Click here to view page content
KURUMSAL YÖNETIM
Investing in Türk Telekom

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Türk Telekom kurumsal yönetim alanındaki çalışmalarının neticelerini görebilmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı derecelendirme raporu sonucuna göre 8,91 not alarak bu alanda önemli bir mesafe kat ettiğini ispatladı.

Aldığı bu not ile Türk Telekom, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağladığını, çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının, az sayıda iyileştirmelere gerek duyulsa da etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemekte olduğunu, kurumsal yönetim risklerinin çoğunluğunun tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetildiğini, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiğini; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğunu, yönetim kurulunun yapı ve işleyişini sağlam temellere dayandırdığını göstermiştir. Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı

Alt Kategoriler Ağırlık % Not
Pay Sahipleri 25 84,56
Kamuyu Aydınlatma 25 97,29
Menfaat Sahipleri 15 92,69
Yönetim Kurulu 35 88,22
Toplam 100 90,24
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.