Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Türkiye Telekom Sektörü

Genişbant pazarı, 2019’un üçüncü çeyreğinde 77 milyonu aşmıştır. Ülkede sabit genişbant kullanımı, Türk Telekom’un 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının öncülüğünde önemli ölçüde artış göstermiş ve sabit genişbant abone sayısı 14,1 milyona yükselmiştir. 2019 üçüncü çeyrek itibarı ile 3,1 milyon abonesi olan fiber teknolojisi (FTTH/FTTB) son yılda %17 büyüme göstermiştir. Pazarda ayrıca 9,7 milyon xDSL teknolojisi kullanıcısı ve 1,0 milyon kablo internet kullanıcısı bulunmaktadır. Sabit genişbant nüfusa göre penetrasyon oranının OECD ülkelerindeki ortalaması %30,9 iken Türkiye’de %17,2 olması ülkedeki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sabit genişbant pazarında yatırımların son yıllarda fiber optik altyapı yatırımları yönünde arttığı gözlemlenmektedir. 2019 üçüncü çeyrek itibarı ile Türk Telekom, 295 bin km fiber altyapısı ile ülkedeki en uzun fiber altyapıya sahip olup alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 76,6 bin km'dir.

Mobil genişbantta ise, 2019 yılı üçüncü çeyreği itibarı ile kullanıcı sayısı 63,0 milyon ile %76,8 penetrasyon oranına karşılık gelmektedir. Buna göre, mobil genişbanta mobil bilgisayarlar ile erişen kullanıcı sayısı 740 bin iken mobil telefonları ile internet erişimi sağlayanların sayısı 62,2 milyondur. OECD ortalaması olan %109,7 mobil genişbant penetrasyon oranı ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyeli devam etmektedir.

Türkiye’de mobil telefon hizmetlerine bakıldığında, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık %101,1 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 82,9 milyon abone bulunmaktadır. Türkiye’deki abone dağılımına bakıldığında ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinde mobil abonelerin %41’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ise ön ödemeli abone oranı yaklaşık olarak %30’dur.

BTK tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi yapılmıştır. İhale sonucunda; 5 farklı frekans bandında (800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz) 18 paket kapsamında toplamda 365,4 MHz frekans bandının tahsisi yapılmış, toplam ihale bedeli KDV hariç 3.356 mn Avro olarak gerçekleşmiştir. İhale sonrası mevcut durumda 184 MHz olan mobil işletmecilere tahsisli toplam bant genişliği 549 MHz’e ulaşmıştır. İşletmeciler IMT hizmetlerinin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlamışlardır. 2019 yılı üçüncü çeyreği itibarı ile ise Türkiye’de aktif 4,5G abone sayısı 45,8 milyona yükselmiştir.

Sabit ses pazarında ise, Türkiye’de 2019 yılı üçüncü çeyreğinde toplam 11,5 milyon aboneye karşılık gelen penetrasyon oranı %14 seviyesindedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,4 olduğu dikkate alındığında, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız