Click here to view page content
KURUMSAL YÖNETIM
Investing in Türk Telekom

Bağış Politikası

Bağış Politikası

Türk Telekomünikasyon A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 1 Milyon TL'nin üzerindeki bağış ve yardımları Yönetim Kurulunun onayıyla, bunun altındaki bağış ve yardımları ise Genel Müdür onayıyla gerçekleştirir. Bir hesap dönemi içerisinde yapılabilecek toplam bağış miktarı 40 Milyon TL ile sınırlıdır.

Yönetim Kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin ana sözleşmesine, vizyon, misyon ve politikalarına, şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.