Argela

Argela | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Kuruluş Yılı: 2004

Faaliyet Alanı: IT Ürün ve Yazılım Hizmetleri

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.argela.com

Argela ve Silikon Vadisi’nde bulunan iştiraki Netsia, Ar-Ge ve inovasyon ağırlıklı faaliyetleri ile ürün ve fikri mülkiyet üreterek başta 5G ekosistemi olmak üzere, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesine liderlik ediyor.

Gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri

2004 yılında kurulan, 2007’de Türk Telekom bünyesine katılan Argela’nın merkezi İstanbul’dadır. Ankara ve İzmir’deki ofisleriyle de hizmet veren Şirket’in, 2008 yılında ABD’nin Sunnyvale kentinde kurulmuş olan ve halen Silikon Vadisi Santa Clara’da faaliyet gösteren Netsia adlı bir iştiraki bulunuyor.

Argela, Netsia ile birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri üzerine Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütüyor; 5G konusunda teknoloji, ürün ve fikri mülkiyet geliştiriyor.

Argela, küresel pazarda telekom operatörleri, Türkiye’de ise telekom şirketleri ile kamu ve savunma sanayii kuruluşları için çözümler üretiyor. ABD, Etiyopya, Azerbaycan, İngiltere, Almanya ve Tayvan gibi birçok ülkede iş ortaklıkları geliştiren Şirket, yurt dışındaki bilinirliğini artırma ve müşteri portföyünü genişletme faaliyetlerine 2021 yılında da devam etti.

Argela, 5G teknolojileri başta olmak üzere, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda ABD’de gerçekleştirdiği patent başvuruları ve geliştirdiği fikri mülkiyetlerle hem Türkiye’de hem de dünyada katma değer yaratıyor. Argela, Türk Telekom ve Juniper Networks Inc. arasında imzalanan satış ve iş birliği anlaşması ile Şirket, faaliyetlerini bir ileri seviyeye taşıyarak artık ürün satışlarıyla finansal değer yaratma noktasına ulaştı.

Katma değer yaratan ürün ve çözüm portföyü

Argela ve iştiraki Netsia, dünya çapında faaliyet gösteren Broadband Forum (BBF), 3GPP, GSMA, Small Cell Forum ve Silikon Vadisi merkezli ONF gibi bünyesinde dünyanın önde gelen şirketlerini barındıran kuruluşlarda aktif rol alıyor. Bu kuruluşlardaki faaliyetleri, Şirket’e teknolojiye yön veren girişimlerde ve açık kaynaklı geliştirme çalışmalarında liderlik rolü üstlenme imkanı tanıyor.

Argela bu çalışmaların yanında, Avrupa Birliği’nin Ufuk2020 ve Celtic projeleri kapsamında birçok üniversite ve şirket ile ortak çalışmalar yürütüyor. Şirket bu çalışmalarla Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri için AB destekli fon yaratıyor.

Argela’nın portföyünde programlanabilir baz istasyonu çözümleri (vRAN), yazılım tanımlı ağlar (SDN), ağ performansı izleme, abone analitikleri, abone memnuniyeti yönetimi, LTE baz istasyonları çözümlerinin yanı sıra, SEBA (Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişimi) gibi yazılım tanımlı sabit şebeke erişim çözümleri ve uygulamaları bulunuyor.

Argela, 2021 yılında Çoklu-Erişimli Uç Bulut (MAC) mimarisi çalışmaları çerçevesinde, Türk Telekom Katma Değerli Bulut Hizmetleri Altyapı Yönetim Platformu adlı, NFV (Şebeke Fonksiyonları Sanallaştırması) mimarisine uygun, tüm yapıtaşlarının açık kaynak kodlu bileşenlerden oluştuğu temel bir uç bulut bilişim altyapısının Türk Telekom Grubu bünyesinde geliştirilmesini sağladı.

Türk Telekom altyapısına entegre edilerek platform üzerinden ek kazanç yaratacak IaaS, PaaS ve SaaS gibi katma değerli bulut servislerinin, kamu ve genel son kullanıcılara sunulması planlanıyor. Denemeleri başarı ile sonuçlanan platformun, 2022 yılı ilk yarısı içerisinde devreye alınması planlanan pilot ürününe yönelik çalışmalar devam ediyor.

