Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde yürütmek için oluşturulmuştur. Yönetim Kuruluna raporlayan Sürdürülebilirlik Komitesi, CEO liderliğinde, yönetim temsilcilerinden oluşuyor. Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketimizin sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemek, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamak, hedeflere yönelik çalışmaları hayata geçirmek, hedeflerin takip edilmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek üzere önemli bir rol üstleniyor.

Öncelikli konuların belirlenmesi ve operasyonel faaliyetlerin etkin şekilde yürütülürken sürdürülebilirlik politikasına uyum için alt çalışma grupları oluşturuyoruz. Şirketimizde sürdürülebilirlik genel koordinasyon ve raporlama çalışmaları, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü tarafından yürütülüyor.