Click here to view page content
KURUMSAL YÖNETIM
Investing in Türk Telekom

Tazminat Politikası

Tazminat Politikası

Şirketimizde tazminat ödemeleri 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri ile Türk Telekom İnsan Kaynakları Çalışma Esasları ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda;

Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki 14 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına her tam hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında 23.10.1985 tarihinden önce işe başlayanlara ödenecek kıdem tazminatının hesaplanmasında her tam hizmet yılı için gün sayısı 35 gündür. Belirtilen tarihten sonra işe girenler bakımından Kanuni düzenlemeye paralel olarak her tam hizmet yılı için 30 gündür.

İhbar Tazminatı: Türk Telekom İnsan Kaynakları Çalışma Esasları ve Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta olan personele bildirimde bulunulmak ve bildirim süresi içinde yeni iş arama izni verilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilebildiği gibi bildirim süresine ilişkin ücret ve diğer hakların peşin ödenmesi suretiyle de iş sözleşmesi derhal feshedilebilmektedir.

Şirketimizde 01.12.1987 önce işe başlamış Toplu İş Sözleşmesine tabi personelin iş sözleşmelerinin işveren tarafından İş Kanunun 25 nci maddesinde yazılı haller dışında feshedilmesi halinde ihbar süreleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır.

  • İşi 6 aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 3 hafta sonra,
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra,
  • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,
  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 10 hafta sonra, fesih geçerli olmaktadır.

01.12.1987 tarihinden sonra işe girenler ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışındaki personele ise İş Kanunundaki yasal bildirim süreleri uygulanmaktadır.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.