Verimlilik

Türk Telekom yeni nesil şehir çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapmaya devam eden Türk Telekom; sürdürülebilir, verimli ve yaşam kalitesi yüksek şehirler inşa edilmesine katkı sağlıyor. Şirket, yeni nesil şehircilik anlayışına uygun çözümlerle, Türkiye’nin en büyük akıllı şehirler projelerine liderlik ediyor. Yeni Nesil Şehirler projesinin kapsadığı şehir sayısı Edirne, Aksaray, Mersin, Düzce, Karaman, Kars, Kocaeli, Elazığ, Antalya, Kütahya, Kırşehir, Denizli ve Konya’nın ardından Osmaniye’nin de eklenmesiyle 14’e ulaştı.

Türk Telekom, akıllı şehir teknolojileri kavramını yaygınlaştırırken, ürettiği akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrik, yakıt tüketimi ve sulamada tasarruf elde edilerek ülke kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlıyor. Türk Telekom’un akıllı şehircilik alanındaki çözümleri; trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde ise yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salımı yapılmasında etkin rol oynadı.

Türk Telekom, Yeni Nesil Şehir Platformu ile sunduğu çözümlerin ve uygulamaların tek merkezden izlenmesini ve yönetilmesini sağlıyor. Anlık olarak izlenebilen tüm çözümlerle beraber toplanan veriler de analiz edilerek kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına imkan sağlanıyor.

Yeni Nesil Şehir Platformu, şehir hayatını kolay, konforlu, sürdürülebilir ve güvenli hale getiriyor. Bunun yanı sıra şehre ait verilerin anlık olarak izlenmesini mümkün kılarken, elde edilen bilgilerle geleceğe dönük kararlar alınmasına olanak sağlayarak yerel yönetimlerin verimliliğini de artırıyor.

Türk Telekom, 2022 yılında yeni nesil şehir ulaşım bileşenlerinden elektronik denetleme sistemleri çalışmalarını Osmaniye Belediyesi’nde tamamladı. Yahşihan, Yalova ve Altınova Belediyeleri’nde proje çalışmaları ise devam ediyor. Bu projeler ile trafikte bekleme sürelerinin ve olası kaza ve tehlikelerin azalmasının yanı sıra yakıt tasarrufu sağlanarak karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor.

Akıllı Şehir Mobilyaları ile Antalya ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Koçarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yaşayanlar için yeni nesil çevreci ve akıllı yaşam alanları oluşturuldu.

Yeni nesil şehir ailesinin yeni üyesi Akıllı Tarım

Türk Telekom, 2022 yılında yeni nesil şehir ailesinin yeni üyesi yapay zeka destekli akıllı tarım yazılımını yerli çözüm ortakları ile geliştirerek yeni nesil şehir ekosistemine dahil etti. İklim değişikliği risklerinin, etkilerinin ve tarımsal dışa bağımlılığın azaltılması, üretim verimliliğinin artırılması ve tarımın dijitalleşmesi yolculuğunda akıllı tarım yazılımı önemli bir rol oynuyor. Ayrıca yeni nesil şehir bileşeni olan akıllı tarım yazılımı ile tarımdaki etkinliğin ve üretimin artırılmasına yönelik çözümler sağlanıyor.

Akıllı Tarım ile üretim, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Açlığa Son, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi maddelerinin de içinde olduğu birçok hedefe doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlıyor.

Belediyelerin dijital dönüşüm yolculuğunda yazılım çözümleri

Türk Telekom, her belediyenin önceliği olan vatandaş memnuniyetini esas alarak her yıl yeni projeleri hayata geçiriyor ve böylece şehirleri güvenli, sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek hale getiriyor.

Türk Telekom, yazılım çözümleri ile 40’tan fazla belediyenin dijital dönüşüm yolculuğuna destek oldu. Yeni eklenen yeni nesil yaşam bileşenlerinden imar yönetim yazılımı ve akıllı dijital veri uygulamaları dijital belediyecilik vizyonunu destekliyor. 2022 yılında Çekmeköy ve Eskişehir Odunpazarı Belediyeleri’ne kurulan bu sistemlerle vatandaşların imar süreçlerinin ve dijital verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi sağlandı.

Türk Telekom 2022 yılında, yerel yönetimlere yönelik çözüm ortağı ekosistemini genişletmeyi sürdürdü. Şirket, WiFi hizmetinden kent bilgilendirme ekranları, mobil uygulama, yeni nesil aydınlatma, akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı şehir mobilyalarına kadar birçok akıllı şehirler bileşenini içeren çevreci ve yeni nesil çözümleriyle belediyelere ve vatandaşlara alternatif hizmetler sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom, Veri Merkezleri’nin enerji ve soğutma altyapısını son teknoloji ile yeniliyor

Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken enerji tasarrufu üretmek amacıyla tüm veri merkezlerindeki enerji ve soğutma ekipmanlarını yeni nesil sistemler ile değiştiriyor. Aynı zamanda, yeni yatırımlarında inovatif ve verimli soğutma çözümlerini tercih ediyor.

