ÖZET BİLGİ

  • 2024 1Ç Satış Gelirleri 28,0 milyar TL
  • 2024 1Ç FAVÖK 10,3 milyar TL
  • 2024 1Ç Net Kar 1,0 milyar TL
  • 2024 1Ç Yatırım Harcamaları 4,6 milyar TL
  • Genişbant Abone Sayısı 15,2 milyon
  • Mobil Abone Sayısı 26,2 milyon
Tüm Özet Göstergeler

GENEL KURUL ​BİLGİSİ

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti.

Devamı

AÇIKLAMALAR & HABERLER

Tüm Açıklamalar ve Haberler

Sürdürülebilirlik

Türk Telekom; kısa, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirdiği sürdürülebilirliği, güçlü bir finansal performans kadar paydaş kitlesi için değer üretmenin de temel unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Türk Telekom, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit etmekte, bütün paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirlemektedir.

Devamı

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF

EVRAK ÇANTASI

Tüm Sonuçlar

HİZMETLER