ÖZET BİLGİ

  • 2023 3Ç Satış Gelirleri 22,4 milyar TL
  • 2023 3Ç FAVÖK 8,0 milyar TL
  • 2023 3Ç Net Kar 4,5 milyar TL
  • 2023 3Ç Yatırım Harcamaları 5,6 milyar TL
  • Genişbant Abone Sayısı 15,1 milyon
  • Mobil Abone Sayısı 26,1 milyon
Tüm Özet Göstergeler

GENEL KURUL ​BİLGİSİ

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşti.

Devamı

AÇIKLAMALAR & HABERLER

Tüm Açıklamalar ve Haberler

Sürdürülebilirlik

Türk Telekom; kısa, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirdiği sürdürülebilirliği, güçlü bir finansal performans kadar paydaş kitlesi için değer üretmenin de temel unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Türk Telekom, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit etmekte, bütün paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirlemektedir.

Devamı

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF

EVRAK ÇANTASI

Tüm Sonuçlar

HİZMETLER