Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Doküman Kodu TT.PL.00.00.00
Revizyon Tarihi 16.05.2022
Revize No 02

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olup tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetimi sistemi prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, verimliliği arttırmaya, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını daima ön planda tutan, çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak;

  • Çalışanlarımızın aktif ve yapıcı katılımları ile entegre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlarız,
  • Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, şikayet yönetimi sistemi ile ilgili yasal ve regülatif şartlara uymayı taahhüt ederiz,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirir, eğitim verir ve uygularız,
  • Acil durumlar öncelikli olmak üzere risk odaklı yaklaşımla riski kaynağında ortadan kaldırmayı, riskleri belirleyerek azaltılması yönünde çalışmalar yaparız,
  • Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri en aza indirmek için kaynak sağlarız,
  • Müşterilerimizin şikayetlerini, istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil, tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde, mümkün olan en hızlı şekilde çözerek müşteri memnuniyetini sağlarız,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevresel etkileri kontrol etmeyi, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası değişen şartlara bağlı olarak güncellenmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı tarafından incelenmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi Belgeleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi