Click here to view page content
MALI & OPERASYONEL VERILER
Investing in Türk Telekom

Borç Bilgisi

Borç Bilgisi
2016 Ç3
Borç (milyon) Para Birimi TL Karşılığı 3 aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 2 yıl 2 yıl - 5 yıl 5 Years
TL 156 156 139 17 0 0 0
USD 3.144 9.420 898 763 739 4.292 2.728
EUR 1.201 4.037 319 280 542 2.396 499
TOPLAM   13.613 1.357 1.060 1.281 6.689 3.227

*Toplam borçlar için ortalama vade süresi 2016 3. çeyreğinde 3,4 yıl olarak gerçekleşmiştir.

Rasyolar 2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3
Net Borç/FAVÖK 1,68 1,99 1,92
Net Borç/Toplam Varlıklar 0,32 0,39 0,39
Borç (Total Yükümlülükler)/ Özkaynaklar 4,25 4,72 4,67
Borç (Finansal) / Özkaynaklar 2,54 2,95 2,90
Cari Oran 1,16 1,00 1,07

Net Borç: Kısa ve uzun vadeli borçlar ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden hazır değerlerin çıkarılması ile bulunur.

FAVÖK, satış gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları ve azınlık paylarını içermemektedir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.