Click here to view page content
KURUMSAL YÖNETIM
Investing in Türk Telekom

Komiteler

Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere; 17.10.2012 tarihinde kurulmuştur. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi üye yapısı 17.10.2012 tarihinde değiştirilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak değiştirilmiştir.Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 23.10.2013 tarihinde kurulmuştur.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.