Argela, telekomünikasyon alanındaki yenilikçi çözümlerine ek olarak yurt içinde savunma sanayii kuruluşları ile iş birliği içinde stratejik projeler geliştiriyor. Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 2013’te imzalanan Dördüncü Nesil Haberleşme Sistemi Geliştirme (ULAK) projesinin ilk fazının 2018 yılında tamamlanmasının ardından ikinci ve son fazı tamamlanma aşamasına geldi. 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanan ikinci faz geliştirmelerinin, 2022 ilk çeyrekte teslimi planlanıyor. Proje kapsamında, Kasım 2021 sonu itibarıyla Evrensel Faz-1’de 468, Evrensel Faz-2’de 287 olmak üzere toplam 755 Evrensel sahasında; 343’ü Türk Telekom’un olmak üzere toplam 976 ticari sahada ULAK Baz İstasyonu hizmet veriyor.

Yine SSB projesi olarak, Argela’nın da ortak olduğu OTAK Teknoloji çatısı altındaki paydaşlarla birlikte yürütülen Yerli DPI Cihazı Geliştirilmesi projesi, DEFİNE, 2019 yıl sonunda imzalanan sözleşme ile başladı ve pasif DPI özelliklerini içeren ilk fazı Kasım 2021’de tamamlandı. Operatör seviyesi aktif DPI özelliklerini sağlayacak ikinci fazın 2022 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak, Argela’nın Türkiye’deki birçok üniversite ile ortak yürüttüğü çalışmalar arasında 5G, yazılım tanımlı ağlar, ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması, siber güvenlik, kendi kendini organize eden mobil şebekeler ve büyük veri işleme gibi yeni nesil teknoloji projeleri yer alıyor.

Operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımı sağlanıyor

Türk Telekom, Argela ve Netsia ile Juniper Networks, 5G’yi destekleyen teknolojiler üzerine bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Argela’nın alanında uzman kadrosu ile RIC (Akıllı RAN Kontrolcü) geliştirmeleri devam ediyor. Ayrıca, RIC’in Juniper’ın ürün portföyüne entegrasyonu ve Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) konusunda ortak inovasyon için çalışmalar sürüyor.

Anlaşma çerçevesinde, Netsia’ya ait RIC teknolojisi, Juniper tarafından geliştirilerek Juniper’in orkestrasyon portföyüne entegre edilecek. Bu sayede hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan, güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması mümkün olacak.

Open RAN teknolojisini operasyonel hale getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor, artırılmış verimlilik ve esneklik kazandırıyor. Bu yeni dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede, örneğin, afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek mümkün olabilecek.

Juniper ile yapılan iş birliği, Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlerin; performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dahil pek çok operasyonel ve ticari fayda elde etmelerine olanak sağlayacak.

Sabit şebekeler için geleceğin genişbant erişim teknolojisi Netsia BB Suite

Argela ve Netsia, internet sağlayıcılarına yönelik çözümler de geliştiriyor. Bu kapsamda, pasif fiber optik (PON) genişbant erişim şebekelerinin yönetiminin yazılım ve sınır bulut temelli olarak gerçekleşmesini sağlayan Netsia Broadband Suite ürünü, sabit internet sağlayıcılarının kullanımına sunuldu.

Netsia BB Suite, 2021 yılında Türk Telekom şebekelerinde canlı kullanıma açıldı. İstanbul’da üç bölgede servis vermeye başlayan ürünün ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türk Telekom, Netsia BB Suite çözümünün 1 milyon aboneye ulaşması hedefini bir basın bildirisiyle dünyaya duyurdu.

Netsia BB Suite, yurt içinde ve yurt dışında operatörlerde de deneme kullanımına açıldı. Bu kapsamda, Tayvanlı operatör Chunghwa Telekom’un laboratuvarlarındaki testler tamamlanarak ürünün açık ve ayrışık genişbant çözümü yolundaki başarısı kanıtlandı. Çalışmanın devamında ürünün, operatörün canlı sahalarında kullanılması hedefleniyor.

