Click here to view page content
MALI & OPERASYONEL VERILER
Investing in Türk Telekom

Basın Bülteni

Basın Bülteni

GÜÇLÜ GELİR BÜYÜMESİ VE REKOR FAVÖK
Türk Telekom Grubu 2016 yılının üçüncü çeyreğinde iki haneli gelir büyümesi kaydetti. Grup gelirleri yıllık bazda %11,4 artarak 4,1 milyar TL oldu. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,7 büyüme kaydetti. Grup bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK1 rakamını %14,5 artışla 1,5 milyar TL’ye taşıyarak rekor çeyreksel FAVÖK kaydetti. FAVÖK marjı yıllık 0,9 yüzde puanlık artış kaydederek %35,3 olarak gerçekleşti. Net kar TL’nin USD ve EUR karşısında değer kaybetmesinden olumsuz etkilendi.

Türk Telekom Grubu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü abone büyümesi kaydetti. Mobil, genişbant ve Ev TV olmak üzere yüksek büyümeye sahip faaliyet kollarında net abone kazanımı 507 bin oldu ve Grup abone sayısı 38,5 milyona ulaştı.

2016 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK OPERASYONEL GELİŞMELER

  • Genişbantta çeyrek bazda 119 bin net abone artışı gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kaydedilen 429 binlik artış, halka arzdan itibaren kaydedilen en yüksek 9 aylık net abone kazanımı oldu
  • Fiber abone tabanı bir önceki yıla göre %38 artışla 1,85 milyon olurken, fiber hane kapsamı rakamı 13,1 milyona ulaştı
  • İkinci çeyrekte 219 bin kilometre olan Türk Telekom’un Türkiye’deki toplam fiber uzunluğu üçüncü çeyrek sonunda 223 bin kilometreye yükseldi
  • Mobil abone sayısı üçüncü çeyrekte 342 bin artış kaydetti ve toplam abone sayısı 18,4 milyona yükseldi. Yılbaşından bu yana net abone kazanımı 1 milyonu aştı.
  • Akıllı telefon data tüketimi yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 2.3GB olarak gerçekleşti
  • Toplam erişim hattı son altı çeyrektir 12,9 milyonda sabit kaldı
  • Ev TV abone sayısı bu çeyrekte kaydedilen 46 binlik net artış ile 590 bine ulaştı. Sene başından bu yana Ev TV’de 206 bin net abone kazanımı gerçekleştirildi.  

1FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman ve itfa giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde bulunan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri ile azınlık paylarını içermemektedir.

2Eve/binaya kadar fiber ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany 2016 yılı üçüncü çeyrek sonuçları hakkında şöyle konuştu:

Türk Telekom ailesi ve çalışma arkadaşlarımla yeniden bir arada olmaktan onur duyuyorum.  Bu güzel ülkenin her bir şehrinde varlık gösteren ve güçlü bir mirasa sahip olan bu şirkete liderlik etmek bir ayrıcalık.  Bizi bekleyen fırsatlarla ilgili çok heyecanlıyım. Türk Telekom, daha fazla değer yaratmak üzere güçlü yanlarını kullanmak için çok iyi konumlanmış durumda.  Ürün ve hizmetlerimizin başarılı bir şekilde operasyonel olarak birleşmesinin ardından, paydaşlarımıza en yüksek değeri sunabilmek için; organizasyonel yapımızın sadeleştirilmesini hızlandırmayı ve verimlilik artışı sağlayarak performansımızı daha iyi seviyelere getirmeyi planlıyoruz. 

Şirketimizin bugüne kadar attığı servis entegrasyonu adımlarının başarılı sonuçlarının, güçlü finansal performansa dönüştüğünü açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.  Türk Telekom 2016 yılının 3. çeyreğinde güçlü büyüme hızını sürdürdü. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, bu çeyrekte bütün iş segmentlerimizin desteğiyle, konsolide gelirlerimizi inşaat gelirleri düzeltmesi hariç %9 artırarak 3,9 Milyar TL’ye çıkardık. FAVÖK yıldan yıla %14 büyüdü ve 1,5 milyar TL’ye ulaşarak tarihimizin çeyrek bazda en yüksek FAVÖK’ü oldu.

