Click here to view page content
HISSE BILGISI
Investing in Türk Telekom

Hisse Profili Hisse Bilgisi

Hisse Profili Hisse Bilgisi
Şirket Adı Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Faaliyet Alanı Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri
İşlem Gördüğü Borsa Borsa İstanbul (BIST)
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (01/01/2015-31/12/2015) TL 19,8 mn
Piyasa Değeri (31/12/2015) $ 6,55 bn
2015 Temettü Brüt TL 0,240246
2015 Temettü Net TL 0,204209
Kapanış Fiyatı (31/12/2015) TL 5,46
En Yüksek Hisse Değeri (01/01/2015-31/12/2015) TL 7,81
En Düşük Hisse Değeri (01/01/2015-31/12/2015) TL 5,32
Ortalama Hisse Değeri (01/01/2015-31/12/2015) TL 6,70

Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.

Üye Olunan Endeksler

  • BIST100
  • BIST30
  • BIST Katılım Endeksi
  • BIST Kurumsal Yönetim Endeksi
  • MSCI Türkiye Endeksi
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.