Elektrik Kullanımı ve Yönetimi

Türk Telekom’da elektrik kullanımı ve yönetimi

Türk Telekom, elektrik tüketiminin azaltılması kapsamında 2013 yılından itibaren birçok tasarruf ve verimlilik projesini hayata geçirdi ve 2013-2020 yılları arasında elektrik tüketimini %8 oranında düşürmeyi başardı.

2020 yılında tüm insanlığı tehdit eden Covid-19 pandemisine rağmen verimlilik projelerine hız kesmeden devam eden Türk Telekom, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla kurulu gücünü 2,35 MW’a ulaştırdı. Şirket ayrıca sistem salonlarının daha verimli soğutulması adına Türkiye genelinde 117 lokasyonda 148 adet düşük enerji tüketimli serbest soğutma (free cooling box) sistemini devreye aldı.

2020 yılında güçlü abone tabanı büyümesine bağlı olarak data miktarlarında meydana gelen artışlar, veri merkezleri yüklerinin artması, FTTX kurulumlarındaki artışlar sebebi ile 2020 yılı elektrik tüketimi 2019 yılına göre limitli artış gösterdi.​