Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Etki ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

​Türk Telekom faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre etkilerinin asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlamakta ve dokümante etmektedir.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden, bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi’nde yer almayı sürdürüyor

Türk Telekom, her yıl şirketler tarafından iklim değişikliği risklerinin nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan, dünyanın en büyük iklim değişikliği verisine sahip olan uluslararası Karbon Saydamlık Projesi (CDP) içerisinde yer alıyor.

Projeye katılım gösteren şirketlerin çevresel risklerin yönetimine dair verdiği yanıtlar, CDP çevre verisi derecelendirme metodolojisine göre derecelendiriliyor.

Çevreye duyarlı şirketler, azaltım hedeflerini belirlemek ve performanslarını artırmak amacıyla sera gazı emisyonlarını, su kaynaklarının yönetimini ve iklim değişikliği stratejilerini kuruluş aracılığıyla yatırımcılarla paylaşıyor.

Bu kapsamda Türk Telekom, ilk kez 2011 yılında CDP’ye raporlama yapan ve bu küresel inisiyatife katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketidir.

Şirket, bugüne kadar enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla sürdürülebilirlik alanında pek çok projeyi hayata geçirdi.

Sera gazı emisyon azaltım çalışmalarına hızla devam eden Türk Telekom’un 2020 yılında gerçekleştirdiği CDP raporlaması kapsamında, Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan emisyon hesapları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş olan Ernst & Young tarafından doğrulandı. 2019 yılı verilerine göre hazırlanan CDP raporunun skoru, B- (Management/Yönetim) seviyesine ulaştı.

Türk Telekom genelinde birimlerin yıllık emisyon azaltım hedefleri bulunuyor ve gerçekleşmeler düzenli olarak kontrol ediliyor.

Türk Telekom bir sonraki raporlama dönemine kadar, 5 ve 10 yıllık periyotlar içerecek stratejik emisyon azaltım hedefleri belirlemeyi ve Şirket ölçeğinde yönetebileceği karbon salımlarını daha da azaltmayı hedefliyor.

Türk Telekom olarak 2021 yılında da CDP raporlaması yaparak su tasarrufu, elektrik tüketimi, enerji tüketimi verilerini de paylaşmaya devam edeceğiz.

 

Türk Telekom satış kanallarında da çevreye katkı sağlayacak inisiyatiflere imza atıyor

e-Fatura uygulaması

Türk Telekom, kağıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-Fatura kullanan müşteri oranını arttırmayı hedeflemektedir. Türk Telekom’da faturasını e-posta ya da SMS ile alan müşterilerin oranı yüzde 84’tür.

2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom’un çevreye sağladığı katkı yaklaşık olarak;

  • 54 bin ağaç,
  • 13 milyon Kw/saat enerji,
  • 101 bin metreküp su tasarrufu olmuştur.

Dijital evrak uygulaması

Evraksız mobil abonelikte Eylül ayında ana bayilere ek olarak alt bayilerde yayılımı gerçekleştirildi.

Bunun dışında online işlemler üzerinden yapılan mobil faturalı hat başvurusunda yapılan iyileştirmelerle sürecin başvuru ve aktivasyon aşamalarının uygulama üzerinden tamamlanmasıyla dijitalleşmesi süreci Aralık 2020’de devreye alındı. Böylece online işlemler kanalından yapılan mobil abonelik başvurularında artık kimlik bilgilerini, kimlik görselini tarayarak alma; uygulamadan özçekim ile kimlik fotoğraf uyumluluğu ve simcard teslimi sonrası evrak imza ve simcard aktivasyon süreci baştan sona dijitalleşerek hayata geçirildi.

Türk Telekom’dan Hatay’a anlamlı destek

Türk Telekom, Hatay’daki yangınlarda yok olan ormanlarımızı yeniden canlandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na Türk Telekom Grubu çalışanları adına 39.276 adet fidan bağışladı.

Türkiye’ye değer katan sayısız proje, yatırım ve iş birliği ile ülkenin dijital dönüşümüne katkı sunan Türk Telekom, bu bağışıyla, gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir Türkiye bırakılması adına verdiği destek ile öne çıktı.

Türk Telekom Teknoloji Merkezi ve Türk Telekom Yerleşkesine “LEED GOLD Sertifikası”

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde çevre dostu /sürdürülebilir binalar önem kazanmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem vermektedir.

Enerji ve Çevre Dostu olan Türk Telekom İstanbul – Ümraniye Teknoloji Merkezi Binası ‘’LEED GOLD Sertifikası’’ kriterlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu sayede, Türk Telekom Ümraniye Teknoloji Merkezi “LEED GOLD Sertifikası” alarak dünyadaki sayılı ofis projeleri arasına girmeyi başarmıştır.

LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş çevreye duyarlı “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen sertifikadır. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır.

LEED Sistemi kapsamında Türk Telekom Teknoloji Merkezi projesinde geliştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları genel başlık olarak şunlardır;

  • Enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları azaltma,
  • Su verimliliği,
  • İç mekan hava kalitesi,
  • Binalarda kullanılan tüm Malzeme ve Kaynak seçimi,
  • Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon seçimi,
  • Binalarda gerçekleşen atık yönetimi
  • Bu çalışmalar ile hem emisyon, su, atık kirliliği azaltmış hem de bina lokasyonu ve inşaat malzemeleri seçiminde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri tercih edilmiştir.

Kısaca LEED GOLD Sertifikasına sahip binalar ile iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması sağlanmaktadır. Enerji ve su tasarrufunun yanında Türk Telekom personelinin sağlığına ve konforuna da katkıda bulunulmuştur.​​​​​​​​​​