Click here to view page content
HISSE BILGISI
Investing in Türk Telekom

Hissedar Profili

Hissedar Profili

Düzenli olarak hissedar tabanımızı analiz eden çalışmalar düzenlemekteyiz. Bu çalışmalar hissedar tabanımızı analiz etmemize ve dönemler arası yaşanan hissedar değişimlerini takip etmemize yardımcı olmaktadır. Halka açık hisselerimizin sahipleri arasında Kurumsal Yatırımcılar ve Bireysel Yatırımcılar da bulunmaktadır.

Bağımsız bir hizmet sağlayıcısı tarafından Temmuz 2016'da yapılan en son çalışmaya göre, Türk Telekom'un dünya çapında 210’dan fazla kurumsal yatırımcısı vardır. Yapılan bu araştırmaya göre, hissedar tabanımızın çoğunluğunu “Değere yönelik yatırımcı” oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, başlıca yatırım stilleri arasında Büyüme (Growth), Büyüme & Makul Fiyat Karşılığında (GARP - Growth at a Reasonable Price) ve Endeks (Index) yer almaktadır.

Hissedar Profili

Bölgesel dağılıma bakıldığında, kurumsal yatırımcılarımızın çoğunluğu Birleşik Krallık ve İrlanda ve Kuzey Amerika bazlıdır. En büyük 20 hissedarın yer aldığı ülkeler ABD, Birleşik Krallık ve İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Lübnan, Hollanda, Danimarka, İsviçre ve Kanada’dadır.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.