Click here to view page content
AÇIKLAMALAR & HABERLER
Investing in Türk Telekom

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları
Yükleniyor
Yükleniyor
Ara
 • 19 Ocak 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması – Dolaylı Ortağımız Saudi Telecom Company 2016 4. Çeyrek Sonuçlarının İlanı1/19/2017

  Şirketimiz dolaylı ortağı Suudi Telekom Şirketi (STC)'nin 2016 4. Çeyreğine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları Suudi Borsası Tadawul web sitesinde (http://www.tadawul.com.sa) ilan edilmiştir. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında Şirketimiz mali verileri de kullanılmıştır ancak bu veriler Sermaye Piyasası Kurulunca benimsenen finansal raporlama esaslarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Ayrıca bu veriler, sadece konsolide rakamlara dahil edilmiş olup ayrı bir şekilde görülmesi mümkün değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 2016 yıl sonu mali tablolarımızın Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

 • 7 Ocak 2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması - TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. Faaliyet İzni1/9/2017

  Şirketimiz iştiraklerinden TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından ödeme hizmeti faaliyet izni verilmiş olup, 6 Ocak 2017 itibarıyla izin Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  Bu faaliyet izni kapsamında mobil ödeme hizmeti ve Grup Şirketlerimizin tahsilata aracılık hizmetleri TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ve ödeme ürün ve hizmet portföyümüz üye işyeri ağı genişletilmek suretiyle zenginleştirilecektir.

 • 04.01.2017 - Tarihli Özel Durum Açıklaması – Üst Yönetim Değişikliği1/4/2017

  Şirketimiz Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Doğan Coşgun görevinden ayrılma kararı almıştır.

 • 26 Aralık 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması - Uzun Vadeli Kredi Sözleşmesi12/26/2016

  Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın yatırımlarının finansmanı amacıyla, EKN (İsveç resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirketimiz ile Raiffeisen ve Unicredit bankaları arasında 120 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi 9 yıl vadeli olup, yıllık faiz oranı LIBOR+ %0,65'dir.

 • 12 Aralık 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması – Organizasyonel Değişiklikler12/12/2016

  Türk Telekom Grubu (TTG) entegre yapısı altında verimlilik ve etkinlik artışı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonel değişiklikleri açıklamaktadır. Yeni organizasyon yapısı ile TTG, Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde ortak operasyonların sinerjisinden azami ölçüde fayda sağlamayı ve yürütmeyi güçlendirmeyi hedeflemekte olup bunun yanı sıra müşteri odaklı yaklaşımını, bireysel ve kurumsal müşteri odağını devam ettirecektir. Artan verimlilik faydasına ek olarak, TTG sade ve etkin operasyon yapısı ile toplam müşteri deneyimine pozitif katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

  • "Bireysel İş Birimi Genel Müdürü, TTNET" (12.08.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere) ve "Kurumsal İş Birimi Genel Müdürü, TTNET" pozisyonları kaldırılmıştır. Aynı zamanda bir önceki organizasyonda
  • Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri altında yer alan Genel Müdür Yardımcılıkları pozisyonları da kaldırılmıştır.
   Bireysel ve kurumsal müşterilere dönük pazarlama faaliyetlerinin uçtan uca yönetilmesine yönelik olarak Genel Müdür'e doğrudan raporlamak üzere "Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur; buna göre, mevcut organizasyondaki Kurumsal Pazarlama departmanı, Bireysel Pazarlama departmanı ve TV departmanı; (TTNET bünyesinde) Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hakan Dursun'a raporlayacaktır.
  • Bireysel ve kurumsal müşterilere dönük satış ve müşteri hizmetleri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Genel Müdür'e doğrudan raporlamak üzere "Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur; buna göre, mevcut organizasyondaki Kurumsal Satış departmanı, Bireysel Satış departmanı, Kurumsal Müşteri Hizmetleri departmanı ve Bireysel Müşteri Hizmetleri departmanı, (TTNET bünyesinde) Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Ümit Önal'a raporlayacaktır.
  • Finans Genel Müdür Yardımcısı tüm iş birimleri ve fonksiyonlar için finansal süreçlerden uçtan uca sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda Kurumsal Finans ve Bireysel Finans departmanları Kaan Aktan'a raporlayacaktır.
  • İş Planlama Genel Müdür Yardımcılığı ile Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı departmanları "Strateji ve İş Planlama Genel Müdür Yardımcılığı" departmanı altında birleştirilmiştir. Genel Müdür'e doğrudan raporlamak üzere Fırat Yaman Er Strateji ve İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
  • Genel Müdür'e doğrudan raporlayacak "İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur; buna göre, mevcut organizasyondaki İnsan Kaynakları departmanı, Regülasyon departmanı ve Destek Hizmetleri departmanı İş Destek Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Şükrü Kutlu'ya raporlayacaktır.
  • Yavuz Yıldırım "Toptan Genel Müdür Yardımcısı" olarak mevcut görevine devam edecektir.
  • Satın alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmıştır. Bu fonksiyon CEO'ya doğrudan bağlı Direktör seviyesinde yeniden yapılandırılmıştır

