık olarak %33’tir.

BTK tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi yapılmıştır. İhale sonucunda; 5 farklı frekans bandında (800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz) 18 paket kapsamında toplamda 365,4 MHz frekans bandının tahsisi yapılmış, toplam ihale bedeli KDV hariç 3.356 mn Avro olarak gerçekleşmiştir. İhale sonrası mevcut durumda 184 MHz olan mobil işletmecilere tahsisli toplam bant genişliği 549 MHz’e ulaşmıştır. İşletmeciler IMT hizmetlerinin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlamışlardır. 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile ise Türkiye’de aktif 4,5G abone sayısı 30,1 milyona yükselmiştir.

Sabit Ses pazarında ise, Türkiye’de 2017 yılı dördüncü çeyreğinde toplam 11,3 milyon aboneye karşılık gelen penetrasyon oranı %14.2 seviyesindedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,5 olduğu dikkate alındığında, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız