Click here to view page content
KURUMSAL YÖNETIM
Investing in Türk Telekom

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasında amaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri gereğince, yasal olarak açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuyla, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlarla ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, aktif ve açık bir iletişimle, zamanında paylaşmaktır.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.