Click here to view page content
TÜRK TELEKOM & GRUP ŞIRKETLERI
Investing in Türk Telekom

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Farklı sektörlerdeki çalışmaları ve yenilikleriyle ses getiren firmaların ortaklıklarından aldığı destekle, Türk Telekom teknoloji yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.

* Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli menfaatin korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da onaylansa bile, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler geçersiz sayılır.

  • Ana Sözleşme değişiklikleri;
  • Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
  • Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.