SEBİT

SEBİT | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Kuruluş Yılı: 2005

Faaliyet Alanı: Online Eğitim İçeriği

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.sebit.com.tr

Teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası çözümler üreten SEBİT, eğitim teknolojileri alanındaki 33 yıllık Ar-Ge birikimiyle Türkiye’nin öncü eğitim şirketlerindendir.

SEBİT’ten 21. yüzyıl eğitim anlayışına öncülük eden çözümler

SEBİT, 1988’de TÜBİTAK çatısı altında bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kuruluşundan bu yana geliştirdiği eğitim çözümleriyle, yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında da öncü bir rol üstleniyor. Şirket bu kapsamda, 21. yüzyıl eğitim anlayışı ile toplumsal faydayı ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını odağına alan ulusal ve uluslararası ürün ve hizmetler geliştiriyor.

Türk Telekom ile oluşturduğu sinerjiden güç alan SEBİT, yenilikçi teknoloji kullanımıyla ürün ve hizmet portföyünü sürekli geliştirip çeşitlendiriyor ve eğitimin küresel dönüşümünde önemli rol oynuyor.

Yetkin ve yaratıcı insan kaynağı ve çok sayıda ödülüyle SEBİT, birçok uluslararası eğitim otoritesi tarafından dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olarak gösteriliyor.

EBA’yla kitlesel online eğitime destek

SEBİT, Milli Eğitim Bakanlığı portalı Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yer alan tüm sınıf düzeylerindeki ders içerikleri, çalışma planları, soru-sınav sistemleri ve öğretim programlarındaki değişiklikleri güncelliyor. Şirket, 2020 Mart ayından bu yana pandemi dönemiyle birlikte öne çıkan canlı sınıflara erişim ihtiyacını yine bu portal üzerinden karşılıyor.

Bu dönemde ortaya çıkan kitlesel kullanım ihtiyacına cevap verebilmek için EBA’nın yazılım mimarisi anlık yüklere dayanabilecek şekilde fonksiyonlarla ayrıştırıldı. EBA, SimilarWeb tarafından eğitim kategorisinde dünyanın en çok trafik çeken internet sitesi olarak belirlendi.

Öğretmenlere mesleki gelişim desteği

SEBİT’in öğretmen eğitimlerini online’a taşımak amacıyla geliştirdiği EBA Mesleki Gelişim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi mesleki gelişim portalıdır. 2021’de portala raporlama ve iş birliği araçları ile verimliliği artırmaya yönelik fonksiyonların eklenmesine devam edildi. Uzaktan eğitimin teknoloji desteğiyle verimli yürütülebilmesi için hazırlanan öğretmen eğitimleri, EBA platformu üzerinden 1 milyon öğretmene ulaştı.

Okulların teknolojik süreçlere uyumunda ayrıcalıklar sunan SEBİT VCloud

İş birliği ve paylaşıma dayalı eğitim anlayışını online’a taşıyarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren SEBİT VCloud platformu, özel okulların eğitim ortamlarını hızla dönüştürmelerine yardımcı oluyor. SEBİT VCloud, online eğitim ortamında öğrencileri pasif izleyiciler olmaktan çıkarıp kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece dahil ederken, öğretmenlerin bu süreci yönetmelerini ve öğrencileri ile öğrenme odaklı etkileşimler kurabilmelerini mümkün kılıyor.

Sanal sınıf modülü ve etkileşim fonksiyonları sayesinde ürün, uzaktan eğitim döneminin sona ermesinin ardından da eğitimde dönüşüme katkısı açısından değerini ortaya koydu. SEBİT VCloud 800 kadar özel okulda toplam 100 bin civarında öğrenci, öğretmen ve yönetici tarafından kullanılıyor. SEBİT VCloud’a entegre edilen VCollab ile sosyal öğrenme altyapısına raporlama ve veri analiz fonksiyonlarının eklenmesi çalışmaları devam ediyor.

Raunt: Kişiye özel yönlendirmelerle üniversiteye hazırlık için en etkin çözüm

SEBİT tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, hem özel okulların kurumsal kullanımı hem de bireysel olarak hazırlanan öğrenciler için öncü bir çözümdür.

9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm lise programı, Raunt’un yapay zeka destekli altyapısından ve 2015 yılından bu yana kullanımıyla biriken verilerden yararlanılarak tasarlandı. Adayın hedefine göre zamanını en verimli biçimde değerlendirerek çalışabilmesini hedefleyen Raunt, üniversiteye hazırlıkta Türkiye’nin en köklü ve deneyimli yayıncılarının kitaplarının yanı sıra mobil uygulama desteği de sunuyor.

Liselere Geçiş Sınavı için hazırlık ve ders destek programı

Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim yılında güncellenen müfredat, etkinlik temelli deneyimsel öğrenme ve bu yöntemle gelişen yetkinliklerin ölçülüp değerlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Eğitsel yaklaşımdaki değişim üst kademeye geçiş sınavında da kendini göstermiş, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yetkinlik temelli olarak tasarlanmaya başlanmıştır.

2019-2020 eğitim öğretim yılına pandeminin damga vurmasıyla uzaktan eğitime geçildi. Sanal sınıf ortamında derslerini hazırlamak ve anlatmak durumunda kalan öğretmenler, başta SEBİT VCloud platformu ve Vitamin içerikleri olmak üzere dijital kaynaklara ve ders tasarımlarına sıkça başvurdu.

