Verimlilik

Türk Telekom “Yeni Nesil Şehirler” girişimiyle kaynakların verimli kullanımını hedefliyor

Türk Telekom sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çok sayıda inisiyatifi başlatmıştır. Bunlardan biri olan Türk Telekom Yeni Nesil Şehirler projesi, gelişmiş bir şehircilik anlayışı ve yeni teknolojiler sayesinde her şehrin ihtiyacına özel entegre çözümler üretilmesini, dolayısıyla kaynak tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir topluma hizmet edilmesini amaçlıyor.

Türk Telekom Yeni Nesil Şehirler, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımıyla vatandaşların ve kamu otoritelerinin hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak üzere hayata geçirildi. Sistem, sensörler ve taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri, Türk Telekom IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunda işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyor.

Yeni Nesil Şehirler projesi kapsamında Türk Telekom, vatandaşlar için yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa ederek, yeni nesil şehircilik anlayışına uygun konseptler geliştiriyor.

Söz konusu projelerin amaçları arasında; trafikten sağlığa, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm kamu hizmetlerinde verimlilik, vatandaşla etkileşim ve enerji tasarrufu bulunuyor. Yeni Nesil Şehir Yönetim Platformu ile operasyon merkezlerinden tek bir arayüz üzerinden yeni nesil ulaşım, çevre, sağlık, güvenlik, yaşam ve enerji dikeylerinde 55 farklı çözüm izlenip yönetilir hale gelmiştir.

 • Yeni Nesil Enerji uygulamaları sayesinde elektrikte yaklaşık %40, sulamada %30’a varan tasarruf sağlandı.
 • Yeni Nesil Ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen sürede yaklaşık %35, yakıtta yaklaşık %30 tasarruf elde edildi ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salımı yaklaşık %25 azaldı.
 • Yeni Nesil Sağlık uygulamalarıyla, 400’ün üzerinde kronik hastanın sağlık durumları takip edilerek periyodik kontrolleri yapılmaya başlandı.
 • Yeni Nesil Yaşam uygulamalarıyla, 1,2milyon kullanıcı, açık alan WiFi hizmetinden toplam 523 TB veri kullanımı ile ücretsiz faydalanma imkanına sahip oldu.
 • Yeni Nesil Güvenlik çözümleri ile her operasyonda güvenlik unsurlarının izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmesiyle risk faktörlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
 • Yeni Nesil Çevre çözümleri ile sıcaklık, nem, gürültü, duman, su baskını, hava/su kalitesi takibi, basınç, gaz ve atık madde ölçümleri yapılarak elde edilen değerlerin raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi sağlanıyor, çevre kirliliği önleniyor.

Türk Telekom; Yeni Nesil Şehirler inisiyatifi kapsamında, 2015 yılında Karaman ve 2017 yılında Kars projeleri ile pilot olarak başlayan çalışmalarına 2018 yılında Antalya, Kırşehir ve Mersin’le devam etti. 2019 yılında ise Edirne Belediyesi Yeni Nesil Şehirler’e eklendi.

Yeni Nesil Ulaşım bileşenlerinden Elektronik Denetleme Sistemi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Nesil Kavşak ile Elazığ Belediyesi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil Uygulama ile Kütahya Belediyesi de 2020 yılında Yeni Nesil Şehir projelerine dahil oldu.

Türk Telekom baz istasyonlarında verimlilik ve insan sağlığı için önlemler alıyor

Baz istasyonlarında daha yüksek verimlilik elde etmek ve insan sağlığını korumak amacıyla Türk Telekom’un aldığı önlemlere ve geliştirdiği çözümlere aşağıda yer verilmiştir:

