Kurumsal Yönetim Politikaları

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince oluşturulan politikalardır.