Türkiye’nin lider entegre telekomünikasyon şirketi olarak, senenin 3. çeyreğinde güçlü operasyonel performans göstermeye devam ettik.  Abone tabanımıza 280 bin yeni abone ekledik ve toplam abone sayımızı 38,5 milyona çıkardık.  Yüksek büyümenin gözlendiği genişbant, mobil ve TV alanında 450 bin yeni abone kazandık. 

LTE hizmetlerinin ilk 6 ayının başarılı sonuçlarını sizlere sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyoruz.  Eylül ayı sonu itibariyle, akıllı telefon penetrasyonumuz %73’e çıktı ve akıllı telefon kullanıcısı olan müşterilerimizin %48’i LTE ile uyumlu biz cihaz kullanıyor.  LTE lansmanıyla birlikte, abonelerimizin data kullanım düzeylerinde de büyük oranda artış gözlemledik.   2016 yılının 3. çeyreğinde akıllı telefon kullanıcısı olan abonelerimizin aylık ortalama data kullanımı 2,3 GB iken, LTE abonelerinin ortalama kullanımı 3,5 GB oldu ki bu durum LTE’nin mobil veri hizmetini nasıl geliştireceği ile ilgili açık bir işaret.

Markalarımızın birleşmesini takiben, bu çeyrekte bir adım daha attık ve gençlere yönelik mobil alt markamızı Selfy olarak yeniden markalaştırdık.  Selfy ile genç segmentte konumumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz.  Selfy yenilikçi teklif ve hizmetleriyle gençlere kendi seçimlerini yapma imkânı vermeyi hedefliyor.

Sabit tarafta gücümüzü artırmaya devam ettik.  Fiber altyapımızı ülke genelinde 223bin km’ye çıkartırken, toplam homepass (fiber hane kapsama) sayımız da 13,1 milyona ulaştı.  Bu çeyrekte 2008 yılından bu yana genişbantta en yüksek 3. çeyrek net artışını gördük ve genişbanttaki net artışların %90’ı fiberden geldi.  Fiber abone tabanımız yıldan yıla %38 artarken, 50 GB üzeri kullanan abonelerimizin payı da %45’e çıktı.

Ben ve bu harika şirketin tüm çalışanları fark yaratmak, büyümeyi artırmak, maliyetleri azaltmak üzere bu şirketin üyesi olan herkesin tüm potansiyelini ortaya koymasını sağlayarak paydaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek ve 33 bin kişilik büyük bir ekiple daha büyük değerler yaratmak için her şeyin en iyisini yapacağız.

Finansal Gelişmeler

Çeyreklik Yıllık
(milyon TL) 3Ç'15 2Ç'16 3Ç'16 Değişim Değişim

Satış Gelirleri

3.696

3.940

4.118

%4,5

%11,4

Satış Gelirleri (İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç) 3.627 3.820 3.943 %3,2 %8,7
FAVÖK 1.269 1.322 1.452 %9,8 %14,5
Marj %34,3 %33,6 %35,3
Amortisman ve İtfa Gideri (600) (695) (719) %3,4 %19,8
Faaliyet Karı 669 627 733 %16,9 %9,7
Marj %18,1 %15,9 %17,8
Finansal Gelirler / (Giderler) (1.195) (212) (595) %181,3 %(50,2)
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) (1.106) (88) (498) %462,8 %(55,0)
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (72) (93) (103) %10,8 %43,3
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (17) (31) 5 a.d. a.d.
Vergi Gideri 22 (168) (129) %(23,0) a.d.
Net Kar (493) 248 9 %(96,5) a.d.
Marj a.d. %6,3 %0,2
Yatırım Harcamaları 992 689 666 %(3,4) %(32,9)

 

