Elektrik Kullanımı ve Yönetimi

Türk Telekom’da elektrik kullanımı ve yönetimi

Türk Telekom, uzun yıllardır yürüttüğü verimlilik odaklı yatırım ve işletme politikası sayesinde 2022 yılında elektrik tüketimini 2021 yılına göre %3 oranında düşürdü. Ayrıca 2022 yılında yıllık etkisi 81 milyon kWh enerji tasarruf sağlayacak şekilde verimlilik ve optimizasyon projeleri hayata geçirdi. Bu projeler sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak, artan müşteri sayısı, bant genişliği ve veri merkezi yatırımlarına rağmen enerji tüketimini bir önceki yıla göre azaltmayı başardı.

Türk Telekom, 2022 yılında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında birçok projeyi hayata geçirdi

Yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan Türk Telekom; enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem veriyor.

Türk Telekom, doğa dostu yeşil santrallerinin toplam gücünü %60 artırarak 4 MW seviyesine yükseltti

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltarak enerji verimliliği konusundaki yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, son bir yılda 1,5 MW güneş enerjisi sistemini daha devreye aldı. Bu sayede Şirket, 1.250 ton karbon salımını daha önlemenin yanı sıra 2023 yılına kadar güneş enerjisinden enerji üretme kapasitesini %60 oranında artırma hedefini 2022’de gerçekleştirmiş oldu.

Böylece yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 4 MW’a çıkaran Türk Telekom, yıllık yaklaşık 3.335 ton karbon salımını önlemiş olacak.