  ÜMİT ÖNAL
  Ümit Önal 2015-2016 yılları arasında Digiturk Genel Müdürlüğüne vekalet etmiş ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Önal, şirketin el değiştirmesi aşamasında (TMSF kontrolünün değişmesi) gerekli hazırlıkların yürütülmesinden sorumlu olmuştur.

  Digiturk'teki yöneticiliği sırasında, müşteri kaybı oranlarını azaltmak üzere etkin stratejiler geliştiren Önal, bu kapsamda marka imajının yükseltilmesine yönelik tüm paydaşları içeren kapsamlı çalışmalara da imza atmıştır. Bunlara ek olarak, Şirket transferinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yönetim ekibinin yeni hissedarlar için hazırlanması sürecinde ilgili kamu kurumları ve düzenleyici makamlar ile koordinasyon ve ilişki yönetimini üstlenmiştir.
  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Önal; reklam, prodüksiyon, içerik/yayıncılık/reklam satışı alanlarında TGRT ve Kanal 7 gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev almıştır. Medya sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi olan Önal, bu süreçte Türkiye'deki medya dönüşümünün parçası olma imkânına sahip olmuştur.

  Daha sonra Turkuvaz Grubuna katılan Önal, önce ATV Genel Müdürü, daha sonra Grubun bünyesindeki tüm markalar için Reklam Başkanı olarak görev yapmıştır. Önal Show TV Genel Müdürü olarak da çalışmıştır.

  Digiturk'e katılmadan önce İpek Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
  Ümit Önal kariyeri boyunca sektör derneklerinde aktif olarak görev almıştır. Önal TİAK (Televizyon İzleme ve Araştırmaları) başkanlığı yapmış olup şu an aynı kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Aynı zaman TVYD'de (Televizyon Yayıncıları Derneği) komite başkanlığını yürütmektedir.

  Önal evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

 • 12 Aralık 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu12/12/2016

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz bu çalışma sonucunda genel ortalama olarak 10 üzerinden 9,02 notu ile derecelendirilmiştir.

  Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.

  Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  Alt Kategoriler
  Ağırlık(%)
  Not
  Pay Sahipleri
  25
  84.56
  Kamuyu Aydınlatma25

  97.29

  Menfaat Sahipleri
  15

  92.69

  Yönetim Kurulu
  35

  88.22

  Toplam100

  90.24

 • 1 Aralık 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması – Görevden Ayrılma12/1/2016

  10.11.2016 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere 01.12.2016 tarihi itibarıyla Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan Kaan Aktan önceki TTNET Bireysel Finans Genel Müdür Yardımcısı pozisyonundan ayrılmıştır.

 • 25 Kasım 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması – Üst Yönetim Değişikliği11/25/2016

  TTNET Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Telekom Grubundaki görevinden ayrılma kararı almıştır. Sorumluluklarını Şirketimiz Genel Müdürü/CEO Boulos H.B. Doany yürütecektir.

  Mehmet Ali Akarca'ya şirketimize yaptığı değerli katkılar için içtenlikle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

 • 23 Kasım 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması – Üst Yönetim Değişikliği11/23/2016

  TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Balcı 30 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Telekom Grubundaki görevinden ayrılma kararı almıştır. İlgili pozisyona ilişkin yeni bir atama yapılıncaya kadar görevlerini Şirketimiz Genel Müdürü/CEO Boulos H.B. Doany yürütecektir.

 • 21 Kasım 2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması – Avea Uzun Vadeli Kredi Anlaşması11/21/2016

  Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., LTE yatırımlarının finansmanı amacıyla BNP Paribas, Raiffeissen ve Unicredit bankalarıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında ve şirketimiz garantörlüğünde bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. 90 milyon Euro tutarlı kredi 9 yıl vadelidir ve faiz oranı yıllık EURIBOR+ %0,38'dir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.