Satın Alma Politikası

Türk Telekom hedeflerine katkı sağlayacak satın alma stratejilerini belirlemek ve uygulamaya koymak, tüm satın alma karar ve süreçlerini ayrıştırarak ve Şirket politikalarına uygun olarak sürdürmek, iş birimlerinin iş hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak, satın alma sürecini en uygun kalite, fiyat ve teknik performans ile yürütmek ve Türk Telekom Grup ekosistemini geliştirerek, tedarikçi ilişkilerini sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla Türk Telekom Satın Alma Politikası oluşturulmuştur.

Türk Telekom ve Grup Şirketlerinin satın alma faaliyetleri, standartların oluşturulması ve kontrolü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satın Alma Politikası’nın uygulanmasından ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumludur.

Türk Telekom, satın alma ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin sınıf içi ve çevrim içi olmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlere 2022 yılında yaklaşık 800 Türk Telekom çalışanı katılım sağlamıştır.