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, büyük ölçüde mobil gelirdeki yıllık %14,7 büyüme (artış: 190 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %14,0 büyüme (artış: 131 milyon TL)  ve 106 milyon TL’lik inşaat gelirleri düzeltmesindeki artışın etkisi ile bir önceki yıla göre %11,4 (artış: 422 milyon TL) büyüme göstererek 4,1 milyar TL’ye yükseldi. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda ise konsolide gelirdeki yıllık büyüme %8,7 (artış: 317 milyon TL) olarak gerçekleşti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2016 yılı üçüncü çeyreğinde faaliyet giderleri büyük ölçüde inşaat gelirleri düzeltmesindeki (artış: 93 milyon TL), personel giderlerindeki (artış: 58 milyon TL), ve vergi giderlerindeki (artış: 58 milyon TL) artışların etkisiyle geçen yıla göre %9,9 artış gösterdi (artış: 239 milyon TL). İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda ise, faaliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artış (artış: 146 milyon TL) göstermiş oldu.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

Güçlü gelir büyümesinin pozitif etkisi ile 2016 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 artış ile (artış: 183 milyon TL) 1.452 milyon TL’ye yükseldi. Yılın 3. çeyreğinde FAVÖK marjı bir önceki yıla göre 0,9 yüzde puan artarak %35,3 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri özellikle yeni spektrumların amortize edilmesinin ve artan yatırımların etkisi ile 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %19,8 artarak 719 milyon TL oldu.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı3, geçen yılın aynı çeyreğine göre %9,7’lik artışla (artış: 65 milyon TL) 733 milyon TL oldu.

Net Finansal Gelir / Gider4

Grup 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 595 milyon TL net finansal gider kaydetti. Net finansal giderler geçen çeyreğe göre kur ortamının daha elverişsiz olması nedeniyle artış gösterdi.

Vergi Gideri

Vergi gideri 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 129 milyon TL olarak gerçekleşti.

3Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

4Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Net Kar

Grup, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 9 milyon TL net kar kaydetti. 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 493 milyon TL’lik zarar kaydedilmişti.

Yatırım Harcamaları

Yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 666 milyon TL’lik yatırım harcaması yılbaşından bu yana konsolide yatırım harcaması rakamını 2,1 milyar TL’ye taşıdı.

Operasyonel Gelişmeler  

Çeyreklik Yıllık
3Ç'15 2Ç'16 3Ç'16 Değişim Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 1 12,9 12,9 12,9 %0,1 %0,5
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 10,6 10,0 9,8 %(1,7) %(7,4)
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 2,3 3,0 3,1 %6,2 %37,1
Sabit Ses ARPU (TL) 23,4 23,7 23,3 %(1,6) %(0,5)
 
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 7,8 8,3 8,4 %1,4 %8,4
 
Toplam Fiber Abone Sayısı (mn) 1.340 1.742 1.848 %6,1 %37,9
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 740 809 828 %2,3 %11,8
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 600 933 1.020 %9,4 %70,0
Genişbant ARPU (TL) 40,5 41,5 42,6 %2,7 %5,3
 
TV Abone Sayısı (mn) 2 1,8 2,0 1,9 %(0,5) %7,4
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 347 544 590 %8,5 %70,0
TV ARPU (TL) 17,2 19,0 18,7 %(1,5) %8,9
 
Mobil Abone Sayısı (mn) 17,0 18,0 18,4 %1,9 %8,2
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 8,5 9,3 9,5 %2,5 %11,7
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,5 8,8 8,9 %1,3 %4,7
Mobil ARPU-Karma (TL) 24,6 25,1 26,0 %3,5 %5,6
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 31,9 33,1 33,9 %2,4 %6,2
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 15,8 16,4 16,8 %2,8 %6,4

(1)  Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

(2) Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında  

175 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon şirketidir. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, sabit ses ve genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

Türk Telekom Grubu Şirketleri , “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” olarak mobil, sabit ses ve genişbant ile TV hizmetlerini sunmaktadır. Türk Telekom Grubu Şirketleri bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağına ve zengin ürün çeşitliliğine sahiptir. 30 Eylül 2016 itibarıyla 12,9 milyon sabit erişim hattı, 8,4 milyon genişbant ve 18,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu Şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 32.769 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı  Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz.

Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz.

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir.

Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Bu basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metodlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.
Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.