Click here to view page content
SOSYAL SORUMLU YATIRIM
Investing in Türk Telekom

İş ve İşçi Güvenliği

İş ve İşçi Güvenliği

İş Güvenliği ve Çevre

Türkiye’nin en büyük insan kaynağı gücüne sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom’da, çalışanlarımıza gösterdiğimiz özenin göstergesi olarak iş güvenliği alanında, içinde yaşadığımız Dünya’ya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak da çevre alanında yenilikçi çalışmalar yapmaktayız.

İş güvenliği ve çevre yönetiminin bütün süreçlerimizin bir parçası olduğu bilinciyle şirketimizde Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü bünyesinde İş Güvenliği ve Çevre Grup Müdürlüğü kurulmuş olup,

 • İş kazalarının önlenmesine ilişkin sağlıklı ve güvenli iş ortamları oluşturmaya yönelik çalışmalar,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları,
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Risk Değerlendirme çalışmaları,
 • Atık geri kazanımı ve yönetimine ilişkin çalışmalar,
 • Karbon Saydamlık Projesi çalışmaları,
 • İş Güvenliği ve Çevre eğitim çalışmaları,
 • İş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması çalışmalarının ilgili kurum kuruluşlarla iyi uygulama örnekleri kapsamında paylaşımları,

gerçekleştirilmektedir.

Saha Denetimleri

Türk Telekom Grubu olarak, yaptığımız çalışmaları sürekli denetleyerek, iş güvenliği ve işçi sağlığını tehdit edebilecek tehlikeli durumlardan çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı, tedarikçilerimizi, stajyerlerimizi ve müşterilerimizi korumak için, bu tehlikeleri önceden tespit edip yaptığımız raporlamalarla risk değerlendirme sürecine dahil edilmesini sağlıyoruz.

Çevresel Etki ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Türk Telekom faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin zamanında teşhis ile belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre boyutlarının asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlanmakta ve dokümante edilmektedir

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden,  bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

 

Olay Yönetimi

Türk Telekom’un gücünün temelini, onu sahiplenen deneyimli insan kaynağı oluşturmaktadır. Bu kaynağa yapılan her yatırım şüphesiz Şirketimize artı değer katacaktır.

Aynı zamanda iş ortaklarımız ve iş sahalarımızda bulunan tedarikçilerimiz, stajyerler ve müşterilerimizin de sağlık ve güvenliğinden sorumlu olduğumuz bilinciyle, bütün ramak kala olayların kayıt altına alınıp değerlendirildiği ve bu yolla tecrübe kazanılarak ileride oluşabilecek iş kazalarının oluşmadan önlenmesine yönelik sistemler oluşturulmuştur. Bu sisteme, güvensiz durum ve davranışların da raporlamalarıda dahil edilerek proaktif iş güvenliği yönetimi benimsenmiştir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgelendirme çalışmaları

Telekomünikasyon sektörünün en iyi sağlık, güvenlik ve çevre uygulamalarını gerçekleştirebilmek ve daha sistemli çalışabilmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan entegre Yönetim Sistemi Politikası aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Sistemi Politikamız

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olup, tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, şikayet yönetimi sistemi prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, verimliliği arttırmaya, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını daima ön planda tutan, çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak;

 • Çalışanlarımızın aktif ve yapıcı katılımları ile entegre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlarız,
 • Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Şikayet ve İş Sürekliliği Yönetimi Sistemleri ile ilgili yasal ve regülatif şartlara uymayı taahhüt ederiz,
 • Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini gereklerini yerine getirir, her türlü iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirir ve uygularız.
 • Müşterilerimizin şikayetlerini, istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil, tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde, mümkün olan en hızlı şekilde çözerek müşteri memnuniyetini sağlarız,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevresel etkileri kontrol etmeyi, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı taahhüt ederiz.
 • İş Sürekliliği hizmetlerimizde afet ve acil durumlarda öncelikli olarak can güvenliğini sağlamayı, iş sürekliliği kapasitemizi sürekli iyileştirip, hizmetimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

 

İş Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları, temel iş sağlığı ve güvenliği prensipleri ile çevre konularını içeren başlıklarda eğitimler verilmektedir.

Bu kapsamda şirketimiz Akademi ve Yetenek Yönetimi Direktörlüğü bünyesinde bir İSG Okulu kurulmuş olup, çalışanlara bu anlamda ihtiyaç duydukları tüm eğitimlerin verilmesiyle ilgili kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Değişen koşul ve ihtiyaçlara bağlı olarak  eğitim notlarının güncellenmesi yapılmakta, yenileme eğitimleri güncellenen mevzuat gerekliliklerine ve şirket ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.

Karbon Saydamlık Projesi Çalışmaları

Karbon Saydamlık Projesi, 2000 yılından itibaren şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini açıklamalarını talep eden, uluslararası yatırımcılar tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen dünyanın en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen bağımsız bir organizasyondur.  CDP, halka açık şirketlerin sera gazı stratejileri ile karbon salınım miktarlarını beyan etmesi amacıyla hayata geçirilen ve çok prestijli bir çevre projesidir.

Türk Telekom 2010 yılında CDP (Carbon Disclosure Project / Karbon Saydamlık Projesi)’ye raporlama yapan ilk Türk telekomünikasyon şirketi olmuştur. 2011 yılında IMKB 100 içinden CDP’ye raporlamayı yapan şirketler arasında yapılan değerlendirmede, Türk Telekom metodoloji ve saydamlık açısından en iyi raporlama yapan iki şirketten biri olarak ödüllendirilirken, 2012’de en iyi 5 şirket arasında yer almıştır.

İş Güvenliği Kültürü Yaygınlaştırma Çalışmaları

Şirketimizde iş güvenliği kültürü oluşturma ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugüne kadar yaşanan iş kazalarının, ramak kala olayların kök nedenleri araştırılmış ve bunların engellenmesi adına hangi alanlara yoğunlaşması gerektiği ile ilgili bir yol haritası çıkarılmıştır. Bu kapsamda şirketimizin tüm iş güvenliği çalışmalarına temel oluşturacak “7 Güvenli Adım” projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında şirketimizde yürütülen bütün iş süreçlerinde çalışanlarımızın dikkat etmesini ve uygulamasının istediğimiz kurallar belirlenmiştir.
“İş Güvenliği Kurallarına Uyalım, Geleceğimiz İçin Güvenli Adımlar Atalım” sloganıyla başlatılan kampanyada yer alan “7 Güvenli Adım” aşağıda yer alan konular üzerine kurulmuştur;

 • Risk Yönetimi
 • Yüksekte Güvenli Çalışma
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
 • Elektrikle Güvenli Çalışma
 • Sürüş Güvenliği
 • İş Ekipmanları Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

Türk Telekom Grup olarak proaktif ve üretken bir iş güvenliği ve çevre yönetimi benimsemiş olup, geleneksel yaklaşımın aksine iş güvenliğinin varılacak bir amaç değil sürekli devinim halinde bir süreç olarak görüldüğü, tüm tarafların bir görev olarak üstlendiği, çalışanlarımızın çözüme katkı sunduğu bir kültür ve öğrenme yolculuğu olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı, merkezimize insanı ve çevreyi koyarak yapan bir yönetim anlayışına sahibiz.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.