Click here to view page content
MALI & OPERASYONEL VERILER
Investing in Türk Telekom

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

Müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV, sabit ses ve yakınsama teknolojileri alanında yenilikçi hizmetlerini “Türk Telekom” tek markası altında sunan Türk Telekom Grubu dünya standartlarında entegre telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır. Türkiye 78 milyonluk büyüyen nüfusu ve artan hane halkı sayısı ile EMEA bölgesindeki en büyük telekom piyasalarından biri konumundadır.

Türk Telekom Grubu Hakkında

 • 2005’te özelleştirildi ve 2008’de halka arz edildi; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim yaşadı
 • Uluslararası ve sektörel alanda engin deneyime sahip güçlü yönetim ekibi
 • Türk Telekom Grubu, mobil, genişbant, TV ve sabit ses ürün ve hizmetlerini “Türk Telekom” tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir
 • Güçlü gelir ve nakit akışı kapasitesi, gelecek vaat eden alanlara yatırım yapılmasına ve aynı zamanda sürekli büyümeye olanak sağlamaktadır

Finansal ve Operasyonel Gelişmeler

 • Türkiye’nin ilk entegre operatörü 3. çeyrekte 4,1 milyar TL gelir ve 1,5 milyar TL FAVÖK kaydetti
 • 3Ç’16 itibarıyla 18,4 milyon abone ile Türkiye’nin en genç ve büyüyen mobil operatörü
 • 3Ç’16 itibarıyla 12,9 milyon toplam erişim hattıyla Türkiye’nin lider sabit hat operatörü ve 1,8 milyonu fiber abonesi olmak üzere toplam 8,4 milyon genişbant abonesi ile Türkiye’nin lider sabit ses ve veri hizmetleri sağlayıcısı
 • Sağlam kar dağıtım politikası; Esas Sözleşme ile belirlenmiş olan maksimum kar dağıtım oranı

Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI

2016 Öngörüsü

 • %7 - %9 Konsolide gelir büyümesi*
 • 5,5 milyar TL - 5,7 milyar TL seviyelerinde FAVÖK
 • Yaklaşık 3,2 milyar TL Yatırım Harcaması

* İnşaat geliri düzeltmesi hariç

Gelir Dağılımı (3Ç’16)

Gelir Dağılımı (2015 YS)

Grup Şirketleri

GRUP ŞİRKETLERİ

Türk Telekom Grubu mobil, sabit ses, genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini “Türk Telekom” tek marka çatısı altında bir araya getirirken, TTNET A.S., ve Avea İletisim Hizmetleri A.S. tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Sabit Genişbant

Sabit hat performansı
 • 3Ç’16’da 119 bin net abone kazanımı gerçekleşti
 • Fiber abone sayısı 1,8 milyona yükseldi
 • Türk Telekom’un Türkiye’deki toplam fiber uzunluğu 223 bin kilometreye ulaşırken fiber ile erişilen hane sayısı 13,1 milyon’a yükseldi*

* 13,1 milyon hane kapsaması 3,7 milyon Eve/Binaya Kadar Fiber ve 9,5 milyon Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir

Mobil

Mobil
 • 3Ç’16’da 342 bin net abone kazanımı gerçekleşti
 • Akıllı telefon penetrasyonu %73’e yükseldi - piyasadaki en yüksek penetrasyon oranı

TV

TV
 • 3Ç’16’da 46 bin net Ev TV abone kazanımı olurken TV Ev ARPU 3Ç’16’da 18,7 TL olarak gerçekleşti

Sabit Ses

Sabit Ses

Finansal Performans

Finansal Performans

Özet Finansallar

Konsolide Gelir Tablosu     (milyon TL) 2015 3Ç’15 2Ç’16 3Ç’16
Satış Gelirleri 14,523 3,696 3,940 4,118
FAVÖK 5,334 1,269 1,322 1,452
Marj %36.7 %34.3 %33.6 %35.3
Faaliyet Karı 3,062 669 627 733
Marj %21.1 %18.1 %15.9 %17.8
Finansal Gelirler /(Giderler) (1,801) (1,195) (212) (595)
Vergi Gideri (399) 22 (168) (129)
Net Kar 907 -493 248 9
Marj %6.2 a.d. %6.3 %0,2
Hisse Başına Kar (TL) 0.26 -0.14 0.07 0.00
Hisse Başına Temettü 0.24
Toplam Temettü 841
Konsolide Nakit Akım Tablosu (milyon TL) 2015 2Ç’15 2Ç'16 3Ç'16
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı
Yatırım Faali
4,498 1,155 880 1,314
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı (3,166) (662) (1,513) (729)
Yatırım Harcamları (3,320) (636) (1,526) (730)
Diğer Yatırım Harcamaları 153 (27) 13 1
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (1,089) 277 (824) (642)
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 243 770 (1,458) (57)
Konsolide Bilanço        (milyon TL) 3Ç’15 2Ç’16 3Ç’16
Toplam Varlıklar 21,467 26,626 26,590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,047 8,076 8,038
Maddi Duran Varlıklar 8,188 8,752 8,761
Diğer Varlıklar 5,450 6,583 6,641
Hazır Değerler 2,782 3,214 3,150
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 21,467 26,626 26,590
Öz Sermaye 3,260 3,260 3,260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar 700 1,395 1,433
Faize Tabi Yükümlülükler 12,001 13,722 13,615
Kıdem Tazminatı Karşılığı 612 601 614
Diğer Yükümlülükler 4,893 7,648 7,669
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.