Argela ve Netsia, ONF’nin Yönetim Kurulu üyesi konumundaki Türk Telekom adına, AT&T, Deutsche Telekom, Telefonica ve NTT gibi şirketlerin de katkıda bulunduğu açık kaynaklı SEBA projesine destek veriyor. ONF SEBA Yönetim Kurulu’ndaki 5 üyeden biri olan Netsia, 2018’den bu yana ONF Teknik Yönetim Kurulu’nda da Türk Telekom Grubu’nu temsil ediyor.

Diğer yandan Netsia, 2019 yılından beri BBF’ye de üyedir. Dünya genelinde sanallaştırılmış fiber şebeke çözümleri iki ana kurum etrafında şekilleniyor. Bunlardan biri halihazırda Netsia’nın yakın çalıştığı ONF, diğeri de BBF’dir. ONF hazır açık kaynak yazılım tarafında güçlü iken, dünya genelinde geniş bir üye sayısına sahip olan BBF standartlar tarafında daha etkin bir konumda bulunuyor. Netsia, bu iki alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve teknik açıdan her iki kuruluşun güçlü yanlarını birleştirmeyi hedefliyor.

Argela, coğrafi erişimini genişletmeye ve müşterilerine değer katmaya devam ediyor

Argela, yurt dışında NPM (Şebeke Performans Görüntüleme) ve CEM (Müşteri Deneyimi Yönetimi) ürünlerinin satışına yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirket, 2021 yılında da coğrafi erişimini genişletmeye ve müşterilerine değer katmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom’un (Etiyopya) NPM/CEM ihalesini kazanan Argela, 2021 yılının son çeyreğinde kabul testlerine başladı. 2019 yılında da Azerbaycan’ın öncü lider operatörlerinden biri Azercell tarafından açılan ihaleyi kazanarak büyük bir başarı elde eden Şirket, kabul testlerini başarıyla geçti ve ürün kullanıma alındı. Argela, 2021 yılında Turkcell’in sabit ses şebekesi performans görüntüleme ihalesini kazanarak projenin saha kurulumlarına başladı.

Argela’nın NPM çözümü, kablolu ve kablosuz hizmet sağlayıcılara anlamlı veriler sunarak uçtan uca şebeke performanslarını, detaylı müşteri davranışını ve hizmet kalitesini görüntülemelerini sağlarken, hizmet kalitesini belli bir seviyede tutmalarını da mümkün kılıyor. Bu amaçla mobil, sabit ve IP şebekesindeki çok sayıda protokol için sinyalleşme ve veri sondaları (data probe) geliştirildi.

NPM çözümü, gerçek zamanlı olarak çalışan probe’lar sayesinde şebekenin uçtan uca ve gerçek zamanlı görüntülenmesi ile şebeke kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyor.

CEM çözümü ise şebekelerde müşterilerin ses, veri erişimi, veri kullanımı, mesajlaşma gibi deneyimleri hakkında anlamlı analizler ile davranışsal bilgiler sunuyor. Operatörlere, müşterilerinin bireysel seviyede aktivitelerini gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilme imkanı veren bu çözüm, daha ileri analiz ve müşteri hizmetlerinin hızlandırılması ve iyileştirilmesi için kullanılıyor.

NPM ve CEM ürünlerinin 5G şebekelerine uyumlu hale getirilmesi için geliştirme faaliyetleri devam ediyor. İlk faz geliştirme ile NPM/CEM 5G NSA (non-standalone) mimarisine uygun hale getirildi. 5G SA (standalone) mimarisi için probe yazılımı geliştirmeleri sürüyor.

Yerli ve milli çözümlerde artış sağlayacak yatırımlar sürüyor

Bunların en önemlileri arasında, 2019 yılı başında Türk şirketlerinin sahipliğinde kurulan, Argela’nın da %20 hisse ile ortak olduğu Otak A.Ş. çatısı altında geliştirilen yerli DPI (Derin Paket İnceleme) cihazı üretme çalışmaları yer alıyor.

DEFİNE projesi adı altında ilerleyen bu çalışmalarla hem aktif hem pasif modda çalışma yeteneğine sahip, kamu ve ticari haberleşme iletim şebekelerinde kullanılabilecek, güvenlik özellikleri artırılmış, trafiği paket bazında detaylı analiz edecek, trafik ile ilgili meta datayı üretecek ve istenen içeriği başka cihazlara yönlendirebilecek bir yazılım geliştirilmesi hedefleniyor.