 • Türk Telekom’da kullanımda olan enerji tüketimi yüksek ekipmanlar, enerji tasarrufunu artırmak hedefi doğrultusunda daha düşük enerji tüketen modeller ile değiştiriliyor. Halihazırda İzmir ve Bursa bölgelerinde yürütülen bu proje 2020 yılında büyük ölçüde tamamlandı. 2021 Şubat itibarıyla proje gereği daha düşük enerji tüketen modellerin ilgili sahalardaki montajları tamamlanacak. Proje sonrası tüketim yansımalarının nihai sonuçları için analiz süreçleri devam ediyor.
 • Enerji kaybı yüksek olan doğru akım enerji kaynakları, yüksek verimlilikte çalışan modeller ile değiştirildi. Değişim sonrası boşa çıkan eski tip doğru akım yedekleme ünitelerinin, geri dönüşüm tesislerinde doğaya dost bir şekilde dönüşümü sağlandı.
 • Baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğaya dost klima gazı kullanılıyor. 2019’da sahalardaki klimalar sökülerek yazılım güncellemelerinin akabinde sahalara deneme amaçlı olarak eski tip serbest soğutma (free-cooling) cihazları takıldı ve enerji tüketimleri takip edilmeye başlandı. 2020 yılında proje sonuçlarına göre genişletme çalışmaları yapıldı.
 • Proje ile ilgili olarak 2019 yılında sözleşme imzalanıp serbest soğutma cihazlarının montajlarına başlandı. 2020 Ocak ayında montaj çalışmaları tamamlanan ekipmanların montajı sonrası analiz süreçleri işletilerek değerlendirmeler yapıldı. Elde edilen olumlu kazanımlar neticesinde 2020 Kasım ayında ilave malzeme siparişleri için yeni bir sözleşme imzalandı. 2021 yılında devreye alınacak serbest soğutma cihazlarının analiz süreçleri sonucunda verimlilik raporları takip edilecek. Baz istasyonlarının düzenli yapılan bakım ve onarımları sayesinde enerji kayıpları en aza indiriliyor.
 • Baz istasyonlarının kurulum öncesi ve sonrası elektromanyetik alan ölçümleri yapılarak insanlar ve çevre açısından güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanıyor.
 • Planlama, tasarım, kurulum, işletme aşamalarında baz istasyonlarında insan ve çevrenin müdahale faktörünün en aza indirilmesine özen gösteriliyor, gerekli tüm önlemler alınıyor.
 • Birincil öncelik olarak kabul edilen insan sağlığı ve çevre güvenliği gereği, istasyonların doğal felaketlerden etkilenmesinin ve çevre ile halk sağlığını tehlikeye atmasının önlenmesi için gerekli tüm güvenlik donanımları kullanılıyor ve güncellemeler yapılıyor. 2019 yılında 750 adet baz istasyonu kulesi detaylı incelemeye tabi tutuldu ve ihtiyaç doğrultusunda güncellemeler yapıldı.
 • Baz istasyonları 24 saat boyunca takip ediliyor, acil durumlarda ve doğal afetlerde sahaya en hızlı şekilde müdahale edilerek en yüksek seviyede operasyonel yeterlilik sağlanıyor.

Türk Telekom enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara önem veriyor

Yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan Türk Telekom, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem veriyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar aşağıda özetlenmiştir:

 • Türk Telekom, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmaları ve verimlilik projeleri ile karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıyor. Türk Telekom’un yaklaşık 1.701 lokasyonunda güneş enerjisi sistemi kullanılıyor. Bu sistemdeki toplam kurulu güç 2,3 MW civarındadır.
 • Şirket’in verimi düşük soğutma ve ses haberleşme sistemleri yüksek verimli teçhizatlarla değiştiriliyor; sistem odalarında kullanılan klima cihazları, yeni nesil, düşük enerji tüketimli free-cooling klimalar ile yenilenerek karbon emisyonu azaltımına katkıda bulunuluyor. Akıllı ölçüm sistemleri projesi ile enerji tüketimi detaylı ve gerektiğinde anlık olarak takip ediliyor.
 • Teknolojik ömrünü dolduran eski nesil sistemlerdeki servisler yeni nesil transmisyon sistemlerine aktarılarak bakım işletme kolaylığı ve enerji tasarrufu sağlanıyor ve hizmet kalitesi artırılıyor.
 • Türk Telekom ofislerinde, bina/sistem salonu optimizasyon projeleri ile alan tasarrufu ve buna bağlı olarak soğutmada harcanan enerji tüketiminde azalma sağlanıyor.
 • Bunların yanı sıra tasarruflu ampul kullanımı, ısı yalıtımı ve mantolama, bina otomasyonları, çevre dostu araç filosu, kağıt geri dönüşümü, elektronik belge ve dokümantasyon sistemi (EDİTT), merkezi baskı sistemleri, e-öğrenme, telepresence ve video konferans kullanımı ile geri dönüşüm, tasarruf ve ayrıca karbon salımında da azalma elde ediliyor.

Türk Telekom, elektrik ve yakıt tüketimini azaltmaya yönelik yıllık hedefler belirliyor. 2020 yılında yıllık elektrik tüketimini azaltma hedefi, üst yönetim ve ilgili çalışanların hedef kartlarında yer alıyor. Şirket, 2016-2019 yılları arasında dünyada elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltan nadir operatörlerden birisi olmuştur. Güçlü abone tabanı büyümesi, frekans bant genişliği, kapasite artışı, elektrik fiyatlarındaki artış dikkate alındığında, 2020 yılındaki artışın limitli olduğu görülüyor.​​​