Eğitim teknolojilerine artan ilgi LGS için hazırlık ve ders destek yazılımının geliştirilmesini gündeme getirdi. Oluşturulan ölçme-değerlendirme altyapısı ve fonksiyonları, sınava hazırlık yazılımının tasarlanmasını ve geliştirilmesini sağladı. Gerek ilgili yaş grubunun odaklanma ve çalışma disiplini gerekse tek basamaklı LGS sınavına özel bir sistem ve metodolojinin uyarlanması gerekli hale geldi. Ürünün alfa versiyonunun yakın gelecekte, güncellenecek yazılım ile beta sürümünün ise 2023 yılı başında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ulusal eğitim teknolojisi altyapısına eklenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademik Destek Programı

MEB Akademik Destek platformu, MEB 2023 Vizyonu’nda açıklanan kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla, ulusal eğitim teknolojisi altyapısına eklendi. Bu platform, pandemi döneminde eğitimin online araçlarla desteklenmesinde önemli rol oynadı.

SEBİT’in hayata geçirdiği MEB Akademik Destek, devlet okullarında 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanma ve akademik destek ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Oluşturulan yayıncı ekosistemiyle platformun ölçme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, açık uçlu sınav altyapısının kurulabilmesi için Türkçe doğal dil işlemeyle yanıt değerlendirme sisteminin Ar-Ge çalışmaları da sürüyor.

Farklı eğitsel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi eğitim çözümleri

SEBİT’in 2000 yılında geliştirdiği, Türkiye’nin öncü online eğitim ürünü Vitamin, dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak yenilenirken, öğretim programında yapılan değişiklikler ve platform geliştirmeleriyle güncelleniyor.

EBA üzerinden devlet okullarına ve SEBİT VCloud’la birlikte özel okulların erişimine sunulan Vitamin içerikleri, Vitamin Kitapları ile öğrenme sürecine dahil edilerek hem dijital hem de basılı materyal olarak kullanıma sunuluyor. Öte yandan, Vitamin içeriklerini, yaklaşan 5G teknolojisinin sunduğu imkanlarla 360° video ve AR/VR özellikleriyle zenginleştirme projesi tüm hızıyla sürüyor.

SEBİT’in portföyünde yer alan diğer bir ürünü, Türkiye’nin ilk ve tek akıllı soru üretme sistemi DinamikMAT’tır. DinamikMAT’la öğrenciler, matematik dersindeki bir sorunun aynı bilgi ve becerileri ölçen sınırsız sayıda örneğine ulaşabiliyor.

Ufuk2020 Ar-Ge Programı kapsamında geliştirilen ve Avrupa Komisyonu’nun Teknoloji Destekli Eğitim biriminin en başarılı proje olarak nitelendirdiği BEACONING ise oyun temelli öğrenme uygulaması sayesinde alışılagelenden farklı türde bir eğitsel içerik sunuyor.

Gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kullanabileceği kolaylıkta bir görsel programlama dili sunan VFabrika ürünü, kodlama bilgisi gerektirmeden yüksek etkileşimli içerik oluşturmaya imkan verirken, kullanıcıların ve aktif öğrenme deneyimleri yaşayacakları ve yaparak öğrenecekleri yeni nesil e-içerikler sunuyor.

Anlayarak okuma hızını artıran ve sınavlarda avantaj sağlayan HızlıGO

Okuma hızını bilimsel yöntemlerle artıran online hızlı okuma sistemi HızlıGO; güncellenen yeni arayüzü, artırılmış kişiselleştirme özellikleri ve kullanıcının seviyesine göre uyarlanan akıllı çalışma sistemiyle kitlesel kullanıma uygundur.

Anlam kaybı yaşamaksızın okuma hızını yükselten HızlıGO’da metinler, yaşa uygun olarak 5-12. sınıf öğrencileri ve yetişkinler için uygun uzunluk ve zorluk derecelerinde hazırlanmış bir kütüphane yapısına sahiptir.

Eğitimde veriye dayalı sürekli iyileşme

Öğrenme ve eğitim analitiği araçlarıyla okulları geliştirme faaliyetlerinde veriye dayalı yaklaşım, akademisyenlerin katkılarıyla SEBİT liderliğinde devam ediyor. Okulun ve öğretmenlerin öğrencilere sağladığı katma değerin ölçülmesi ve okul geliştirme faaliyetlerinin buna göre planlanması için internet tabanlı bir ürün olan OPD (Okul Profil Değerlendirme) çalışması hayata geçirildi.

2021 yılında, okul ikliminin öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini ölçmek üzere, SEBİT liderliğinde, 20’ye yakın akademisyenle bir kurul oluşturuldu. Kurul, dünyadaki örnekleri Türkiye özelinde uyarlayarak geliştirdiği ölçeği, pilot okullarda uygulayarak geçerlilik ve güvenilirlik testlerini tamamladı.

Bu çalışma, sonuçlardan yola çıkılarak özel okullar için de SEBİT’in VCloud ürünü üzerinden çalışabilecek şekilde ayrıca ele alındı. 40’a yakın okulu olan TED Kolejleri ile pilot çalışması başlatılan okulu geliştirmede karar destek bileşeninin, SEBİT VCloud platformuna büyük değer katacağı öngörülüyor.

SEBİT’in dünya ölçeğinde sürdürdüğü faaliyetler

SEBİT, teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımıyla, eğitim teknolojilerinde dünyada öncü şirketlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şirket’in geliştirdiği ürünler pek çok ülkede kullanılıyor. Microsoft ile küresel ölçekte satış iş birliği çalışmaları sürerken, 2020 yılında KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı faydasına hayata geçirilen KKTC MEB EBA platformu faaliyetlerine devam ediyor.