Atık Yönetimi

Türk Telekom’da Atık Yönetimi

Türk Telekom olarak, doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmek ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla tüm atıkların oluştuğu noktada ayrıştırılması ve atık oluşumunu engelleyecek önlemler alınması için çalışıyoruz. Atık yönetimimizi ülkedeki mevzuat ve Sürdürülebilirlik Politikamız ile uyumlu şekilde yürütüyoruz.

Saha faaliyetlerimizde hizmet sağlanabilmesi için kullanılan fiber ve bakır kablolar, jeneratör yakıtları, aküler, piller ve elektronik malzemeler, ofis faaliyetlerimizden kaynaklanan kağıt, plastik, metal, cam, toner, kartuş gibi operasyonel ürün ve malzemelerin ömrünü tamamlamaları ve atıl duruma gelmeleriyle atık oluşumu gerçekleşiyor. Tüm atıklarımızı ulusal ve uluslararası gereklilikleri takip ederek yönetiyoruz. Saha ve ofis faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kaydediyoruz. Ayrıca tehlikeli atıkların Bakanlık tarafından takip ve izlenmesi için Mobil Tehlikeli Atık Taşıma (MoTAT) kayıtlarını oluşturuyoruz.

Saha faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atıkları izinleri bulunan geçici depolama sahalarında yasal yükümlülükleriyle uyumlu olarak biriktiriyor ve atıkların bu çerçevede geri dönüşümünü ve bertarafını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız EU Green Deal çalışmalarını destekleyici niteliktedir.

2019 yılından beri ofislerin tamamında sürdürdüğümüz Sıfır Atık projesi kapsamında çalışanlarımızın günlük tüketim alışkanlıklarını çevreye duyarlı bir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz.

Sıfır Atık

Yürüttüğümüz atık yönetimi çalışmaları sayesinde 2022 yılı içerisinde;

  • 29 ton cam atık geri dönüşümü ile 1.232 kWh enerji tasarrufu sağladık.
  • 208 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 3.529 adet ağacı kesilmekten kurtardık.
  • 880 ton atık metal geri dönüşümü ile 368.631 kg sera gazının doğaya salımını engelledik.
  • 811 ton atık plastik geri dönüşümü ile 29.513 varil petrol tasarrufu sağladık.
  • Tüm atıklarımızın geri kazanımı ile 16.368 metreküp depolama alanı, 14 milyon kWh enerji tasarrufu oluştu ve 480.492 ton sera gazının doğaya salımını engelledik.

2022 yılı raporlama döneminde saha ve ofis faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atık miktarını bir önceki yıla göre yaklaşık %5 oranında ve 390 ton civarında azaltmayı başardık.

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü

Sunduğumuz hizmetler sonucunda ortaya çıkan elektronik atıkların geri dönüşümü için Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 2017-2022 yılları arasında toplamda 33 tonun üzerinde evsel elektronik atık toplanarak geri dönüştürüldü. Ayrıca bu yıllar arasında çalışanlarımızla birlikte, çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla elektronik atık toplama kampanyaları gerçekleştirdik. Bu sayede dönüştürülen atıklardan elde edilen gelir, eğitim kurumlarına bağışlanarak eğitime katkı sağlandı. Türk Telekom olarak, çevresel anlamda tüm faaliyetlerimizi ulusal mevzuatla birlikte uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla hizmet sahalarımızın tamamı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak yönetiyor ve belgelendiriyoruz. Atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasının, ekonomik kalkınmayı desteklediğinin ve şirketlerin finansal performansını güçlendirdiğinin bilincindeyiz.