Atık Yönetimi

Atık yönetim stratejileriyle sürdürülebilir kalkınmaya destek

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşmekte olan sürdürebilir kalkınma yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Türk Telekom sürdürülebilir çevre politikası kapsamında atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Sıfır Atık Projesi

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarını korumak, atıklarını kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye’de Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır.

Sıfır Atık Projesi’ne gönüllü olarak katılan Türk Telekom çalışanlarının başlattığı “Sıfır Atık” etkinlikleri kapsamında çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı.

2018-2019 yılı Sıfır Atık Projesi ve Şirket’in 2019 yılında yürütülen atık yönetimi sonucunda oluşan 186,2 ton kağıt, 18,8 ton cam, 1.372,5 ton plastik, 3.006,7 ton metal atık geri dönüştürülerek toprak, deniz ve havanın korunması sağlandı. Şirket içerisinde oluşan tıbbi atıklar lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunuldu.

Türk Telekom, 2020 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan atık yağların geri dönüşüm işlemi ile su kirliliğini engelledi ve biyodizel üretimine katkı sağladı.

Atıkların geri kazanımı

Türk Telekom, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun geri dönüşümüne, mümkün olmadığı durumda ise bertarafına yönelik aksiyonlar alıyor.

Türk Telekom’da 2019 yılında yürütülen atık yönetimi projelerinden elde edilen sonuçlardan satırbaşları:

  • 19 ton cam atık geri dönüşümü ile 789,5 Kwh enerji tasarrufu sağlandı.
  • 186 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 3.165 adet yetişmiş çam ağacı kesilmekten kurtarıldı.
  • 3.007 ton atık metal geri dönüşümü ile 4 ton hammadde tasarrufu sağlandı ve 285,6 ton sera gazı salımı azaltıldı.
  • 1.373 ton atık plastik geri dönüşümü ile 22.371 varil petrol tasarrufu elde edildi.

Elektronik atık toplama kampanyası

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, üreticilerin piyasaya sundukları elektrikli ve elektronik cihazları yıllara göre belirtilen miktarlarda, atık olarak geri toplama hedefleri bulunmaktadır.

Türk Telekom, bu mevzuata uygun olarak belirlediği hedefleri çerçevesinde, 2017 yılında başlattığı piyasadaki modemlerini geri toplama kampanyasını belirli dönemlerde sürdürüyor.

Şirket içerisinde yürütülen kampanyalar ve Elektronik Atık Toplama Yarışması gibi organizasyonlarla, hem çalışanların atık yönetim sürecine katkı sağlaması mümkün oluyor, hem de toplanan atıklardan elde edilen gelirler kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kullanılıyor.

Türk Telekom, elektronik atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda farkındalığı artırmak, bu atıkları sağlıklı bir şekilde geri dönüştürerek bu atıkların neden oldukları zararı azaltmak ve elde edilen kaynağı Türkiye için değere dönüştürmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Şirket çalışanları ve ailelerine yönelik olarak yarışma formatında düzenlenen bu kampanyayla, Türkiye’nin geleceğine ve sürdürülebilirliğine katkı sunulması hedefleniyor.

Düzenlenen kampanyalarla;

  • Toplam 18 ton atık toplandı ve geri dönüşüme gönderildi.
  • 55 çocuğun eğitimine katkı sağlandı.
  • Toplanan atıkların üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılması sağlandı.
  • Elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir ile Türk Kızılay kurumuna bağış yapıldı.