Veri merkezlerinde enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

  • Türk Telekom, yeni veri merkezi yatırımlarında enerji verimliliği yüksek IEC soğutma çözümleri kullanılarak PUE (Power Usage Effectiveness) değerini 1,15 altına düşürdü. Ayrıca yıllardır müşterilere kesintisiz hizmet veren veri merkezlerindeki soğutma altyapılarını yeni nesil verimli cihazlar ile yenilemeye devam ediyor.
  • Yeni veri merkezi yatırımlarının dışında, tüm eski veri merkezlerindeki kesintisiz güç kaynaklarının %96,5 üstü verimle çalışan modüler tiplerle değişimleri yapılarak, değişimi tamamlanan bir adet tesisin enerji giderlerinden %7 tasarruf sağlandı.
  • Türk Telekom 2022 yılında, I-REC Sertifikası alarak veri merkezlerindeki elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılarken aynı zamanda bu sertifika ile birlikte, tüm veri merkezlerini kullanan müşterilerine yeşil enerji ile hizmet vermiş oldu.

Soğutma çözümleri sabit ve mobil olmak üzere tüm Türk Telekom sahalarında etkin şekilde kullanılıyor

Türk Telekom enerji tasarrufuna yönelik free cooling çözümlerini sabit ve mobil baz istasyonlarının tamamında yaygınlaştırdı ve bu sayede %80’lere varan enerji tasarrufu sağladı. Ayrıca sabit ve mobil şebekede kullanılan eski nesil klima cihazlarını yeni nesil verimli cihazlarla değiştirmeye devam etti. 2022 yılında soğutma alanında yapılan verimlilik projeleri ile Şirket, yıllık 16,1 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak 7.356 ton karbon salımını engellemeyi hedefliyor.

Optimizasyon çalışmalarıyla yıllık 39,2 milyon kWh enerji tasarrufu

Türk Telekom, teknolojik dönüşümler, yeni nesil sistemlerin devreye alınması ve haberleşme cihazlarında yapmış olduğu optimizasyonlar sonucunda soğutma giderlerinden önemli oranda tasarruf sağladı. 2022 yılında yaptığı optimizasyonlar sayesinde yıllık 39,2 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak 17.910 ton karbon emisyonunu önlemeyi hedefliyor.

Akıllı Enerji Yönetim Platformu

Türk Telekom, 2022 yılında hayata geçirdiği Akıllı Enerji Yönetim Platformu sayesinde yürüttüğü verimlilik ve optimizasyon projelerinin çıktılarını daha hızlı takip edebiliyor. Platformun birinci fazında yıllık 10 milyon kWh üzerinde enerji tasarrufu ve yıllık 100 bin litre jeneratör akaryakıt tasarrufu hedeflendi.

Baz istasyonlarında enerji verimliliği çalışmaları sürüyor

Türk Telekom tüm altyapısında olduğu gibi mobil baz istasyonlarında da yeni nesil ekipmanlarla daha verimli servis verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda devam eden enerji verimliliği çalışmaları ve geliştirilen çözümler aşağıda yer almaktadır. Türk Telekom,

  • baz istasyonlarında harcanan enerjiden tasarruf edilmesi amacıyla, trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde tüm bölgelerdeki baz istasyonlarında güç tasarrufu sağlayan yazılımın yeni özelliklerini devreye aldı. 2022 yılında yaptığı optimizasyon çalışması sayesinde yıllık 20,8 milyon kWh üzerinde enerji tasarrufu sağlayarak 9.545 ton karbon emisyonunun önüne geçmeyi amaçlıyor.
  • baz istasyonlarındaki ekipman modernizasyonu çalışması kapsamında şebekedeki eski nesil ekipmanları yeni nesil ekipmanlarla yenilemeye devam etti. Şirket bu sayede 2022 yılında yıllık 4.1 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak 1.861 ton karbon emisyonunu önlemeyi hedefliyor.
  • 2022’de baz istasyonlarında 123 adet free cooling cihazını devreye alarak soğutma enerji tasarrufunun yanı sıra yedek parça ve bakım giderlerinden de tasarruf sağladı. Ayrıca sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğa dostu klima gazı kullanan Şirket 2022 yılında, 323 adet yeni nesil verimli klima ile dönüşüm yaptı.
  • baz istasyonlarının kurulum öncesi ve sonrası elektromanyetik alan ölçümlerini yaparak insan ve çevre açısından güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlıyor.
  • planlama, tasarım, kurulum, işletme aşamalarında baz istasyonlarında insan ve çevre müdahalesinin en aza inmesine özen göstererek gerekli tüm önlemleri alıyor.
  • insan sağlığı ve çevre güvenliğini birincil öncelik olarak kabul ederek baz istasyonlarının doğal felaketlerden etkilenmemesi, çevre ve halk sağlığının tehlikeye atılmaması için gerekli tüm güvenlik donanımlarını kullanıyor ve güncellemeleri gerçekleştiriyor. Şirket 2022 yılında, 500 adet baz istasyonu kulesini detaylı inceledi.
  • en yüksek seviyede operasyonel yeterlilik sağlamak için, baz istasyonlarını 24 saat boyunca takip ediyor, acil durumlarda ve doğal afetlerde sahaya en hızlı şekilde müdahale ediyor.