Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Etki ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Türk Telekom, çevresel anlamda tüm faaliyetlerini ulusal mevzuatla birlikte uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyor. Bu yaklaşımla hizmet sahalarının tamamı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak yönetiliyor ve belgelendiriliyor.

Türk Telekom’da Çevre ve İklim Değişikliği Yönetimi

İnsanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorun olan iklim krizinin önlenebilmesi için sorumluluklarının bilinciyle hareket eden Türk Telekom, performansını değerlendirmek, tüm değer zincirinden kaynaklanan emisyonlarını raporlamak amacıyla Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’ne katılım sağlıyor.

Şirket, kapsam 1, 2, ve 3* emisyonlarını raporladığı projede sektöre örnek olmak ve diğer sektörleri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çevreye duyarlı şirketlerin çevresel etkilerini yönetmekte önemli rol oynayan CDP, karbon saydamlığını belgelendirerek dünya çapında geçerli bir rapor sunulmasını sağlıyor. İlk kez 2011 yılında CDP’ye raporlama yapan Türk Telekom, aynı zamanda bu küresel inisiyatife katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketidir.

Türk Telekom’un 2022 CDP raporlaması kapsamında, Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan emisyon hesapları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş olan PWC tarafından doğrulandı. 2021 yılı verilerine göre hazırlanan 2021 CDP raporunun skoru C olarak gerçekleşti.

Türk Telekom, çevresel etkilerini değerlendirerek, faaliyetlerini doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayacak şekilde düzenliyor. Operasyonlarını uçtan uca gözden geçirerek ve kullandığı ürünlerin yaşam döngüsünü değerlendirerek çevresel etkilerini en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor.

 

Türk Telekom Teknoloji Merkezi ve Türk Telekom Yerleşkesine “LEED GOLD Sertifikası”

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde çevre dostu /sürdürülebilir binalar önem kazanmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem vermektedir.

Enerji ve Çevre Dostu olan Türk Telekom İstanbul – Ümraniye Teknoloji Merkezi Binası ‘’LEED GOLD Sertifikası’’ kriterlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu sayede, Türk Telekom Ümraniye Teknoloji Merkezi “LEED GOLD Sertifikası” alarak dünyadaki sayılı ofis projeleri arasına girmeyi başarmıştır.

LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş çevreye duyarlı “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen sertifikadır. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır.

LEED Sistemi kapsamında Türk Telekom Teknoloji Merkezi projesinde geliştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları genel başlık olarak şunlardır;

  • Enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları azaltma,
  • Su verimliliği,
  • İç mekan hava kalitesi,
  • Binalarda kullanılan tüm Malzeme ve Kaynak seçimi,
  • Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon seçimi,
  • Binalarda gerçekleşen atık yönetimi

Bu çalışmalar ile hem emisyon, su, atık kirliliği azaltmış hem de bina lokasyonu ve inşaat malzemeleri seçiminde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri tercih edilmiştir.

Kısaca LEED GOLD Sertifikasına sahip binalar ile iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması sağlanmaktadır. Enerji ve su tasarrufunun yanında Türk Telekom personelinin sağlığına ve konforuna da katkıda bulunulmuştur.