Click here to view page content

Türk Telekom Grubu Yatırımcı İlişkileri

Türk Telekom, sektöründe lider bir firma olarak, kullanıcılarına ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, ulusal ve uluslararası iletişim çözümleri sunar

ARAŞTIRMA ANALİSTLERİ

30'da fazla yerli ve yabancı araştırma analisti Türk Telekom'u takip etmektedir.
Düzenli olarak analistlerimizle buluşmakta ve sektörle ilgili gelişmeleri aktarmaktayız. Türkiye, Avrupa ve Amerika'da analistlerle yüzyüze toplantılar düzenliyoruz. Türk Telekom'u takip eden analistlerin listesini ve güncel tavsiyelerini burada görebilirsiniz.

See All

KURUMSAL YATIRIMCI

Bağımsız bir hizmet sağlayıcısı tarafından Ocak 2011'de yapılan en son çalışmaya göre, Türk Telekom'un dünya çapında 170'ten fazla kurumsal yatırımcısı vardır. Bölgesel dağılıma bakıldığında, kurumsal yatırımcılarımızın çoğunluğu ABD ve Avrupa bazlıdır. Hissedar tabanımız farklı yatırım modellerine sahip yatırımcıları içermektedir. Başlıca yatırım stilleri arasında Getiri (Yield), Büyüme (Growth), Değer (Value), Büyüme & Makul Fiyat Karşılığında (GARP - Growth at a Reasonable Price) ve diğerleri yer almaktadır.

Info

ÖZET BİLGİ

 • Gelir büyümesi yıllık %11
 • Yıllık %14 FAVÖK büyümesi
 • Genişbant Abone Sayısı
  8,4 milyon
 • Mobil Abone Sayısı
  18,4 milyon
Tüm Özet Göstergeler

GELECEK AKTİVİTELER

GENEL KURUL TOPLANTISI

Olağan Genel Kurul
Toplantısı 16 Mayıs
2016 tarihinde yapılmıştır.

Devamı

AÇIKLAMALAR & HABERLER

 • 19 Ocak 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması – Dolaylı Ortağımız Saudi Telecom Company 2016 4. Çeyrek Sonuçlarının İlanı1/19/2017

  Şirketimiz dolaylı ortağı Suudi Telekom Şirketi (STC)'nin 2016 4. Çeyreğine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları Suudi Borsası Tadawul web sitesinde (http://www.tadawul.com.sa) ilan edilmiştir. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında Şirketimiz mali verileri de kullanılmıştır ancak bu veriler Sermaye Piyasası Kurulunca benimsenen finansal raporlama esaslarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Ayrıca bu veriler, sadece konsolide rakamlara dahil edilmiş olup ayrı bir şekilde görülmesi mümkün değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 2016 yıl sonu mali tablolarımızın Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

 • 7 Ocak 2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması - TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. Faaliyet İzni1/9/2017

  Şirketimiz iştiraklerinden TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından ödeme hizmeti faaliyet izni verilmiş olup, 6 Ocak 2017 itibarıyla izin Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  Bu faaliyet izni kapsamında mobil ödeme hizmeti ve Grup Şirketlerimizin tahsilata aracılık hizmetleri TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ve ödeme ürün ve hizmet portföyümüz üye işyeri ağı genişletilmek suretiyle zenginleştirilecektir.

 • 04.01.2017 - Tarihli Özel Durum Açıklaması – Üst Yönetim Değişikliği1/4/2017

  Şirketimiz Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Doğan Coşgun görevinden ayrılma kararı almıştır.

Tüm Açıklamalar ve Haberler

No Records Found.

A technical error occured. Please try again later. Thank you for your understanding!

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

EN DEĞERLİ MARKA

2016 Yılının En Değerli Telekomünikasyon Markası Türk Telekom, İngiliz marka değerleme şirketi Brand Finance'nın gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında başarısını 2016 yılında da sürdürdü.

Türk Telekom, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın her yıl yayınladığı 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100' listesinde, 2016 yılında da ‘Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası’ oldu. Sekiz yıldır üst üste ‘Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası’ olma başarısını gösteren Türk Telekom, Türkiye’nin “lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi” olduğunu bir kez daha kanıtladı.